Hlavní stránka RP Přednášky kavárna Lázeňský host Hry Pouť
Catalogue-main page | Catalogue/Katalog zásilkové služby

 

znak

hravý řád Reguly Pragensis

 

Odborná knihovna Regule Pragensis byla založena v r. 1990 z darů zakladatelů Nadace Regula Pragensis. Specializuje se na české dějiny, místopis a národopis, tradici a řemeslo, pragensie, humanitní vědy, slovníkové a encyklopedické publikace.

OTEVŘENO
Knihovna se po 20 letech působení na Hládkově 13 přestěhovala na níže uvedenou adresu. Otevřena je pro zájemce v těchto dnech:

Po-Út 10-16, St 10-19

KLUB
V prostorách knihovny vznikají projekty zaměřené zvláště do české krajiny, které mají v knihovně teoretické i praktické zázemí. Výsledky projektů jsou pravidelně zveřejňovány ve sborníku Lázeňský host.

HUMANITNÍ VĚDY, HISTORIE
filosofie, teologie, psychologie, sociologie, mystika, metafyzika,česká tradice duchovní, kulturní i politická memoárová literatura, dokumenty, korespondence a další srovnávací studijní materiál, základní díla ke studiu českých a světových dějin se zvláštním důrazem na Země Koruny české. 

MÍSTOPIS, PRAGENSIE
speciální místopisná knihovna založena v r. 1998 v rámci projektu “Každý se někam vrací”.

MÍSTOPIS ZEMÍ KORUNY ČESKÉ
průvodce, mapy, kroniky, legendy, soupisy, památky, obrazové publikace, publikace českých a moravských muzeí, publikace Klubu českých turistů, pamětní a příležitostné tisky, dobové publikace a fotografie, studijní materiál, regionální literatura, časopis Československo, Památky a příroda.

PRAGENSIE
dobové plány města, průvodce městem a pražským okolím, soupisy památek, dokumenty, Tomkovy Dějiny Prahy, špalíčky A. Novotného, Kronika Král. města Prahy, Zprávy Archivu hl. m. Prahy, Pražský sborník historický, Praha v krásné literatuře, literatura o Petříně.

ETNOGRAFIE, ŘEMESLA
publikace Čeňka Zíbrta, nové i starší publikace českých a moravských muzeí, příručky a knihy o řemeslech, časopisy Český lid, Český svět, Časopis Musea království Českého, Národopisný věstník slovanský, Opera Ethnologica.

ENCYKLOPEDIE, SLOVNÍKY
Ottův slovník naučný, Riegrův slovník, Encyclopaedia Britannica, Všeobecná encyklopedie Diderot, Dějiny světa (10 svazků), Palackého Dějiny národa českého, Československá vlastivěda (12 svazků), Faurovy Dějiny umění, všeobecné a oborové encyklopedie, jazykové a oborové slovníky.

ČASOPISY
Lázeňský host, Světozor, Zlatá Praha, Český lid ad. 

KURIOZITY
příležitostné tisky, dokumenty, fotografie, snáře, deníky, památníky. 

KATALOG KNIŽNÍHO FONDU
Náš katalog je na webu dostupný jako součást Souborného katalogu SKAT na www.skat.cz, kde je možné použít on-line vyhledávání. V tomto katalogu vystupuje naše knihovna pod označením "knihovna PRAHA 6", po kliknutí se již zobrazí Regula Pragensis.

SLUŽBY ČTENÁŘŮM
absenční výpůjčky na 1 měsíc, presenční výpůjčky do studovny, internetové informace, občerstvení, rezervace knih prostřednictvím e-mailu info@regulapragensis.orgzpozdné účtujeme symbolické.

STUDOVNA
příruční knihovna s těmito tématy: divadlo, hry, obřady, pohádky, kuchařky, bylinářství, časopisy, slovníky.

 

Knihovna Regula Pragensis

V Podbabě 4/2515, 160 00, Praha 6, tel.: 220 514 185

info@regulapragensis.org

16. 4. 2012