KATALOG ZÁSILKOVÉ SLUŽBY 2014/4
MAIL-ORDER BOOK CATALOGUE 2014/4

with University Publishers

říjen - prosinec 2014 / October - December 2014

 

HISTORIE / HISTORY

1.
Adamec, Tomáš a kol.:
Frýdek-Místek
/ The Frýdek-Místek Town.
Kniha představuje první pokus o syntetické zpracování dějin Frýdku-Místku od počátků osídlení v pravěku až do současnosti, jež přihlíží ke komplikovanému správnímu vývoji dvojměstí, situovaného na pomezí Moravy a Slezska. Svým způsobem podání autoři oslovují širší čtenářskou obec, do jejich líčení nezřídka vstupují také dobová svědectví, jejichž výpověď dokresluje početná obrazová příloha.
ISBN 978-80-7422-314-3
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014, Ed. Dějiny českých, moravských a slezských měst, 1. vyd., váz., 551 s., 16 s. bar. obr. příl., čb ilustrace, jmenný rejstřík, bibliografie
$47.90

2.
Belica, Miroslav:
Naši lidé v Kaddáfího Libyi : nejen o zbraních, semtexu a Lockerbie
/ Our People in Kaddafi's Libya : more than on weapons, semtex and Lockerbie.
Autor (*1952) je arabista, dlouhodobě se zabývá problematikou Blízkého východu. Prožil zde v řadě diplomatických funkcí téměř patnáct let.V Libyi působil v letech 1987-1991. V této přelomové době naše vztahy s touto zemí procházely dramatickou změnou. Po listopadu 1989 vedl v Tripolisu zastupitelský úřad Československa a z této pozice měl možnost se seznámit s mnoha zamlčovanými kauzami. S pomocí archivních materiálů, odborné literatury a vzpomínek pamětníků, včetně bývalého premiéra Štrougala, rekonstruuje jejich skutečný průběh i události pozdějších let, kdy vzal Západ "zreformovaného" Kaddáfího krátce na milost, aby vzápětí s pomocí džihádistů rozehrál partii násilného svržení libyjského režimu.
ISBN 978-80-7425-232-7
Praha : Epocha, 2014, 1. vyd., váz., 298 s., 14 s. bar. obr. příl., seznam zkratek, bibliografie
$23.90

3.
Bičík, Ivan a kol.:
Most
/ The Most Town.
Svazek evropského atlasového projektu ke srovnávacím dějinám měst. Obsahuje textovou a mapovou část k dějinám, historické geografii, kartografii a ikonografii starého (v důsledku uhelné těžby zaniklého) i nového města Mostu v severozápadních Čechách. V kartografické části jsou převážně reprodukce starých map a plánů města, v textové části historický vývoj města.
ISBN 978-80-7286-228-3
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2014, Ed. Historický atlas měst České republiky, sv. 26, 1. vyd., brož., 1 atlas (38, xxiv s., 62 mapových listů), bar. ilustrace, bibliografie, rejstříky, English and German summaries
$51.00

4.
Blüml, Josef:
Kulturní historik Čeněk Zíbrt
/ Cultural Historian Čeněk Zíbrt.
Prof. PhDr. Čeněk Zíbrt, vlastním jménem Vincenc Jan Zíbrt (1864-1932), byl český kulturní historik, folklorista a etnograf, profesor Karlovy univerzity. Autor působí v Historickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity a studiem jeho osobnosti se dlouhodobě zabývá. Kniha představuje dosud nejúplnější výklad života a díla tohoto předního českého národopisce a zakladatele oboru kulturních dějin v Čechách.
ISBN 978-80-905264-3-3
České Budějovice : Společnost pro kulturní dějiny, 2014, 1. vyd., váz., 207 s., bibliografické odkazy, poznámky, bibliografie, čb foto
$22.40

5.
Borák, Mečislav:
Moskevská pohřebiště : Češi a českoslovenští občané v Moskvě v letech 1922-1953
/ Moscow's Necropolises : Czech and Czechoslovak citizens executed in Moscow from 1922 to 1953.
Teprve po pádu sovětského režimu a uvolnění bývalých sovětských archivů bylo možné zjistit a prokazatelně doložit, že mezi oběťmi politických represí byli také bývalí českoslovenští občané a obyvatelé českých zemí, stejně jako příslušníci české menšiny v Sovětském svazu. Výzkum již jmenovitě určil 121 osob českého a československého původu, které byly popraveny v Moskvě. Těžištěm knihy jsou životní příběhy popravených, ve většině případů sestavené z vyšetřovacích spisů Správy NKVD pro Moskvu a Moskevskou oblast, převedených z bezpečnostních archivů do Státního archivu Ruské federace.
ISBN 978-80-7248-934-3
Opava : Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik, 2013, 1. vyd., brož., 275 s., čb foto, faksimile, poznámky, seznam obětí, bibliografie, jmenný rejstřík, English and Russian summaries
$25.60

6.
Cudlín, Karel; Prečan, Vilém:
Německý podzim 1989 v Praze : cesta východoněmeckých občanů za svobodou = Der deutsche Herbst 1989 in Prag : der Weg der DDR-Bürger in die Freiheit.
/ German Autumn 1989 in Prague : the way of East German citizens to freedom.
Ed. Jitka Hanáková. Vychází u příležitosti 25. výročí masového útěku občanů NDR přes Československo v roce 1989.
Kniha obsahuje dobové dokumentární fotografie K. Cudlína, odbornou studii fenoménu od prof. V. Prečana a "chronologii" události od téhož autora a je výborným průvodcem vzpomínkou na tuto fenomenální událost českoněmeckých dějin.
ISBN 978-80-904228-8-9 (ČSDS); 3-9801652-1-3 (EV)
Praha - Frankfurt am Main : Československé dokumentační středisko - Exil Verlag, 2014, 1. vyd., brož., 91 s., čb foto, faksimile
$20.00

7.
Česká kolej v Římě : od Bohemica k Nepomucenu : 130 let existence české kulturní a vzdělávací instituce
/
The Czech College in Rome : from Bohemicum to Nepomucenum : 130 years of existence of a Czech cultural and educational institution.
Ed. Tomáš Parma. Kolektivní monografie vychází z mezinárodní konference, která se konala v roce 2009 v Nepomucenu. Dějiny obou českých kolejí začleňuje do širšího kontextu církevních, politických a intelektuálních dějin. Pojednává o poměru mezi Čechy a Němci, hodnotí architektura Nepomucena, analyzuje ekonomické fungování koleje, zpracovává méně známé archivní prameny. V zorném úhlu autorů je také intelektuální a duchovní život na koleji, kterou prošly řady kněží, i tak silné osobnosti jako Josef Beran, Karel Vrána nebo Karel Skalický.
ISBN 978-80-7195-778-2
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014, 1. vyd., brož., 293 s., 8 s. čb obr. příl., čb foto, bibliografické odkazy, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
23.90

8.
Dorovský, Ivan:
S domovem v srdci
/ With Home in Once Heart.
Autor (*1935) se zabývá otázkami dějin slovanských a balkánských literatur, jazyků, dějin, etnografie atd. a širší problematikou česko-slovensko-jihoslovanských kulturních styků, je autorem téměř padesáti knih. Byl jedním z tisíců dětí evakuovaných v rámci první a největší emigrační vlny, kterou vyvolala Řecká občanská válka (1946-1949). Tomuto tématu věnuje úvodní text své vzpomínkové knihy, která se skládá ze tří částí. Ve druhé části připomíná jednotlivé vzpomínky z dětství, především příběhy z těžkých a strastiplných válečných let, jež jako malý chlapec prožil. Třetí část popisuje, jak opustil rodnou vesnici a vydal se do bezpečí, které nakonec stejně jako stovky dalších dětí nalezl v tehdejší Československé republice.
ISBN 978-80-210-6867-4
Brno : Masarykova univerzita, 2014, 1. vyd., brož., 214 s., 24 s. obr. příl., čb foto, faksimile, English and Russian summaries
$22.40

9.
Ducháček, Milan:
Václav Chaloupecký : hledání československých dějin
/ Václav Chaloupecký : search of the Czechoslovak history.
Kniha o českém historikovi Václavu Chaloupeckém (1882-1951), žáku Jaroslava Golla a Josefa Pekaře, jenž se po zrodu Československé republiky stal profesorem československých dějin Univerzity Komenského v Bratislavě. Po Pekařově smrti pak přijal prestižní nástupnictví na Karlově univerzitě. Životní příběh rodáka z Dětenic na Jičínsku, anarchistického básníka, lobkovického knížecího archiváře, univerzitního historika, zuřivého polemika a vášnivého pěstitele jabloní se uzavírá náhlou smrtí roku 1951. Práce byla poctěna Cenou Česko-slovenské komise historiků za rok 2013.
ISBN 978-80-246-2482-2
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 515 s., čb foto, faksimile, poznámky, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$35.20

10.
Emmert, František:
Českoslovenští legionáři za první světové války
/ Czechoslovak Legionnaires in the Great War.
Výpravná publikace provází pohnutou historií československých vojenských jednotek za první světové války (1914-1918). Kromě základního přehledu faktů kniha přináší celou řadu zajímavostí a věnuje se i méně známým událostem a souvislostem. Vše zasazuje do širšího historického kontextu a poskytuje tak ucelenou informaci o této významné kapitole našich dějin. Vychází u příležitosti stého výročí vypuknutí první světové války a vzniku čs. legií.
ISBN 978-80-204-3283-4
Praha : Mladá fronta, 2014, 1. vyd., váz., 220 s., čb foto, faksimile
$31.90

11.
Franc, Martin; Mádlová, Vlasta:
The History of the Czech Academy of Sciences in Pictures = Dějiny Akademie věd v obrazech
Based on period documents and photography, the book maps in detail the development of Czech non-university sciences from the 18th century when the Society of Unknown Scholars in the Austrian Lands was founded in Olomouc. The main attention is focused on the Academy of Sciences of the Czech Republic and its most important precursors, whether the Czechoslovak Academy of Sciences, active in 1953-1992, or earlier institutions, such as the Czech Academy of Sciences and Arts (originally the Emperor Franz Joseph Czech Academy for Sciences, Literature and Arts), founded in 1890, or the Royal Bohemian Society of Learning, which existed already from the 18th century.
ISBN 978-80-200-2340-7
Praha : Academia, 2014, 1. vyd., váz., 457 s., čb a bar. foto, portréty, faksimile, bibliografie, rejstřík
$44.00

12.
Galandauer, Jan:
Chrám bez boha nad Prahou : památník na Vítkově
/ Temple without God above Prague : the Vítkov Monument.
Kniha významného českého historika (*1936) přibližuje dějiny Národního památníku na Vítkově. Autor líčí komplikovanou cestu jeho realizace (vznik spolku v r. 1882, odhalení pomníku až r. 1950), zabývá se osudy jeho velkolepé budovy, zamýšlené jako "legionářský panteon" a místo posledního odpočinku prezidenta Masaryka, jejíž stavba byla zahájena v r. 1928. Všechny plány však zmařila nacistická okupace a později komunistický převrat, kdy se památník stal na čas mauzoleem Klementa Gottwalda a pohřebištěm komunistických prominentů. Paralelně autor sleduje osudy hrobu Neznámého vojína i spory s ním spojené a své vyprávění, dokumentované četnými dobovými citáty a bohatým obrazovým materiálem, uzavírá v současnosti.
ISBN 978-80-87341-20-9
Praha : Havran, 2014, Ed. Krok, sv. 8, 1. vyd., váz., 285 s., čb foto, poznámky, bibliografie
$23.80

13.
Hájková, Dagmar:
Emanuel Voska : špionážní legenda první světové války
/ Emanuel Voska : the WWI spy legend.
Co zažil český krajan, aktér československého zahraničního odboje, kapitán americké armády a špion Emanuel Voska (1875-1960) za první světové války? Jeho dobrodružné osudy jsou zasazeny do kontextu mezinárodní politiky, života amerických krajanů, válečné konflagrace i světa propagandy i špionáže. Pozornost je sice soustředěna na období první světové války, ale je přiblížen v kontextu celého svého života. Publikace se snaží vylíčit zrod špionážní legendy a je pokusem o její reinterpretaci.
ISBN 978-80-200-2422-0
Praha : Academia, 2014, Ed. Paměť, sv. 78, 1. vyd., váz., 423 s., 36 s. obr. příl., bibliografie, rejstřík, English summary
$29.60

14.
Hazdra, Zdeněk; Jelínková, Dita:
Ve znamení tří deklarací… : šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu
/ Under the Sign of Three Declarations… : the aristocracy in the years of nazi threat to the Czechoslovak state.
Katalog vychází u příležitosti konání výstavy stejného jména. Výstavní projekt, jehož autory jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů, přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu, otázkám souvisejícím s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé.
ISBN 978-80-87912-14-0
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, 1. vyd., brož., čb foto, portréty, faksimile, bibliografie, English summary
$16.80

15.
Hojda, Zdeněk; Chodějovská, Eva; Hajná, Milena; Tesaříková, Alexandra:
Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje, sv. 1 : kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska
Hojda, Zdeněk; Chodějovská, Eva; Hajná, Milena; Tesaříková, Alexandra:
Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje, sv. 2 : cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678-1682
/ Heřman Jakub Černín on the Road across the Alps and the Pyrenees : a Grand tour of a Bohemian Nobleman to the German Lands, Italy, France, Spain and Portugal (vol. 1) ; a travel diary from 1678-1682 (vol. 2).
Vyprávění o cestě, která byla zlomovým momentem v životě jednoho z nejvlivnějších a nejbohatších mužů českého království přelomu 17. a 18. století - hraběte Heřmana Jakuba Černína z Chudenic. Jako dvacetiletý podnikl v letech 1678-1682 kavalírskou cestu po Evropě. Jeho putování bylo výjimečné svou délkou trvání i vzdáleností, kterou cestovatel společně se svým doprovodem urazil, finanční náročností a především tím, že si během cesty psal deník, který se dodnes dochoval. Zápisky si vedl vždy v jazyce té země, kde se právě nacházel. První díl knihy zasazuje jeho cestu do časového, prostorového i kulturního kontextu barokní Evropy. Autoři podrobným popisem rodinného zázemí hraběte, cestovatelské každodennosti i navštívených zemí a měst za pomoci pečlivě vybraných dobových ilustrací načrtávají kulisy, v nichž se cesta odehrála. Druhý svazek obsahuje úplný text deníku formou zrcadlové kritické edice - v německém, italském, francouzském a španělském originále a paralelně v českém překladu.
ISBN 978-80-7422-281-8 (NLN soubor); 978-80-7035-561-9 (NG soubor); 978-80-7422-282-5 (NLN 1. sv.); 978-80-7035-557-2 (NG 1. sv.); 978-80-7422-283-2 (NLN 2. sv.); 978-80-7035-560-2 (NG 2. sv.)
Praha : Nakladatelství Lidové noviny - Národní galerie, 2014, 1. vyd., váz., 2 sv. (758 + 873 s.), poznámky, čb a bar. ilustrace, faksimile, mapy, rejstříky, přílohy, bibliografie, English, German, Italian and Spain summaries
$82.40

16.
Husitské století
/ The Husite Century.
Eds. Pavlína Cermanová, Robert Novotný, Pavel Soukup. Kniha shrnuje výsledky výzkumu, který v posledních pětadvaceti letech přinesl nové poznatky a interpretace ukazující provázanost českých dějin 15. století s vývojem v soudobé Evropě, ale také unikátní impulzy, kterými se husitství vymyká své době. Podává ve čtyřech oddílech vyvážený obraz této epochy, nezávislý na ideologických předsudcích. Mezi historický nástin revoluční doby a pokompaktátního období jsou vklíněny oddíly věnované sociálním dějinám a mocenské konstelaci v zemích České koruny i kulturnímu a duchovnímu vývoji. Vychází ve spolupráci s Centrem medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR.
ISBN 978-80-7422-277-1
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014, 1. vyd., váz., 789 s., čb a bar. foto, ilustrace, faksimile, mapy, poznámky, bibliografie, rejstřík, English summary
$111.90

17.
Charvátová, Kateřina:
Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1140-1420, sv. 2 : Kláštery založené ve 13. a 14. století
/ The History of the Order of Cistercians in Bohemia 1442-1420, Vol. 2 : Monasteries founded in the 13th and 14th centuries.
Svazek obsahuje všestranný popis dějin českých cisterckých klášterů založených ve 13. a 14. století: mužských opatství ve Vyšším Brodě, Zlaté Koruně, Svatém Poli, Zbraslavi a Skalici a ženských klášterů v Pohledu a Sezemicích. Text doplňuje rozsáhlá fotodokumentace a seznam pramenné a sekundární literatury. Druhé, přepracované a rozšířené vydání je obohacené o další archivní studium, stejně jako o nové poznatky domácího i zahraničního bádání.
ISBN 978-80-246-2611-6
Praha : Karolinum, 2014, 2. dopl. a přeprac. vyd., brož., 467 s., čb foto, ilustrace, 30 map, bibliografie, rejstříky, English summary
$33.60

18.
Jakubec, Ivan:
Transfer inovací : patenty, licence a celní úlevy v meziválečném Československu
/ Transfer of Innovations : patents, licenses and customs facilities in interwar Czechoslovakia.
Autor působí v Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, odborně se zabývá moderními hospodářskými dějinami, dějinami techniky, dopravy a infrastruktury. Práce je založena na studiu nepublikovaných i publikovaných archivních dokumentů, jako i na dobové a současné odborné literatuře. Sleduje důkazy napojení na evropský (světový) trh s patenty, představované zejména spory zahraničních firem s československými, podílem zahraničních majitelů patentů či patentní aktivitou jednotlivých československých podniků. Zajímavá zjištění k dosud nezpracovanému tématu přináší také část studie zaměřená na celní problematiku.
ISBN 978-80-7308-533-9
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014, Ed. Varia, sv. 28, 1. vyd., brož., 153 s., bibliografické odkazy, tabulky
$12.00

19.
Jandečková, Václava:
Tři muži proti totalitě : odbojář Ota Tulačka, pilot RAF Josef Hýbler a americký diplomat Walter Birge v boji s StB
/ Three Men against Totalitarianism : the resistance fighter Ota Tulačka, the RAF pilot Josef Hýbler, and the US diplomat Walter Birge in their fight against the State Secret Security.
Kniha přináší nová fakta a nově přistupuje k složitým kapitolám dějin Československa po únoru 1948. Není založena pouze na studiu písemných pramenů, ale především na svědectvích aktérů třetího odboje. V knize se proplétají osudy statečných lidí, kteří s nasazením života bojovali proti komunistické diktatuře. Autorka se neomezuje pouze na etapu odboje a perzekuce protagonistů, ale pečlivě sleduje jejich osudy až do dnešní doby.
ISBN 978-80-87316-46-7
Domažlice : Nakladatelství Českého lesa, 2014, 1. vyd., váz., 367 s., čb a bar. foto, faksimile, seznam zkratek, bibliografie
$31.90

20.
Janečková, Jitka:
Mráz kopřivu nepálí : život a dílo Fridolína Macháčka a Václava Vojtíška ve vzájemné korespondenci z let 1905-1954
/ Life and work of Fridolín Macháček and Václav Vojtíšek in their mutual correspondence from the years 1905-1954.
Kniha sleduje osudy F. Macháčka (1884-1954), dlouholetého tajemníka Městského historického muzea v Plzni a plzeňského městského archiváře, a Václava Vojtíška (1883-1974), archiváře hlavního města Prahy a profesora pomocných věd historických na UK v Praze - a to především s ohledem na jejich celoživotní přátelství. Po obsáhlé biografické studii následuje edice dochované vzájemné korespondence (1905-1954), čítající 413 dopisů.
ISBN 978-80-86852-60-7 (AHMP); 978-80-88013-01-3 (S)
Praha - Plzeň : Archiv hlavního města Prahy - Scriptorium, 2014, Ed. Documenta Pragensia Monographia, vol. 31, 1. vyd., váz., 694 s., 16 s. obr. příl., čb foto, faksimile, poznámky, bibliografie, seznam zkratek, rejstříky, English and German summaries
$39.20

21.
Jaroslav Bidlo - Milada Paulová. Střet generací : paměti a vzájemná korespondence zakladatelů české byzantologie a slovanských studií
/ Jaroslav Bidlo - Milada Paulová. Clash of Generations : memories and mutual correspondence of the Czech Byzantine and Slavic Studies founders.
Eds. Daniela Brádlerová, Jan Hálek. Profesor J. Bidlo (1868-1937) a jeho žačka M. Paulová (1891-1970) jako spoluzakladatelé české byzantologie a slavistiky patří dodnes k významným představitelům naší historické vědy. Spojovalo je nesporné nadání k vědecké práci, svědomitost a preciznost, pevná vůle, pečlivost a v neposlední řadě ctižádostivost. Oba dokázali, pokud to považovali za nutné, za své zájmy rovněž úspěšně bojovat i mimo univerzitní půdu. Rozdělovala je však občas nezvládnutá emocionalita a neústupnost, i názor na postavení vědy ve společenském a politickém životě. Díky dosud nepublikovaným dokumentům můžeme sledovat osobní a profesní růst obou aktérů, ale i vývoj oborů, jejichž studiu se celý život věnovali.
ISBN 978-80-7422-350-1
Praha : Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR, 2014, Ed. Ego : paměti, deníky, korespondence, 1. vyd., váz., 567 s., bibliografie, rejstříky, English summary
$39.90

22.
Jeden den ve středověku
/ One Day in the Middle Ages.
Eds. Martin Nodl, Petr Sommer. Věnováno prof. Františku Šmahelovi k jeho osmdesátinám. Soubor jedenácti studií je sondou do detailu středověkého dne, který mnohdy uniká pozornosti i možnostem výzkumu. Studie zaměřené na různá středověká prostředí se tohoto detailu dotýkají a zároveň upozorňují na limity dochovaných pramenů i badatelských kapacit. Autoři v knize zastoupení jsou: Pavlína Cermanová, Jan Klápště, Martin Nodl, Robert Novotný, Pavlína Rychterová, Petr Sommer, Pavel Soukup, Martin Wihoda, Josef Žemlička a Václav Žůrek.
ISBN 978-80-7422-356-3
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014, 1. vyd., váz., 216 s., ilustrace, bibliografie, rejstřík, German summary
$20.70

23.
Jordánková, Hana; Sulitková, Ludmila:
Bibliografie k moravským královským městům ve středověku a raném novověku (1990-2010)
/ Bibliography of the Moravian Royal Cities in the Middle Ages and the Early Modern Period (1990-2010).
Tematická bibliografie reflektuje historiografickou produkci pro časové rozpětí od středověku až do závěru 18. století pro šest nezpochybnitelných královských měst (Brno, Jihlava, Olomouc, Uherské Hradiště, Uničov a Znojmo); u ostatních měst, jež se časem dostala do područí jiných vrchností nežli samotného panovníka, jsou údaje shromážděny jen pro období středověku.
ISBN 978-80-86736-37-2
Brno : Archiv města Brna, 2014, Ed. Brno v minulosti a dnes ; supl. č. 20, 1. vyd., brož., 358 s., čb a bar. ilustrace, mapy, plány, faksim., bibliografické odkazy, rejstřík, English and German summaries
$20.80

24.
Kaiser, Daniel:
Prezident : Václav Havel 1990-2003
/ The President : Václav Havel 1990-2003.
Kniha je druhým dílem politického životopisu V. Havla, první díl vyšel pod názvem Disident v r. 2012. Zabývá se jeho třináctiletým působením na Pražském hradě. Významná část textu se věnuje líčení událostí let 1990-1992, kdy si Češi a Slováci za Havlova přispění zvykali na demokracii. Autor pak detailně popisuje heroické a přesto marné úsilí prezidenta zachránit Československo, na jehož celistvost přísahal. Následující kapitoly jsou věnovány těmto tématům: Jak přivést ČR do NATO, vybudovat dobré vztahy se SRN, a některá další. V letech 1996 a 1997 zažil prezident velký zvrat: osobní, zdravotní a koneckonců i politický. Posledních pět roků na Hradě patřily k jeho nejtěžším. Autor hovořil jak s V. Havlem samotným, tak s více než stovkou pamětníků z řad prezidentových spolupracovníků, přátel i politických rivalů. Shromáždil také řadu dosud nezveřejněných dokumentů.
ISBN 978-80-7432-518-2
Praha - Litomyšl : Paseka, 2014, 1. vyd., váz., 319 s., čb foto, poznámky, jmenný rejstřík
$31.10

25.
Kapitoly z obecných dějin : panu profesorovi s láskou…
/ Chapters from the General History : to our professor with love…
Eds. Martin Kovář, Václav Drška. Kolektivní monografie, již tvoří soubor volně souvisejících statí z dějin diplomacie a mezinárodních vztahů, představuje obor světových, respektive obecných dějin z mnoha různých úhlů pohledu. Poukazuje i na proměnlivost obsahu termínu "světové dějiny" a analyzuje současný sklon ke světové globalizaci, prezentovaný nikoli jako něco, co se objevilo v posledních desetiletích, nýbrž jako proces s hlubokou historickou ukotveností a systémovou logikou. Věnováno prof. Aleši Skřivanovi k životnímu jubileu.
ISBN 978-80-7308-521-6
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014, Ed. Fontes, sv. 10, 1. vyd., brož., 331 s., bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$23.20

26.
Kessler, Vojtěch; Klement, Martin:
Vytoužená, nepochopená, zapomenutá : Jahnova mohyla u Chebu
/ Long-Desired, Misunderstood, Forgotten : the Jahn's cairn near Cheb.
Práce dvou mladých historiků se zabývá osudem pomníku Friedricha Ludwiga Jahna, zakladatele německého organizovaného tělocvičného hnutí. Obří Jahnova mohyla na chebském Špitálském vrchu byla odhalena r. 1913, dnes však existuje jen v troskách, neboť v roce 1945 byla zničena československou armádou. Kdysi význačné místo paměti upadlo do zapomnění.
ISBN 978-80-7422-351-8
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014, Ed. Knižnice dějin a současnosti, sv. 53, 1. vyd., brož., 143 s., čb ilustrace, poznámky, bibliografie, rejstřík
$13.50

27.
Klejna, Josef:
Voják - zajatec - legionář
/ Soldier - Prisoner - Legionary.
Ed. Michaela Mrázová. Legionáři byli nositeli národní svobody ve zlomových letech 1914-1918. Jejich cesta do legionářských řad ale nebyla často právě nejjednodušší. Důkazem toho je deník Josefa Klejny (1887-1939), rakousko-uherského vojáka, který absolvoval strastiplnou cestu přes mnoho zajateckých táborů přes celý Balkán až do Francie, kde vstoupil do československé zahraniční armády a stal se legionářem. Svůj deník věnoval svým dětem na památku.
ISBN 978-80-7376-387-9
Velké Přílepy : Olympia, 2014, 1. vyd., brož.,131 s., 16 s. obr. příl., čb foto, ilustrace, faksimile
$12.70

28.
Košťálová, Michaela:
Soukromí Milady Horákové
/ The Milada Horáková Privacy.
M. Horáková (1901-1950) byla česká politička, oběť justiční vraždy během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století za vykonstruované spiknutí a velezradu. Byla jedinou ženou popravenou v rámci těchto soudních řízení. Spisovatelka se v knize zaměřuje výhradně na soukromí a civilní život výjimečné, přemýšlivé, charismatické a citlivé ženy. Objasňuje některé zavádějící informace z jejího života, mezi něž náleží například fáma o její spojitosti se zbořeným mariánským sloupem na Staroměstském náměstí v Praze či spekulace, že měla být sekretářkou našeho druhého prezidenta E. Beneše. V knize nechybí emotivně silné momenty a úryvky z dopisů a dalších zdrojů, které tato statečná žena učinila jen několik dní před svou smrtí.
ISBN 978-80-7229-537-1
Praha : Petrklíč, 2014, 1. vyd., váz., 206 s., čb foto, bibliografie
$23.10

29.
Kriseová, Eda:
Václav Havel
Kniha je jediným autorizovaným životopisem V. Havla (1936-2011). Oproti svému prvnímu vydání v r. 1991 je rozšířena o jedinečné a dosud nepublikované vzpomínky na první léta na Hradě. V. Havel znal spisovatelku E. Kriseovou z disentu. Prožila s ním nejbouřlivější revoluční týdny a stala se nejprve jeho poradkyní a potom ředitelkou odboru Stížností a milostí na Pražském hradě. To, co se dělo tenkrát, se už nikdy nebude opakovat: vlády se chopili myslitelé, spisovatelé, filozofové.
ISBN 978-80-7252-538-6
Praha : Práh, 2014, 2. rozš. a revid. vyd., váz., 339 s., 64 s. čb foto příl., poznámky
$30.30

30.
Křesťan, Jiří:
Případ Václava Talicha : k problému národní očisty a českého heroismu
/ The Václav Talich Case : on the purging of the nation and the Czech heroism.
Po skončení druhé světové války byl dirigent Václav Talich (1883-1961) obviněn z kolaborace. Za inspirátora bývá označován ministr Zdeněk Nejedlý. Publikace si všímá korektních vztahů mezi nimi v meziválečném období i jejich prvního střetu v r. 1935. Za tzv. druhé republiky oba shodně hájili národní kulturní hodnoty. Autor podrobně ukazuje dilemata, jimž byl Talich vystaven za okupace, nevyhýbá se problematickým skutkům, k nimž patřil projev v Obecním domě 12. července 1942, po atentátu na Heydricha, koriguje legendy provázející příběh Talichova zatčení v květnu 1945 a mapuje diskuse kolem "Talichova případu". Autor (*1957) pracuje v Národním archivu v Praze, dlouhodobě se věnuje osobnosti Zdeňka Nejedlého, za monografii Zdeněk Nejedlý : politik a vědec v osamění (2012) mu byla udělena v r. 2013 cena Magnezia Litera.
ISBN 978-80-7470-070-5
Praha : Akropolis, 2014, 1. vyd., brož., 206 s., čb foto, ilustrace, faksimile, bibliografické odkazy, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$18.30

31.
Lakosil, Jan:
Šumava krásná i smrtící v dobových fotografiích a dokumentech : lehké opevnění, okupace, železná opona
/ Beautiful and Deadly Šumava in Historical Photographs and Documents : light fortifications, occupation, Iron Curtain.
Publikace přináší téměř 400 většinou dosud nepublikovaných dobových fotografií a ukázek historických dokumentů převážně z let 1938 a 1966. Fotografie zprostředkovávají autentický obraz doby, kdy se Československo a Německo připravovaly na Šumavě na vzájemné válečné střetnutí. Nechybí ani rozsáhlý soubor snímků zachycující obsazení šumavského příhraničí německou armádou a dokumentující nadšení německých obyvatel z připojení k Říši. Tvrdý kontrast k těmto záběrům vytváří soubor pěti desítek fotografií pořízených na Šumavě v r. 1966 v tzv. zakázaném pásmu. Jedinečné panoramatické snímky zachycují již jen pustou, avšak krásnou krajinu, kterou protíná nekonečný pás železné opony - smrtící elektrifikovaný drátěný zátaras se strážními věžemi.
ISBN 978-80-204-3481-4
Praha : Mladá fronta, 2014, 1. vyd., váz., 286 s., čb foto, mapy, faksimile, bibliografie
$39.90

32.
Lhoták, Jan a kol.:
Sušice
/ The Sušice Town.
Obsahem svazku je část textová, shrnující dějiny města v archeologických, historicko-geografických, politických, hospodářských a kulturních souvislostech, a část kartografická - převážně reprodukce starých map a plánů města.
ISBN 978-80-7286-229-0
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2014, Ed. Historický atlas měst České republiky, sv. 27, 1. vyd., 1 atlas (45 s., 41 mapových listů), ilustrace, bibliografie, rejstříky, English and German summaries
$51.00

33.
Memorabilia opavských dominikánů : edice pamětních spisů z 1. poloviny 18. století
/ Memorabilia of Dominicans in Opava : edition of memoranda from the 1st half of the 18th century.
Eds. Markéta Kouřilová, Petr Kozák. Kniha je kritickou vědeckou edicí dvou vzácně dochovaných pamětních spisů opavských dominikánů, jejichž vznik je úzce spojen s existencí dnes již zaniklého konventu dominikánského řádu v Opavě. Částečně latinský text.
ISBN 978-80-86224-96-1
Opava : Slezské zemské muzeum, 2013, 1. vyd., váz., 171 s., 10 s. obr. příl., čb foto, faksimile, 1 plán, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$18.70

34.
Miller, Jaroslav:
Zapadlí vlastenci : český exil v Západní Austrálii (1948-1989)
/ Remote Patriots : Czech exile in Western Australia (1948-1989).
Kniha je sondou do mentality menšiny v hraničním teritoriu, sociologickou studií uzavřené komunity i analýzou její nelehké integrace do dominantní australské kultury, která sice měla evropské kořeny, avšak v mnoha ohledech zůstávala českému exilu cizí a neuchopitelná. Text konečně podává i svědectví o duchu první republiky, který, ač násilně přesazen z Evropy, přežíval v Austrálii po dvě až tři desetiletí, než byl v 70. a 80. letech 20. století přemožen kulturou posrpnové emigrace.
ISBN 978-80-7422-312-9
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014, Ed. Knižnice Dějin a současnosti, sv. 52, 1. vyd., brož., 130 s., čb foto, faksimile, bibliografie, rejstřík, English summary
$13.50

35.
Motl, Stanislav:
Cesty za oponu času, sv. 4 : Šifra Karla IV. ; Ztracený poklad Karlovy univerzity a další příběhy z blízké i vzdálené minulosti
/ Journeys beyond the Time Curtain, Vol. 4 : Code of Charles the Fourth ; The Lost Treasure of the Charles University, and other stories from near and distant past.
Autor (*1952) je novinář a filmový dokumentarista, napsal již téměř 20 knih. Kniha vznikla na základě stejnojmenného rozhlasového cyklu a je plná jedinečných osudů a příběhů těch, kteří ještě po smrti dovedou inspirovat druhé, třebaže na ně historie z různých důvodů zapomněla. Například o bratrském misionáři z pobělohorské doby Kristiánu Davidovi, nebo o posledních dnech sarajevského atentátníka Gavrilo Pricipa a mnoha dalších.
ISBN 978-80-7281-486-2
Praha : Eminent, 2014, Ed. Stopy, fakta, tajemství, sv. 4, 1. vyd., váz., 295 s., čb foto, faksimile, bibliografie
$23.90

36.
Mysliveček, Milan:
Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách, sv. 2
/ Heraldic Map of Castles and Fortresses in Bohemia, Vol. 2.
Kniha graficky mapuje jednotlivá historická sídla a představuje pomocí erbů jejich stavebníky z řad šlechty či církevních i světských institucí. Další zobrazené erby patří rodům žijících v této krajině po několik generací, z nichž se některé po svém sídle jmenují, nebo jeho jméno mají ve svém přídomku. Erbovní mapa je pokusem zachytit z trochu jiného pohledu to nesmírné bohatství hradů, zámků a tvrzí, které v Čechách stály, rozpadají se a z nichž ty šťastnější dosud stojí. Tento svazek seznamuje s územím na severu ohraničeném Čáslaví a Heřmanovým Městcem, na jihu Humpolcem, na západě Kutnou Horou a na východě Přibyslaví.
ISBN 978-80-86183-68-8
Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2014, 1. vyd., váz., 63 s., ilustrace, erby, mapy, rejstříky
$24.80

37.
Myška, Milan:
Region a industrializace : studie k dějinám industrializace Slezska (1800-1918)
/ Region and Industrialization : a study on the history of Silesia industrialization (1800-1918).
Publikace je věnována fenoménu industrializace a jejímu regionálnímu průběhu. Je tvořena souborem čtyř obsáhlých studií, v nichž se autor zamýšlí nad paradigmatem industrializace a její interakcí s vybraným regionem. Sleduje tento fenomén v oblasti akciového podnikání v Rakouském Slezsku ve vybraných sektorech průmyslu, obchodu a dopravy před první světovou válkou. Všímá si také zániku domáckého průmyslu a vlivu industrializace na vývoj ekonomiky na rozhraní dvou hospodářských systémů.
ISBN 978-80-7464-650-8
Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2014, 1. vyd., váz., 248 s., bibliografické odkazy, bibliografie, mapy, rejstříky, German summary
$23.90

38.
Navara, Luděk; Kasáček, Miroslav:
Na útěku : neuvěřitelný příběh Josefa Brykse
/ On the Run : the incredible story of Joseph Bryks.
Josef Bryks (1916-1957), válečný letec ve službách britského královského letectva a nositel Řádu Britského impéria, se proslavil odvážnými a riskantními útěky z německého zajetí; po r. 1948 se postavil komunistům a skončil ve vězení, r. 1957 zemřel v lágru v Jáchymově. Kniha vychází ze vzpomínek pamětníků, z dokumentů či archivních materiálů. Některé jsou zde publikovány vůbec poprvé. Nejedná se o typickou literaturu faktu, ale o strhující vyprávění zařazené do dobových souvislostí, doplněné bohatým fotografickým a archivním materiálem. Kniha je důkazem, že i Česko má významné hrdiny, kteří se nezastavili před nacistickou či komunistickou totalitou.
ISBN 978-80-7491-258-0
Brno : Host, 2014, 1. vyd., váz., 180 s., čb foto, faksimile, přílohy, bibliografie, jmenný rejstřík
$21.50

39.
Paměti Pavla Korky z Korkyně : zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku
/ Memoirs of Pavel Korka of Korkyně : commentaries of a Christian knight from the beginning of modern age.
Ed. Zdeněk Vybíral. Svazek zpřístupňuje poprvé v úplnosti zápisky Pavla Korky z Korkyně (1522-1598?), tradičně označované jako paměti. Rukopis je uložen v Roudnické Lobkowické knihovně na zámku Nelahozeves. Edice je doplněna studiemi o autorovi pamětí, zamyšlením nad žánrem a rovněž obsáhlými komentáři k historickým událostem, jež Korka ve svých vzpomínkách zachytil. Samostatnou stať, jež zasazuje jeho poznámky o proměnách počasí do širšího kontextu dějin klimatu v raném novověku, připravili R. Brázdil a O. Kotyza.
ISBN 978-80-7394-376-9
České Budějovice : Jihočeská univerzita, Historický ústav Filozofické fakulty, 2014, Ed. Prameny k českým dějinám 16.-18. století. Řada B, sv. IV = Documenta res gestas Bohemicas saecolorum XVI.-XVIII. illustrantia. Series B, volumen IV, 1. vyd., váz., 375 s., 14 s. obr. příl., bibliografie, slovník archaismů, English summary, rejstříky
$27.60

40.
Pavlík, Jiří:
Otakar Červený : mecenáš československých legií v Rusku
/ Otakar Červený : a patron of Czechoslovak legions in Russia.
Publikace je věnována legionáři a královéhradeckému rodáku O. Červenému (1850-1930), který sice nebojoval se zbraní v ruce na bojištích první světové války, ale významnou měrou přispěl k zformování čs. zahraničního odboje a legií v Rusku. Pohnutý životní příběh je barvitě vylíčen nejen na pozadí formování čs. legií, ale zejména v kontextu nelehkého utváření centrálního krajanského odbojového ústředí v Rusku. Manželé Červení si získali rovněž značný respekt a uznání čs. legionářů tím, jak jim poskytovali finanční pomoc, zdravotní péči a organizovali pro ně nejrůznější podpůrné akce. Díky svým nezištným aktivitám se tak stali důležitou součástí čs. zahraničního odboje v Rusku.
ISBN 978-80-7465-105-2
Čevený Kostelec : Pavel Mervart, 2014, 1. vyd., brož., 172 s., 4 s. bar. obr. příl., čb foto, portréty, faksimile, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$15.10

41.
Pejčoch, Ivo:
Ženy v třetím odboji : kurýrky zpravodajských služeb, převaděčky a příslušnice protikomunistických odbojových skupin
/ Women in the Third Resistance : the intelligence services couriers, the border guides and members of the anti-communist resistance groups.
Kniha popisuje jednotlivé formy protikomunistického odboje, jichž se na přelomu 40. a 50. let účastnily ženy. Životopisy mnohých ukazují že projevily odvahu a rozhodnost, kterou bychom marně hledali u mnohých mužů. Vystupují však zde vedle nezpochybnitelných hrdinek i osobnosti nejednoznačné a značně kontroverzní. Protože se do třetího odboje zapojily stovky až tisíce žen, nebylo možné provézt celkové shrnutí, publikace je tak pouze sondou do zvolené problematiky. Autor tak připomíná osobnosti, které za ideály svobody strávily řadu let v kriminálech a dnes bohužel upadají v zapomnění.
ISBN 978-80-87567-63-0
Cheb : Svět křídel, 2014, 1. vyd., váz., čb foto, faksimile, bibliografie
$17.60

42.
Píchová, Hana:
The Case of the Missing Statue : a historical and literary study of the Stalin Monument in Prague.
"This is a fascinating story of the cultural history of the Stalin monument told through archival and historical documents, interviews with those involved, literary treatments of the monument, and visual representations. What lessons does the case of Stalin in Prague tell us about cultural memory and forgetting? What does it tell us about the absurdities of totalitarian (and perhaps not only totalitarian) rule? The history of the construction and destruction of the Stalin monument - and the ways in which the monument has resonated in Czech literary culture - reads more like an absurdist tragic-comic novel than real history. As I read the book, I understood that history has much more in common with literary narrative than we would like to admit; it is a space for the construction (and sometimes also the demolition) of identities, both personal and national." David S. Danaher, Professor of Slavic Languages and Literature, University of Wisconsin-Madison. The book includes a unique collection of photographs that have not been published before, taken during the demolition of the monument in the early 1960s.
ISBN 978-80-7467-067-1
Řevnice : Arbor vitae, 2014, 1. vyd., váz., 159 s., čb foto, bibliografické odkazy, bibliografie, jmenný rejstřík
$39.20

43.
Polách, Jaroslav:
Páni z Krumlova : rod Záviše z Falkenštejna
/ Lords of Krumlov : the family of Záviš from Falkenstein.
Monografie se zabývá historií rodu krumlovských pánů, kteří výrazně ovlivňovali dějiny 13. století, ale i hledáním kořenů samotných Vítkovců. Přibližuje také detailněji osudy Vítka I. z Prčice (†1194) ztotožňovaného s praotcem Vítkovců, přičemž zohledňuje i nejnovější archeologické poznatky. Mozaiku informací o dějinách pánů z Krumlova, mezi jejichž zástupce patří i známý Záviš z Falkenštejna (asi 1250-1290), doplňují poznatky heraldiky, sfragistiky a toponomastiky.
ISBN 978-80-86829-94-4
České Budějovice : Veduta, 2014, Ed. Šlechta zemí České koruny, sv. 8, 1. vyd., váz., 250 s., 16 s. bar. obr. příl., 3 mapy, 3 rodokmeny, poznámky, bibliografie, rejstřík
$28.80

44.
Polišenská, Milada:
Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1968, díl I : 1918-1938. Svazek 2 : priority, diplomatická praxe a politický kontext
/ Diplomatic Relations of Czechoslavakia and USA 1918-1968, Vol. 1 : 1918-1938. Part 2 : priorities, diplomatic practice and the political context.
Svazek přibližuje priority a diplomatickou praxi této diplomatické relace v daném období. Po popisu struktury a fungování amerického Department of State a U. S. Foreign Service na jedné straně a československého ministerstva zahraničních věcí na straně druhé, kterými se zabývala autorka v prvním svazku, pokračuje analýzou diplomatických jednání o významných mezistátních dohodách. Dále se zabývá činností československých konzulátů v USA a jejich spoluprací s našimi krajany. Významnou částí publikace je podrobný přehled československé zpravodajské činnosti v USA a americké zpravodajské činnosti v Československu.
ISBN 978-80-7277-494-4
Praha : Libri, 2014, 1. vyd., váz., 719 s., bibliografické odkazy, bibliografie, jmenný rejstřík
$39.20

45.
Příběhy (ne)obyčejných profesí : česká společnost v období tzv. normalizace a transformace
/ Stories of (Un)Common Professions : Czech society in the period of so called normalization and transformation.
Eds. Miroslav Vaněk, Lenka Krátká. Kolektivní monografie představuje osudy a vzpomínky mužů a žen vykonávajících několik zdánlivě "obyčejných" profesí. V podobě interpretačních studií kniha zachycuje zkušenosti příslušníků tzv. silových složek (armáda, bezpečnost/policie, hasiči), zaměstnanců (především žen) pracujících ve službách (pohostinství, maloobchod, zdravotnictví) i v tzv. svobodných profesích (zde na příkladu výtvarných umělců a umělkyň). Stranou nezůstali ani příslušníci hospodářského a dílem také kulturního managementu a v neposlední řadě ti, jejichž osudy jsou spojeny s agrárním sektorem a světem venkova.
ISBN 978-80-246-2813-4
Praha : Karolinum, 2014, Ed. Orální historie a soudobé dějiny, 1. vyd., váz., 541 s., čb foto, bibliografie, English summary
$36.00

46.
Rous, Ivan:
Tábory a válečná výroba
/ Camps and the War Production.
Publikace představuje souhrn aktuálních, v mnoha případech dosud nezveřejněných poznatků o koncentračních, zajateckých, pracovních a dalších internačních táborech na území Liberecka, Jablonecka, Frýdlantska a přilehlých oblastí v Německu a Polsku. Autor vychází z mnohaletého studia archivních materiálů, ale i rozhovorů s pamětníky a podrobného průzkumu popisovaných lokalit. Svou knihu doplňuje o související problematiku poválečných odsunových středisek, věnuje se i historii libereckého zajateckého lágru z let 1914-1918. Zabývá se rovněž tématem libereckých romských táborů. Přibližuje tak fungování celého systému; pokouší se identifikovat odlidšťující mechanismy, které uvedl v chod; odkrývá dobové souvislosti i následky.
ISBN 978-80-87213-10-0
Liberec : Kalendář Liberecka, 2012, 1. vyd., váz., 269 s., čb a bar. foto, mapy, portréty, plány, faksimile, terminologický slovník, bibliografie
$30.30

47.
Skřivan, Aleš a kol.:
Zdvořilý nezájem : politické a ekonomické zájmy Rakouska-Uherska na Dálném východě 1900-1914
/ Polite Indifference : political and economic interests of the Austro-Hungarian Empire in the Far East 1900-1914.
Publikace se zabývá rakousko-uherskou politikou a obchodními vztahy na Dálném východě, především v Číně a Japonsku. Od konce 19. století byl Dálný východ jedním z hlavních ohnisek mezinárodního napětí. Vídeň však zde posilovala své zastoupení, zvažovala vytvoření námořní základny v Číně, podílela se na potlačení Boxerského povstání a získala koncesi v Tiencinu. Pozice monarchie v obchodu s Japonskem se po roce 1900 zlepšovala, úspěchy Škodových závodů před r. 1914 naznačovaly, že může dojít i k rozvoji obchodu s Čínou. Po vypuknutí první světové války se však Japonsko přidalo na stranu Dohody, r. 1917 tak učinila i Čína. Tím rakousko-uherské angažmá na Dálném východě skončilo.
ISBN 978-80-86781-23-5
Praha : Agentura Pankrác, 2014, 1. vyd., váz., 252 s., poznámky, bibliografie, čb foto, faksimile, tabulky, rejstříky, English summary
$24.00

48.
Stočes, Jiří; Mušková, Eva a kol.:
Tenkrát na západě (Čech) : kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje
/ Once upon a Time in the West (of Bohemia) : chapters in the history of culture and everydaylife of Pilsen and the Pilsen region.
Kolektivní monografie, na níž se autorsky podílelo celkem 17 historiků, archeologů a etnologů, přináší 15 původních regionálně-historických či mikrohistorických sond do dějin Plzně a Plzeňského kraje. Záměrně se nejedná o syntézu, jednotlivé kapitoly zahrnují rozličná témata, místa, časová období i metodické postupy, vždy se však nějakým způsobem dotýkají problematiky každodenního života a kultury v tom nejširším slova smyslu.
ISBN 978-80-261-0328-8
Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, 1. vyd., brož., 315 s., 28 s. bar. obr. příl., bibliografické odkazy, bibliografie, rejstříky, seznam zkratek, English and German summaries
$27.60

49.
Studium a korespondence kněžského dorostu Jednoty bratrské v letech 1610-1618 : poslušenství synovské vzkazuji Vám, můj nejmilejší pane otče
/ Study and Correspondence of Priest Youngsters of the Unity of the Brethren in the Years 1610-1618 : filial obedience I say to you, my dearest lord father.
Ed. Markéta Růčková. Archiv posledního mladoboleslavského bratrského biskupa Matouše Konečného (1569-1622), odkrytý v srpnu 2006 v budově bývalého minoritského konventu a někdejšího sídla bratrských biskupů "na Karmeli" v Mladé Boleslavi, můžeme bezpochyby označit jako "nález století". Obsahem 2. svazku je ta část Konečného archivu, která se týká studia kněžského dorostu Jednoty bratrské na zahraničních vzdělávacích institucích. Jeho cílem je podat zevrubnou analýzu písemností studentů, budoucích církevních služebníků Jednoty bratrské, kteří byli v letech 1610-1618 vysíláni svými biskupy za dalším vzděláním především do Brém a dolnoslezské Bytomi nad Odrou, zasadit je do širších dobových souvislostí a v neposlední řadě zpřístupnit tyto písemnosti odborné i laické veřejnosti. Česky, latinsky a německy.
ISBN 978-80-87271-90-2 (S); 978-80-7308-522-3 (FF UK)
Dolní Břežany - Praha : Scriptorium - Univezita Karlova, Filozofická fakulta, 2014, Ed. Archiv Matouše Konečného, sv. 2, 1. vyd., váz., 632 s., ilustrace, faksimile, bibliografie, rejstříky, English and Latin summaries
$40.00

50.
Stuchl, Karel:
Z Hradešic do Vladivostoku a zpět : válečný deník legionáře
/ From the Hradešice Village to Russian Vladivostok : war dairy of the legionary.
Několik měsíců po vypuknutí první světové války v roce 1914, záhy po absolvování učitelského ústavu, byl vesnický učitel K. Stuchl povolán do rakouské armády a poslán na válečné pole. Vrátil se až za pět a půl roku. Odjel vlakem na jih do Rakouska a po válečných střetnutích, nekonečných pochodech nebo přepravě vlakem přes dnešní Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko, Slovensko, Polsko, Bělorusko, Ukrajinu, Rusko evropské i asijské, Čínu a opět Rusko, a pak lodí přes Tichý oceán a Středozemní moře se zastávkami ve velkých asijských přístavech, dorazil přes Terst znovu do své vlasti. Psal deník, v němž zachycoval nejen vše, co se mu přihodilo, ale i své úvahy o zodpovědnosti člověka ke světu a životu.
ISBN 978-80-7511-102-9
Praha : Volvox Globator, 2014, 1. vyd., váz., 181 s., mapy, čb foto, faksimile
$19.90

51.
Šašek, Jiří; Kaššák, Peter:
Pod palbou! 2 : příběhy letců bojujících za 2. světové války nad územím Československa
/ Under Fire! Vol. 2 : stories of pilots fighting in the World War II over the Czechoslovak territory.
Svazek se zaměřuje na konkrétní příběhy dalších letců, ale největší pozornost je věnována osádce legendárního amerického bombardéru B-24 "Flak Shak III", sestřeleného německými stíhači v průběhu velké letecké bitvy dne 24. srpna 1944, jehož osud byl desítky let obestřen tajemstvím. Kniha dále popisuje příběhy dvou německých stíhacích letců, kteří se navzdory utrpěným zraněním museli opakovaně vracet ke svým jednotkám, a řadu dalších příběhů.
ISBN 978-80-87567-58-6
Cheb : Svět křídel, 2014, 1. vyd., váz., 143 s., čb foto, faksimile, bibliografie
$16.00

52.
Šopák, Pavel a kol.:
Znamení vertikál : církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku
/ Sign of Verticals : ecclesiastical and religious life of Czech Silesia from the Middle Ages to the First World War.
Kniha doprovází stejnojmennou výstavu, která čítá přes 300 exponátů: obrazů, grafik, liturgických předmětů, uměleckých děl, historických fotografií, knih, pramenného materiálu i dalších rozličných artefaktů, připomínajících náboženský a církevní život sledovaného regionu. Je rozdělena do oddílů: Capella (katolická kaple), Devotionalia (předměty spojené se zbožností a s jejími projevy), Sepulcralia (památky spojené s úctou k zemřelým), Paedagogica (dokumenty vztahující se k pedagogické činnosti), Confessio Evangelica (památky evangelické víry), Judaica (židovské památky), Historica & Documenta (historické dokumenty), Archaeologica (archeologické nálezy) a Etnographica (národopisné památky).
ISBN 978-80-87789-13-1
Opava : Slezské zemské muzeum, 2013, Ed. Slezsko: lidé a země, sv. 3, 1. vyd., váz., 557 s., čb a bar. foto, portréty, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, German summary
$60.30

53.
Štěříková, Edita:
Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. století : obrazy ze života
/ Moravian Female Exile of the Renewed Moravian Church in the 18th Century : pictures from their life.
V 18. století bylo postavení žen v obnovené Jednotě bratrské neobyčejně emancipované, což budilo ve své době nedůvěřivou pozornost. Dnes je tato skutečnost hodnocena naopak kladně a je předmětem historických pojednání. Kniha přibližuje život moravských žen, především těch, kterým byly svěřeny důležité úkoly ve sboru, v církvi nebo v misii. První část knihy připomene v hrubém nástinu historické souvislosti, které předcházely vzniku obnovené Jednoty bratrské. Vlastní přínos této knihy tvoří obrazy ze života jednotlivých žen. Autorka (*1937 )je historička dlouhodobě se zabývající dějinami Jednoty bratrské, v minulých letech vydala mj. knihy Christian David : zakladatel obnovené Jednoty bratrské (2012), Matouš Stach : moravský misionář v Grónsku (2012).
ISBN 978-80-7017-210-0
Praha : Kalich, 2014, 1. vyd., váz., 530 s., ilustrace, faksimile, poznámky, bibliografie, rejstříky
$36.00

54.
Tomek, Prokop:
Balony svobody : letákové operace Svobodné Evropy 1951-1956
/ Balloons of Freedom : leafleting operations of the Radio Free Europe 1951-1956.
Kniha je prvním českým souhrnným zpracováním jedné z kapitol dějin studené války. V letech 1951-1956 bylo z území Německa vedeno postupně několik propagandistických kampaní s využitím letáků, dopravovaných nad Československo pomocí malých balonů. Byl to historicky nejrozsáhlejší projekt zasílání letáků na území Československa. Také mezi balonovými kampaněmi Svobodné Evropy byly ty směřované na území Československa ve srovnání s obdobnými projekty pro Maďarsko a Polsko daleko největší.
ISBN 978-80-87567-55-5
Cheb : Svět křídel, 2014, 1. vyd., váz., 175 s., čb foto, faksimile, biliografie, CD-ROM
$21.60

55.
Tomek, Prokop:
Nejlepší propaganda je pravda : Pavel Pecháček v Československém rozhlase, v Hlasu Ameriky a ve Svobodné Evropě
/ The Best Propaganda is the truth : Pavel Pecháček in the Czechoslovak Radio, in the Voice of America and the Radio Free Europe.
Kniha zachycuje životní a profesní příběh významné osobnosti rozhlasové žurnalistiky. Jeho dramatické osudy začínají po nucené emigraci rodičů po r. 1948, v níž se jeho otec stane významným činitelem, posléze ředitelem zahraničního vysílání Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. Pavel je vychováván s dalšími sourozenci ostatními příbuznými v socialistickém Československu, skoro zázrakem se prosadí rovněž v rozhlase a jde ve stopách svého otce. Dramatický životopisný příběh je prokládán autentickými vzpomínkami hlavní postavy příběhu.
ISBN 978-80-7422-297-9
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014, 1. vyd., váz., 251 s., čb foto, bibliografie, poznámky
$20.70

56.
Trpké vzpomínky na 17. listopad 1939
/ Bitter Memories of November 17, 1939.
Ed. Zdeněk Pousta. Sborník vycházející u příležitosti Mezinárodního dne studentstva připomíná události z listopadu r. 1939, kdy nacisté uzavřeli české vysoké školy, nechali zastřelit devět vedoucích studentských funkcionářů a na 1 200 dalších studentů deportovali do koncentračních táborů. V publikaci jsou zařazeny původní texty z r. 1945, na ně navazují čtyři svědectví vězněných studentů, napsaná v posledních deseti letech, a informace o činnosti našich tehdejších studentů-vojáků v Anglii. V druhé části jsou mimo jiné zařazeny texty projevů, pronesených při každoročních vzpomínkách u Hlávkovy koleje a u Památníku Ruzyň 1939-1941 v areálu bývalých kasáren 17. listopadu v Praze-Ruzyni.
ISBN 978-80-246-2824-0
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 211 s., čb a bar. foto, faksimile, bibliografické odkazy, medailony autorů
$20.00

57.
Tučková, Kateřina a kol.:
Fabrika : příběh textilních baronů z moravského Manchesteru
/ Factory : a story of textile barons of the Moravian Manchester.
Kniha vypráví příběh pěti generací rodu Johanna Heinricha Offermanna, který do Brna přišel v roce 1776 jako chudý vlnařský odborník. Zanedlouho však založil manufakturu a stal se jedním z nejvýznamnějších textilních baronů. Ve strhujícím vylíčení rodinné historie se odráží i celá 250 let trvající minulost moravského "Manchesteru". Kniha je doplněna odbornými hesly a fotografickým materiálem z brněnských archivů, a je tak dokonalým průvodcem po dnes již zaniklém textilním Brně. Publikace vychází u příležitosti výstavy Brno - moravský Manchester, uspořádané na přelomu let 2014 a 2015 v Moravské galerii v Brně.
ISBN 978-80-7027-278-7 (MG); 978-80-7491-479-9 (H)
Brno : Moravská galerie - Host, 2014, 1. vyd., brož., 223 s., čb foto, faksimile, slovník pojmů
23.90

58.
Uhrová, Eva:
Radostná i hořká Františka Plamínková
/ Joyful and Bitter Františka Plamínková.
V meziválečné době nejznámější Češka ve světě, senátorka, předsedkyně Ženské národní rady. Plamínková dala národu první poslankyni, ženám volební právo, zamítla celibát učitelek, navrhla moderní rodinné právo, prosazovala ženy do státní správy a diplomacie. Padla za heydrichiády. Populárně naučný životopis F. Plamínkové (1875-1942) je zpracován rok za rokem, s využitím korespondence, tisku, senátních projevů a fotografií.
ISBN 978-80-260-7207-2
Praha : Mediasys, 2014, 1. vyd., brož., 343 s., čb foto, bibliografie, rejstříky
$18.40

59.
Valašsko : historie a kultura
/ The Valašsko Region : history and culture.
Ed. Svatava Urbanová a kol. Kniha je výsledkem mezioborového setkání společenskovědních odborníků, na němž došlo k novému bilancování a reflektování problémů a témat spojených s dosavadním výzkumem o valašském regionu, jak ho formuloval Jaroslav Štika v monografii Valaši a Valašsko z roku 2007. Předkládané statě souvisejí s novějšími aspekty výzkumu, nově kladenými otázkami a kontexty inspirovanými zejména etnografií, historickými vědami, lingvistikou, dějinami literatury a kultury, kunsthistorií a kulturní geografií. Kniha obsahuje celkem 45 příspěvků rozdělených do šesti oddílů
ISBN 978-80-7464-499-3
Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2014, 1. vyd., váz., 591 s., čb a bar. foto, mapy, portréty, plány, faksimile, English summaries, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$36.00

60.
Vávra, Josef:
Dějiny královského města Kolína nad Labem : do roku 1618
/ History of the Royal Town Kolín nad Labem : until 1618.
Reprint vydání z r. 1888. Předmluva Stanislav Petr. Kniha je dosud jedinou syntézou dějin města Kolína a zatím nenalezla náhradu v novém zpracování. I pro dnešního badatele a čtenáře je potřebným zdrojem poučení. Autor (1838-1912) čerpal i z pramenů dnes ztracených nebo nezvěstných a jeho dílo zůstává v řadě ohledů základní pomůckou, po které musí zájemce o kolínskou historii sáhnout. Svazek popisuje období do roku 1618. Vyjde i druhý díl popisující období od roku 1618-1886.
ISBN 978-80-257-1283-2
Praha : Argo, 2014, takto 1. vyd., váz., 275 s., faksimile, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$19.80

61.
Veber, Václav:
Třetí odboj : ČSR v letech 1948-1953
/ The Third Resistance : Czechoslovak Republic in the years 1948-1953.
Kniha renomovaného historika (autora knihy Osudové únorové dny, 2008, na niž kniha navazuje) se zabývá méně známou kapitolou novodobých československých dějin. Popisuje aktivity protikomunistického odboje, který chápe jako aktivní činnost směřující k obnovení svobody a demokracie v naší zemi po únoru 1948. Obhajuje a dokládá jeho existenci a legitimitu, odmítá občasné tvrzení, že třetí odboj neexistoval a že vše řídila neviditelná ruka Státní bezpečnosti. Snaží se dovodit, že Češi i Slováci nebyli pouze pasivními oběťmi komunistického násilí, ale že se dokázali i bránit, často se zbraní v ruce.
ISBN 978-80-7395-786-5
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2014, 1. vyd., brož., 373 s., bibliografické odkazy, bibliografie, jmenný rejstřík
$28.40

62.
Vokáčová, Petra:
Příběhy o hrdé pokoře : aristokracie českých zemí v době baroka
/ Stories of a Proud Submission : aristocracy of the Czech Lands in the Baroque period.
Příběhy knihy jsou věnovány sedmi aristokratům z českých zemí, působícím kolem přelomu 17. a 18. století ve státních službách a reprezentujícím typické kariérní modely své doby. V rámci barvitého líčení barokní společnosti a za pomoci dosud nevytěžených historických pramenů - zejména deníků a korespondence - hledá autorka odpovědi na otázky, jakým způsobem se české pobělohorské nobilitě podařilo pevně začlenit do nadnárodního společenství císařského dvora i celé habsburské monarchie a jak tento integrační proces pozměnil sociální, ekonomické a kulturní strategie šlechtických rodů.
ISBN 978-80-200-2364-3
Praha : Academia, 2014, Ed. Historie, 1. vyd., brož., 963 s., 8 s. bar. obr. příl., ilustrace, poznámky, bibliografie, rejstříky, German summary
$63.60

63.
Vondrušková, Alena; Vondruška, Vlastimil:
Církev
/ The Church.
Svazek je věnován složitému vývoji křesťanství od nejstarších časů s důrazem na vývoj v Čechách a na Moravě. Většina významných faktů, spojených s proměnami bohoslužeb, formováním chrámového prostoru a podobou eucharistických předmětů, je vykládána v širokých historických souvislostech. Další kapitoly podávají základní informace o vývoji a podobě kléru, struktuře řeholních řádů, koncilech a protestantských směrech.
ISBN 978-80-7429-441-9
Praha : Vyšehrad, 2014, Ed. Průvodce českou historií, sv. 3, 1. vyd., váz., 199 s., bar. foto, ilustrace, bibliografie
$31.80

64.
Zídek, Petr:
Hana Benešová : neobyčejný příběh manželky druhého československého prezidenta (1885-1974)
/ Hana Benešová : the extraordinary story of the second Czechoslovak president's wife.
První knižní životopis Hany Benešové popisuje příběh ženy, která je dodnes považována za nedostižný vzor "první dámy". Autor zpracoval velké množství doposud neznámých nebo nevyužitých dokumentů z dvou desítek archivů a mluvil s lidmi, kteří měli k H. Benešové blízko. Výsledkem je portrét manželky druhého československého prezidenta, který přináší zcela nová fakta a souvislosti a vyvrací doposud tradované omyly. Kniha uvádí velké množství fotografií z veřejných i soukromých zdrojů, z nichž valná část nebyla nikdy publikována.
ISBN 978-80-242-4681-9
Praha : Knižní klub, 2014, 1. vyd., váz., 287 s., 40 s. obr. příl., čb a bar. foto, mapy, portréty, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
28.70

65.
Žáček, Pavel:
Prahou pod pancířem Vlasovců
/ Prague under the General Vlasov Armor.
Kniha známého historika za pomoci několika set převážně dosud nepublikovaných dobových fotografií sleduje osudy Vlasovců (jak byli příslušníci těchto jednotek nazýváni podle svého velitele generálporučíka Andreje Andrejeviče Vlasova) na území Protektorátu Čechy a Morava v květnu 1945. Autor se soustřeďuje především na významné zapojení početných vlasovských obrněných sil a těžkých zbraní na straně povstalců do bojů o Prahu. V závěru objevné publikace přinášející mnoho dosud neznámých faktů nechybí připomínka tragických osudů těchto vojáků po skončení války.
ISBN 978-80-204-2681-9
Praha : Mladá fronta, 2014, Ed. České květnové povstání ve fotografii, sv. 4, 1. vyd., váz., 327 s., čb foto, bibliografie, rejstříky
$27.90

66.
Žantovský, Michael:
Havel
Autor (*1949) v letech 1990-1992 působil jako tiskový mluvčí prezidenta V. Havla. Oba muži spolu dlouhá léta úzce spolupracovali, pojilo je blízké přátelství. Biografie psaná s velkým porozuměním, otevřeností a láskou přináší nejen erudovanou analýzu Havlova politického odkazu, ale i jeho uměleckého díla. Kniha byla psána původně anglicky, je autorským překladem a na podzim r. 2014 vyšla u nás i ve Velké Británii a v USA.
ISBN 978-80-257-1213-9
Praha : Argo, 2014, 1. vyd., váz., 564 s., 50 s. obr. příl, bibliografie, jmenný rejstřík
$39.80

67.
Žemlička, Josef:
Království v pohybu : kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy
/ The Kingdom in Motion : colonization, towns and silver at the end of the Přemyslid era.
Autor (*1946) je významný český historik, napsal řadu monografií, odborných statí a jeden historický román. Zaměřuje se na problematiku středověkého osídlení a kolonizace, na problematiku vzniku středověkých měst, počátky a rozmach "pozemkové" šlechty, politickou a společenskou strukturu českého státu za posledních Přemyslovců. Kniha navazuje na jeho předchozí práce: Čechy v době knížecí (1997), Počátky Čech královských : proměna státu a společnosti 1198-1253 (2002) a Přemysl Otakar II. : král na rozhraní věků (2011). Kniha je věnovaná kolonizaci, městům a stříbru v českých zemích v 2. polovině 13. století.
ISBN 978-80-7422-333-4
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014, Ed. Česká historie, sv. 29, 1. vyd. váz., 665 s., čb ilustrace, poznámky, bibliografie, rejstřík, English summary
$39.90


FILOSOFIE, NÁBOŽENSTVÍ, SOCIOLOGIE, PSYCHOLOGIE, SPOLEČENSKÉ VĚDY, ETNOGRAFIE
PHILOSOPHY, RELIGION, SOCIOLOGY, PSYCHOLOGY, SOCIAL SCIENCES, ETHNOGRAPHY

68.
Beková, Jarmila:
Vie et lumiere : most mezi dvěma světy
/ Vie et Lumiere : the bridge between two worlds.
Vie et lumiere je organizací, která propojuje dva romské světy - svět francouzských Manouche a svět Sintů v České republice. Studie se zaměřuje na jejich dlouhodobou interakci projevující se v různých oblastech, jako jsou slovní zásoba, kulturní zvyklosti, víra. Tyto romské komunity se vyvíjejí v odlišném historickém a politickém kontextu, přesto neztrácejí pocit sounáležitosti a společně znovu objevují vlastní identitu. Nové generace se tak vracejí ke svébytnému znaku etnika, jazyku, aby se mohly vzájemně dorozumět.
ISBN 978-80-244-4165-8
Olomouc : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2014, Ed. Monografie, 1. vyd., brož., 99 s., tabulky, grafy, bar. foto, bibliografie, English and French summaries
$9.60

69.
Doležal, Bohumil:
Události
/ Events.
Vybral, uspořádal a průvodními texty opatřil Adam Drda ve spolupráci s Terezií Pokornou. Velký knižní výbor z každodenních glos a komentářů kritika, publicisty a politologa B. Doležala (*1940). Kniha je jedinečnou komentovanou kroniku naší doby, v níž autor mimo jiné zaznamenává a analyzuje - s mimořádnou jasnozřivostí, inteligencí, erudicí, vtipem a také vytrvalostí - podstatné příčiny postupného propadu místní politiky a veřejného dění, a to v kontextu vybraných událostí historických i světových. Vychází k 25. výročí pádu komunistického režimu v roce 1989.
ISBN 978-80-87037-63-8
Praha : Revolver Revue, 2014, Ed. Edice Revolver Revue, sv. 80, 1. vyd., váz., 423 s., jmenný rejstřík
$31.20

70.
Dvořáčková Jana a kol.:
Politika a každodennost na českých vysokých školách : etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum
/ Politics and Everyday Life on Czech Universities : ethnographic views on education and research.
Kniha je výstupem týmového etnografického výzkumu, který autorky a autoři prováděli v letech 2011-2013 na pěti katedrách českých vysokých škol, včetně jedné školy soukromé. Narušuje řadu zažitých představ o českých vysokých školách, především tu, podle které není vůbec možné realizovat kvalitní vysokoškolské vzdělávání a kvalitní výzkum při vysokém počtu studujících. Autorský kolektiv zkoumá pluralitu vzdělávacích kontextů a plánované i nezamýšlené dopady vysokoškolské a vědní politiky na různých typech škol a v různých oborech.
ISBN 978-80-7419-171-8
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2014, Ed. Studie, sv. 110, 1. vyd., brož., 266 s., bibliografie, rejstříky, medailony autorů, English summary
$23.20

71.
Etnické komunity. Lidé Bosny a Hercegoviny
/ Ethnic Communities. People of Bosnia and Herzegovina.
Eds. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová. Úvahy nad kulturní, etnickou a politickou identitou obyvatel současné Bosny a Hercegoviny a nad kulturními průsečíky bosensko/balkánsko českými v historické retrospektivě 19. a 20. století a přítomnosti prvého desetiletí 21. století. První část je věnována vyjednávání identit v rámci regionu. Do druhé části jsou zařazeny kapitoly, které ukazují, jak česká společnost identifikovala lidi Bosny a Hercegoviny, jaké charakteristiky jim v kontextu vlastní zkušenosti připsala. V poslední části nabízí další pohled: novela a dva cykly fotografií přibližují jejich svět a zprostředkovávají jejich perspektivu.
ISBN 978-80-87398-46-3
Praha : Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014, Ed. Agora, sv. 12, 1. vyd., brož., 270 s., čb a bar. foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English and Bosnian summaries
$20.00

72.
Freidingerová, Tereza:
Vietnamci v Česku a ve světě : migrační a adaptační tendence
/ Vietnamese in Czechia and in the World : migration and adaptation tendencies.
Práce se zabývá mezinárodní migrací z Vietnamu do světa a do Česka od poloviny 20. století po současnost v kontextu politických zvratů na mezinárodní scéně a ekonomických reforem ve Vietnamu známých jako Đoi Moi. Autorka se vedle analýzy strukturálních faktorů podmiňujících migraci zaměřuje i na to, jak aktéři migrace tyto makroúrovňové vlivy interpretují. Kniha vychází z tříletého výzkumu, který autorka realizovala v letech 2010-2012 v ČR a ve Vietnamu, a z analýzy dostupných statistických dat a právních dokumentů.
ISBN 978-80-7419-174-9 (S); 978-80-7444-031-1 (PF UK)
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) - Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014, Ed. Studie, sv. 111, 1. vyd., brož., 232 s., bibliografie, rejstřík, English summary
$30.40

73.
Halík, Tomáš:
Obnovíš tvář země : texty k obnově církve a společnosti z let 1989-1998
/ You Will Renew the Face of the Earth : texts of the renewal of the Church and society in the years 1989-1998.
Texty od dob autorova působení v "podzemní církvi" v kruhu poradců kardinála Tomáška, přes první veřejná vystoupení v dramatickém roce 1989 po celé první desetiletí mladé demokracie, spojuje téma odpovědnosti za duchovní a morální stav společnosti a věrohodnosti církve. Jejich výběr doprovází autorova reflexe jeho tehdejších myšlenek s odstupem čtvrtstoletí a zároveň jeho komentář k tehdejším událostem a osobní vzpomínky, které mají přiblížit dobový kontext.
ISBN 978-80-7422-353-2
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014, 1. vyd., váz., 301 s., čb foto
$21.50

74.
Havel, Václav:
Sám sobě podezřelý : soubor osmi osobně laděných prezidentských projevů Václava Havla z let 1990-1995
/ Himself Suspected : set of eight individually tuned presidential speeches of Václav Havel from the years 1990-1995.
Uspořádala a ediční poznámku napsala Anna Freimanová. Předmluva Martin Palouš, doslov Michael Žantovský, fotografie Ondřej Němec. V průběhu třinácti let přednesl V. Havel jako prezident Československé, od roku 1993 České republiky na nejrůznějších fórech přes 230 projevů. Publikace z nich obsahuje osm (Čestný doktorát Hebrejské univerzity, 70. hudební slavnosti, Konference o nenávisti, Sonningova cena, Čestný doktorát Newyorské univerzity, Projev k japonským intelektuálům, Medaile svobody, Budoucnost naděje), které se od tradičních politických proslovů liší obsahem, formou i posláním.
ISBN 978-80-87490-56-3
Praha : Knihovna Václava Havla, 2014, 1. vyd., brož., 143 s., čb foto, poznámky
$18.30

75.
Horyna, Břetislav:
Kapitalismus: mýtus jednoho slova : politické eseje
/ Capitalism: A Myth of One Word : political essays.
Autor (*1959) je filozof a religionista. Kniha je souborem originálních esejů o krizovém stavu současné světové a rovněž české společnosti. Pomocí kritiky současných dominantních politických a hospodářských doktrín autor hledá příčiny rozštěpení světové pospolitosti, strmého růstu všestranné nerovnosti, úpadku potřeby demokracie a krize demokratického vládnutí, jež ohlašují nezbytnost systémové změny západní kapitalistické civilizace.
ISBN 978-80-7007-418-3
Praha : Filosofia, 2014, Ed. Filosofie a sociální vědy, sv. 48, 1. vyd., váz., 298 s., bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$14.80

76.
Juříček, Ludvík; Rožňák, Petr:
Bezpečnost, hrozby a rizika v 21. století
/ Security, Risks and Threats in the 21st Century.
Autoři publikace jsou odborníci na bezpečnostní problematiku, kteří za minulého režimu vystudovali Vojenskou akademii, což poněkud determinuje jejich úhel pohledu. Zkoumají mezinárodní bezpečnostní rizika v období po skončení studené války. Kniha má dvě samostatné části, první je politologická a druhá odborně zbraňová. Jasný a srozumitelný text je doplněný aktuálními politologickými, mezinárodně bezpečnostními a forenzními znaleckými tématy.
ISBN 978-80-7418-201-3
Ostrava : Key Publishing, 2014, Ed. Monografie, 1. vyd., brož., 323 s., ilustrace, tabulky, přílohy, terminologické slovníky, bibliografie, rejstřík, English, German and Russian summaries
$36.00

77.
Keller, Jan:
Jsme tady doma : komentáře z let 2008 až 2014
/ We Are Here at Home : comments from the years 2008-2014.
Autor (*1955) je sociolog a zároveň jeden z nejkritičtějších komentátorů české politiky (zejména v levicovém deníku Právo). V r. 2014 byl zvolen poslancem Evropského parlamentu. Kniha je uspořádaná do deseti kapitol. Každá z nich představuje některé z klíčových politických témat: od zadlužování k pohledu na to, co je dnes levice a pravice. Jde tak o svéráznou kroniku doby doplněnou slovníčkem vybraných politických aktérů, kteří po sehrané roli často mizí do zapomnění.
ISBN 978-80-87683-37-8
Praha : Novela Bohemica, 2014, 1. vyd., brož., 235 s., přílohy
$23.80

78.
Komenský, Jan Amos:
Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia. 19/1. De rerum humanarum emandatione consultatio catholica (pars 1) - Europae lumina - Panegesia - Panaugia.
Eds. Martin Steiner et al. Svazek zpřístupňuje první část Komenského zásadního a nejrozsáhlejšího díla, Obecné porady o nápravě věcí lidských. Jde o kritické vydání textu zachovaného v převážně rukopisné podobě a objeveného až ve 30. letech 20. století; součástí jsou filologické i věcné komentáře, ediční úvody k jednotlivým spisům a další odborný aparát.
ISBN 978-80-200-2448-0
Praha : Academia, 2014, 1. vyd., váz., 377 s., 24 s. obr. příl., faksimile, bibliografie, rejstřík
$39.60

79.
Kopat do žuly motykou : rozhovory s Michaelem Hauserem
/ Digging the Granite with a Hoe : interviews with Michal Hauser.
Ed. Roman Kanda. Kniha rozhovorů s filosofem M. Hauserem (*1972) se zabývá závažnými otázkami naší doby, ve které se vyhrocují rozpory současného socioekonomického a kulturního systému. Rozhovory, vznikající mezi lety 2007 a 2014, jsou svědectvím o nesnadném narušování různých podob dogmatismu a ideologických příběhů, podle nichž se kapitalismus jeví jako přirozený řád společenského světa a postmodernismus představuje poslední kapitolu kulturních dějin.
ISBN 978-80-87950-10-4
Praha : Rybka Publishers, 2014, 1. vyd., brož., 178 s.
17.50

80.
Koubek, Martin:
Zápas o uvozovky : interpretační rámce a repertoár jednání pro-romského hnutí v letech 1989-2007
/ Fight over Quotation Marks : the frames of interpretation and repertoire of Action of the Pro-Roma Movement 1989-2007.
Kniha popisuje vývoj interpretačních rámců a rámovacích procesů romských a pro-romských aktivistů v České (a Československé federativní) republice po roce 1989. Ve čtyřech zkoumaných letech (1992, 1997, 2002, 2007) jsou sledovány změny u sebe-definičních, diagnostických, prognostických a motivačních rámců vzhledem k proměnám integračních politik, míře rasistických projevů ve společnosti, veřejným debatám a fundraisingovým příležitostem. Doplňující analýza protestních událostí popisuje interakci diskurzivního repertoáru aktivistů s jejich repertoárem jednání.
ISBN 978-80-210-6550-5
Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2013, Ed. EDIS, Ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, sv. 11, 1. vyd., brož., 189 s., tabulky, grafy, poznámky, bibliografie
$22.40

81.
Koudelková, Eva:
Co si lidé vyprávěli : pověsti od Horní Jizery
/ What Did People Tell Each Other : the legends from Horní Jizera region.
Kniha se snaží zachytit ducha lidových pověstí ze západních Krkonoš a jejich podhůří, jednoho z nejbájivějších krajů u nás. V jeho hlubokých lesích se skrývalo množství strašidel, vysoko v horách žil Krakonoš, nejpověstnější ze všech horských duchů, co jich naše země má, po krajině kolem Jilemnice se proháněl duch černokněžníka Vejrycha. A v místních chalupách žili zemití obyvatelé se svým osobitým nářečím, v jejichž vyprávěních se všechny zvláštnosti zdejšího kraje odrážely. Ilustrace Nataša Kalousková.
ISBN 978-80-87607-36-7
Liberec : Bor, 2014, Ed. Odkaz, 1. vyd., váz., 227 s., ilustrace, poznámky, vysvětlivky, bibliografie, rejstříky
$22.80

82.
Kozák, Jiří:
Právo na pomezí diktatury a demokracie : právní vyrovnání s totalitní minulostí v České republice po roce 1989
/ The Justice on the Edge between Dictatorship and Democracy : legal settlements with totalitarian past in the Czech Republic after 1989.
Způsob, jakým se demokratická společnost vymezila vůči období komunistické diktatury a událostem, které jí předcházely, ovlivnil nejen současnou podobu politického a ekonomického uspořádání státu, ale i charakter jeho ústavního a právního systému. Složité případy právní reakce na minulost, v nichž se střetávaly a byly souběžně aplikovány hodnotově zcela neslučitelné normativní systémy socialistického a demokratického práva, přispěly ke kvalitativní proměně právního myšlení a rozhodování, vykročením mimo hranice psaného práva. Kniha sleduje tuto proměnu a věnuje se základním okruhům právní reakce na minulost, včetně trestních procesů, lustrací a restitucí.
ISBN 978-80-87284-50-6
Praha : Auditorium, 2014, Ed. Téma, 1. vyd., brož., 167 s., bibliografie
$18.40

83.
Krolmus, Václav:
Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy ohledem na bájesloví česko-slovanské, jež sebral Václav Krolmus, část třetí
/ Old Czech Legends, Songs, Games, Customs, Celebrations and Tunes, Considering Old Czech-Slavonic Mythology, Vol. 3.
Unikátní publikace, vydaná v letech 1845-1851, obsahuje nadmíru cenné zápisy písní, pohádek, pověstí a dětských her, ale i líčení slavností a obyčejů, záznamy o autorových archeologických nálezech či zoologické poznámky. Svou šíří a vysokou mírou autenticity je pro nás neocenitelným zdrojem informací o lidové kultuře našich předků. Tento závěrečný díl je doplněn věcným, jmenným a místním rejstříkem, seznamem incipitů, soupisem pramenů, souhrnným obsahem celého díla a statěmi folkloristů Petra Janečka a Jana Luffera.
ISBN 978-80-7428-243-0
Praha : Plot, 2014, 1. vyd., váz., 366 s., bibliografie, slovník, incipity, rejstříky
31.90

84.
Lass, Andrew:
Místo času
/ The Place of Time.
Ed. Vangelis Zingopis. Autor (*1947) je americký kulturní a sociální antropolog. Narodil se v New Yorku, dětství a mládí však trávil s rodiči novináři v Praze, r. 1973 byli Husákovým normalizačním režimem vyhoštěni. Je laureátem šestnácté Ceny VIZE 97 pro rok 2014, získal ji za své celoživotní dílo jako člověk vždy hájící svobodu slova a myšlení, propojenou s mravní zodpovědností. Doposud byl českému čtenáři znám jen jako autor (českých) básní. Je však všestranným surrealistou, esejistou a fotografem. Tento soubor textů jej poprvé představuje i jako vědce. V knize jsou eseje na tato témata: paměť a dějiny, poezie a realita, smysl přítomnosti, tisky a weby, výroba vědomostí v éře zapomínání. Kniha je doprovozena životopisem, autorovým doslovem a soupisem všech jeho publikací.
ISBN 978-80-87954-00-3
Praha : Malovaný kraj, 2014, Ed. Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, sv. 16, 1. vyd., brož., 123 s., bibliografie
$12.40

85.
Něco se muselo stát : nová kniha proměn
/ Something Had to Happen : new book of changes.
Ed. Václav Cílek. Kniha navazuje na úspěšný titul Tři svíce za budoucnost (2012). Spolupracovali na ní respektovaní čeští sociologové, filosofové, publicisté, psychologové, historici, přírodovědci i další autoři, kteří se zabývají vyhlídkami na život v dočasném chaosu, mj. M. Bárta, V. Bělohradský, P. Drulák, V. Dvořáková, C. Höschl, P. Hruška, J. Keller, J. Klimeš, S. Komárek, V. Moravec, J. Přibáň, J. Sokol, O. Šteffl, výtvarníci V. Bromová, F. Skála či J. Slíva. Autoři měli jediný úkol: říci jasně a někdy možná nekorektně svá sdělení. Neměli se při tom bát slov jako vlast, smrt, krása, spravedlnost či Bůh.
ISBN 978-80-87683-36-1
Praha : Novela Bohemica, 2014, 1. vyd., brož., 489 s., čb a bar. foto, ilustrace, medailony autorů, bibliografie
$31.80

86.
Němeček, Tomáš:
Padni komu padni : život a případy Elišky Wagnerové
/ Life and Cases of Eliška Wagnerová.
Biografie nejznámější české ústavní soudkyně sleduje okolnosti jejích významných rozhodnutí - v jejím životě i v soudcovské práci. E. Wagnerová (*1948) prošla emigrací v 80. letech a po revoluci se podílela na proměně české justice. Čtyři roky pracovala jako předsedkyně Nejvyššího soudu. V letech 2002-2012 byla místopředsedkyní Ústavního soudu a psala jeho klíčové nálezy. Autor, dlouholetý novinář se zaměřením na právo a justici, v minulosti publikoval biografii Vojtěcha Cepla (2010) a životopisný rozhovor s Pavlem Rychetským (2012).
ISBN 978-80-7502-055-2
Praha : Leges, 2014, Ed. Extra, 1. vyd., brož., 160 s., bibliografie, rejstřík, bar. foto
$22.40

87.
Ostřanský, Bronislav:
Atlas muslimských strašáků, aneb Vybrané kapitoly z "mediálního islámu"
/ The Handbook of Muslim Scarecrows, or Chosen chapters from "the media Islam".
Autor (*1972) je český orientalista, v současnosti působí jako vědecký pracovník v Orientálním ústavu AV ČR. Kniha se záměrně soustředí na ta islámská témata, která bývají medializována i diskutována a často přijímána s nepochopením či obavami. Autor soustavně polemiky o islámu sleduje a rozborem vybraných "strašáků" by chtěl přispět k lepšímu chápání islámu a muslimů.
ISBN 978-80-200-2428-2
Praha : Academia, 2014, 1. vyd., brož., 190 s., bibliografie, rejstřík
$18.80

88.
Přibáň, Jiří:
Obrana ústavnosti, aneb Česká otázka v postnacionální Evropě
/ The Defence of Constitutionality, or the Czech question in postnational Europe.
Autor (*1967) v současnosti vyučuje sociologii práva, právní teorii a konstitucionalismus na britské Cardiff Law School, je autorem řady vědeckých statí a knih a zabývá se také sociologií současného výtvarného umění. Kniha esejů je rozdělena do několika logicky a obsahově jednotných částí, některá hlavní témata, jako například role národního státu v globální společnosti, smysl demokracie a voleb, důležitost ústavně omezené vlády a základních práv, vztah české politiky k Evropské unii nebo obecná krize společnosti a myšlení, prostupují všemi texty.
ISBN 978-80-7419-175-6
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2014, Ed. Knižnice Sociologické aktuality, sv. 34, 1. vyd., brož., 266 s.
$23.20

89.
Rezek, Petr:
Proklouznutí neboli smrt : k teorii soklu
/ The Slide or Death : on the theory of a plinth.
Autor (*1948) je český fenomenologický filosof a teoretik umění. Od studií spolupracoval s J. Němcem, v polovině 70. let byl v těsném kontaktu s J. Patočkou, společně se sochařem Z. Palcrem zformuloval svébytnou koncepci sochy. V 80. letech vedl jeden z nejvýznamnějších filozofických bytových seminářů. Po změně politického režimu nastoupil na Akademii výtvarných umění v Praze a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, následně působil na Akademii výtvarných umění v Praze a na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Proklouznutí jako zdánlivou úlevu lze, jak kniha dovozuje z názorů Alberta Giacomettiho, realizovat jako vstup do iluze iluze. Podaná teorie soklu jednak zahrnuje kritiku vizuální komunikace a jednak nabízí výklad "virtuální reality" jako říše smrti. To vše doloženo rozborem konkrétních příkladů.
ISBN 978-80-88047-00-1
Praha : Galerie Ztichlá klika, 2014, Ed. Petr Rezek - Spisy, sv. 10, 1. vyd., brož., 251 s., ilustrace, rejstříky, bibliografie, English summary
$24.00

90.
Schifferová, Věra; Prázný, Aleš; Šolcová, Kateřina a kol.:
Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského
/ The Idea of Harmony in the Work of Jan Amos Komenský.
Kolektivní monografie zkoumá koncept harmonie u Komenského z trojí časové perspektivy. Jednak sleduje, jak je tato kategorie představena v díle samotného J. A. Komenského, případně v dílech jeho současníků. Dívá se na tento koncept především jako na významnou součást Komenského filosofie a zdůrazňuje jej jako základní princip jeho nápravných a didaktických snah. Druhý okruh se zaměřuje k reflexi Komenského v dílech autorů dnešní doby - v komeniologických studiích J. Patočky, ale i v díle R. Palouše nebo jiného českého filosofa V. Hoppeho.
ISBN 978-80-7465-093-2 (PM); 978-80-7395-703-2 (UP)
Červený Kostelec : Pavel Mervart ve spolupráci s Univerzitou Pardubice, 2014, 1. vyd., brož., 253 s., ilustrace, poznámky, bibliografie, medailony autorů, jmenný rejstřík, English summaries
$20.70

91.
Sklenář, Michal; Urban, Tomáš:
Církevní heraldika královéhradecké diecéze
/ The Ecclesiastical Heraldry of Hradec Králové Diocese.
Církevní heraldika patří mezi stále živé součásti heraldické vědy a heraldického umění. V roce, kdy si královéhradecká diecéze připomíná 350 let své existence, vychází při této příležitosti publikace pojednávající o části církevní heraldiky na jejím území. Kromě uvedení do systému církevní heraldiky obsahuje kniha barevná vyobrazení a základní údaje ke znaku biskupství, katedrální kapituly, sídelních i pomocných biskupů, klášterů v Broumově a Želivě. Dále uvádí příklady znaků farností a návrhy znaků vikariátů z roku 1977.
ISBN 978-80-7405-354-2
Ústí nad Orlicí : Oftis, 2014, 1. vyd., brož., 85 s., erby, bibliografie
$15.80

92.
Stránský, Josef:
Strašidla a čarování v Krkonoších
/ The Ghosts and Witchcraft in Krkonoše Mountains.
Ed. Jarmila Bachmannová. Kniha byla původně součástí obsáhlého rukopisného díla Lidová mluva na Jilemnicku, uloženého v archivu dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, kam se dostal z pozůstalosti autora. Ten v ní uvádí vyprávění o strašidlech, lidových zvycích a pověrách, jež byla zapsána počátkem 20. let minulého století při výzkumu nářečí celkem ve čtyřiadvaceti místech někdejšího jilemnického okresu. Vyprávěnky zachycují archaickou podobu podkrkonošského dialektu a zároveň přibližují, co si lidé vyprávěli, v co věřili a jak žili zhruba před sto lety. Protože vyprávěné historky nejsou nijak literárně upravovány, nabízejí vzácný pohled do autentického folklorního vypravěčství.
ISBN 978-80-87607-33-6
Liberec : Bor, 2014, Ed. Odkaz, 1. vyd., brož., 105 s., ilustrace, faksimile, mapa, čb foto
$10.80

93.
Thořová, Věra; Traxler, Jiří; Vejvoda, Zdeněk:
Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky : studie / kritická edice, díl 2
/ Prague Folk Songs in Collections of František Homolka, Volume 2 : study / critical edition.
Písňová sbírka libeňského učitele Františka Homolky (1885-1933) představuje základní pramen městského folklóru v českých zemích. Svazek zahrnuje legendy, balady a kramářskou epiku, koledy, dětské písně a říkadla. Připojená studie obsahuje kapitoly věnované kupletu, říkadlům a hudební analýze písní z Homolkovy pražské sbírky.
ISBN 978-80-87112-58-8 (s.); 978-80-87112-78-6
Praha : Etnologický ústav Akademie věd ČR, 2013, Ed. Poklady lidové kultury, sv. 14, 1. vyd., váz., 371 s., čb foto, portréty, noty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$36.00

94.
Žila, Ondřej:
"Jedna si jedina moja domovina?" : etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945-2013
/ Ethno-demographical Changes of Bosnia and Hercegovina 1945-2013.
Monografie podrobně analyzuje rozdílný populační vývoj tří konstitutivních národů Bosny a Hercegoviny (Muslimů - Bosňáků, Srbů a Chorvatů) v době Titovy Jugoslávie a změny v jejich prostorovém rozmístění v důsledku válečných událostí v 90. letech. Publikace se detailně soustředí na rozbor a hodnocení nepříliš úspěšné repatriace utečenců, kterou řídily západní velmoci. Uplatněním dvou přístupů "shora" a "zdola" je doložen jak obecný přístup mezinárodních správců v poválečném mírotvorném procesu, jejich působení v zemi a prezentované výsledky, tak problémy, se kterými se během repatriace potýkali samotní navrátilci. Jelikož se autor nemohl opřít o výsledky poválečného sčítání obyvatelstva, bylo třeba pramennou základnu, jež zahrnovala primární zdroje (statistiky, zprávy a dokumenty mezinárodního společenství) a sekundární literaturu srbochorvatské, anglické a francouzské provenience, rozšířit o další zdroj. Tím se stal terénní výzkum provedený ve vybraných lokalitách Bosny a Hercegoviny v rozmezí let 2009-2013.
ISBN 978-80-7308-523-0
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014, Ed. Varia, sv. 26, 1. vyd., brož., 412 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, Czech and English summaries
$28.80


JUDAIKA / JUDAICA

95.
Fischleinová, Klára:
Osudy ve stínu šoa : Věra Štinglová (Arnsteinová), Věra Vrbová (Fischerová), Dita Krausová (Polachová)
/ Fates in the Shadow of Shoah : Věra Štinglová (Arnsteinová), Věra Vrbová (Fischerová), Dita Krausová (Polachová).
Příběhy z lodžského a terezínského ghetta během 2. světové války a nové začátky (nejen) v Izraeli. Kniha věnovaná osudům tří přeživších, tří pamětnic popisující nejen tragédii holokaustu, ale také vítězství nového života po něm. Strhující příběh jedné z vyprávějících, Dity Krausové, byl předlohou světového bestselleru Osvětimská knihovnice. Rozhovory s pamětnicemi autorka zaznamenala v průběhu let 2012-2014.
ISBN 978-80-87343-34-0
Praha : P3K, 2014, Ed. Historie, 1. vyd., brož., 91 s., čb foto
$12.70

96.
Chrastilová, Jiřina:
Zlomky z židovské Prahy
/ Fragments of Jewish Prague.
Kniha o židovské Praze, jejích památkách a především osobnostech je zamyšlením nad krutou minulostí, kdy byly násilně ukončeny životy mnoha nadějných a nadaných jedinců, celých rodin a rodů jen proto, že se narodili jako Židé. Někteří sice holocaust přežili, ale ojedinělá česko-německo-židovská pražská komunita ve své byvší ucelené podobě bohužel z tohoto města nenávratně zmizela. Přesto tu něco zůstalo. Nevšední příběhy a zajímavé osudy. Staré židovské hřbitovy, synagogy, ulice, domy, památníky a pamětní desky - památky celosvětově známé a navštěvované, ale i téměř zapomenuté. Lze je vystopovat nejenom v Josefově na Starém Městě, ale snad ve všech pražských čtvrtích. Fotografie Magdalena Wagnerová.
ISBN 978-80-87341-23-0
Praha : Havran, 2014, 1. vyd., váz., 359 s., čb foto, rejstřík
$28.60

97.
Jajteles, Moše Samuel:
77 židovských anekdot : od počátku světa po současnost
/ 77 Jewish Anecdotes : from the inception of the world to contemporaneity.
Autor, vlastním jménem Miloš Jetel (1927-1969), byl v 60. letech primářem dětské psychiatrie v Karlových Varech, držitelem Hálkovy ceny, v roce 1968 podepsal dokument Dva tisíce slov a o rok později náhle umírá. Židovské anekdoty sbíral celý život a v 60. letech je sám sepsal, ilustroval na ručním papíru a ve třech svazcích svázal. Kniha je prvním svazkem předpokládané trilogie.
ISBN 978-80-905725-3-9
Praha : Jakura, 2014, 1. vyd., váz., 85 s., ilustrace
$13.50

98.
Pelcová-Weilová, Nina; Pelc Vilém:
Nina Weilová : paměti přeživší holocaust : osvětimský vězeň 71978
/ Nina Weilová : memories of the Holocaust survivor : the prisoner in Auschwitz No. 71978.
Kniha zachycuje vzpomínky paní Niny Pelcové-Weilové na holocaust i na další její osudy. Vzpomínky jsou doplněny dobovými dokumenty a fotografiemi. Narodila se v r. 1932 ve Švihově u Klatov, od roku 1968 žije se svým manželem ve Švýcarsku. Jako desetiletá byla v červenci 1942 deportována z Prahy spolu se svojí matkou do Terezína a v prosinci 1943 do Osvětimi, kde její matka zemřela. V lednu 1945 byla osvobozena v Polsku během pochodu smrti. Po návratu do osvobozeného Československa zjistila, že nikdo z jejích blízkých holocaust nepřežil a že ve věku 13 let zůstala sama.
ISBN 978-80-905901-0-6
Švihov : Město Švihov, 2014, 1. vyd., brož., 95 s., čb a bar. foto, faksimile
$10.80

99.
Sidon, Karol Efraim; Hvížďala, Karel:
3 rozhovory s Karlem Hvížďalou
/ 3 Interviews with Karel Hvížďala.
Publikace obsahuje esej Karla Hvížďaly o Karolu Efraimu Sidonovi a tři knihy-rozhovory, které spolu v posledních bezmála dvaceti letech napsali: Když umřít, tak v Jeruzalémě (aby lidé věděli, co je judaismus a jakého mají v Praze rabína), Červená kráva (aby Karel Hvížďala věděl, kým je) a Sedm slov (sedm rozhovorů o sedmi slovech, aby novináři viděli, co se dá všechno dělat s žánrem rozhovoru). V závěru knihy jsou ještě 2 krátké rozhovory O šuplíku v nás (2011) a Postscriptum (2014).
ISBN 978-80-7492-137-7
Praha : Galén, 2014, 1. vyd., brož., 315 s., čb foto, slovník pojmů, bibliografie
$24.00

100.
Schreiber, Bruno:
Život si nikdo nevybere
/ One Does Not Choose His Life.
Vzpomínková kniha začíná nahlédnutím do života položidovské rodiny v České Lípě před druhou světovou válkou.
Po r. 1938 musela rodina město opustit a těžké válečné časy přečkávala na vesnici ve středních Čechách. Autor připomíná tehdejší život na venkově i s jeho úsměvnými stránkami, ale také historické události, které na jeho rodinu neblaze dopadaly. V závěru války byl i on, jako patnáctiletý, internován v koncentračním táboře Terezín, což ho poznamenalo na celý život. Ani existence v poválečném a posléze komunistickém Československu nebyla bez problémů. Několik kapitol věnuje úseku svého života ve Švýcarsku, kam emigroval v roce 1969. Kniha je autentickým svědectvím o době od třicátých let až do dnešních dnů.
ISBN 978-80-7422-285-6
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014, 1. vyd., brož., 171 s., čb foto, rodokmeny
$15.90

101.
Tichý, František s přispěním Chavy Pressburger (Evy Ginzové):
Princ se žlutou hvězdou : život a podivuhodná putování Petra Ginze
/ Prince with a Yellow Star : life and wonderful wandering of Petr Ginz.
Kniha přibližuje život a tvorbu nadaného pražského chlapce, který byl jako židovský míšenec v roce 1942 internován v terezínském ghettu a později, v necelých 17 letech, zavražděn v plynové komoře koncentračního tábora Birkenau. V Terezíně organizoval vydávání tajného časopisu Vedem. Jedna z jeho kreseb se proslavila, když ji s sebou do vesmíru (na palubě raketoplánu Columbia) vzal první izraelský kosmonaut. Kniha přibližuje jeho rodinu, dětství, život v protektorátní Praze i aktivity v Terezíně. Vzhledem k tomu, že jde o historickou biografii, je atraktivní vyprávění doplněno řadou autentických historických textů i obrazových materiálů, které dosud nebyly publikovány a které vycházejí poprvé díky spolupráci a přispění muzea Yad Vashem v Jeruzalémě, Židovského muzea v Praze a řady dalších institucí a osobností, včetně Petrovy sestry Chavy Pressburger.
ISBN 978-80-87969-05-2
Semily - Praha : Geum - Gymázium Přírodní škola, 2014, 1. vyd., váz., 378 s., čb foto, ilustrace, 1 mapa, portréty, plánky, faksimile, bibliografické odkazy
$27.80

102.
Vondráčková, Jaroslava:
Mrazilo - tálo : (o Jiřím Weilovi)
/ It Freezed - It Melted : (about Jiří Weil).
První tištěné vydání knihy vzpomínek na spisovatele Jiřího Weila, kterou autorka (1894-1986) napsala v roce 1970. Ve strojopisné edici Kvart ji v roce 1979 vydal Jan Vladislav. S Weilem ji pojilo blízké přátelství, které jí umožnilo vidět osud této mimořádné osobnosti české literatury opravdu zevnitř a s hlubokým porozuměním. V životopisném vyprávění cituje množství dokumentů a soukromých dopisů, které Weila přibližují v autentické podobě. Kniha je doplněna doslovem, životopisným kalendáriem J. Weila a množstvím unikátních fotografií. J. Vondráčková je autorkou tří vzpomínkových knih, z nichž dosud vyšla tiskem péčí editorky Marie Jiráskové ve dvou vydáních jen jediná: Kolem Mileny Jesenské (Torst, 1991, 2014).
ISBN 978-80-7215-490-6
Praha : Torst, 2014, 1. vyd., brož. 169 s.
$18.20

103.
Židé a Morava, sv. XX : kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 13. 11. 2013
/ The Jews and Moravia, Vol. XX : the book of chapters from eponymous conference which was held in the Museum of Kroměříž Region on 13. 11. 2013.
Ed. Petr Pálka. Jubilejní svazek ediční řady je doplněn o bibliografický soupis obsahu ročníků 16-20. Příspěvky jsou řazeny tak, aby si byly chronologicky, tematicky a obsahově blízké.
ISBN 978-80-85945-70-6
Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2014, 1. vyd., brož., 243 s., čb foto, ilustrace, faksimile, plány, poznámky, bibliografie
$19.20


POLITIKA / POLITICS

104.
Dinuš, Peter; Hohoš, Ladislav; Hrubec, Marek a kol.:
Revoluce nebo transformace? = Revolúcia alebo transformácia?
/ The Revolution or Transformation?
Pětadvacetileté výročí od událostí roku 1989 přináší příležitost znovu reflektovat pojmy revoluce a transformace. Kniha je výsledkem práce autorů a autorek z České republiky, Slovenské republiky a USA a přibližuje téma postupných i rychlých, zásadních i povrchních, dramatických i plynulých sociálních změn v posledním období a ukazuje možné budoucí (transformační a revoluční) vývojové trajektorie. Obsahuje transdisciplinární rozbory na pomezí filosofie, politologie, sociologie, globálních a kulturních studií.
ISBN 978-80-224-1371-8 (V); 978-80-7007-413-8 (F)
Bratislava - Praha : Veda - Filosofia, 2014, 1. vyd., váz., 286 s., poznámky, bibliografie, medailony autorů, English summary
$21.20

105.
Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji
/ Regional Elections 2012 in Ústí nad Labem Region.
Eds. Pavel Maškarinec, Petr Bláha. Publikace zkoumá různé dimenze krajských voleb. Kromě celkových výsledků voleb do krajského zastupitelstva je rozebrána podoba volební kampaně jednotlivých politických subjektů, kterým se podařilo získat mandáty. Dalším z okruhu zájmů, jimž se kniha věnuje, je volební geografie, sledující prostorové vzorce voličské podpory politických stran a stabilitu jejich voličského zázemí. V závěru je pozornost věnována dvěma radikálním politickým stranám, které v Ústeckém kraji dosahují nadprůměrných výsledků, konkrétně Komunistické straně Čech a Moravy a Dělnické straně sociální spravedlnosti.
ISBN 978-80-7414-623-7
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2013, Ed. Acta Universitatis Pukynianae, Facultas Philosophica, Studia Politologica, sv. 5, 1. vyd., brož., 153 s., mapy, tabulky, grafy, bibliografie, medailony autorů, English summary
$19.90

106.
Lebedová, Eva:
Voliči, strany a negativní kampaň : politická komunikace v České republice
/ The Voters, Parties and Negative Campaign : political communication in the Czech Republic.
O vlivu politické komunikace na volební chování, popřípadě voličské preference, toho stále víme velmi málo. Autorka se pokouší zaplnit mezeru v této oblasti a přináší více porozumění pro fungování politické komunikace v českých volbách. Soustředí se zejména na působení negativní reklamy, jež byla jedním z komunikačních formátů, který k nám byl importován z amerického prostředí a znamenal počátek procesu amerikanizace volebních kampaní, tzn. jejich modernizace a profesionalizace. Autorka působí jako odborná asistentka na katedře politologických studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého.
ISBN 978-80-7419-158-9
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2013, Ed. Studie, sv. 102, 1. vyd., brož., 262 s., tabulky, grafy, ilustrace, přílohy, bibliografie, rejstřík
$25.60

107.
Maškarinec, Pavel:
Volební geografie Libereckého kraje 1992-2010 : voličské chování z pohledu explorační prostorové analýzy dat (ESDA)
/ Electional Geography of Liberec Region 1992-2010 : voters behaviour from the view of exploratory spatial analysis of data (ESDA).
Kniha zkoumá volební chování v Libereckém kraji v letech 1992-2010 s využitím metod explorační prostorové analýzy dat (exploratory spatial data analysis, ESDA), které se snaží řešit problémy spojené se statistickou analýzou prostorových dat. Tyto metody jsou poměrné nové a v českém prostředí dosud nepříliš využívané. Voličská podpora politických stran je vysvětlována pomocí kombinace kompozitního a kontextuálního přístupu, které jsou ve volební geografii užívány k vysvětlení prostorové variability volebních výsledků a změn voličského chování.
ISBN 978-80-7325-344-8
Brno : Centrum pro studium demokracie kultury (CDK), 2014, Ed. Politologická řada, sv. 47, 1. vyd., brož., 329 s., mapy, tabulky, grafy, bibliografie, English summary
$23.80

108.
Monitoring evropské legislativy : 2013-2014
/ The European Legislative Monitoring : 2013-2014.
Ed. Ondřej Krutílek. Osmý a závěrečný svazek v českém prostředí ojedinělého projektu, který během svého desetiletého mandátu podporoval europoslanec Hynek Fajmon. Autoři, analytici Centra pro stu­dium demokracie a kultury, od roku 2004 zevrubně sledovali dění v EU a pokoušeli se zachytit vývoj ve všech klíčových unijních politikách. Vždy přitom zohledňovali potenciální dopady na Českou republiku. Léta 2013-2014 byla stejně jako roky předchozí ve znamení pokusů unijních elit o záchranu stávající podoby projektu společné evropské měny. Součástí publikace jsou i relevantní data z Eurostatu.
ISBN 978-80-7325-339-4
Brno : Centrum pro studium demokracie kultury (CDK), 2014, 1. vyd., brož., 495 s., slovníček, schémata, jmenný rejstřík
$39.80

109.
Weiss, Tomáš:
Role policie a armády v Evropské unii : analýza evropské a národní úrovně s využitím případové studie České republiky
/ The Role of Police and Army in the European Union : European and national level analysis with the use of Case Study of the Czech Republic.
Kniha se zabývá bezpečnostní politikou Evropské unie a podrobněji České republiky. Hledá odpověď na otázku, jestli v Evropské unii dochází ke splývání vnitřní a vnější bezpečnosti a zejména ke stírání rozdílů mezi dvěma nejdůležitějšími bezpečnostními institucemi - policií a armádou. Autor dochází na základě případových studií evropské a národní úrovně k závěru, že ačkoli je možné na papíře pozorovat celou řadu změn, v praxi je jejich dopad jen velmi omezený. Viditelné změny jsou způsobeny zejména důrazem na otázky vnitřní bezpečnosti, kdy se předcházení vnitřním hrozbám podřizují i aktivity doposud považované za součást vnější bezpečnosti. Policie a armáda však stále zůstávají dvěma odlišnými složkami s různými úkoly a rozdílným způsobem práce.
ISBN 978-80-246-2381-8
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 263 s., poznámky, tabulky, grafy, bibliografie, English summary
$22.40


SBORNÍKY, ROČENKY / SYMPOSIUMS, YEARBOOKS

110.
KomiksFEST! 2014
Ed. Petra Nováková. Oficiální katalog 9. ročníku mezinárodního komiksového festivalu představuje práce zahraničních i domácích hostů této přehlídky: Alex Maleev, Rufina Bazlova, Dominique Goblet, Johanna Schaible, Igor Hofbauer, Mäkimurto Lauri, Heikki Ronkko, Dan Černý, Branko Jelinek, Karel Jerie ad. Obsahuje mj. seznam všech komiksů vydaných v ČR za dané období, soupis cen Muriel a soutěž Arnal.
ISBN 978-80-87260-69-2
Praha : Labyrint, 2014, 1. vyd., brož., 88 s., ilustrace
$15.90

111.
Kořan, Michal a kol.:
Česká zahraniční politika v roce 2013 : analýza ÚMV
/ Czech Foreign Policy in 2013 : IIR analysis.
Rok 2013 byl v české zahraniční politice ovlivněn vratkým a turbulentním politickým zázemím, prezidentskými a předčasnými sněmovními volbami. V zájmu přinést co nejpřesnější odpovědi na otázku jak a proč česká zahraniční politika reaguje na vnitřní a vnější výzvy či sama přináší vlastní impulzy do mezinárodního prostředí, byl letos poprvé použit nový analytický přístup, kombinující zaměření na politizaci a polarizaci zahraničněpolitických témat a jejich vliv na zahraničněpolitické jednání České republiky. Kniha je doplněna Přílohami o agendách MZV ČR (diplomatické styky, zastupitelské úřady atd.).
ISBN 978-80-87558-19-5
Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2014, 1. vyd., váz., 471 s., poznámky, přílohy, bibliografie, English summary
$32.00

112.
Kučerová, Stanislava; Hroch, Jaroslav a kol.:
Věrni zůstaneme : k 100. výročí československého odboje, korunovaného vznikem Československa
/ Forever Faithful : on the 100th anniversary of Czechoslovakian resistance, crowned with the establishment of Czechoslovakia.
Sborník vyšel ke 100. výročí zahájení prvního československého odboje (1914), který vedl ke vzniku Československa. Dílo je věnováno památce prvního odboje (1914-1918), načrtává však i hlubší historický průřez dějinami Čech, Moravy a Slezska od doby pobělohorské. Všímá si života obyvatel těchto krajin zejména po stránce omezených možností jejich kulturního vývoje.Pokračuje nadějnou dobou národního obrození a pokračuje lety přelomu 19. a 20. století až do roku 1918.
ISBN 978-80-905850-0-3
Brno : Občanský a odborný výbor Brno - Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity - Statutární město Brno, 2014, 1. vyd., brož., 267 s., čb foto
$16.00

113.
Období nesvobody
/ The Era of Unfreedom.
Eds. Jaromír Tauchen, Karel Schelle. K připomenutí 75 výročí obsazení českých zemí německou armádou a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava uspořádala Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Evropskou společností pro právní dějiny (The European Society for History of Law) a Moravským zemským archivem konferenci s názvem Období nesvobody. Sešlo se více než šedesát historiků, kteří se ve svých příspěvcích zamýšleli jak nad státoprávní problematikou tzv. Protektorátu a otázkami spojenými s procesem likvidace druhé Československé republiky, tak i nad dalšími oblastmi historického bádání v tomto období. Publikace je tematicky rozdělena do třech částí: I. Druhá republika a období nesvobody obecně, II. Protektorát Čechy a Morava a III. Slovensko v letech 1939-1945.
ISBN 978-80-87475-41-6 (ESHL); 978-80-7418-211-2 (KP)
Brno - Ostrava : The European Society for History of Law ve spolupráci s nakladatelstvím Key Publishing, 2014, 1. vyd., brož., 358 s., bar. foto, bibliografické odkazy, English summaries
$38.40

114.
Rodina a společnost : sborník projevů z mezinárodní konference pořádané dne 22. května 2014 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
/ The Family and Society : collection of speeches from the international conference held on 22th of May in 2014 in the House of deputies of the Czech parliament.
Ed. Juraj Lajda. Konference se konala při příležitosti 20. výročí vyhlášení Mezinárodního roku rodiny a pod záštitou Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny, s podporou Česko-německého fondu budoucnosti a ve spolupráci s Občanským institutem, Institutem Rafael, Univerzální federací míru v Německu a Institutem Williama Wilberforce. V dějinách lidstva je rodina jedinou institucí, která si zachovala svoji existenci od svého počátku až do současnosti. Historikové zaznamenávají vzestupy a pády mnohých národu, vládců, civilizací nebo institucí, ale základní jednotkou každé společnosti nebo doby zůstává vždy rodina.
ISBN 978-80-86995-28-1
Praha : Ideál, 2014, 1. vyd., brož., 108 s., čb foto
$9.60

115.
Slované mezi tradicí a modernitou. Konference mladých slavistů 9 - 2013
/ The Slavs Between Tradition and Modernity. Conference of young slavists 9 - 2013.
Eds. Markus Giger, Hana Kosáková, Marek Příhoda. 16 textů tohoto svazku je rozděleno do čtyř dílčích oddílů (Historická sekce, Jazyková sekce, Kulturní sekce, Literární sekce). Představitelé nastupující badatelské generace z 8 zemí (Česká republika, Maďarsko, Německo, Polsko, Rusko, Slovensko, Švýcarsko, Ukrajina) nabízejí osobitý a inspirativní pohled na jeden z klíčových problémů slovanského areálu, za který lze pokládat symbiózu i střetání odkazu minulosti, tradičních hodnot s modernizačními tendencemi. Členové mezinárodního autorského kolektivu ve formě dílčích studií a z různých vědeckých hledisek zkoumají dynamický vztah mezi historickým dědictvím a výzvami soudobého světa ve střední a východní Evropě.
ISBN 978-80-7465-106-9
Červený Kostelec : Pavel Mervart ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, 2014, Ed. Russia Altera, sv. 25, řada Slavica, sv. 12, 1. vyd., brož., 191 s., poznámky, bibliografie, jmenný rejstřík, English abstracts
$15.90

116.
Statistická ročenka České Republiky 2014 = Statistical Yearbook of the Czech Republic 2014.
Ed. Dana Habartová et al. Souborný statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství. Důležité údaje jsou doplněny mezinárodním srovnáním zemí EU 27 a porovnáním jednotlivých regionů soudržnosti a krajů České republiky. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-250-2580-2
Praha : Český statistický úřad, 2014, 1. vyd., váz., 815 s., tabulky, rejstříky, mapy
$52.00

117.
Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" = Uczony ponad granicami "prowincjonalności".
/ The Scholar Above the Borders of "Parochialism".
Eds. Aleš Zářický, Jana Davidová Glogarová, Michaela Závodná. Cyklus mezinárodních konferencí Vzdělanec v provincii byl zahájen tématem Vzdělanec nad hranicemi provincionality. Tato publikace zahrnuje 18 příspěvků s prologem a zaměřuje se na téma vzdělance, prezentované českými a polskými historiky. Cílem této publikace je přinést nové poznatky k danému tématu, analyzovat změnu postojů zkoumané sociální skupiny směrem k centru a otevřít diskuzi o tomto tématu v souvislosti s jejím chováním a interakcí "dovnitř" i "ven". Tyto příspěvky tvoří obsah předkládané publikace, která by se mohla stát pendantem ke komplexnímu a soustavnému výzkumu sociální vrstvy inteligence nejen na území Moravy a Slezska, ale také v Polsku. Česky a polsky.
ISBN 978-80-7464-457-3
Ostrava : Ostravská univerzita, 2014, 1. vyd., váz., 286 s., ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$23.90

118.
Život plný neklidu : sborník k devadesátinám historika Jaroslava Opata
/ The Life Full of Unrest : the collection on 90th birthday of historian Jaroslav Opat.
Eds. Vratislav Doubek, Dagmar Hájková. Svazek je věnován historikovi a prvnímu řediteli obnoveného Masarykova ústavu doc. Jaroslavu Opatovi u příležitosti jeho úctyhodného výročí 90 let. Vedle ucelené životopisné skici z pera Josefa Tomeše a přehledu biografické činnosti Jaroslava Opata přináší kniha příspěvky celé řady vynikajících osobností, domácích i zahraničních odborníků, kolegů a přátel jubilanta. Vzpomínkové příspěvky se tak doplňují s analytickými texty, věnovanými otázkám celoživotního odborného zájmu Jaroslava Opata. Česky, slovensky, anglicky, německy a rusky.
ISBN 978-80-87782-33-0
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2014, Ed. Ad honorem eruditorum, sv. 2, 1. vyd., brož., 297 s., bibliografické odkazy, bibliografie, jmenný rejstřík
$18.40


SLOVNÍKY, ENCYKLOPEDIE / DICTIONARIES, ENCYCLOPEDIES

119.
Čermák, František:
Periferie jazyka : slovník monokolokabilních slov
/ Language Periphery : a dictionary of monocollocable words.
Originální a dosud nikde neexistující systematický vhled do jazyka, který nabízí věrný a hloubkový pohled na povahu a chování takového typu slov jako najevo, vstříc, úkor, dokořán, kterým se nikdy pozornost nevěnovala. Vstupními zdroji pro tento slovník byl stomilionový korpus češtiny (SYN), frazeologický slovník a další zdroje; tato data byla zpracována několika programy a následnou manuální analýzou vedoucí ke konečnému tvaru. Takto se k uživateli dostává celkem 3623 monokolokabilních slov (slovních tvarů), vybavených především frekvencemi a to ve dvou podobách.
ISBN 978-80-7422-349-5
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014, 1. vyd., váz., 279 s., English summary
$23.10


JAZYKOVĚDA, LITERÁRNÍ HISTORIE, LITERÁRNÍ VĚDA, PALEOGRAFIE, PEDAGOGIKA
LINGUISTICS, HISTORY OF LITERATURE, SCIENCE OF LITERATURE, PALEOGRAPHY, PEDAGOGY

120.
Čtení o Jaroslavu Haškovi : ohledávání 1919-1948
/ Reading on Jaroslav Hašek : searching 1919-1948.
Ed. Luboš Merhaut. Kniha představuje v chronologickém uspořádání kritické, polemické a bilanční články, které reagovaly na události posledních let života Jaroslava Haška, na jeho smrt, na vydávání, zpracovávání a recepci jeho děl, především Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války.
978-80-87899-11-3
Praha : Institut pro studium literatury, 2014, Ed. Antologie, sv. 3, 1. vyd., brož., 165 s., čb foto, faksimile, bibliografie, rejstříky, English summary
$15.10

121.
Čtení o Jaroslavu Seifertovi : hledání proměn autorovy poetiky
/ Reading on Jaroslav Seifert : looking for changes of authors poetics.
Ed. Jiří Flaišman. Antologie přináší třináct textů žánrově různorodé povahy, které byly napsány v průběhu takřka osmdesáti let. Rozsáhlejší výklady díla Jaroslava Seiferta v jeho komplexnosti doplňují texty portrétující jednotlivá období básníkovy tvorby i texty bezprostředně reagující na vydání některé z autorových sbírek.
ISBN 978-80-87899-12-0
Praha : Institut pro studium literatury, 2014, Ed. Antologie, sv. 4, 1. vyd., brož., 157 s., čb foto, faksimile, bibliografie, rejstříky, English summary
$15.10

122.
Doležel, Lubomír:
Heterocosmica II : fikční světy soudobé české prózy
/ Heterocosmica II : the fictional worlds of contemporary Czech prose.
Autor (*1922), emeritní profesor Torontské univerzity, je česko-kanadský lingvista a literární teoretik, zabývající se především stylistikou, naratologií a teorií fikce. Patří k třetí generaci příslušníků českého strukturalismu, která začala do vědeckého života vstupovat po druhé světové válce. Jeho práce je samostatnou knihou, která je vnitřně spjatá s publikací Heterocosmica (Fikce a možné světy), jejíž český překlad vyšel v r. 2003. Znamená završení autorova úsilí, jemuž se věnoval od svého návratu z kanadské emigrace - včlenit do kontextu soudobé české literatury a české literární vědy teorii fikčních světů.
ISBN 978-80-246-2661-1
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 190 s., bibliografie, rejstříky
$17.60

123.
Fialová, Alena:
Poučeni z krizového vývoje : poválečná česká společnost v reflexi normalizační prózy
/ Advised from the Critical Development : postwar Czech society in reflection of normalization prose.
Kniha analyzuje normalizační prozaickou produkci s tématem dějin a zároveň připomíná souvislosti umělecké literatury a propagandy, filmu a televize i podoby normalizační literární kritiky. Jádrem práce je zachycení poválečných dějin a zvláště obrazu let 1945, 1948 a 1968 tak, jak je přinášela normalizační díla, a dále ideologická typologie postav a způsobů, jakými byly v této literatuře klasifikovány společenské vrstvy a třídy.
ISBN 978-80-200-2386-5
Praha : Academia, 2014, Ed. Šťastné zítřky, sv. 15, 1. vyd., váz., 297 s., čb foto, faksimile, poznámky, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$23.60

124.
Haman, Aleš:
Tři stálice moderní české prózy : Neruda, Čapek, Kundera
/ Three Centrepieces of Modern Czech Prose : Neruda, Čapek, Kundera.
Literární vědec, historik a kritik (*1932) shrnul do své nové knihy texty, které od konce padesátých let po současnost věnoval dílu "tří stálic" české literatury posledních dvou století. Studie věnované próze těchto tří literárních osobností si kladou za cíl ukázat, co tvoří jejich významnou pozici nejen v české, nýbrž i ve světové próze, a co z jejich díla může představovat důležité mezníky na cestě naší prózy k modernímu písemnictví.
ISBN 978-80-246-2631-4
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 346 s., bibliografické odkazy, bibliografie, jmenný rejstřík
$29.60

125.
Hrtánek, Petr:
Literární apokryfy v novější české próze : (hledání architextu)
/ Literary Apocrypha in Contemporary Czech Prose : (the search for the architext).
Monografie se nezabývá literárními apokryfy v historické perspektivě, nýbrž je nahlíží a ohledává jako specifický žánr intertextuality. V jednotlivých studiích se tak autor pokouší postihnout architext literárních apokryfů a hledá jejich společné, příbuzné či podobné vlastnosti v různých strukturních rovinách: zkoumá povahu kvantitativních a významových mezitextových transformací, zabývá se apokryfními proměnami předloh na úrovni motivu a postav, všímá si příznačných jazykových a stylových rysů apokryfních próz nebo jejich alegorické dimenze a neopomíjí ani žánrotvorné působení některých paratextů.
ISBN 978-80-7491-262-7 (H); 978-80-7464-347-7 (OU)
Brno - Ostrava : Host - Ostravská univerzita, 2014, 1. vyd., váz., 219 s., ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$21.50

126.
Janoušek, Pavel:
Ten, který byl : Vladimír Macura mezi vědou, literaturou, vědou a hrou : úvod povahopisný
/ The One Who Was : Vladimír Macura among literature, science, and play : naturedescriptive introduction.
Vladimír Macura (1945-1999) byl výrazným literárním vědcem, kulturním sémiotikem a spisovatelem. Monografie se soustředí na vykreslení jeho literárních snah od juvenilní básnické tvorby v časech ostravského mládí přes léta studentská až po dobu, kdy se stal uznávaným sémiotikem a spisovatelem. Analyzuje jeho odborné publikace, které zásadně proměnily naše vnímání českého národního obrození i kulturu socialistickou, a věnuje se také vývojovým proměnám jeho díla prozaického. Cílem je zachytit celoživotní jednotu postoje a tvorby, propojování seriózní literární a vědecké práce se smyslem pro hru a mystifikaci, chápanou jako akt kreativní semiózy.
ISBN 978-80-200-2414-5
Praha : Academia, 2014, 1. vyd., váz., 562 s., čb foto, koláže, faksimile, bibliografické odkazy, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$44.00

127.
Jeřábková, Eleonora; Reissner, Martin; Sahánek, Stanislav:
Moravská spisovatelka : Marie Ebnerová z Eschenbachu a Zdislavice
/ The Moravian Writer : Marie Ebnerová of Eschenbach and Zdislavice.
Marie von Ebner-Eschenbachová, hraběnka Dubská (1830-1916) byla rakouská spisovatelka píšící v českých zemích. Je považována za nejvýznamnější německy píšící autorku 19. století. Pocházela ze šlechtického rodu Dubských z Třebomyslic a Zdislavic na Kroměřížsku a byla nazývána rakouskou Boženou Němcovou. Kromě němčiny ovládala češtinu a francouzštinu. Její dílo vyniká mj. bohatou studnicí trefných aforismů. Publikace je literárně-historickým a uměnovědným souborem, který si vedle uchování a interpretace poznatků souvisejících se spisovatelkou (a dvojicí architektonických památek, s nimiž je na východě Moravy spojována), klade za cíl představit ji, její dílo i zdislavický zámek a hrobku širší veřejnosti.
ISBN 978-80-7028-425-4
Brno : Moravské zemské muzeum, 2014, 1. vyd., brož., 90 s., čb a bar. foto, ilustrace, faksimile, bibliografie, chronologický přehled, English and German summaries
$11.80

128.
Klubko Ariadnino : podoby filologického podnětu literární vědě - pocta Jiřímu Opelíkovi
/ Ball of Ariadna : forms of philological initiative in critisism - tribute to Jiří Opelík.
Ed. Daniel Vojtěch. J. Opelík (*1930) je český literární kritik, historik, editor a učitel. Tematické a myšlenkové (interpretační, metodologické) podněty jeho prací přiměly zúčastněné autory, aby způsobem, jaký jim nejlépe vyhovuje, konkretizovali svůj vztah k oboru v jeho filologickém založení. Publikace na několika konkrétních literárněvědných analýzách ukazuje reflexe filologické povahy oboru jako jeho živé tradice ve smyslu kritiky slova, ale i hledání jazyka interpretace.
ISBN 978-80-7308-514-8
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014, Ed. Trivium, sv. 6, 1. vyd., brož., 267 s., bibliografické odkazy, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$23.20

129.
Kubíček, Tomáš:
Dvojí domov Jana Čepa
/ Two Homes of Jan Čep.
Jádrem vědecké monografie je povídková sbírka Dvojí domov. Analýzy jednotlivých povídek se pak paprskovitě vydávají ke kontextu 20. a 30. let dvacátého století a k celku Čepovy tvorby. Autor prostřednictvím textové analýzy poukazuje na souvislost poetiky a estetiky díla Jana Čepa s pojmy jako moderní literatura, realismus, ruralismus, tradicionalismus, katolické ghetto a literární život první republiky. Součástí knihy je kompletní bibliografie díla Jana Čepa i sekundární literatury, která se stává základem studia proměn recepce Čepovy tvorby.
ISBN 978-80-7491-261-0
Brno : Host, 2014, 1. vyd., brož., 282 s., poznámky, bibliografie, rejstříky, English summary
$23.90

130.
Niševa, Božana:
Inovační procesy v české a bulharské jazykové situaci : (na materiálu jazyka médií)
/ Innovative Process in Czech and Bulgarian Language Situation : (on media language material).
Monografie je věnována současné lexikální a slovotvorné dynamice ve dvou geneticky sice blízkých, avšak typologicky odlišných a územně vzdálených jazycích - češtině a bulharštině. Vzhledem k tomu, že centrální postavení v dnešní veřejné komunikaci má mediální sféra, je konfrontační analýza zaměřena na lexikální a slovotvorné prostředky charakteristické pro jazyk médií. Konkrétní (jazykové) projevy a výsledky inovačních procesů jsou pojaty ve vztahu k typologickým dispozicím českého a bulharského jazykového systému.
ISBN 978-80-246-2239-2
Praha : Karolinum, 2014, Ed. Studia Philologica Pragensia, 1. vyd., brož., 182 s., bibliografie, rejstříky, English summary
$16.00

131.
Osolsobě, Klára:
Česká morfologie a korpusy
/ The Czech Morphology and Corpora.
Práce je zúročením mnohaleté pedagogické a badatelské praxe přední odbornice na poli počítačové lingvistiky. Naučí čtenáře, jak při práci s korpusem kombinovat přístupy corpus based, jimiž hledáme doklady pro lingvistické hypotézy, a corpus driven, kterými optimalizujeme formalizované dotazy na základě pozorování korpusových dat. Vzorové úlohy z oblasti formálního tvarosloví a tvoření slov přivádějí ke zcela novým, alternativním pohledům na náš mateřský jazyk. Zároveň je lze široce aplikovat k nalézání odpovědí na analogické otázky při zpracování velkých dat i při studiu dalších jazyků.
ISBN 978-80-246-2562-1
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 235 s., tabulky, bibliografie, přílohy, poznámky
$20.80

132.
Papoušek, Vladimír a kol.:
Dějiny nové moderny 2. Lomy vertikál : česká literatura v letech 1924-1934
/ The History of New Modernity, Vol. 2. The Fractures of Verticals : Czech literature between 1924-1934.
Kolektivní monografie navazuje na Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905-1923 téhož autorského týmu. Kniha zasazuje literární dění do domácího i světového kontextu, analyzuje pohyb a kontradikce dobového diskursivního vlnění z hlediska dominantních dobových metafor, které na sebe strhávaly pozornost ve veřejném prostoru a utvářely řeč a imaginaci doby. Bohatý obrazový doprovod dokumentuje jak knižní produkci sledovaného období, tak dobové výtvarné přístupy ke knižní obálce.
ISBN 978-80-200-2296-7
Praha : Academia, 2014, 1. vyd., váz., 622 s., čb foto, ilustrace, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$52.00

133.
Papoušek, Vladimír:
Věž a království : Olga Barényiová - studie o díle
/ Tower and Kingdom : Olga Barényiová - study on work.
Autor se v knize zabývá dílem Olgy Barényiové (1910-?), česko-německé spisovatelky, která publikovala česky řadu děl v letech 1941-1945 a po svém odchodu do Rakouska pak několik kontroverzních protičeských románů. Z domácího obzoru poté zcela zmizela, přestože její romány a divadelní hry měly ve své době bohatou reflexi recenzentů. Autor se soustředí na komplexní analýzu a interpretaci celého konvolutu jejích děl - románů, povídek, divadelních her a esejů. Věnuje rovněž pozornost dobovým recenzím a časopiseckým reflexím její tvorby. Při tom si klade obecnější otázky týkající se vztahu rétorických strategií autora a dobového veřejného diskursu či proměny autorčina slovníku ve vztahu k jazyku, lokalitě a době.
ISBN 978-80-7470-076-7
Praha : Akropolis, 2014, 1. vyd., váz., 171 s., 14 s. bar. obr. příl., bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$18.30

134.
Přibáň Michal a kol.:
Česká literární nakladatelství : 1949-1989
/ Czech Literary Publishing Houses : 1949-1989.
Slovníkově uspořádaná publikace přináší rozsáhlá a podrobně zpracovaná hesla čtyř desítek českých nakladatelství, která se od konce čtyřicátých do konce osmdesátých let soustředila na literární a literárněvědnou produkci, popřípadě vydávala knihy z příbuzných odborných a uměleckých oblastí. Zastoupena jsou nakladatelství s celostátní působností i tzv. krajská nakladatelství, nechybí ani vybraná hesla z oblasti exilové literatury. Jednotlivá hesla přinášejí informace o dějinách příslušné instituce, výklad produkce, přehledně zpracované bibliografické informace a rozsáhlý soupis literatury předmětu.
ISBN 978-80-200-2407-7
Praha : Academia, 2014, 1. vyd., váz., 649 s., čb foto, faksimile, bibliografie, výběrový soupis edic, jmenný rejstřík, English summary
$52.00

135.
Valková, Jarmila:
Komunikační přístup a učebnice češtiny pro nerodilé mluvčí
/ Comunication Approach and Textbooks of Czech Language for Non-native Speakers.
Práce sleduje hlavní principy komunikačního přístupu k vyučování druhého jazyka s ohledem na jejich základ v přímé orální metodě. Postupy a komponenty obvyklé v komunikačním vyučování jsou popsány v kontrastu s postupy gramaticko­překladové metody. Záměrem je ukázat zásadní rozdíl mezi přímým a nepřímým způsobem osvojování jazyka a implikace pro povahu komponent učebních materiálů. Ve výzkumné části práce jsou podrobeny zkoumání vybrané učební materiály, které ztělesňují obecné tendence v současné tvorbě učebnic češtiny pro cizince.
ISBN 978-80-7308-524-7
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014, Ed. Varia, sv. 24, 1. vyd., brož., 146 s., bibliografie, rejstříky, English summary
$12.00

136.
V souřadnicích mnohosti : česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích
/ In Coordinates of Multiplicity : interpretations of Czech literature of the first decade of the 21st century.
Ed. Alena Fialová. Svazek navazuje na publikaci V souřadnicích volnosti : česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích (2008). Vedle souhrnných analýz literárního života a nejdůležitějších tendencí a proměn tvorby na počátku nového milénia zahrnuje také interpretace téměř stovky vybraných děl od předních odborníků na současnou českou literaturu. Čtenáři tak nabízí souhrn základních informací, ale také sérii individuálních pohledů na básnické, prozaické a dramatické texty, které v uplynulém desetiletí zanechaly svou stopu v české literatuře.
ISBN 978-80-200-2410-7
Praha : Academia, 2014, Ed. Literární řada, 1. vyd., váz., 817 s., portréty, bibliografie, medailony autorů, jmenný rejstřík, English summary
$60.00

137.
Velčovský, Václav:
Nesoužití : česko-německá jazyková politika 18.-20. století
/ Non-Coexistence : Czech-German language politics of the 18th-20th centuries.
V knize je představena teorie jazykové politiky, jejíž základní modely jsou následně uplatněny na české země od konce 18. do poloviny 20. století, primárně na bázi česko-německých vztahů. Tematicky se zaměřuje na dvě stěžejní oblasti, které jsou pro jazykovou politiku zásadní a zároveň obyvatelstvem nejbedlivěji sledované a hodnotově exponované - oblast školství a správy. Zatímco školství bývá vnímáno jako investice pro budoucí generace, a proto je pociťována obzvláště intenzivně jeho symbolická hodnota, správa cílí na současnost - na přístup k moci, k chodu státu a k justici v mateřštině.
ISBN 978-80-7422-298-6
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014, 1. vyd., brož., 349 s., faksimile, mapy, grafy, mapy, bibliografie, poznámky, jmenný rejstřík
$31.90


HUDBA, DIVADLO, VÝTVARNÉ UMĚNÍ, ARCHITEKTURA, ARCHEOLOGIE, FILM, KULTURA
MUSIC, THEATRE, ART, ARCHITECTURE, ARCHEOLOGY, FILM, CULTURE

138.
Adámek, Jan:
Arena Sancto-Joannea : úcta Písečanů k sv. Janovi Nepomuckému = Píseker Bürger verehren den Hl. Johannes von Nepomuk
/ Arena Sancto-Joannea : tribute of Písek inhabitants to saint John of Nepomuk.
Katalog ke stejnojmenné výstavě věnované hlavnímu ochránci České země a píseckému patronovi. 620 let po jeho mučednické smrti seznamuje se souborem plastik, obrazů, tisků a dalších devocionálií, nejčastěji z 18. a 19. století. Mezi nejzajímavější patří barokní relikviář s mučedníkovým ostatkem, nově restaurovaná kamenná socha z kostela sv. Václava, model svatojanské sochy, který byl vystaven i na pražské výstavě Sláva barokní Čechie, či dřevěnou plastiku z niky domu v Jungmannově ulici. Česky a německy.
ISBN 978-80-86193-45-8
Písek : Prácheňské muzeum, 2013, 1. vyd., brož., 159 s. , čb a bar. ilustrace, portréty, plány, faksimile
$28.80

139.
Andres ml., Jan, Andres st., Jan:
Na hlubinu : malířské výstavy při Akademických týdnech na Svatém Kopečku u Olomouce v letech 1938-1940
/ On Depth : painters exhibitions during the Academical weeks on the Saint Hill near Olomouc 1938-1940.
Ve 30. letech 20. století vznikla tradice pořádat tzv. Akademické týdny. Tři ročníky této akce v letech 1938-1940 byly obohaceny o výstavy soudobého mladého křesťanského umění, z nichž první dvě doprovázely skromné katalogy se seznamem vystavených děl od zúčastněných umělců - Vojtěcha Berky, Václava Boštíka, Rudolfa Lásky, Stanislava Menšíka, Rudolfa Michalika a Josefa Pýchy. Třetí výstava pak proběhla vzhledem k válečným událostem v redukované podobě pouze za účasti Vojtěcha Berky,Václava Boštíka, Stanislava Menšíka a nově Františka Rady. Rekonstrukce těchto výstav, kterou Muzeum umění Olomouc představí v rámci výstavního projektu Na hlubinu! nazvaného podle titulu dominikánské duchovní revue vydávané v Olomouci v letech 1926-1948, je velmi výjimečnou a autentickou sondou do duchovně orientovaného výtvarného života na sklonku první republiky.
ISBN 978-80-87149-83-6
Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2014, 1. vyd., brož., 127 s., ilustrace, čb foto, medailony autorů, bibliografie, English summary
$24.00

140.
Bernard, Jan:
Jan Němec : enfant terrible české nové vlny. Díl 1 : 1954-1974
/ Jan Němec : enfant terrible of the Czech new wave. Vol. 1 : 1954-1974.
Odborná monografie, věnující se přednímu světovému a českému režisérovi (*1936), nabízí komplexní obraz jeho díla v historických, politických, ekonomických a estetických souvislostech. J. Němec tvořil v různých zemích a dobách v naprosto odlišných produkčních podmínkách. Kniha pracuje s množstvím archivních materiálů, fotografií, s publikovanými i nepublikovanými rozhovory s Němcem a s jeho spolupracovníky, s domácími i zahraničními kritikami jeho filmů a přináší poznatky nejen o nich, ale i o řadě jeho nerealizovaných projektů.
ISBN 978-80-7331-277-0
Praha : Akademie múzických umění, 2014, 1. vyd., brož., 648 s., poznámky, čb foto, přílohy, faksimile, filmografie, bibliografie, rejstříky, English summary
$44.80

141.
Birgus, Vladimír:
Drtikol - Funke - Rössler - Wiškovský. Mistři české avantgardní fotografie = Masters of Czech Avant-Garde Photography = Maitres de la photographie tcheque d'avantgarde = Mästare inom tjeckisk avantgardefotografi.
Publikace přináší známá i dosud nepublikovaná díla čtyř významných představitelů moderní fotografie v meziválečném Československu. Zatímco originální akty Františka Drtikola a konstruktivistické, abstraktní a surrealistické fotografie Jaromíra Funkeho se těší mezinárodnímu věhlasu už dlouhá desetiletí, první rozsáhlé výstavy průkopníka fotografické abstrakce Jaroslava Rösslera proběhly v zahraničních muzeích teprve po roce 2000 a díla Eugena Wiškovského, osobitě reagující na podněty několika avantgardních směrů, na své plné docenění ještě čekají. Výstavní katalog. Čtyřjazyčně.
ISBN 978-80-7437-144-8
Praha : Kant, 2014, 1. vyd., brož., 59 s., čb foto, bibliografie
$23.20

142.
Brázda, Pavel:
H R A : kreslené příběhy s dodatečným slovním doprovodem
/ H R A : cartoons with additional narrating.
P. Brázda (*1926) je považován za jednu z nejvýraznějších solitérních osobností českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Kolekci asi 300 kreseb a kresebných skladeb, s kterými začínal v druhé polovině 80. let ještě jako topič v koksové kotelně a pokračoval donedávna, se už dlouho chystal vydat knižně. Kromě několika z nich nebyly dosud zveřejňovány, ale vyhrazeny k tomuto záměru. Doprovázeny a spojeny v ucelenou fabuli budou autorovým textem. První díl je nazván HR, druhý A, vcelku tedy HRA.
ISBN 978-80-257-1292-4
Praha : Argo, 2014, 1. vyd., váz., 273 s., ilustrace
$39.80

143.
Bučilová, Lenka; Přibáň, Jiří; Ságl, Jan:
Jan Ságl : deset stran jedné mince = ten sides of the same coin.
Vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy konané ve dnech 7. 11. 2014 - 18.1. 2015 v Leica Gallery Prague. Kniha je průřezem bohatou tvorbou českého fotografa J. Ságla (*1942). Deset fotografických cyklů, do kterých je jeho dílo seřazeno, obsahuje jednotící linku v podobě vnitřní svobody jednotlivce. Co konkrétní cyklus, to jiná forma svobody člověka jako jedince, jako umělce i jako člena společnosti, ve které žije.
ISBN 978-80-905103-5-7 (LG); 978-80-7437-142-4 (K)
Praha : Leica Galerie - Kant, 2014, 1. vyd., brož., 143 s., čb a bar. ilustrace, biografie, soupis výstav
$36.00

144.
Bukačová, Irena:
Architektura Jana Blažeje Santiniho-Aichla : na severním Plzeňsku
/ Jan Blažej Santini-Aichl and His Architecture : in the north Pilsen region.
Publikace se zaměřuje na jeden ze západočeských okruhů tvorby architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla (1677-1723), který vznikl díky plaskému klášteru během prvního a druhého desetiletí 18. století. Jeho dílo lze chápat jako vyvrcholení linie zvané opus italicum v českých zemích. Katalog Santiniho staveb na severním Plzeňsku zahrnuje deset architektonických památek, řazených abecedně podle lokalit (Hubenov, Kalec, Kostelec, Kozojedy, Mariánská Týnice, Mladotice, Nadryby, Nebřeziny, Plasy, Všehrdy), které tvoří jednotlivé kapitoly s bohatou ikonografickou přílohou, dosud neznámým archivními prameny, mapovým zobrazením, dostupnými plány a současnou fotodokumentací.
ISBN 978-80-86720-61-6
Beroun : Machart, 2014, 1. vyd., váz., 223 s., bar. foto, ilustrace, plány, mapy, bibliografie, rejstříky
$23.90

145.
Cena Jindřicha Chalupeckého Finále 2014 = Jindřich Chalupecký Award Final 2014.
Ed. Lenka Lindaurová. Katalog prestižní výtvarné ceny, kterou letos získává již 25. laureát, prezentuje práce finalistů 2014 (Martin Kohout, Richard Loskot, Lucia Sceranková, Roman Štětina, Tereza Velíková a fotografie z výstavy loňského laureáta Dominika Langa), ukázky z doprovodných programů pořádaných Společností Jindřicha Chalupeckého po celé republice a nazvaných 555 a představuje současnou porotu v čele s Holly Block, ředitelkou Bronx Museum v New Yorku. Katalog obsahuje zajímavé rozhovory se soutěžícími, záběry z instalace výstavy a výsledných prezentací v Národní galerii v Praze.
ISBN 978-80-905317-2-7
Praha : Společnost Jindřicha Chalupeckého, 2014, 1. vyd., brož., 79 s., čb a bar. foto, portréty
$8.00

146.
Česálková, Lucie:
Atomy věčnosti : český krátký film 30. až 50. let
/ The Atoms of Eternity : Czech short film in 1930s-1950s.
O krátkých filmech bylo ještě na počátku třicátých let 20. století zvykem psát, že jsou vycpávkami filmového programu. Kniha se zaměřuje na období, v němž se hanlivý postoj státu i filmového průmyslu ke krátkým filmům začal radikálně proměňovat. Krátké filmy jsou zde nahlíženy jako prostředky mediální kultivace / disciplinace diváků institucemi, a to ve smyslu jejich vztahu k poznání, k práci a k uvědomělému občanství. Sledován je také jejich potenciál kultivovat vkus (filmovým experimentem) a to, že byly chápány jako přípravka nastupujících tvůrců celovečerní hrané tvorby.
ISBN 978-80-7004-163-5
Praha : Národní filmový archiv, 2014, 1. vyd., brož., 430 s., čb foto, faksimile, biliografie, filmografie a rejstřík filmů, jmenný rejstřík, English summary
$33.60

147.
Denčevová, Ivana; Stehlík, Michal a kol.:
Fenomén Karel Kryl
/ The Phenomenon Karel Kryl.
Kniha je všestranným pohledem na osobnost zpěváka, básníka, výtvarníka, rozhlasového redaktora a glosátora Karla Kryla, jehož nedožité sedmdesátiny a dvacáté výročí úmrtí si letos připomínáme. Publikace vznikla na základě stejnojmenného rozhlasového pořadu. Obsahuje rozhovory I. Denčevové s lidmi, kteří Kryla dobře znali. Do historicko-společenského kontextu vřazuje jeho dílo M. Stehlík a písně fundovaně rozebírá muzikolog A. Opekar. Obraz Karla Kryla doplňují texty T. Pavlíčkové Karel Kryl v hledáčku Státní bezpečnosti a zamyšlení hudebního publicisty J. Petrička o Krylově básnické tvorbě.
ISBN 978-80-87530-41-2
Praha : Radioservis, 2014, 1. vyd., váz., 157 s., čb foto, noty, medailony autorů, bibliografie
$23.10

148.
Dostál, Martin; Smolik, Noemi:
Česko-německé hvězdy = Czech-German Stars = Deutsch-Tschechische Stars.
Katalog rekapituluje 3. ročník Sympozia Litomyšl a výstavu v tamní renomované Galerii Miroslava Kubíka. Sedm německých a českých tvůrců mladé a mladší střední generace dokazuje, že tradičnější vizuální média mají v sobě stále velkou životaschopnost. Hvězdy typu Floriana Meisenberga, Caroly Ernst či Alice Nikitové nebo Lubomíra Typlta a další účastníci ukazují, jakým směrem se ubírá aktuální umění na různorodé, ale přitom kompaktní výstavě.
ISBN 978-80-7437-148-6
Litomyšl : Galerie Miroslava Kubíka ve spolupráci s nakladatelstvím Kanr, 2014, Ed. Edice katalogů Galerie Miroslava Kubíka, sv. 10, 1. vyd., brož., 56 s., ilustrace, bar. foto, medailony autorů
$9.60

149.
Drdácký, Tomáš a kol.:
Slavné stavby v Praze - Troji
/ Famous Buildings in Prague - Troja.
Ed. Petr Krajčí. Fotografie Jiří Podrazil. Troja, před mnoha staletími zvaná Ovenec Zadní, Horní či Svrchní, je městskou částí Prahy s bohatou historií, pamětihodnostmi i moderní architekturou. Publikace seznamuje slovem i obrazem s řadou zajímavých staveb, středověkou vsí s osadou Rybáře, více jak desítkou usedlostí a viničními domky. Provází někdejšími místy výletních a zahradních restaurací a kouzelných zákoutí. Důkladně seznamuje s Trojským zámkem a jeho zahradami, se zoologickou zahradou s desítkami staveb z její více jak osmdesátileté historie, např. Gočárovými domky nebo novými pavilony. Mezi desítkami pozoruhodných vil zaujímá významné místo vila režisérky Věry Chytilové nebo Stückova vila architektů Mühlsteina a Fürtha.
ISBN 978-80-87073-75-9
Praha : Foibos, 2014, 1. vyd., váz., 242 s., čb a bar. foto, mapy, plány, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík
$34.30

150.
Experimentální sídliště Invalidovna
/ Experimental Housing Estate Invalidovna.
Ed. Ladislav Zikmund-Lender. Publikace se zabývá pozoruhodným projektem experimentálního sídliště Invalidovna, které bylo vystavěno ve dvou etapách v letech 1958-1966 (v letech 1967-1970 přibyl ještě Hotel Olympik). Sleduje cestu k experimentální výstavbě a její inspirace, utváření urbanistické koncepce hlavními architekty Vojtěchem Šaldou a Josefem Polákem, jednotlivé stavby, občanskou vybavenost a zeleň, umělecká díla ve veřejném prostoru a podrobně se věnuje ukázkovým interiérům, které navrhoval Ústav bytové a oděvní kultury a které byly v rámci výstavy zpřístupněny v r. 1964 jako vzorové bydlení.
ISBN 978-80-905-271-3-3 (Z); 978-80-7480-013-9 (NPÚ)
Hradec Králové - Praha : Zikmund - Národní památkový ústav, 2014, 1. vyd., brož., 143 s., čb a bar. foto, plány, bibliografické odkazy, English summary
$19.10

151.
Film a dějiny. 4, Normalizace
/ Film and History. Vol. 4, Normalization.
Ed. Petr Kopal. Kniha navazuje tematicky na předchozí díly řady Film a dějiny (válka, stalinismus) a pokouší se v rámci koncipovaných oddílů o co nejširší záběr. Jednotlivé příspěvky českých a slovenských autorů se zaměřují např. na nástup normalizace do televizních a filmových struktur, na osudy jednotlivých tvůrců v novém režimu , na jejich sledování ze strany StB, dále na nové zpodobnění historických událostí, mýtů a postav v normalizačních dílech a na zobrazení policistů jako filmových postav. Celý oddíl je věnován také obrazům normalizace v soudobých filmech a seriálech. Závěrečná část sleduje prezentaci normalizace z hlediska didaktiky jako dějinný narativ ve vzdělávacích a výukových pomůckách.
ISBN 978-80-87292-26-6 (C); 978-80-87912-13-3 (ÚSTR)
Praha : Casablanca - Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, 1. vyd., váz., 662 s., čb a bar. foto, portréty, faksimile, ibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$39.90

152.
Fišer, Marcel:
Vladimír Hanuš. Krajina zevnitř : práce z let 1991-2014
/ Vladimír Hanuš. Landscape from Within : works from 1991-2014.
Kniha vychází jako doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě prací malíře (*1961), žáka Karla Malicha.
ISBN 978-80-87069-53-0 (GVU Náchod); 978-80-87395-14-1 (GVU Cheb); 978-80-7467-060-2 (AV)
Náchod - Cheb - Řevnice : Galerie výtvarného umění v Náchodě - Galerie výtvarného umění v Chebu - Arbor vitae, 2014, 1. vyd., váz., 83 s., ilustrace, biografie
$17.60

153.
Guzik, Hubert:
Čtyři cesty ke koldomu : kolektivní bydlení - utopie české architektury 1900-1989
/ Four Ways to Koldom : the collective housing - the utopia of the Czech architecture 1900-1989.
Pro dům, který pod jednou střechou nabízí byty, širokou paletu služeb a místa pro sousedské setkávání či spolupráci, se v češtině vžil přívlastek kolektivní. Autor na ně nahlíží jako na architektonický, politicko-ideologický, sociologický a kulturní fenomén. Představuje nejdůležitější české příklady kolektivního bydlení, rozebírá, co si jednotliví původci koldomů od tohoto obytného útvaru slibovali, a přibližuje, jaké sociální procesy měly koldomy ovlivnit. Analyzuje také důvody, proč se kolektivní bydlení v následujících dekádách ocitlo na okraji zájmu architektů a urbanistů a které prvky státního socialismu rozhodly nakonec o neúspěchu koldomů.
ISBN 978-80-903826-9-5
Praha : Zlatý řez, 2014, 1. vyd., brož., 163 s., ilustrace, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$25.60

154.
Hroch, Pavel; Topol, Jáchym:
Chtíč po svobodě - první roky po sametové revoluci = Lust for Freedom - The First Years after the Velvet Revolution.
Fotografie a esej zaznamenávají divoká léta po sametové revoluci v Praze a vzrušené období oslav nově nabyté svobody po pádu komunistického režimu v Československu. P. Hroch (*1967) je fotograf a překladatel z ruštiny a španělšiny. Dlouhodobě fotografuje společnost a její proměny, ať již v Čechách, nebo např. v rumunském Banátu či na Kubě. J. Topol (*1962) je básník a prozaik, držitel literární ceny Jaroslava Seiferta. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7437-143-1
Praha : Kant, 2014, 1., vyd., váz., 120 s., čb foto
$36.00

155.
Jeřábková, Edith:
Lež a lži : autorské knihy Vladimíra Skrepla
/ Lie and Lies : author books of Vladimír Skrepl.
V. Skrepl (*1955) je renomovaný výtvarník a pedagog. Autorské knihy, ze kterých vám zde předkládáme výběr, jsou jednou z mnoha poloh, jimiž se zabývá. Jedná se o knihy a katalogy, které přepracovává technikami koláže, kresbou a psaným textem. Záznamy hledání významu tam, kde to pro mnohé z intelektuální společnosti není zajímavé - v běžné populární kultuře, bulváru, pornoprůmyslu, okultní literatuře aj. - jsou rychlé, protože chvíle je krátká a za ní se téměř vždy žene nová, nutkavější představa. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87395-16-5
Cheb : Galerie výtvarného umění, 1. vyd., brož., 160 s., bar. ilustrace
$25.60

156.
Juříková, Magdalena a kol.:
Roman Franta. Only Love = Jenom láska
Katalog ke stejnojmenné výstavě představuje díla posledních dvou let známého malíře (*1962), svérázného a nezaměnitelného autora současné umělecké scény. Pojítkem jeho tvorby je ironie, hra, svébytný humor, reflexe našeho světa, přetrvávající zoomorfní motivy kombinované s lidskými příběhy a to vše propojeno v tématech osobních i společenských. Anglicky a česky.
ISBN 978-80-87013-59-5
Klatovy : Galerie Klatovy / Klenová, 2014, 1. vyd., váz., 118 s., bar. ilustrace, bar. foto, biografie, soupis výstav
$40.00

157.
Kalinová, Alena:
Lidové podmalby na skle : sbírka Moravského zemského muzea = Hinterglasbilder : die Sammlung des Mährischen Landesmuseums = Reverse painting on glass : collection of the Moravian Museum.
Obrazy na skle tvořily v minulosti charakteristickou součást vybavení venkovských jizeb. Představují jeden z nejpřitažlivějších výtvarných projevů, které se v lidovém prostředí dochovaly. Upoutají nespornými estetickými kvalitami, zářivostí barev a neopakovatelným půvabem zobrazených postav a scén. Jejich výskyt na českém a moravském území spadá do období zhruba vymezeného druhou polovinou 18. století a koncem následujícího věku. V širších souvislostech přinášejí cenné poznatky o tehdejším duchovním a společenském životě, ale též o aspektech hospodářských, o rukodělné řemeslné výrobě a obchodních stycích. Česky, německy a anglicky.
ISBN 978-80-7028-417-9
Brno : Moravské zemské muzeum, 2014, 1. vyd., váz., 311 s., čb a bar. ilustrace, 1 mapa, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy
$43.20

158.
Koubská, Vlasta a kol.:
A. V. Hrska 1890-1954
Publikace představuje velmi všestranného umělce, schopného reagovat na požadavky doby a uměleckých objednávek.
Jeho dílo je svým způsobem typické pro období prvorepublikového Československa i následných období okupace, krátkého období druhé republiky a počátků komunistické vlády. Záhy se zavedl jako úspěšný mladý scénograf a kostýmní výtvarník. Tento počáteční úspěch ale v podstatě negativně poznamenal jeho další dráhu malíře. Okolím i většinou příslušníků výtvarnické obce byl v prvé řadě vnímán jako divadelní výtvarník a jeho volná tvorba zůstávala ve stínu. Při pozorování jeho díla v delším časovém kontextu nacházíme vývoj od více či méně lyrického senzualismu až k šrámkovskému pocitu degradace vlastního (mladistvého) snu do monotónnosti každodenního života.
ISBN 978-80-260-5426-9
Praha : Rodina A.V. Hrsky, 2014, 1. vyd., váz., 319 s., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile, chronologický přehled, bibliografie, bibliografické odkazy
$104.30

159.
Kuthan, Jiří:
Aristokratická sídla v českých zemích 1780-1914
/ The Aristocratic Residences in Czech Lands 1780-1914.
Výpravná monografie o aristokratických sídlech v českých zemích - velkolepé rezidence předních aristokratických rodů i menší a nenáročné zámky vystavěné nebo přestavěné v letech 1780-1914. První část knihy zahrnuje sídla, jejichž podobu ovlivnil klasicismus. Druhá část svazku představuje stavby doby romantismu, inspirované britskými vzory či středověkou architekturou, později se přidaly i vlivy renesanční a barokní.
ISBN 978-80-7422-332-7
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014, 1. vyd., váz., 711 s., mapa, čb a bar. foto,ilustrace, plány, bibliografie, rejstříky, German summary
$104.90

160.
Kuthan, Jiří:
Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura
/ Benedictine Monasteries in the Central Europe and Their Culture.
Stará kultura benediktinů patří k základním kamenům evropské civilizace a v tom tkví její odkaz a živé poselství pro dnešní evropské společenství. Ve stavbách benediktinských klášterů se zračily požadavky regulí, monastická askeze i odloučení od vnějšího světa, pokora, potřeba meditace, ideál života, v němž běh každého dne dostává vyšší duchovní smysl. Předmětem knihy je architektura benediktinských klášterů ve střední Evropě a to jak na území někdejší Svaté říše římské, tak i v teritoriích mimo ni - v Uhrách a v Polsku. Zvláštní pozornost je věnována stavbám benediktinských klášterů v českých zemích.
ISBN 978-80-7422-334-1
Praha : Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění v Nakladatelství Lidové noviny, 2014, Ed. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Historia et historia artium vol. XVIII, 1. vyd., váz., 360 s., čb a bar foto, plány, mapa, poznámky, bibliografie, rejstříky
$39.90

161.
Lamper, Ivan; Adámek, Jiří:
Po sametu
/ After the Velvet Revolution.
Scénický útvar čerpající z rubriky Ivana Lampera Minulý týden, která vychází v Respektu, ukazuje, co se kolem nás za těch pětadvacet let stalo, a jak jsme to prožili. Text vychází u příležitosti premiéry na Nové scéně, režisérem a spoluautorem scénáře je Jiří Adámek, tvůrce originálního modelu hudebně-verbálního divadla (někdy nazývaného "novým voice-bandem"), a výrazná osobnost současného divadla. Kromě scénáře a fotografií z inscenace kniha obsahuje fotoesej o tom, jak žijeme, medailony autorů a dvě zamyšlení (Ondřej Štindl, Jiří Peňás).
ISBN 978-80-7258-483-3
Praha : Národní divadlo, 2014, 1. vyd., brož., 147 s., čb foto, ilustrace, profily inscenátorů a herců
$8.40

162.
Lukeš, Zdeněk:
Praha moderní III : velký průvodce po architektuře 1900-1950. Pravý břeh Vltavy
/ Modern Prague, Vol. III : the great architectural guide 1900-1950. Right bank of Vltava river.
Fotografie Pavel Hroch. Závěrečný svazek série představuje dvě stě čtyřicet portrétů pozoruhodných staveb v lokalitách pravobřežních. Průvodce se zaměřuje na čtyřiadvacet čtvrtí od těch středových, jako jsou Vinohrady, Žižkov, Karlín či Podolí, přes Vršovice, Strašnice a Malešice až po okraj k Hostivaři, Hloubětínu a Troji. Kromě fotografií a komentářů k jednotlivým stavbám je kniha opět vybavena přehlednými mapami s vyznačenými objekty a medailony nejvýznamnějších tvůrců.
ISBN 978-80-7432-503-8
Praha - Litomyšl : Paseka, 2014, 1. vyd., váz., 306 s., čb foto, mapy, bibliografie, slovník pojmů, přehled architektů, rejstřík
$31.90

163.
Luskačová, Markéta; Žantovská Murray, Irena:
Markéta Luskačová. Fotografie = Photographs : 1964-2014.
Katalog vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy konané ve dnech 11.9. - 2.11. 2014 v Leica Gallery Prague. Je retrospektivním poohlédnutím se za bohatou tvorbou přední české představitelky klasické, černobílé dokumentární fotografie (*1944). Ve své tvorbě autorka zaznamenává životní osudy běžných lidí, tradiční hodnoty i zdánlivou každodennost, která se stala díky jejímu výjimečně citlivému a empatickém provedení vrcholem české dokumentární tvorby i za hranicemi naší země.
Česky a anglicky.
ISBN 978-80-905103-4-0
Praha : Leica Galerie, 2014, 1. vyd., brož., 108 s., čb foto, biografie
$27.20

164.
Macek, Jiří:
Vítězslava Kaprálová
V. Kaprálová (1915-1940) je výjimečná skladatelská osobnost české hudby první poloviny 20. století, doby tvůrčích hledání v technice hudebního vyjadřování a ve vytváření základů nové hudby. Monografie podává přesvědčivý obraz umělecké a lidské osobnosti mladé české komponistky, jejíž dílo zůstalo torzem. Rozebírá prostředí a dobu, z níž se její dílo rodilo, sleduje rozvoj jejího nadání a uměleckého úsilí i bohatý citový život, přervaný náhlou smrtí ve válečné emigraci. Kniha vychází k stému výročí jejího narozeni, oproti 1. vydání (1958), kdy autor neměl přístup k řadě důležitých pramenů, zejména jejím deníkům, poskytujícím informace o jejím osobním životě, o genezi jejích skladeb a názorech, je podstatně rozšířena.
ISBN 978-80-260-7065-8
Průhonice : Litera Proxima, 2014, 2. rozš. a upr. vyd., váz., 272 s., čb foto, noty, chronologický seznam skladeb, bibliografie, rejstříky, English, German, French and Russian summaries
$26.40

165.
Muchka, Ivan Prokop; Purš, Ivo; Dobalová, Sylva; Hausenblasová, Jaroslava:
Hvězda : arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu
/
The Star : archduke Ferdinad II of Tyrol and his summer palace in European context.
Renesanční letohrádek Hvězda patří k symbolům Prahy. Vědecký kolektiv ve své monografii zdůrazňuje, že neobvyklá podoba i mimořádně umělecky kvalitní štuková výzdoba Hvězdy se vymyká českým či evropským loveckým zámkům. Autoři jej uvedli nejen do kontextu habsburské "rekreační" architektury, ale také do kontextu architektury evropské. Hvězda je dílem, které mělo působit uměleckými prostředky, uchvacovat divákovu mysl, atakovat jeho smysl pro krásu a zároveň sloužit ke sportovním aktivitám. Autorem nových snímků štukové výzdoby je fotograf Vlado Bohdan.
ISBN 978-80-86890-65-4
Praha : Artefactum, 2014, 1. vyd., váz., 569 s., čb a bar. foto, ilustrace, faksimile, plány, bibliografie, rejstřík, English summary
$53.60

166.
Nekvindová, Terezie; Škoda, Michal:
Michal Škoda
Malíř, fotograf a kurátor (*1962). Katalog je průřezem jeho tvorby z průběhu let 2009-2013. Škoda se věnuje především otázkám hledání řádu a harmonie v každodenním životě. Jeho tvorba se dotýká především vnímání a vztahu k prostoru, kde hraje základní roli člověk, architektura a prostředí, kde se pohybujeme.
ISBN 978-80-87456-44-6
Praha : Drdova Gallery, 2013, 1. vyd., brož., 62 s., čb foto, soupis výstav
$38.10

167.
Němec, Ondřej:
Torzo : 1973-1989

/ Torso : 1973-1989.
Koncept Viktor Karlík a Terezie Pokorná. Texty Viktor Karlík, Ondřej Přibyl. První samostatná kniha fotografa Ondřeje Němce (*1960) přináší sto snímků, které vznikly převážně v prostředí undergroundového společenství v 70. a 80. letech a zachycují také Prahu oné doby. Soubor fotografií má pohnutý osud: v roce 2002 ho postihla povodeň, většina negativů byla zničena, ty, jež zůstaly, nesou trvalé stopy velké vody. Neblahá okolnost se ovšem zároveň stala i novým kompozičním prvkem, který snímky bez ohledu na fotografovu vůli "dotvořil". Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87037-61-4
Praha : Revolver Revue, 2014, Ed. Revolver Revue, sv. 78, 1. vyd., váz., 127 s., čb foto
$47.60

168.
Nešlehová, Mahulena:
Bohumil Kubišta - grafika
/ Bohumil Kubišta - Graphics.
Kniha seskupuje všechna známá i méně známá umělcova grafická díla, vzniklá v rozmezí let 1904-1918, včetně dvou téměř neznámých listů, a zveřejňuje též několik verzí autorských zkušebních a finálních tisků, nechybí ani ukázka přípravných kreseb. Spolu s bohatým obrazovým doprovodem přináší publikace celou řadu nových poznatků, upřesňuje vročení některých děl a poprvé v ucelenosti a v rámci dobových a historických souvislostí zhodnocuje umělcovu tvorbu.
ISBN 978-80-87430-35-4
Praha : Galerie Zdeněk Sklenář, 2014, 1. vyd., váz., 216 s., ilustrace, faksimile, čb foto, životopisné údaje, soupis výstav, bibliografie, zastoupení ve sbírkách
$93.80

169.
Placáková, Marianna; Bláhová, Alena; Šimon, Patrik:
Michal Singer : utajená hvězda undergroundu
/ Michal Singer : the secret star of underground.
M. Singer (*1959) se touto knihou představuje jako jeden ze solitérů generace výtvarníků, jejichž postmoderní přebývání na planetě umění bylo jedním z východisek, jak přežít šedivou nicotnost reality pozdního socialismu. Tvorba z 80. let 20. století, s mírným přesahem do 90. let, nebyla celistvě veřejnosti ukázána. Jedná se o vize zčásti surreálné a zčásti zaměřené na odcházející atmosféru městské periferie spojenou se Singerovým milovaným Smíchovem. Nezapře básnivě syrovou inspiraci dílem Pavla Brázdy a emocionální minimalismus Ivana Sobotky. V knize nalezneme autentické a dosud nepublikované autorovy básně.
ISBN 978-80-87799-27-7 (AJG); 978-80-87352-11-3 (PŠ)
Hluboká nad Vltavou - Praha : Alšova jihočeská galerie - Patrik Šimon-Eminent, 2014, 1. vyd., váz., 109 s., ilustrace, čb foto
$36.00

170.
Pospiszyl, Tomáš:
Asociativní dějepis umění : poválečné umění napříč generacemi a médii (koláž, intermediální a konceptuální umění, performance a film)
/ Evocative History of Art : postwar art across generations and media (collages, intermedia and conceptual art, performace and film).
Kniha je postavena na esejistické analýze děl významných, i když stále nedostatečně ceněných osobností českého a slovenského umění 50.-70. let. Pět vzájemně propojených případových studií spojuje motiv nepřímých a někdy i nevědomých mezigeneračních dialogů. Tvorba současných umělců (Ján Mančuška, Kateřina Šedá, Barbora Klímová nebo Eva Koťátková) je konfrontována s díly klasiků poválečné neoavantgardy (Jiří Kolář, Milan Knížák, Július Koller či Jiří Kovanda).
ISBN 978-80-87259-28-3
Praha : tranzit.cz, 2014, Ed. Navigace, sv. 13, 1. vyd., brož., 207 s., čb a bar. foto, ilustrace, poznámky, bibliografie, English summary, jmenný rejstřík
$20.80

171.
Pospíšil, Aleš; Koukalová, Šárka; Macek, Petr; Ottová, Michaela:
Kutná Hora
Ed. Aleš Pospíšil. Fotografie Jiří Podrazil. Kniha o historickém jádru Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. V první části publikace seznamuje s více jak osmisetletými dějinami lokality. Druhou část tvoří katalog jednotlivých staveb v pořadí, jak je může návštěvník města zhlédnout s publikací v ruce. Texty jsou doplněny fotografiemi současného stavu historického centra a na konci je opět zařazena mapka s jednotlivě vyznačenými stavbami.
ISBN 978-80-87073-77-3
Praha : Foibos, 2014, Ed. Světové památky UNESCO, 1. vyd., váz., 203 s., čb a bar. foto, mapy, plány, jmenný rejstřík
$35.90

172.
Pospíšil, Aleš; Koukalová, Šárka; Macek, Petr; Ottová, Michaela:
Kutná Hora.
Ed. Aleš Pospíšil. Photography Jiří Podrazil. English version of the previous title.
ISBN 978-80-87073-78-0
Praha : Foibos, 2014, Ed. UNESCO World Heritage series, 1. vyd., váz., 203 s., čb a bar. foto, mapy, plány, jmenný rejstřík
$38.30

173.
Potužil, Zdeněk et al.:
Život je krátký jak prásknutí bičem : (sborník) : (dokumenty z let 1884-2013)
/ Life Is as Short as a Whip Crack : (collection) : (documents from 1884-2013).
Ed. Jan Šulc. Kniha představuje v pestré koláži různorodých textů a unikátních fotografií veřejnou i soukromou tvář divadelního a televizního režiséra Z. Potužila (*1947), klíčové osobnosti dnes již legendárního Divadla na okraji. Tvorba tohoto divadla je zde nastíněna mimo jiné několika významnými teatrologickými studiemi, rozsáhlými rozhovory, fotografiemi a soupisy inscenací. Jeho soukromá tvář, často šokující, exhibicionistická a překračující společenská tabu, je zde představena rozhovory, původními vzpomínkovými texty a písemným dialogem mezi Potužilem a básníkem a prozaikem P. Buštou. Kniha je doplněna podrobnými soupisy divadelní i televizní režijní práce a původními texty M. Kováříka a M. Jelínka.
ISBN 978-80-7215-491-3
Praha : Divadlo na okraji ve spolupráci s nakl. Torst, 2014, 1. vyd., brož., 295 s., čb foto, portréty, faksimile
$31.00

174.
Přibáň, Jiří:
Jakub Špaňhel
J. Špaňhel (*1976) je významný český malíř. Jeho dílo zobrazuje velmi široké spektrum témat: kostelní interiéry, květiny, akty, dálnici, benzinové pumpy, zvířata, ale i krajiny. Všechny jeho obrazy mají reálnou předlohu, protože náš skutečný svět mu připadá tak zvláštní a zajímavý, že mu přijde zbytečné si vymýšlet imaginární náměty. Kniha představuje především několik ucelených cyklů z posledních let: obrazy kostelů, obrazy velmi osobitě inspirované dílem Bohuslava Reynka, klíčový cyklus lustrů i ukázku ze slavného cyklu benzínových pump. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7017-211-7
Praha : Kalich, 2014, 1. vyd., brož, 111 s., bar. ilustrace
$39.20

175.
Rajnohová, Alice:
Klavírní dílo Vítězslavy Kaprálové
/ Vítězslava Kaprálová Piano Work.
Práce se zabývá tvorbou pro klavír Vítězslavy Kaprálové včetně jediného klavírního koncertu. Vystihuje vývoj jejího hudebního jazyka, jednotlivá díla zařazuje do kontextu doby, předkládá jejich analýzy, popisuje kompoziční postupy a věnuje se interpretačním aspektům. V několika kapitolách se pojednává také o uměleckém prostředí míst, kde V. Kaprálová žila a tvořila.
ISBN 978-80-7460-061-6
Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2014, Ed. Výběrová řada doktorských prací, 1. vyd., brož., 100 s., čb foto, portréty, noty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$10.40

176.
S. d. Ch.:
Divadelní Brno : herecká komedie
/ Theatrical Brno Town : actors comedy.
Dramatický text, který není pokusem o zmapování brněnské divadelní scény, ale poctou scénáristovi Jaroslavu Dietlovi za jeho posmrtnou zásluhu na revitalizaci reálného socialismu na půdorysu marketingového fašismu. Text hry záměrně nepracuje s brněnským dialektem, hantecem a ani jiným jazykovým výstřelkem s výjimkou jména vrchního číšníka a slangových označení divadel, která jsou autorskou fikcí. Hra je pandánem komedie Fantom Morgalu a součástí tzv. Brněnského triptychu. Autor Miloslav Vojtíšek alias S. d. Ch. (*1970) je spisovatel, scenárista, loutkoherec a autor koláží.
ISBN 978-80-87705-23-0
Praha : Rubato, 2014, Ed. Trentadue, sv. 5, 1. vyd., brož., 29 s.
$9.60

177.
S. d. Ch.:
Lidská trilogie
/ Human Trilogy.
Opulentně kolážovaná a fotograficky doprovázená celobarevná autorská kniha zahrnuje trojici dramat. Cenou Alfreda Radoka oceněná Duchovní smrt v Benátkách s žánrovým podtitulem loutková mortalita jako podobenství o zániku maskulinity je hedonistickou parafaustiádou a výsměchem naší permanentní nénii nad selankovitým domněním o zanikajícím světě duchovních hodnot. Iniciační mariánská fraška Katolický sen lidského člověka vyvádí pomocí své složité struktury divadelní text z divadelního prostoru a postuluje jeho prostřednictvím podmínky nutné posmrtné vzpoury proti zotročujícím metafyzickým mechanismům. Celý cyklus uzavírá makabrózní čtyřaktovka Jelení příkop, funerálně-apokalyptické evangelium napsané na půdorysu didaktického symbolismu státního pohřbu V. Havla a zklamaného chiliastického očekávání roku 2012.
ISBN 978-80-86450-84-1
Praha : Divus, 2014, 1. vyd., brož., 77 s., ilustrace
$31.20

178.
S. d. Ch.:
Misantropium
Devět her. Kniha obsahuje zásadní autorovy hry, z nichž některé byly poprvé uvedeny v Divus Pragerkabarettu na Vltavské.
1. Zátiší Wehlemann-Nowotecki 2. Uksfaust 3. Svět jako Chorvatsko a nic 4. Ze všech sirek poslední zápalka 5. Literární umění exhumace 6. Univerzální toaleta 7. Divadelník 8. Kabaret Bernhard 9. Posuzovatel věcí.
ISBN 978-80-86450-86-5
Praha : Divus, 2014, 1. vyd., brož., 248 s.
$23.80

179.
Schmid, Jan; Etlík Jaroslav:
Cesta Ypsilon, aneb Od počátku k dnešku
/ The Ypsilon Road, or From the beginning to nowadays.
Publikace shrnuje a dokumentuje všechny inscenace, které Ypsilonka od roku 1964 vytvořila. Je tu zachycena celá historie divadla od počátků až do dnešních dnů. Svým obsahem kniha navazuje na dvě předchozí publikace Můj divadelní svět a Skripta Y, které Studio Ypsilon před časem vydalo a které se rovněž věnovaly hlubší reflexi ypsilonské divadelní tvorby. Publikace obsahuje veškeré údaje o každé provedené inscenaci, a to do nejmenších detailů. Nejde jen o informace základní a obvyklé, např. kdy se konala premiéra té či oné inscenace a kdo ji režíroval, databáze detailně vypovídá i o obsazení všech titulů, včetně alternací či pozdějších přeobsazení jednotlivých úloh. Předmluva Vladimír Just.
ISBN 978-80-905816-0-9
Praha : Nakladatelství Studia Ypsilon, 2014, 1. vyd., váz., 325 s., čb a bar. foto, ilustrace, soupis inscenací, English summary
$78.00

180.
Schulzová, Eva:
Původní česká rozhlasová hra po roce 1989
/ Original Czech Radio Play after 1989.
Autorka předkládá první ucelenou práci sledující vývoj české rozhlasové hry od roku 1989. Pro poznání tohoto období přináší důležité faktografické informace (výčet inscenací, soupisy inscenací, personálie a vývoj Českého rozhlasu jako instituce). Práce je cenná svým analytickým přístupem, typologií žánru a tím, že sleduje rozhlasovou hru v mnoha kontextech.
ISBN 978-80-7460-064-7
Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2014, Ed. Výběrová řada doktorských prací, 1. vyd., brož., 207 s., bibliografie, seznam inscenací, jmenný rejstřík, English summary
$16.00

181.
Skopal, Pavel:
Filmová kultura severního trojúhelníku : filmy, kina a diváci českých zemí, NDR a Polska 1945-1970
/ Film Culture of the North Triangle : films, cinemas and spectators of the Czech Lands, DDR and Poland 1945-1970.
Kniha se věnuje kinematografii a filmové kultuře tří zemí, které tvořily z perspektivy východního bloku a především z perspektivy Sovětského svazu tzv. severní trojúhelník - šlo o státy vytvářející na severovýchodě Evropy nárazníkovou zónu mezi oběma mocenskými bloky studené války, což ovlivňovalo jak jejich vnitřní politiku, tak jejich pozici vůči Moskvě. První oddíl se věnuje filmovým koprodukcím jak mezi zvolenou trojicí států, tak mezi jednotlivými státy a Sovětským svazem. Druhá část se zaměřuje na srovnání kulturní politiky tří států a na to, jak ovlivňovala distribuční strategii. Třetí se věnuje filmové kultuře, jak byla prováděna na lokální úrovni ve vybraných městech (Brno, Lipsko, Poznaň), tedy jak byly filmy v praxi uváděny, jakou roli sehrávali zaměstnanci kin a místní funkcionáři a jak byla kina i jednotlivé filmy publikem přijímány.
ISBN 978-80-7294-971-7
Brno : Host, 2014, Ed. Filmová knihovna, sv. 3, 1. vyd., váz., 306 s., čb foto, poznámky, grafy, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$26.30

182.
Srba, Bořivoj:
Prozření Genesiovo : inscenační tvorba pražských českých činoherních divadel za německé okupace a druhé světové války 1939-1945
/ Epiphany of Genesius : staging creation of Prague Czech drama theatre during the German occupation and the Second World War 1939-1945.
Monografie je završením autorovy dlouholeté badatelské práce v oblasti českého divadla první poloviny 20. století. Navázal na knihu O nové divadlo : nástup nových vývojových tendencí v českém divadelnictví v letech 1939-1945 (1988), v níž ve formě několika problémových studií podal obraz zejména inscenační tvorby tří vůdčích osobností divadelní avantgardy a aktivit mladé nastupující generace. Podává úhrnný, syntetický obraz vývoje všech pražských činoherních divadel v pomnichovském období a letech druhé světové války. Seznamuje s řadou objevných poznatků o českém divadle minulých dob, svým materiálem i způsobem, jímž Srba problematiku nahlíží, však jeho práce skýtá i četné impulsy pro dnešní divadelní tvorbu.
ISBN 978-80-7460-043-2
Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2014, Ed. Acta Musicologica et Theatrologica, sv. 19, 1. vyd., váz., 651 s., čb foto, čb a bar. ilustrace, faksimile, poznámky, rejstříky, English summary
$54.00

183.
Srp, Karel:
Bohumil Kubišta : zářivý krystal
/ Bohumil Kubišta : shining crystal.
Vychází u příležitosti výstavy konané ve dnech 3. 10. 2014 - 4. 1. 2015 v Galerii výtvarného umění v Ostravě. B. Kubišta (1884-1918) byl český malíř, grafik a výtvarný teoretik, čelný představitel českého kubismu. Výpravná, tematicky koncipovaná obrazová kniha přináší nové zhodnocení této zakladatelské osobnosti české moderní malby. Zabývá se otázkami utvářejícími jeho postoj ke světu, postihuje, jaký byl jeho vztah k Bohu a náboženství, k životu a smrti, k mužům a ženám, jak se vymezoval vůči své generaci, jak si utvářel vlastní uměleckou cestu, sleduje malířův poměr k barvě a ke zlatému řezu. Přináší i některá nepublikovaná díla a na mnoha detailních reprodukcích zkoumá stěžejní obrazy. Zároveň je založena na dosud nezveřejněném archivním materiálu, přinášejícím údaje o různých okolnostech jeho života.
ISBN 978-80-7467-065-7 (AV); 978-80-87405-25-3 (GVU)
Řevnice - Ostrava : Arbor vitae - Galerie výtvarného umění, 2014, 1. vyd., váz., 459 s., čb a bar. ilustrace, čb foto, faksimile, poznámky, biografie, bibliografie, jmenný rejstřík
$139.30

184.
Stempel, Ján; Tesař, Jan Jakub; Beneš, Ondřej:
Czech Houses = České domy
Kniha představuje autorský výběr 33 realizací rodinných domů, které byly navrženy a postaveny v ČR po r. 1989. Obsahuje rozsáhlou fotodokumentaci, provázenou vysvětlujícími a v menší míře i hodnotícími komentáři k jednotlivým stavbám. Fotografie jsou doplněny též výkresovou dokumentací ke každé ze staveb, a to ve stejném měřítku, díky čemuž je možné srovnávat velikost a uspořádání jednotlivých dispozic. Úvodní text představuje souvislosti, ve kterých domy vznikaly. Kniha je doplněna recenzemi, které kritickým pohledem hodnotí stav české architektury rodinných domů. Kniha je v anglickém jazyce s českým překladem.
ISBN 978-80-7437-140-0
Praha : Kant, 2014, 1. vyd., brož., 151 s., bar. foto, plány
$63.80

185.
Svatý František Xaverský a jezuitská kultura v českých zemích
/ Saint Francis Xavier and the Jesuit Culture in Czech Lands.
Ed. Pavel Štěpánek. Kolektivní monografie obsahuje příspěvky 22 odborníků z České republiky i ze zahraničí, které byly prezentovány na stejnojmenné konferenci konané v Olomouci r. 2012. Texty se soustřeďují na postavu sv. Františka Xaverského ve výtvarném umění v českém i širším dobovém kontextu a jsou v českém, slovenském, španělském, portugalském a anglickém jazyce.
ISBN 978-80-244-3452-0
Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, Ed. Memoria artis, 1. vyd., váz., 205 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English and Spanish summaries
$36.00

186.
Šantrůčková, Markéta:
Krajinářská tvorba Jana Rudolfa Černína : vznik a vývoj parků v Krásném Dvoře, Jemčině, Petrohradě a Chudenicích
/ Landscaping Work of Jan Rudolf Černín : creation and development of parks in Krásný Dvůr, Jemčina, Petrohrad and Chudenice.
Autorka se v monografii věnuje vývoji čtyř významných krajinářských parků, které byly v držení rodiny Černínů. Parky vznikly na přelomu 18. a 19. století zásluhou Jana Rudolfa Černína a jeho syna Evžena Karla a staly se inspirací pro mnohé další krajinářské parky v českých zemích. Kniha se zaměřuje na vznik těchto parků a na jejich proměny v19. a 20. století. Práce vychází z původních terénních a archivních průzkumů.
ISBN 978-80-246-2397-9
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 313 s., čb foto, ilustrace, mapy, bibliografie, rejstříky, English summary
$29.60

187.
Tetiva, Vlastimil:
Georges Rouault : 1871-1958
Kniha předního českého historika umění odkrývá pozoruhodný život jednoho z nejslavnějších francouzských malířů 20. století a jeho vztah k českým zemím. Rouault udržoval po celá desetiletí přátelství s nakladatelem Dobrého díla Josefem Florianem ze Staré Říše, o čemž svědčí i publikovaná korespondence a bohatá barevná příloha.
ISBN 978-80-905784-2-5
Praha : Umělecký klub, 2014, 1. vyd., brož., 64 s., ilustrace, čb foto, faksimile, bibliografie
$5.60

188.
Valeš, Tomáš:
Příběhy slávy a zapomnění : znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka
/ Stories of Fame and Oblivion : artists of Znojmo town, their work and fates in the end of Baroque.
Kniha provází nejen po důležitých uměleckých realizacích vzniklých především v průběhu 18. století, ale umožňuje také vhled do každodenního života jednotlivých tvůrců, představuje mechanismy fungování uměleckých dílen, okolnosti vzniku vybraných výtvarných děl a v neposlední řadě také osudy konkrétních, dnes prakticky zapomenutých umělců a uměleckých řemeslníků. Autor je historik umění se zaměřením na výtvarnou kulturu raného novověku, mecenát církevních řádů, uměleckohistorickou topografii a vídeňskou akademii.
ISBN 978-80-210-6968-8 (MU); 978-80-7485-024-0 (B&P)
Brno : Masarykova univerzita - Barrister & Principal, 2014, 1. vyd., brož., 289 s., 16 s. bar. obr. příl., čb ilustrace, poznámky, bibliografie, English summary, rejstřík
$27.60

189.
Věci a slova : umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970
/ Things and Words : art industry, used art and design in Czech theory and critics 1870-1970.
Eds. Lada Hubatová-Vacková, Martina Pachmanová, Pavla Pečinková. Komentovaná antologie více než stovky historických textů z let 1870-1970 se soustřeďuje na odbornou reflexi užitého umění a průmyslového designu v moderní české kultuře. Cílem je základní zmapování dosud kriticky nezhodnocené oblasti české odborné literatury a umělecké kritiky a teorie od doby formování moderní vizuální kultury do doby pozdního modernismu a tzv. druhé avantgardy.
ISBN 978-80-86863-69-6
Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2014, 1. vyd., brož., 572 s., čb a bar. foto, ilustrace, faksimile, bibliografické odkazy, medailony autorů, seznam zkratek, jmenný rejstřík, English summary
$52.00

190.
Vlček,Tomáš:
Vlček o Malichovi : vzpomínky, dokumenty a interpretace 1969-2014
/ Vlček on Malich : memories, documents and interpretations 1969-2014.
Publikace vychází u příležitosti umělcových 90. narozenin. Jde o esej, shrnující rozhovory mezi historikem umění a současným významným umělcem během jejich dlouholetého přátelství. Autor rekapituluje, co pro něj přátelství s Karlem Malichem znamená a co jej umožňovalo. Zmiňuje některé motivy Malichova tvůrčího myšlení, které by jinak mohly být opomenuty. Obrazový doprovod knihy tvoří jednak kresby K. Malicha, jednak fotografie T. Vlčka, který zachytil umělcova díla v době jejich dokončení. Vzhledem k tomu, že některá z těchto děl již neexistují, jde o unikátní dokumentární snímky.
ISBN 978-80-87430-40-8
Praha : Galerie Zdeněk Sklenář, 2014, 1. vyd., váz., 78 s., čb a bar. foto, ilustrace, bibliografické odkazy
$39.20

191.
Vostrý, Jaroslav:
O hercích a herectví
/ About Actors and Acting.
Knihu napsal zkušený divadelník (*1931), spoluzakladatel a první umělecký šéf Činoherního klubu v jeho slavné éře 60. let, autor jedné z nejhranějších českých komedií Tři v tom, dramaturg, režisér a divadelní pedagog, který dokáže nahlížet na herce a jejich umění z různých úhlů: V době, kdy jsme všichni takříkajíc na scéně, sledováni kamerami a nejrůznějšími "novými technologiemi", se herectví jako specifické umění, ale i hraní či herectví "v životě" stalo masově rozšířeným jevem - jako by dnes mohl hrát každý. Ale je pak tedy dnes herectví chápané jako skutečné umění?
ISBN 978-80-7437-141-7
Praha : Kant, 2014, Ed. Disk. Velká řada, sv. 29, 2. rozš. vyd., brož., 318 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstří, English and German summaries
$19.20

192.
Wittlich, Petr:
Bohumil Kafka (1878-1942) : příběh sochaře
/ Bohumil Kafka (1878-1942) : the story of a sculptor.
Monografie věnovaná B. Kafkovi (1878-1942) je pro porozumění dílu tohoto předního představitele českého figurálního sochařství první poloviny 20. století a jeho dobovým souvislostem nepřehlédnutelným přínosem, v některých ohledech překvapivým. První část publikace je zaměřena na umělecký a osobní příběh sochaře - významně ovlivněný francouzským uměním - a uzavírá ji kapitola věnovaná Kafkovým pěti monumentálním pomníkům, z nichž nejznámější a také nejviditelnější je jezdecká socha Jana Žižky na pražském Vítkově. V druhé části pak autor se suverénní znalostí uvádí čtenáře do problematiky českého sochařství dané doby a jeho evropského kontextu.
ISBN 978-80-246-2614-7
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 291 s., čb a bar. foto, ilustrace, životopisné údaje, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$31.20

193.
Z Prahy až do Buenos Aires : "ženské umění" a mezinárodní reprezentace meziválečného Československa.
/ From Prague All the Way to Buenos Aires : "women art" and international teprezentation of interwar Czechoslovakia.
Ed. Martina Pachmanová. Výstavní katalog se soustředí na dosud málo studovaný fenomén "ženského umění" na české výtvarné scéně 20. a 30. let 20. století, a to především skrze jeho úlohu v dobové státní reprezentaci. Akcentuje vynikající práce českých meziválečných umělkyň - ať již více známých představitelek užitého umění nebo malířek a sochařek, jejichž práce bývá neprávem opomíjena. Stranou nenechává ani představitelky dobového "středního proudu", který byl součástí exportních "ženských" výstav mezi válkami. Ten totiž odrážel nejen doznívající diletantismus v práci řady umělkyň podporovaných mladým státem, ale rovněž konformismus a akademickou doktrínu ovládající v této době oficiální propagaci českého umění.
ISBN 978-80-86863-79-5
Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2014, 1. vyd., brož., 179 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, medailony, English summary
$32.80

194.
Zeman, Lubomír; Zatloukal, Pavel:
Great Spas of Bohemia, Moravia and Silesia.
English version of the title Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska.
ISBN 978-80-87073-74-2
Praha : Foibos, 2014, 1. vyd., váz., 499 s., čb a bar. foto, ilustrace, mapy, rejstříky
$55.90

195.
Zeman, Lubomír; Zatloukal, Pavel:
Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska
/ Great Spas of Bohemia, Moravia and Silesia.
Kniha seznamuje s 22 lázeňskými městy a místy a provází nás zasvěceným a poutavým slovem 181 stavbou a stavebním komplexem těchto míst: lázeňskými pavilony, kolonádami, krytými promenádami, pitnými halami, fontánami, lázeňskými domy, vilami, penziony a hotely, sakrálními stavbami, lázeňskými divadly, parky a lesoparky a vším, co vytváří neopakovatelnou atmosféru lázní. Publikace skýtá také obrazovou podívanou na tuto architektonickou krásu, obsaženou ve stovkách kreseb, historických i současných fotografií staveb a míst.
ISBN 978-8087073-79-7
Praha : Foibos, 2014, 1. vyd., váz., 499 s., čb a bar. foto, ilustrace, mapy, rejstříky
$54.30


PRAGENSIA

196.
Arazim, Jan:
Trolejbusy a trolejbusové tratě, díl 1. Pravý břeh Vltavy.
/ Trolleys and Trolley Roads, Vol. 1. Right bank of Vltava river.
Trolejbusová doprava v Praze patří na rozdíl od tramvajové a autobusové již zcela do kategorie "zmizelá". Přesto utvářela po několik desetiletí obraz hlavního města a dodnes přežívá v paměti jeho obyvatel. Vrcholným obdobím trolejbusové přepravy v Praze byla 50. léta 20. století, méně se už se ovšem ví, že trolejbusy brázdily pražské ulice již na konci třetí dekády. Svazek edice seznamuje slovem i obrazem s historií trolejbusové dopravy na pravém břehu Vltavy. Autor (*1969) se historií pražské dopravy zabývá více než 30 let a publikoval o hromadné dopravě řadu odborných článků.
ISBN 978-80-7432-446-8
Praha - Litomyšl : Paseka, 2014, Ed. Zmizelá Praha, 1. vyd., váz., 191 s., 14 orient. plánků, 200 čb foto
$28.80

197.
Fučíková, Eliška:
Praha rudolfínská
/ Prague in the Era of Emperor Rudolf II.
Kniha vynikající znalkyně rudolfinského umění nás přenese do časů vlády Rudolfa II. (1576-1611), kdy se Praha stává metropolí Svaté říše římské a pražský císařský dvůr vyhledávaným místem učenců, umělců i mágů a dobrodruhů. Historický exkurz je úvodem k zasvěcené vycházce rudolfínskou Prahou, dodnes opředenou tajemstvím a legendami. Svižný text provází kolem sta barevných reprodukcí staveb a památkových objektů z doby pozdní renesance, dokumentační obrazový materiál, rejstřík lokací s mapou rudolfínských památek a přehled osobností.
ISBN 978-80-246-2264-4
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 199 s., bar. foto, ilustrace, mapy, bibliografie
$30.40

198.
Jakl, Tomáš:
Bojiště a barikády Pražského povstání
/ Battlefields and Barricades of Prague Revolt.
Svazek je věnován barikádám, tedy stavbám, které existovaly v květnu 1945 pouze několik dní, znamenaly však pro obyvatele Prahy naději na vyrovnání sil ve střetnutí s technicky výborně vybaveným protivníkem. Pražské barikády se staly symbolem květnového povstání, méně se už věnovala pozornost jejich konstrukci a rozmístění. Navíc mnohá bojiště Pražského povstání naopak pro soustavnou nepřátelskou palbu nemohla být takto opevněna. Autor (*1972) pracuje ve Vojenském historickém ústavu, je autorem a spoluautorem řady knih, např. Květen 1945 na Mělnicku, České národní povstání 1945.
ISBN 978-80-7432-448-2
Praha - Litomyšl : Paseka, 2014, Ed. Zmizelá Praha, 1. vyd., váz., 227 s., 32 orientačních plánků, 202 čb foto, bibliografie, rejstřík ulic
$28.80

199.
Mahel, Ivo:
Nádraží a železniční tratě, díl 3 : zaniklé, proměněné a ohrožené stavby v jižní části Prahy
/ Railway Stations and Railroad Tracks, Vol. 3 : extinct, changed and endangered buildings in southern part of Prague.
Svazek navazuje na předchozí dva díly. Autor pokračuje v dokumentování změn, kterými v toku času procházejí pražské železniční tratě, nádraží a zastávky. Tentokrát se zaměřuje především na velká nádraží v jižní části Prahy, tedy Hlavní nádraží, Smíchov a Vršovice, ale také Vyšehrad a Vinohrady, Odstavné nádraží jih, Michli a Strašnice.
ISBN 978-80-7432-554-0 (P); 978-80-87559-08-06 (SL)
Praha - Litomyšl : Paseka - Schola ludus-Pragensia, 2014, Ed. Zmizelá Praha, 1. vyd., váz., 184 s., 210 čb foto, 10 orientačních plánků, bibliografie
$28.80

200.
Osobnosti a památky Prahy 10
/ Personalities and Sights of Prague 10.
Ed. Jakub Potůček. Kniha seznamuje s více než 90 osobnostmi žijícími a působícími na Praze 10, s místy, kde žili, působili i tvořili. Poznáme život herců, spisovatelů, architektů, umělců, ale i lékařů, továrníků a dalších osobností z Prahy 10. Publikace je rozdělena do 7 vycházkových okruhů, zastavení, a v každém z nich představí nejen osobnosti, ale i budovy, ve kterých žili či další významné stavby. Publikace je doplněna mapami s okruhy vycházek, stovkami kreseb, historických i současných fotografií staveb a míst i fotografiemi osobností.
ISBN 978-80-87073-76-6
Praha : Foibos, 2014, 1. vyd., váz., 190 s., čb a bar. foto, mapy, portréty, plány, faksimile, bibliografie, rejstřík
$35.90

201.
Piorecká, Kateřina; Piorecký, Karel:
Praha avantgardní : literární průvodce metropolí v letech 1918-1938
/ Avant-Garde Prague : a literary guide to the metropolis, 1918-1938.
Kniha nás zavede do kaváren a barů, kde se scházeli básníci a prozaici s teoretiky, výtvarníky i architekty, do redakcí časopisů a nakladatelství, výstavních sálů i ateliérů umělců. Nahlédneme do již zaniklých divadelních sálů, v nichž hrálo Osvobozené divadlo. Výklad je vždy doplněn mikrosondou spojenou s literární osobností, událostí či dílem. Každé heslo doplňují citáty z pamětí, korespondence a literární ukázky. Součástí hesla je i dobová či současná fotografie místa, reprodukce výtvarných děl, knižních obálek, ilustrací, karikatur či dobových reklam.
ISBN 978-80-200-2442-8
Praha : Academia, 2014, Ed. Průvodce, 1. vyd., brož., 564 s., čb a bar. foto, ilustrace, faksimile, mapa, rejstříky, bibliografie, English summary
$36.00

202.
Templarius, Bohemicus:
Praha templářská a řehole spolubojovníků templu
/ Templar Prague and the Rule of Temple Comrades.
Publikace se detailně zabývá působením templářského řádu na území současné Prahy. Text je doplněn bohatým výčtem kreseb, reprodukcí, symbolů, ale především obsáhlou fotografickou dokumentací pražských lokalit, v nichž templářský řád působil.
Obsahuje i dosud nepublikovaný překlad a faksimile pražského rukopisu templářské řehole, jejím autorem je Bernard z Clairvaux. Jedná se o detailní popis vnitřních pravidel, kterými se život řádu řídil. Fotografie Michal Vitásek.
ISBN 978-80-87938-11-9
Beroun : Machart, 2014, 1. vyd., váz., 126 s., čb foto, ilustrace, faksimile, bibliografie
$27.90


MÍSTOPIS, MÍSTNÍ HISTORIE, PRŮVODCE / TOPOGRAPHY, LOCAL HISTORY, GUIDES

203.
Jiroušková, Milada:
Obrázky z Podolska a okolí : po proudu staré Vltavy od Olešné po Červenou
/ Pictures from Podolsko and Surroundings : by the old Vltava from Olešná to Červená.
Kniha ukazuje život lidí od řeky Vltavy v blízkém okolí Podolska, které vešlo ve známost hlavně díky dvěma unikátním mostům - Lannova řetězového mostu Arcivévody Štěpána a Hlavova Podolského mostu, jejichž historie je v publikaci také zachycena. Vypráví o převoznickém řemesle, zmíněn je Honsův mlýn, všední i sváteční chvíle prostých lidí, jejich oblékání, obživa, bydlení. To vše dokresluje množství historických fotografií a dokumentů, nechybí ani kapitola o dramatickém konci druhé světové války na Podolsku, kdy byla Vltava mylně pokládána za demarkační čáru. Většina míst zmizela po zátopě v r. 1960 pod hladinou Vltavy po stavbě Orlické přehrady.
ISBN 978-80-7415-099-9
Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov společně s Obcí Podolí I, 2014, 1. vyd., váz., 227 s., čb a bar foto, faksimile, ilustrace, bibliografie
$27.20

204.
Košťál, Vratislav; Košťálová, Renata:
Historická sídla středočeského kraje, sv. 6 : okolí Prahy
/ Historical Residences of Central Bohemia Region, Vol. 6 : Prague neighborhood.
Závěrečný svazek řady představuje 51 zámků, hradů a tvrzí. Nabízí vzájemně propojené informace jak o samotných sídlech i pověstech, které je opřádají, tak o slavných osobnostech, jež se k nim váží, o přírodních a technických krásách, pro něž stojí za to právě okolí Prahy navštívit. Na knize spolupracovali i současní vlastníci zdejších hradů, zámků a tvrzí. Poskytli cenné fotografie, ale i vlastní texty, přes které lze nahlédnout i za oponu náročné údržby zmiňovaných památek.
ISBN 978-80-7485-033-2
Brno : Barrister & Principal, 2014, 1. vyd., brož., 219 s., čb foto, mapy, erby, slovník pojmů
$22.80

205.
Pixová, Jaroslava:
Na břehu Blanice…
/ On the Bank of Blanice River…
Historie mlýnů, vesnic a městečka na březích dolního toku řeky Blanice, konkrétně od soutoku Blanice s Otavou u Putimi proti proudu řeky přes Heřmaň, Maletice, Myšenec, Protivín až k Milenovicím. Jedná se hlavně o historii jednotlivých mlýnů, jejich fungování v minulosti a dnes. Autorka těží řadu informací z rozhovorů s dosud žijícími pamětníky-majiteli či jejich potomky. Dotýká se také tématu regulace řeky, povodní a zároveň upozorňuje na skrytá místa lákající k výletu.
ISBN 978-80-904346-5-3
Putim : Kalina, 2010, 1. vyd., váz., 151 s., čb foto, mapy, bibliografie
$20.00

206.
Pixová, Jaroslava:
Na břehu Blanice - k šumavskému prameni
/ On the Bank of Blanice River - to the stream in Šumava mountains.
Jedná se o pokračování knih Na břehu Blanice... a Na břehu Blanice - Vodňansko, ve kterých její autorka popsala historii mlýnů, vesnic a městečka na březích dolního a středního toku řeky Blanice. Ve třetím a závěrečném dílu se věnuje Blanici za katastrem Vodňan až k šumavskému prameni, kde na náhonech řeky fungovalo 30 mlýnů.
ISBN 978-80-904346-7-7
Putim : Kalina, 2012, 1. vyd., váz., 294 s., čb a bar. foto, mapa, bibliografie
$24.00

207.
Pixová, Jaroslava:
Na břehu Blanice - Vodňansko
/ On the Bank of Blanice River - Vodňany region.
Jedná se o pokračování knihy Na břehu Blanice…, ve které její autorka popsala historii mlýnů, vesnic a městečka na březích dolního toku řeky Blanice. Ve druhém dílu se věnuje Blanici na Vodňansku, kde na náhonech řeky fungovalo 12 mlýnů. Nabízí také procházku historií města Vodňan a jeho bohatou kulturní tradicí.
ISBN 978-80-905501-1-7
Putim : Blanice, 2014, 2. dopl. vyd., 223 s., váz., čb a bar. foto, mapa, bibliografie
$22.40

208.
Vokolek, Václav:
Neznámé Čechy, díl 6 : posvátná místa východních Čech
/ The Unknown Bohemia, Vol. 6 : sacred places of Eastern Bohemia.
Svazek je věnován krajině Hradecka, Pardubicka, Chrudimska, Jizerských hor, Železných hor a Vysočiny. Seznamuje s poutními místy, posvátnými horami, stromy a stavbami. Velkým tématem východočeské krajiny je náboženská reformace, takže se tu setkáme se stopami Jednoty bratrské i s těmi, kteří zůstali "věrní ve víře". Ve východních Čechách se setkáme se zázraky i se stopami prvních křesťanských věrozvěstů, ať již v kamenných křížích, křtitelnicích či v pověstech.
ISBN 978-80-204-3475-3
Praha : Mladá fronta, 2014, 1. vyd., váz., 271 s., bar. foto, mapa, bibliografie
$27.90

209.
Vyskočil, Aleš:
Brno, III. díl. Průmyslové město
/ Brno, Vol. 3. Industrial town.
Brno představuje jedno z hospodářských center českých zemí. Již ve druhé polovině 18. století se ve městě rozvinula nová moderní průmyslová odvětví, objevily se první tovární objekty. Vyrostly na dohled hradbami obehnaného Brna a vytvořily svébytný urbanisticko-architektonický soubor, kontrastující s barokní pevností a okolní příměstskou zástavbou. Většina z desítek objektů nenávratně zmizela, nebo dnes již neslouží svému původnímu účelu. Ty, které odolaly náporu času, připomínají pomalu odeznívající slávu průmyslového Brna.
ISBN 978-80-7432-553-3
Praha - Litomyšl : Paseka, 2014, Ed. Zmizelé Čechy, Morava a Slezsko, sv. 79, 1. vyd., váz., 103 s., 128 čb foto, bibliografie
$23.10


LITERATURA - POESIE A PRÓZA, KOMIKS / LITERATURE - POETRY AND PROSE, COMICS

210.
Andronikova, Hana:
Vzpomínky co neuletí
/ Memories That Do Not Fly Away.
První souborné vydání autorčiných (1967-2011) povídek a drobných próz. V těchto textech předznamenala témata, jimiž se zabývala v posledním románu: zhoubná nemoc, těžký úraz a problematický návrat do běžného života, odchod blízkého člověka, překonávání složitých životních okamžiků. Ač mnohé texty nekončí happy endem, vůle žít působí jako magnet, k němuž hrdinové směřují. Za poslední román Nebe nemá dno (2010) obdržela cenu Magnesia Litera. Její knihy byly přeloženy do několika jazyků.
ISBN 978-80-207-1581-4
Praha : Odeon, 2014, Ed. Česká řada, sv. 26, 1. vyd., váz., 249 s.
$22.30

211.
Biebl, Konstantin:
Básně : Věrný hlas ; Zlom ; Zloděj z Bagdadu ; Zlatými řetězy ; S lodí jež dováží čaj a kávu ; Nový Ikaros ; Nebe peklo ráj ; Zrcadlo noci
/ Poems : Faithful Voice ; The Shift ; Thief from Baghdad ; By the Chains of Gold ; With the Ship Which Carries Tea and Coffee ; The New Ikaros ; Heaven Hell Eden ; The Mirror of the Night.
Ediční příprava a komentář Jiří Holý. První souborná edice jádra básníkova díla. Svazek obsahuje kompletní Bieblovy básnické knihy kromě prvotiny napsané se strýcem Arnoštem Rážem a poúnorové sbírky Bez obav (značně poznamenané dobovým schematismem). Svazek vyplňuje jednu z velkých mezer ve vydávání moderní české poezie: K. Biebl se dosud nedočkal kritického vydání. V rozsáhlém komentáři zároveň srovnává dochované rukopisy, časopisecké a novinové otisky a různé varianty knižních vydání jednotlivých básní. Výsledkem je první souborná edice jádra básníkova díla a také bohatý materiál pro další literárněhistorické bádání.
ISBN 978-80-7491-156-9
Brno : Host, 2014, Ed. Česká knižnice, 1. vyd., váz., 425 s., bibliografie
$26.30

212.
Bigas, Jiří:
Zatracení
/ Doomed.
Autor (*1956) je novinář a spisovatel. Nová kniha je společně s tituly Vrahovice 119 (2009) a Supl (2011) součástí autorových pamětí bezpráví, příběhů o minulých křivdách lidí na lidech. V pěti neveselých povídkách z naší ne tak dávné minulosti nalezneme smutné a podivné hrdiny, viníky i nevinné oběti, nikdy si ale nemůžeme být jisti, kdo je kdo...
ISBN 978-80-905946-0-9
Praha : Jiří Bigas - Zlatá rybka, 2014, 1. vyd., brož., 218 s.
$17.60

213.
Binar, Vladimír:
Rty na sněhu
/ Lips on Snow.
Sbírka obsahuje kolem dvaceti autorových básní z let 1969-1972, obdobím po ruské okupaci: prostupuje ji dusivé ovzduší těchto několika let. Tónem i poetikou se odlišuje od básní obsažených v předchozí sbírce Hlava žáru (2010), který představil ve výboru Binarovy verše ze šedesátých let. Fotografickými kolážemi doprovodil Antonín Kapraň.
ISBN 978-80-7474-107-4
Praha : Triáda, 2014, Ed. Delfín, sv. 147, 1. vyd., brož., 52 s., ilustrace
$11.90

214.
Boček, Evžen:
Deník kastelána
/ The Diary of a Warden.
Autor vydal knihu poprvé před 15 lety pod pseudonymem Jan Bittner. Je znám díky úspěšným humoristickým knihám Poslední aristokratka (2012) a Aristokratka ve varu (2013). Hrdina se znechucením opustí velkoměsto a zamíří na venkov, aby našel ztracený smysl života a zachránil své manželství. Zámek ho však od počátku zaskočí - odkrývá se jako místo dávných i současných příběhů, dramat a nečekaných setkání. Tajemné síly prosáknou do života celé jeho rodiny. Kastelán možná nenajde, co hledá, možná nezíská, co si přeje, a možná nic není, jak si představoval. Pobyt ve zdech mysteriózního zámku mu však odhalí podobu života, o níž dříve neměl nejmenšího tušení.
ISBN 978-80-7227-353-9
Brno : Druhé město, 2014, 3. vyd., váz., 230 s.
$20.70

215.
Bondy, Egon:
Básnické spisy I. (1947-1963)
/ Poetic Writings, Vol. 1 (1947-1963).
Ed. Milan Machovec. Projekt Bondyho sebraných básnických spisů si klade za cíl představit poprvé v úplnosti jeho básnickou tvorbu, včetně nově objevených či rekonstruovaných textových materiálů. Jednotlivé sbírky a poémy jsou tu seřazeny pokud možno v chronologickém sledu. Postupně budou vycházet ve třech svazcích.
ISBN 978-80-257-1366-2
Praha : Argo, 2014, 1. vyd., váz., 1 053 s., čb portréty
$43.80

216.
Borkovec, Petr:
Zlodějíček
/ The Pilferer.
Kniha je druhým, doplněným vydáním knihy Berlínský sešit / Zápisky ze Saint-Nazaire (Fra, 2008). Autor (*1970) se v berlínských čtvrtích Charlottenburg a Wilmersdorf, v berlínské ZOO, v přístavu a loděnici bretaňského Saint-Nazaire pohybuje jako "chodec kráčející po mořském dně událostí" (Die Zeit), jako "romanopisec, který píše jen úvodní scény" (iliteratura), jako pozorný a trochu melancholický překladatel věcí a událostí. Krátké prózy, malé eseje, poznámky, zápisky, básně.
ISBN 978-80-87429-54-9
Praha : Fra, 2014, Ed. Česká próza, 2. rozš. vyd., brož., 127 s.
$11.90

217.
Brikcius, Eugen:
Jen se mi neprobuď ze sna
/ Just Do Not Wake from Your Dreaming.
Autor (*1942) je spisovatel píšící rovněž latinsky, básník, filosof, esejista a výtvarník. V jeho nové sbírce k nám básně přicházejí s neobvyklou slastí, jako by byly mrtvě vznešené a do jazyka srozumitelného nám obyčejným přinášely latinský rytmus, který dotváří obsah.
ISBN 978-80-87377-84-0
Praha : Pulchra, 2014, Ed. Poezie, sv. 23, 1. vyd., brož., 106 s.
$13.50

218.
Ctibor, Pavel:
Přečlověk
/ Overhuman.
Kniha spojuje povídky s komentovanými záznamy snů a zamyšlením nad úlohou některých psychotropních látek. Autor vtahuje "do debaty" poměrně široký kulturní kontext. Pozornost je věnována Renému Daumalovi, své místo zde mají Svetozar Nevole, Aldous Huxley i Marcel Schwob. Jakkoli je kladen důraz na argumenty a styl rozboru vědecké povahy, řada textů přechází až do básní v próze, neboť intuitivní stránka jazyka burácivě koliduje se suchopárnými vysvětlivkami. Autor (*1971), povoláním fyzik, je básník, prozaik, hudebník, naposledy vydal knížku drobných próz Silentbloky (2009).
ISBN 978-80-87580-89-9
Praha : Malvern, 2014, 1. vyd., brož., 204 s., čb foto, ilustrace
$19.80

219.
Červenková, Renata; Honzák, Radkin:
Všichni žijem' v blázinci : současnost očima psychiatra
/ We All Live in a Madhouse : the presence in the eyes of a psychiatrist.
Renomovaný psychiatr a psychoterapeut (*1939) se v rozhovorech zamýšlí nad způsobem života, který dnes vedeme, i nad stavem společnosti, v níž duchovní rozvoj výrazně pokulhává za technickým. I když témata jednotlivých rozhovorů nejsou příliš povzbudivá, R. Honzák se jich ale ujímá s nadhledem a s lehkou ironií a vtipně komentuje fenomény dnešní doby, které se, jak říká, "příčí Matce přírodě a psychiatrům zajišťují dostatek pacientů i do budoucna". Ilustrace Miroslav Barták.
ISBN 978-80-7429-478-5
Praha : Vyšehrad, 2014, Ed. Rozhovory, 1. vyd., váz., 210 s., ilustrace
$21.40

220.
Čeřovský, Jan:
Jak jsme zachraňovali svět, aneb Půl století ve službách mezinárodní ochrany přírody
/ How We Were Saving the World, or Half century in the service of international nature protection.
Nadšený pozorovatel a ochránce přírody, vystudovaný ekolog J. Čeřovský (*1930) se v průběhu druhé poloviny 20. století významně podílel na činnostech a rozvoji československé, české i světové ochrany přírody. Popisuje vznik a historii specializovaných mezinárodních organizací, jejich programů a projektů, jež brzdilo politické nepřátelství i otevřené konflikty studené války, lidská hloupost, závist a zloba, než se plně rozvinula spolupráce v devadesátých letech. Publikace rovněž nabízí řadu pohledů do lidského zákulisí oficiální odborné scény a zajímavých zážitků a postřehů z pěti kontinentů světa.
ISBN 978-80-200-2412-1
Praha : Academia, 2014, Ed. Paměť, sv. 81, 1. vyd., váz., 559 s., čb a bar. foto, seznam zkratek, jmenný rejstřík
$31.60

221.
Delong, Jan:
Dušinec
/ Soulcake.
Sbírka mladého třineckého autora (*1989) vědomě pracuje se sociálním i jazykovým koloritem industriálního města na česko-polském pomezí, aniž by na něm okatě stavěla laciným vzýváním lokálního svérázu. S jistotou ne vždy vlastní debutujícím básníkům ohmatává jemné předivo vztahů k lidem, věcem a místům souhrnně utvářejících autorův "Dušinec" - místo obývané duší, jež knize propůjčuje jméno i pomyslnou adresu.
ISBN 978-80-87370-12-4
Opava : Perplex, 2014, 1. vyd., váz., 57 s., ilustrace
$11.10

222.
Deml, Jakub:
Sebrané spisy, sv. II. Mystické překlady
/ Collected Writings, Vol. 2. The mystical translations.
Eds. Martin C. Putna, Záviš Šuman, Jakub Vaníček. Překlady tvoří integrální část díla J. Demla. Vybíral si autory blízké svému vidění katolicismu, především latinské a německé mystiky. Přeložené texty natolik volně prokládal vlastními komentáři, že lze mluvit nejen o "překladech mystiků", ale i o "mystických překladech". Svazek zahrnuje překlady z raného období, z let 1902-1916, vydané knižně, ve sbornících Staré Říše (a částečně znovu ve sborníku Audiatur et altera pars) nebo časopisecky: dekrety papežů Pia IX. a Pia X.; polemiku starokřesťanského klasika Cypriána z Karthága; mystické úvahy a vize Hildegardy z Bingenu, Mechtildy z Hackebornu, Mistra Eckharta, Vincence Ferrerského či Anny Kateřiny Emmerichové; hagiografické spisy Život svaté Dympny, Život Ruysbroecka Podivuhodného a Život A. K. Emmerichové; mysticko-erotickou poému Slavík svatého Bonaventury; básně a prózy novodobých spirituálních autorů R. M. Rilka, Johannese Jorgensena a dalších. Svazek doprovází studie M. C. Putny o dějinách a kulturních kontextech Demlova překládání.
ISBN 978-80-200-2446-6
Praha : Academia, 2014, 1. vyd., váz., 790 s., 26 s. obr. příl., poznámky, vysvětlivky, rejstřík
$46.00

223.
Denemarková, Radka:
MY 2
/ WE 2.
V roce 2014 se v Praze sejdou dva lidé: Ema a Tony. Ema je na útěku z nešťastného manželství, Tony je oblíbeným kadeřníkem. Oba se chtějí líbit mužům… Příběh MY 2 je jemná i drsná miniatura o dnešku. Tato kniha je literární předlohou k celovečernímu filmovému debutu režisérky Slobodanky Radun. Slogan k filmu zní: Love story pro 21. století.
ISBN 978-80-204-3498-2
Praha : Mladá fronta, 2014, 1. vyd., váz., 187 s., bar. foto
$19.90

224.
Denemarková, Radka:
Příspěvek k dějinám radosti
/ Contribution to The History of Pleasure.
Autorka (*1968) je významná česká spisovatelka, dvakrát obdržela cenu Magnesia Litera, za román Peníze od Hitlera (2007) a románovou monografii Smrt nebudeš se báti aneb příběh Petra Lébla (2009). Román začíná záhadnou sebevraždou bohatého postaršího muže, která se brzy ukáže jako nepravděpodobná. Hlavními postavami jsou ale tři, možná čtyři ženy, vzdělané, smělé a oddané vyšší spravedlnosti, podle níž oběť a viník ztrácejí svou původní dualitu. A v echu doráží palčivá otázka: kolik nás ještě čeká násilí a válek, než všechno to neštěstí člověka konečně polidští?
ISBN 978-80-7294-963-2
Brno : Host, 2014, 1. vyd., váz., 329 s.
$26.30

225.
Doležal, Miloš:
Ezechiel v kopřivách
/ Ezekiel in Nettles.
Název sbírky autor (*1970) odkazuje ke starozákonnímu proroku Ezechielovi a jeho sugestivnímu proroctví - obrazu oživlých kostí. V poezii se protíná osa dějinné paměti s linií osobní a intimní; tragikomické středoevropské dějiny s těmi nepatrnými a skrytými, velké smrti s těmi nenápadnými. Tři oddíly sbírky tvoří tři "kruhy": první představuje vrstvu paměti, dějin a některých historických postav, druhý tvoří odcházení přátel a prožitek pomíjejícnosti, třetí je věnován smrti autorovy matky a snům, které některé situace "posledních věcí" nasvěcují z jiné strany, naznačují možné luštění šifer. Ilustrace Jiří Bašta.
ISBN 978-80-7108-348-1
Brno : Atlantis, 2014, 1. vyd., brož., 69 s., čb ilustrace
$11.40

226.
Eliášová, Irena; Hejkrlíková, Jana; Kokyová, Iveta; Danišová Eva:
Slunce zapadá už ráno : sborník současné ženské romské prózy
/ The Sun Sets Already in the Morning : collection of female Romany prose.
Sbírka prozaických textů je ve dvou ohledech výjimečná. Především v ní promlouvají pouze Romky, které jsou vůči své komunitě výrazně kritičtější než jejich protějšky a reflektují pro muže neobvyklá témata, jako je mateřství, partnerství a erotika, byť stále pojímaná prudérně a žánrově. Leitmotivem většiny textů je nerovnoprávné postavení žen v patriarchální romské společnosti. Česky a částečně romsky.
ISBN 978-80-87490-55-6
Praha : Knihovna Václava Havla, 2014, Ed. Sešity Knihovny Václava Havla, sv. 17, 1. vyd., brož., 198 s., portréty
$23.90

227.
Fišer, Zbyněk:
Někde za Truchlovem
/ Somewhere Beyond Mourntown.
Kniha básní - příběhů. Připomínají bezčasí vyprávěné přáteli a starými deníky a dopisy bez obálek. Neznámí příbuzní a zapomenutí sousedé v nich ožívají jako při prohlížení omšelého sametového alba s průsvitným papírem: jímá nás pocit, jako bychom tu už někdy byli. Autor (*1959) působí jako vysokoškolský pedagog, zabývá se teorií a didaktikou překladu, současnou českou literaturou a tvůrčím psaním. Vedle odborných prací píše i básně a povídky. Ilustrace Blanka Růžičková.
ISBN 978-80-7227-359-1
Brno : Druhé město, 2014, 1. vyd., brož., 59 s., ilustrace
$15.90

228.
Formánek, Josef:
Úsměvy smutných mužů : zápisky z léčebny
/ Smiles of Sad Men : notes from alcoholism treatment center.
Místy úsměvné, místy drsné zápisky z protialkoholní léčebny. Příběhy čtyř pacientů, kteří se skamarádí při nelehkém úkolu zbavit se závislosti, černého draka v sobě. Mrazí při sledování jejich předchozích životů, kdy se díky alkoholu ocitají až na pokraji smrti. To jim však při samotné léčbě nebrání zažívat humorné příběhy a situace, které plynou z nenormálního soužití třiceti mužů na uzavřeném oddělení. Podaří se jim přitom vyhrát válku s démonem alkoholu? Autor (*1969) napsal šest knih, z nichž román Prsatý muž a zloděj příběhů čeští čtenáři nominovali mezi svých 100 nejoblíbenějších knih světa v anketě BBC. Ilustrace Dalibor Nesnídal.
ISBN 978-80-905581-1-3
Praha : Gekko, 2014, 1. vyd., váz., 112 s., ilustrace
$19.10

229.
Forst, Milan:
Být pánem hvězd a srdcí král : jedenadvacet let u letectva
/ Be the Master of Stars and King of Hearts : twenty-one years in the airforce.
Vzpomínky pilota působícího u bojových útvarů mezi lety 1949-1970. Autor jako přímý účastník vypráví o doposud méně známé pomoci egyptskému letectvu na konci 50. let. K dalším poněkud opomíjeným obdobím patří služba na nadzvukových stíhacích bombardérech Su-7 různých verzí a seznámení s každodenním životem u těchto specifických útvarů. Tam prožil i osudový 21. srpen 1968 a období krátce po něm. Svou leteckou kariéru zakončil na cvičení Taran 1970 a následně byl v rámci normalizace vyhozen z armády.
ISBN 978-80-87567-60-9
Cheb : Svět křídel, 2014, 1. vyd., váz., 143 s., čb foto
$16.00

230.
Gruša, Jiří:
Prózy I : povídky a novely
/ Prose, Vol. I : stories and novellas.
Ed. Dalibor Dobiáš. Doslov Milan Uhde. Svazek v úplnosti obsahuje kratší a středně rozsáhlé prózy J. Gruši (1938-2011). Kromě pendantu známějších románů ze sedmdesátých let, novely Dámský gambit (1972) a antiutopie Mimner aneb Hra o smrďocha (1973), již jako dílo narušující mravnost vyšetřovala socialistická policie, v něm čtenář nalezne třináct apokryfů, povídek a experimentálních prací z let 1964-2011 a náčrt rozsáhlejší prózy Hrbáč čili Druhý sešit (1966). Část z těchto textů vychází v češtině vůbec poprvé.
ISBN 978-80-7485-029-5
Brno : Barrister & Principal, 2014, Ed. Dílo Jiřího Gruši, sv. 1, 1. vyd., váz., 399 s., komentář, poznámky
$31.60

231.
Hájíček, Jiří:
Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku : povídky
/ Memories on One Village Hops : stories.
Dějištěm sedmnácti povídek, které autor napsal v průběhu let 1995-2014, je jihočeský venkov. Většina příběhů z tohoto povídkového výboru jsou všednodenní lidská mikrodramata, někdy jde více o zachycení nálady a atmosféry, jindy o odvyprávění příběhu nebo o záznam životního pocitu či zkušenosti. Autor záměrně nezakrývá jistý odér regionálnosti, naopak jej používá jako koření a ozvláštnění obecně lidských příběhů. Neokázalost, pokud jde o styl, literární hrdiny i příběhy samotné, důvěrná znalost venkovského prostředí, vykreslení atmosféry - to jsou hlavní atributy autorova psaní.
ISBN 978-80-7491-405-8
Brno : Host, 2014, 1. vyd., váz., 356 s.
$26.30

232.
Havlíček, Jaroslav:
Muž sedmi sester
/ The Man of Seven Sisters.
Autor (1896-1943) patří k nejvýznamnějším autorům české psychologické prózy. Mezi jeho nejznámější knihy patří román Petrolejové lampy, který byl úspěšně zfilmován. Kniha je jeho románovou prvotinou, která však čekala na vydání více jak sedmdesát let - poprvé vyšel r. 1999. V r. 1998 nalezla rukopis skrytý ve spisovatelově pozůstalosti Marie Krulichová. Román je groteskou, která se s velice odvážnou nadsázkou šklebí všem společenským a sexuálním tabu, a nikdo si ho do té doby netroufl vydat.
ISBN 978-80-87835-50-0
Praha : Jonathan Livingston, 2014, 2. vyd., brož., 205 s.
$15.90

233.
Horáčková, Alice:
Vladimíra Čerepková : beatnická femme fatale
/ Vladimíra Čepková : femme fatale of the beat generation.
V. Čerepková (1946-2013) patřila společně s V. Hrabětem a I. Machulkovou k nejvýraznějším představitelům české podoby beatnické poezie, vystupující v poetické vinárně Viola. Její básně, vzniklé na počátku 60. let, vyrůstaly zčásti z ohlasu na americkou beatnickou poezii a vyjadřovaly autorčiny pocity vykořeněnosti a marnosti, umocněné navíc zkušenostmi z života na okraji společnosti. Když autorka zpovídala na jaře r. 2012 básnířku v jejím pařížském bytě, netušila, že nejdelší rozhovor zůstane také jejím posledním. V knize na ni vzpomíná dvacítka jejích přátel i nepřátel, milenců i psychiatrů, kolegů i redaktorů jejích knih… Jsou mezi nimi režisér Juraj Jakubisko, hudebník Vráťa Brabenec, básnířka Inka Machulková, herec Pavel Landovský a přítel Pierre Helzel.
ISBN 978-80-2571-278-8
Praha : Argo, 2014, 1. vyd., brož., 412 s., čb foto, faksimile
$31.80

234.
Horáková, Daňa:
Den plný pitomců
/ Day Full of Idiots.
První tištěné vydání suverénně napsané a čtivé prozaické knihy, vydané poprvé r. 1978 v pražských samizdatových edicích Expedice a Petlice. Kniha se stala předlohou německého celovečerního filmu Tag der Idioten, který získal roku 1983 Deutschen Filmpreis in Gold. Autorka (*1947) vystudovala filozofii a teologii. Od roku 1975 řídila s Václavem Havlem samizdatovou Edici Expedice. Byla signatářkou Charty 77. V roce 1979 se provdala za filmového režiséra Pavla Juráčka a vystěhovala se do Německé spolkové republiky. Německy napsala a vydala dalších sedm prozaických a publicistických knih.
ISBN 978-80-7215-486-9
Praha : Torst, 2014, 1. vyd., brož., 92 s.
$13.40

235.
Hořava, Matěj:
Pálenka : prózy z Banátu
/ The Brandy : prose from Banat.
Mladý autor (*1980) přichází s meditativní, autobiograficky laděnou a stylisticky výraznou prózou. V krátkých, hutných kapitolách, psaných barvitým jazykem, krouží kolem podstatných životních událostí i zdánlivě prchavých pocitů, které si však člověk kdovíproč pamatuje až do smrti: určitý úhel světla, pohled ženy, která bude či nebude jeho, vytí vlka na stráni. Před čtenářem se tu postupně rýsuje jedno zvláštní mládí, jeden svérázný způsob existence.
ISBN 978-80-7491-404-1
Brno : Host, 2014, 1. vyd., váz., 119 s.
$15.90

236.
Hrdlička, Josef:
Kočka v ohni : (2009-2013)
/ Cat in Fire : (2009-2013).
Po básnické sbírce Loďstvo vyplouvá z temnot (2010) a knize esejí Uvnitř světa (2012) vychází autorova druhá sbírka básní. Sbírka, jejíž texty jsou pozoruhodně propojeny, tvoří celistvou skladbu. Subtilnost obrazů a nápovědí doplňuje jemná hra s jazykem, jehož obraty se tu stávají formou tázání po hledaných "pravdách".
ISBN 978-80-87048-40-5
Zblov : Opus, 2014, Ed. Opus, sv. 49, 1. vyd., brož., 113 s.
$15.80

237.
Hurník, Ilja:
Zlatý notýsek
/ The Golden Notebook.
Autor (1922-2013) byl skladatel, pianista, spisovatel a pedagog. Závěrečný svazek unikátního edičního projektu desetidílného cyklu Notýsků, připravený tentokrát z autorových dosud nepublikovaných prozaických miniatur, nalezených v jeho pozůstalosti. Knížku doprovází hodnotící studie prof. Miloše Horanského, reflektující tuto část autorova díla.
ISBN 978-80-7304-179-3
Praha : Akropolis, 2014, 1. vyd., váz., 141 s.
$17.60

238.
Hvížďala, Karel:
Pokusy : texty o uvízlých větách a lidech z let 2011-2014
/ The Attempts : texts about stranded sentences and people from 2011-2014.
Soubor esejů známého publicisty přináší úvahy o dějinách a kultuře Čech a zemí střední Evropy, jejich provázanosti s okolním světem a portréty výjimečných českých osobností. Doprovázeno četnými ilustracemi Ivana Steigera.
ISBN 978-80-87825-10-5
Praha : Euroslavica, 2014, 1. vyd., váz., 269 s., ilustrace, čb foto, bibliografie
$26.00

239.
Jedlička, Dan:
Sbohem malé nic
/ Goodbye Little Nothing.
Autor (*1973) je básník, překladatel a nakladatelský redaktor. V r. 2007 vydal debutovou sbírku Mimoběžky. Jeho básně jsou zastoupeny ve Sborníku Literární ceny Vladimíra Vokolka (2008), v antologii Sto nejlepších českých básní (2012) a dalších. Své překlady publikoval v literárních časopisech Host, Tvar a H_aluze. Druhá básnická sbírka zaznamenává citlivě a s nadhledem vzpomínky na dětství v normalizovaném Československu, ne vždy zapamatováníhodné dohry milostných peripetií či pokusy o únik ze vztahového stereotypu. Je výkazem zisků a ztrát středního věku; osobním dokumentem, který v životě možná nenachází hmatatelné důkazy nějakého "vyššího smyslu", nerezignuje však na věci, které má cenu prožívat jako podstatné.
ISBN 978-80-87370-13-1
Opava : Perplex, 2014, 1. vyd., váz., 69 s.
$11.10

240.
Jirous, Ivan Martin:
Magorova Vanitas
/ Magor's Vanitas.
Sbírka básní klasika českého undergroundu (1944-2011) vychází v roce jeho nedožitých sedmdesátých narozenin. Přináší verše, které reflektují současnost básníkovým charakteristickým rukopisem. V básních naplno propuká Magorův hněv a zloba, ústící mnohde do pocitu zbytečnosti a marnosti. Tomu vlastně odpovídá i titul celé sbírky. Celkově se však zdá, že se básníkův verš až překvapivě zklidnil, což se projevuje zvláště ve druhém oddíle, kde jsou verše dedikované přátelům a kde najdeme překvapivě jemné a něžné reflexe, které naznačují určitou změnu formálních postupů.
ISBN 978-80-87422-16-8
Brno : Vetus Via, 2014, Ed. Želetavka, sv. 48, 2. vyd., brož., 115 s
$14.40

241.
Kamen, Jiří:
Češi patří k Vídni, aneb Třicet dva výprav do Vídně v českých stopách
/ Czechs Belong to Vienna, or Thirty-two expeditions to Vienna in Czech footprints.
Autor (*1951) je rozhlasový kulturní publicista, autor rozhlasových her a dokumentů a spisovatel. Kniha pojednává o málem nezměrném vlivu českého živlu na rakouskou metropoli. V pestrém kaleidoskopu se střídají příběhy vážné i komické, vedle Masaryka se mihne černoch Soliman z loga Meinlovy kávy či čokolády Kofila, vedle Švejka odbojářský spolek "červená fusekle", moravský obr Drásal nás překvapí stejně jako vyprávění Pavla Kohouta o úprku koní z hořícího Hofburku.
ISBN 978-80-204-3473-9
Praha : Mladá fronta, 2014, 1. vyd., váz., 249 s.
$19.90

242.
Kameník, Jan:
Básně
/ Poems.
Soubor básnického díla Jana Kameníka, vl. jm. Ludmily Maceškové (1898-1974) v ediční přípravě Jiřího Opelíka. Textově přesná a úplná edice básnického díla obsahuje vedle textově spolehlivého znění veršů již publikovaných i desítky dosud zcela neznámých básní, včetně dvou raných básnických sbírek, zevrubnou ediční poznámku a doslov. Pro českou literaturu 20. století jde o edici základního významu, o mimořádný počin literární i ediční. Autorce, již Jiřina Hauková považovala za největší českou básnířku 20. století, se tak konečně dostává důstojného vydání nejzávažnější části jejího díla.
ISBN 978-80-7215-484-5 (Torst); 978-807474-105-0 (Triáda)
Praha : Torst - Triáda, 2014, Ed. Dílo Jana Kameníka, sv. 1, Delfín, sv. 144, 1. vyd., váz., 539 s.
$31.00

243.
Kantůrková, Eva:
Nesmiřitelná řeč : rozprava s přidaným mýtem o Janu Husovi
/ The Unforgiving Speach : the debate with added myth about Jan Hus.
Kniha přináší ve čtyřech částech žánrově rozmanité, přitom však svým smyslem hluboce propojené texty, spjaté s autorčiným tázáním po povaze toho, co utváří ducha lidského společenství. Pestré a téměř nepřeberné autorčiny životní zkušenosti z novodobé české historie i ze zahraničních cest ji přivádějí k uvažování o Janu Husovi. Vychází k 600. výročí jeho upálení.
ISBN 978-80-86370-56-9
Praha : Cherm, 2014, 1. vyd., brož., 295 s.
$23.20

244.
Karpatský, Dušan:
Listář
/ The Letter-Writer.
Autor (*1935) je literární historik a překladatel ze srbochorvatštiny. V knize zveřejňuje nejprve dopisy, jež mu psali spolužáci z fakulty, z nichž se později stali významní badatelé, nebo filmoví tvůrci, pak pokračuje celou plejádou dopisů význačných českých spisovatelů (J. Seiferta, V. Holana, J. Palivce, J. Škvoreckého, L. Kundery, J. Zábrany, A. Lustiga aj.), slovenských (D. Tatarky, L. Novomeského) a jihoslovanských, i u nás známých z překladů do češtiny, především Miroslava Krleži. Každou ze 170 "kapitol" uvádí Karpatský stručným medailonem korespondenta i několika vzpomínkami na něj a na spolupráci s ním. Obrazovou přílohu knihy tvoří 97 dokumentárních fotografií.
ISBN 978-80-7215-485-2
Praha : Torst, 2014, 1. vyd., váz., 635 s., 20 s. obr. příl, vysvětlivky, jmenný rejstřík
$35.80

245.
Kautman, František:
Alternativy
/ The Alternatives.
Autor (*1927) je český literární historik a spisovatel. V období normalizace nesměl publikovat a pracovat ve svém oboru. Psal tedy v rámci samizdatu a v 70. letech přispíval i do exilových časopisů. Jedná se o jednoho ze signatářů Charty 77. Soubor povídek Alternativy (1967-1969) byl poprvé zveřejněn v samizdatové edici Josefa Císařovského s jeho původní grafikou v r. 1978. Povídka Dialog Františka Kautmana se sv. Františkem z Assisi, vedený v čase adventním L. P. 1969 byl otištěn v exilovém časopise Listy (1984), próza Never more byla publikována v časopise Listy v r. 1987. Ostatní povídky souboru jsou zde uvedeny vůbec poprvé.
ISBN 978-80-86603-41-4
Praha : Fra, 2014, Ed. Česká próza, 1. vyd., brož., 331 s.
$23.80

246.
Kocábová, Natálie:
Tohle byl můj pokoj
/ This Was My Room.
Román je generační výpovědí autorky (*1984). Její hrdinka se konfrontuje se svou minulostí, se svou rodinou a se smrtí, jejíž neustálou přítomnost v lidském životě si uvědomuje čím dál víc. Městský román překypující nadpřirozenými a halucinačními, až surreálnými obrazy vyjadřuje existenciální úzkost a strach před převzetím odpovědnosti a příklonem k prostým životním hodnotám.
ISBN 978-80-257-1250-4
Praha : Argo, 2014, 1. vyd., brož., 362 s.
$23.10

247.
Komorádová, Kateřina:
Den vytažený ze zásuvky
/ Day Taken out from a Drawer.
Sbírka poezie se vyznačuje zralostí projevu a především vzácným smyslem pro detail. Autorka ovšem nepíše podle nějakého předem vykalkulovaného návodu: Její básně jednou vyúsťují do precizní pointy, jindy zase jakoby "přestávají v nejlepším" a vyznívají do ztracena, čímž vybízejí čtenáře k domyšlení textu a k spoluúčasti na jeho vytváření a prožívání.
ISBN 978-80-87563-27-4
Praha : Petr Štengl, 2014, 1. vyd., brož., 46 s.
$9.50

248.
Kosová, Eva; Kos, Jan:
Bytí s básníkem Jaroslavem Seifertem : příběh
/ Being with a Poet Jaroslav Seifert : the story.
Kniha přináší řadu unikátních dokumentů, které v chronologickém sledu tvoří spolu s kapitolami vzpomínek a doplňujícím textem příběh, jehož jádrem je básník J. Seifert. Kniha obsahuje: 27 dopisů J. Seiferta, 10 dopisů básníkovy dcery Jany, 28 dopisů jiných pisatelů (J. Werich, R. Lukavský, M. Zikmund, I. Klíma, V. Chramostová, J. Dienstbier st., P. Rychetský, L. Špaček, J. Šnobr ad.), 21 rukopisů básní J. Seiferta, 1 básnický text věnovaný autorům knihy, 6 novinových článků a další dokumenty, 16 fotografií z archivu rodiny J. Seiferta a autorů knihy. Ilustrace Gustav Fifka.
ISBN 978-80-260-5806-9
Klatovy : Hifiklub Klatovy, 2014, 1. vyd., váz., 159 s., čb foto, ilustrace, faksimile
$19.00

249.
Kratochvil, Jiří:
Bleší trh
/ The Flea Market.
Autorova, dle jeho vlastních slov, nejosobnější kniha. Eseje, fejetony, recenze, sloupky i neidentifikovatelné útvary, jsou jeho literárním anebo životním vyznáním. Portréty spisovatelů nebo recenze jejich knih mu totiž odedávna slouží jen jako záminka k autorským konfesím a stejně tak je to třeba i s brněnskou architekturou, která tu v jeho podání umožní nahlédnout hluboko, přehluboko do jeho duše. Ilustrace Jan Steklík.
ISBN 978-80-7227-355-3
Brno : Druhé město, 2014, 1. vyd., váz., 322 s., ilustrace
$23.90

250.
Krč, Miloš:
O sobě a létání : o skutečných událostech, které se staly u ČSA
/ On Myself and Flying : on real events, which took place in Czechoslovakian Airlines.
Kniha popisuje příklad kariérního postupu dřívější generace pilotů. Autor (*1930) nastoupil vojnu v r. 1949 do Základní pilotní školy ve Šternberku a tento moment lze považovat za počátek profesionální pilotní kariéry, svou vojenskou kariéru ukončil v r. 1960, kdy jako jeden z prvních vojenských pilotů přišel do Československých aerolinií. Právě životní období tam strávené bylo doslova naplněno množstvím zážitků a přidává i svůj pohled na několik leteckých nehod, které se udály v průběhu čtvrtstoletí.
ISBN 978-80-87567-57-9
Cheb : Svět křídel, 2014, 1. vyd., váz., 159 s., čb foto
$17.60

251.
Kuhar Daňhelová, Lenka:
Hořem
/ By the Grief.
Básnická sbírka. V básnickém záznamu vznikajícím během jednoho roku nalezneme nejen vzkazy osobní, neustálý dialog s těmi nejbližšími, osobní zpověď či vzpomínky na dávné bolesti ze vzájemných mezilidských vztahů, ale rovněž přírodní reflexívní lyriku plnou impresionistické smyslovosti, vůně, barev a zvuků. Kniha je rozdělena do čtyř oddílů - Věrná, Řád věcí, Černý kout a Struna - v nichž se obráží nejen cyklická proměnlivost přírodních dějů, ale i neustálý návrat některých lidských situací, k nimž patří smutek či bolest ze ztráty toho nejbližšího. Ilustrace Katarina Vladimirov Young.
ISBN 978-80-87485-20-0
Ostrava : Protimluv, 2014, 1. vyd., brož., 80 s., ilustrace
$14.30

252.
Linhart, Patrik:
Šílený Trist : výbor z Měsíčních povídek
/ The Crazy Trist : anthology from the Moon stories.
Prozaické miniatury, v nichž se ocitáme na nejisté půdě mnoha světů, modelů a neuvěřitelných pojednání. Jejich repertoár je široký - od autobiografických zpovědí přes postřehy poutnické, imaginativní, paravědecké a patafyzické až k črtám o politických, společenských a mediálních žvástech a pověrách. Autor tyhle texty píše jako deník, vyhrocuje a domýšlí v nich všechno, co se kolem nás děje, a bere to jako službu, za niž ručí osobním nasazením. Pankáčovo hrocení může být trefné, čisté a osvobozující, ale také zbytečné a imbecilní. Paradox a ironie jsou zde doma.
ISBN 978-80-87683-39-2
Praha : Novela Bohemica, 2014, Ed. Vlny, sv. 7, 1. vyd., brož., 115 s., čb foto
$19.90

253.
Luňák, Petr; Pečenka, Marek:
Hrdinové : humoristický román bez vtipu
/ The Heroes : humorous novel without humour.
Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na přelomu let 1988 a 1989. Richard dokončuje studium, píše diplomovou práci, shání zápočty i zkoušky a snaží se získat přízeň studentky anglistiky Lucie. Vše se zkomplikuje, když se Richard stane předmětem přílišného zájmu asistentky šéfa stranické organizace. Intrikánský profesor Drábek se ho navíc snaží zaplést do svých mocenských plánů na katedře… Živý a humorný román sleduje všední život studentů pražské Filozofické fakulty na pozadí událostí posledních měsíců před sametovou revolucí.
ISBN 978-80-7363-639-5
Praha : Dokořán, 2014, 1. vyd., váz., 294 s.
$19.90

254.
Lundiaková, Hana:
Imago : ty trubko!
/ Imago : you fool!
Autorka (*1978) debutovala sbírkou experimentálních próz Vrhnout (2010), o dva roky později vydala eroticko-sentimentální novelu Černý Klarus. Tato mnohovrstevnatě existenciální groteska je jejím prvním románem; nepraktická křehká svobodná matka jde do světa. Do loktovačky o životní pohodlí, o práci, o úspěch, o peníze, o virtuální komunikaci, o kariéru. Hrdinové románu jdou jednoznačně proti tomuto žebříčku hodnot. Přinášejí tak surreálně pitoreskní obraz současné české společnosti: dystopicky hluché, nesvobodné, dokonale obchodovatelné a plně závislé na zdrojích, které jsou mimo její kontrolu.
ISBN 978-80-7473-060-3
Zlín : Kniha Zlín, 2014, Ed. Neewit, sv. 33, 1. vyd., brož., 293 s.
$20.70

255.
MacDonagh-Pajerová, Monika:
Vezměte s sebou květinu! : deníky a vzpomínky z let 1980-1990
/ Take the Flower with You! : diaries and memories from 1980-1990.
Deníky M. Pajerové (*1966) z let 1980-1990 přinášejí autentické svědectví o společenských a politických poměrech za normalizace, o opatrném politickém tání v závěru let 80. a pádu komunistického režimu v listopadu roku 1989. Setkáváme se v nich s celou řadou osobností českého disentu a lidí svobodomyslně smýšlejících, kteří buď byli nuceni emigrovat, anebo se po svém museli vyrovnávat s panujícími poměry. Zvlášť výrazné místo v autorčiných deníkových záznamech zaujímá líčení událostí roku 1989, protirežimních demonstrací, role studentů v sametové revoluci, k jejichž nejvýraznějším představitelům a mluvčím sama patřila.
ISBN 978-80-7260-309-1
Praha : Prostor, 2014, 1. vyd., brož., 287 s., čb foto, poznámky, jmenný rejstřík
$23.80

256.
Malá, Dana:
Domy v řadě
/ Houses in a Row.
Autorka se soustředí na základní téma lidského spolubytí a schopnost cosi podstatného o něm vypovědět. Širokoúhlé záběry (nejčastěji) městské reality, zhmotněná znamení doby, reliéfy "plnokrevné" řeči, ženská senzitivita.
ISBN 978-80-7491-406-5
Brno : Host, 2014, Ed. Edice poesie Host, sv. 93, 1. vyd., brož., 55 s.
$11.90

257.
Malijevský, Igor:
Měsíc nad řekou Tejo
/ The Moon Above the River Tajo.
Soubor krátkých próz. Jednotlivé texty vznikaly pro potřeby literární show EKG., kterou autor spolu s J. Rudišem léta organizuje, vymýšlí a moderuje v divadle Archa. Tato okolnost dává naplno vyznít typickým atributům Malijevského tvorby: sofistikovanému vtipu, mistrovskému využití zkratky, inteligentnímu nadhledu a nadstandardně pestrému jazykovému rejstříku. Autor dosud vydal sbírky básní Bělomorka (2003), Druhý den po konci světa (2013) a sbírku povídek Družba (2005).
ISBN 978-80-257-1253-5
Praha : Argo, 2014, 1. vyd., brož., 199 s., čb foto
$22.20

258.
Maršálek, Michal:
Černá bere : 2008-2009
/ The Black Takes : 2008-2009.
Autor (*1949) je lékař, básník a esejista. Je autorem nebo spoluautorem několika odborných knih z oblasti psychiatrie. Zabývá se vztahem duševních poruch a umění. Vydal šest básnických sbírek: Z člověka oči (2007); Letná: první kroky na Měsíci (2008); Kobalt přechází do krve (2009); Tady a nikde (2010); Práce s mraky (2012); Sfinze a hlemýžďům (2013). Ilustrace Jiří Kývala.
ISBN 978-80-7272-643-1
Praha : Dauphin, 2014, 1. vyd., brož., 80 s., ilustrace
$23.80

259.
Martinec, Vladimír:
Svět
/ The World.
Autor (*1935) začal publikovat až ve stáří. Dosud vydal sbírky Misa est (2012) a Rodina (2013). V poslední sbírce básní se vyrovnává se životem. Její části se nazývají: Evoluce, Člověk, Fašismus, Komunismus a Současnost.
ISBN 978-80-7272-626-4
Praha : Dauphin, 2014, 1. vyd., brož., 104 s.
$18.20

260.
Marvan, Lukáš:
Záblesky svobody
/ The Glimpses of Freedom.
V autobiografické knize reflektuje uznávaný básník a prozaik (*1962) deset let svého života po návratu z buddhistického kláštera na Srí Lance. Popisuje svou cestu k vnitřní svobodě a podává živé svědectví o úskalích, zkouškách, otřesech a pádech, jimiž procházel. Vypráví o nalézání moudrosti i odhalování vlastního stínu, vlastních limitů, slabostí a bolestí. Jeho poetický jazyk a mozaikovitá posloupnost vyprávění dávají knize poutavou formu a umožňují vyniknout jeho postřehům i mnohdy provokujícím myšlenkám a otázkám.
ISBN 978-80-7227-356-0
Brno : Druhé město, 2014, 1. vyd., brož., 160 s.
$17.50

261.
Matějček, Milan:
Cesta za svobodou
/ The Road to Freedom.
Jádrem knihy je naléhavá snaha sdělit své zkušenosti, popsat složitou proměnu životních východisek emigranta i osobní oběť, kterou odevzdává zejména první emigrantská generace ztrátou vlastních kořenů. Manželé se dvěma malými dětmi se rozhodli v r. 1984 emigrovat do Kanady. Když splnili své povinnosti vůči rodičům s rozsáhlou historií politického proskribování, chtěli dopřát zejména svým dětem život ve svobodnějším světě, opustili svůj pražský dům a odjeli na zdánlivou dovolenou… Otec rodiny - autor a hlavní postava příběhu zároveň - popisuje zážitky i zkušenosti během cesty přes bělehradský sběrný tábor, a zejména pak své osudy, počínání a pokusy o prosazení se ve vlastní emigraci.
ISBN 978-80-7422-318-1
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014, 1. vyd., brož., 333 s.
$21.50

262.
Miškovský, Jiří:
Provinilí
/ The Guilty.
Výbor z povídkové tvorby libereckého autora (*1952) inspirované jeho bohatými životními zkušenostmi i profesemi, jimiž prošel. Autor často zachycuje hrdiny jednotlivých příběhů ve zlomových životních situacích, čímž dodává svým textům výraznou autenticitu. Jak název souboru napovídá, častým námětem povídek jsou etické problémy, především vina a z ní vycházející důsledky: sebereflexe, výčitky, trest, katarze, odpuštění. Poslední z textů je svéráznou parafrází známé pohádky O zlaté rybce. S atmosférou textů přesvědčivě souzní expresivní ilustrace Petra Kříže.
ISBN 978-80-87607-38-1
Liberec : Bor, 2014, 1. vyd., brož., 114 s., ilustrace
$11.00

263.
Motýl, Petr:
Zlatý potok
/ The Golden Creek.
Autorský výbor sestavený z rukopisů z let 2009-2012 a vydaný u příležitosti autorových 50. narozenin. Básně jsou předznačeny jadrným jazykem, vybroušeným a cizelovaným do čistého, prostého tvaru. Čiší z nich především radost ze samotného psaní. Motýlovy historky z periferie a jejích špeluněk na nás vykukují pouze občas a vzdáleně. Spíš tu jde o ztišení, usebrání, zklidnění, "melancholickou procházku" po krajině vnější, převážně pražské, ale i krajině vnitřní, v níž zpoza ostře prosvětlených situací tu a tam vykukují světy "schované tmou" či "příkrovem hlíny".
ISBN 978-80-87485-17-0
Ostrava : Protimluv, 2014, 1. vyd., brož., 77 s.
$11.90

264.
Najser, Jan:
Příběhy života v zemřelém čase
/ The Stories of Life in a Dead Time.
Třináct autobiografických povídek autora léta žijícího v Kanadě zachycuje různé momenty jeho života v české realitě od konce druhé světové války do prvé poloviny 80. let minulého století. Příběhy jsou výpovědí o událostech všedního života, o tom, jak hrubý tlak společenské nesvobody drtivě zasahoval do nejrůznějších sfér života obyčejného člověka, a tím také do úsilí jednotlivce přežít mizérii totality, pokud možno, morálně nepoškozen.
ISBN 978-80-7487-104-7
Brumovice : Carpe diem, 2014, 1. vyd., váz., 140 s.
$15.90

265.
Nejlepší české básně 2014
/ The Best Czech Poems 2014.
Eds. Petr Hruška, Olga Stehlíková. Svazek představuje přibližně čtyři desítky básní, jež byly uveřejněny v uplynulém roce jako básnické novinky česky píšících autorů; pozornost je věnovaná publikování knižnímu, časopiseckému, ale i na internetu.
ISBN 978-80-7294-973-1
Brno : Host, 2014, 1. vyd., brož., 151 s., čb foto, medailony autorů, bibliografie
$17.50

266.
Novotný, Michal:
Černá zrna
/ Black Grains.
Brilantní text o vině, ztrátě a pokání. Smutná a komplikovaná období naší historie podaná přes hrdinství i selhání obyčejných lidí. Autor téměř detektivní metodou postupně odhaluje jejich osudy ovlivněné válkou, poválečnými peripetiemi i morálním marasmem socialismu.
ISBN 978-80-87377-88-8
Praha : Pulchra, 2014, Ed. Orátio, sv. 3, 1. vyd., brož., 354 s.
$27.90

267.
Padevět, Jiří:
Poznámky k dějinám
/ Notes to History.
Kniha obsahuje osmdesát drobných próz, ve kterých se mísí žánry apokryfu, literární anekdoty a prosté hádanky. Ačkoli je časově kniha rámována roky 1793-1963, těžištěm jsou světové války, zejména druhá, v českém kontextu spjatá výrazně s "protektorátní Prahou". Autor (*1966) je držitelem ceny Magnesia litera za literaturu faktu a Knihy roku 2014 za knihu Průvodce protektorátní Prahou.
ISBN 978-80-87377-85-7
Praha : Pulchra, 2014, Ed. Orátio, sv. 1, 1. vyd., brož., 155 s.
$18.30

268.
Paseka, Hynek:
Skandál v pátém patře
/ The Scandal on the Fifth Floor.
Soubor básní je výborem tvorby z let 2000-2014, který autor (*1982) pořídil s básníkem-přítelem Pavlem Šuhájkem. Hynek Paseka je poeta natus, který traktuje svůj životaběh lapidární básnickou zkratkou, s hlubokým cítěním pro nepevnost postavení člověka ve světě, osob blízkých, jakož i sebe sama.
ISBN 978-80-87422-19-9
Brno : Vetus Via, 2014, Ed. Želetavka, sv. 51, 1. vyd., váz., 60 s.
$9.60

269.
Petránek, Jan:
Na co jsem si ještě vzpomněl : privátní encefalogram našeho tak málo lidského XX. století
/ On What I Still Remember : private encephalogram of our so little humane 20th century.
Autor (*1931) je respektovanou osobností české žurnalistiky s jedinečným rozhledem po světovém politickém dění. Jeho doménou byl od počátku 50. let (s vynucenou normalizační pauzou v továrně na pneumatiky) rozhlas, v němž působil jako zpravodaj v Indii a Sovětském svazu a zahraničněpolitický komentátor. Jeho paměti jsou svědectvím o životě naplněném dramatickými okamžiky i trvalou snahou o sebezdokonalování. Zkušenosti z uvolňující se atmosféry světových metropolí šedesátých let, chartistické prostředí a samizdatová novinařina let následujících, působení mezi umělci v projektu Šanson, věc veřejná, poučené hodnocení vývoje nedávného i ryze současného, to vše je podáno v charakteristickém stylu autora nejen publicistiky, ale také básní, písňových textů a rozhlasových her. Kniha je doplněna CD s jeho písňovou tvorbou v podání předních šansoniérů i samotného autora.
ISBN 978-80-87530-44-3
Praha : Radioservis, 2014, Ed. Osudy, 1. vyd., váz., 306 s., 1 CD, čb foto
$21.50

270.
Piňosová, Kateřina:
Vnitřní cestopis
/ The Inner Travelogue.
Text má formu deníkových zápisů prostřídaných básněmi, barvitými sny, knižními citacemi a dalšími texty. Obsahuje zejména postřehy a dojmy z autorčina pobytu v Mexiku, které ilustruje bohatý repertoár jejích vlastních kreseb. Její imaginace se zde snoubí s velkou empatií a zájmem o prostředí. Přiblížení základního kulturního střetu se tak prolíná s indiánskými legendami o zvířatech a lidech ztvárněných v lidovém umění či popisem léčebných účinků různých rostlin. Autorka (*1973) je malířka, sochařka, spisovatelka a překladatelka. Od r. 1996 je členkou Skupiny českých a slovenských surrealistů.
ISBN 978-80-7438-111-9
Praha : Dybbuk, 2014, 1. vyd., brož., 142 s., ilustrace
$23.40

271.
Polách, Roman:
Náhlý vítr, který je ti svědkem
/ The Sudden Wind, Which Is a Witness of Yours.
Básnický debut, v němž se často prosté, všednodenní události, situace a scenérie transformují v obrazné výjevy či paměťové stopy vyzývající k sebereflexím, tichým mším, úzkostem a náhlým důvěrným blízkostem. Autor (*1986) je redaktorem revue Weles. Knihu edičně připravil literární kritik Pavel Hruška, fotografiemi doprovodila Terezie Foldynová.
ISBN 978-80-87485-16-3
Ostrava : Protimluv, 2014, 1. vyd., brož., 59 s., čb foto
$11.90

272.
Placák, Jan:
Hezký den : básně, koláže
/ A Nice Day : poems, collages.
Knihu Jana Placáka (*1958) tvoří 45 básní a 14 autorských barevných koláží. Základem jeho poetiky je tragikomická grotesknost vyjadřovaná se silnou sebeironií. Jeho hluboce prožitá básnická a výtvarná tvorba je vedena hledáním odpovědí na niterné existenciální otázky.
ISBN 978-80-7465-103-8
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014, Ed. Edice současné české poezie, sv. 63, 1. vyd., brož., 66 s., ilustrace
$11.90

273.
Placák, Petr; Horáček, Ladislav:
Přece tady nebudeme sedět na sucho : bilanční rozhovor Petra Placáka s nakladatelem Ladislavem Horáčkem
/ We Will Not Sit Here Parched, Right? : a balance interview of Petr Placák with a publisher Ladislav Horáček.
Jak L. Horáček založil první soukromé nakladatelství po roce 1989, co tomu předcházelo a co bylo potom. V rozhovoru nakladatele s historikem a publicistou P. Placákem jde řeč nejen o Pasece a knížkách, ale i o životě, komunistech, práci a lidech kolem. Vychází k 25. výročí založení Nakladatelství Paseka.
ISBN 978-80-7432-568-7
Praha - Litomyšl : Paseka, 2014, 1. vyd., váz., 189 s., čb foto
$19.90

274.
Polák, Milota Zdirad:
Vznešenost přírody ; Cesta do Itálie
/ The Magnificence of Nature ; Trip to Italy.
Eds. Robert Ibrahim, Markéta Selucká, Alexandr Stich. Svazek připomíná dílo M. Z. Poláka (1788-1856) z 10. a 20. let 19. století. V rámci obrozenské literatury představuje reflexivní báseň Vznešenost přírody významný pokus o náročnou poezii srovnatelnou s vrcholnými díly dobové evropské literatury. Text připravil (včetně první časopisecké verze Vznešenost přirozenosti) a okomentoval Robert Ibrahim. Próza Cesta do Itálie je inspirovaná cestou, již Polák absolvoval jako pobočník rakouského podmaršálka Františka Kollera, a ve svém žánru představuje první velké dílo obrozenské prózy. Vydání vychází z textu, který pro Odeon připravil na konci 70. let Alexandr Stich (pod jménem Felicitas Wünschová) a který revidovala Markéta Selucká. Komentář k Cestě do Itálie napsal znalec dobového českého i evropského literárního kontextu Zdeněk Hrbata.
ISBN 978-80-7491-155-2
Brno : Host, 2014, Ed. Česká knižnice, 1. vyd., váz., 573 s., vysvětlivky, slovníček
$29.50

275.
Řehák, Petr:
Násobit ruce
/ Multiply the Hands.
Básnická sbírka je první knižní publikací jednoho ze zakládajících členů skupiny Fantasía. Knihu tvoří tři tematicky vyprofilované oddíly Křičím zavřete slunce!, Zpívat aby byly blesky a Zlá kometa jsi Země, které představují reprezentativní shrnutí autorovy poetiky z let 2000-2010 a charakterizuje je prudká intenzita vnímání a živelná imaginace. Autor (*1978) dosud publikoval v literárních časopisech a je zastoupen v antologii Nejlepší české básně 2010.
ISBN 978-80-87580-88-2
Praha : Malvern, 2014, 1. vyd., brož., 67 s.
$14.40

276.
Sedláčková, Andrea:
Moje pařížská revoluce
/ My Paris Revolution.
Prvotina známé filmové režisérky (*1967). Dva měsíce před listopadem 89 se mladá žena, studentka FAMU, rozhoduje k riskantnímu a osudovému kroku - zůstává v Paříži. Kniha je působivým literárním dokumentem. Z deníků, které si tehdy vedla, z dopisů, které psala svým rodičům a přátelům, ze vzpomínek, které jí utkvěly, zrekonstruovala již jako zralá žena pestrý obraz dramatické doby a prostředí, ve kterém se ocitla. Ožívá zde Paříž konce 80. let, představuje se české exilové prostředí s jeho sny, iluzemi i touhami.
ISBN 978-80-7260-306-0
Praha : Prostor, 2014, 1. vyd., brož., 243 s., 16 s. obr. příl.
$19.80

277.
Sichinger, Martin:
Meyrovo sklo : kam před Rudou armádou schováte svůj poklad?
/ Mayers' Glass : where do you hide your treasure before the Red Army?
Román z prostředí Šumavy od renomovaného spisovatele (*1967), držitele Literární ceny Knižního klubu (Cukrový klaun, 2008). Několik dní po invazi v srpnu 1968 ohlásí sovětská vojenská delegace návštěvu ve vimperské sklárně. Důstojníci si chtějí prohlédnout sklo, které se posílalo carevně Kateřině Veliké, a navázat přátelské styky s dělníky-komunisty. V posledním okamžiku však jeden z místních sklářů pochopí, co je účelem bratrské návštěvy, a vzácné sklo skryje na místě, kde by ho nikdo nehledal… Příběh o hledání tohoto pokladu je možné číst také jako příběh šumavského sklářství, které od předválečných vítězství na světových výstavách došlo v důsledku socialistického hospodářství a následné privatizaci k úplnému krachu.
ISBN 978-80-87506-50-9
Praha : 65. pole, 2014, Ed. Tah, sv. 5, 1. vyd., váz., 214 s.
$19.80

278.
Skautské vize : kniha rozhovorů s osobnostmi nejen o skautingu
/ Scout Visions : the book of interviews with the personalities not only about scouting.
Ed. Jitka Taussiková. Kniha vznikla na základě stejnojmenného cyklu kavárenských debat s různými osobnostmi společenského života. Všichni se různou měrou potkali s fenoménem skautského hnutí a shodují v tom, že skauting pro ně byl podstatným zdrojem zážitků, přátel a životní inspirace. Mezi zpovídané osobnosti patří: politolog S. Balík, herec T. Hanák, vědkyně H. Ilnerová, novinář J. Macháček, režisér a herec V. Marhoul, ředitel organizace Člověk v tísni Š. Pánek, politik K. Schwarzenberg, režisérka O. Špátová a katolický kněz a biolog M. O. Vácha.
ISBN 978-80-7501-064-3 (J); 978-80-204-3294-1 (MF)
Praha : Junák - český skaut; Skautský institut A. B. Svojsíka - Mladá fronta, 2014, 1. vyd., váz., 219 s., ilustrace
$19.90

279.
Sklenář, Ivo Hugo; Sklenář, Ivo Tomáš Adolf:
Kronika z Blanické : spravedlnost je jen sen - z nějž probudí až smrti den = Die Chronik aus Blanická : Gerechtikeit ist nur ein Traum - aus dem weckt auf der Sensenmann
/ The Chronicle of Blanická Street : justice is only a dream - from which one is waked by a day of death.
Kniha je rodinnou kronikou čtyř generací s židovstvem spřízněných Čechů, kteří byli životně spojeni s pražským domem v Blanické ulici, který se před válkou nazýval Palác Continental. Ivo Hugo (*1923), syn jednoho zakladatele, zanechal značné množství rukopisů, které jeho potomek Ivo Tomáš Adolf dlouhé měsíce zpracovával do publikovatelné formy, aby připomněl památku prvních zakladatelů a obyvatel tohoto kdysi významného domu, kteří byli zničeni a svrženi do propadliště dějin a bezejmenných hrobů nespravedlivými mocnostmi. Německá část textu je překlad rozhovoru, jenž I.T.A., sepisovatel kroniky, poskytl Židovskému muzeu v Praze.
ISBN 978-80-260-7081-8
Praha : OneTASK, 2014, 1. vyd., brož., 481 s., 21 s. obr. příl., čb foto, faksimile
36.40

280.
Smrčka, Václav:
Janek z hor : doktor chudých
/ Janek from the Mountains : doctor of the poor.
Baladický příběh z Valašska na motivy Bezručových básní. Próza, ukazující Valašsko první poloviny minulého století a příběhy chudého chlapce, který tam v těžké dřině vyrostl a propracoval se až na epidemika okresu.
ISBN 978-80-87283-91-2
Praha : Balt-East, 2014, 1. vyd., brož., 71 s., ilustrace
$14.40

281.
Stehlík, Miloš:
O životě, lásce a smrti
/ On Life, Love and Death.
Sbírka veršů, rozjímajících o jistotách a nejistotách bytí, moudrým a vyzrálým pohledem význačného historika umění a nestora památkové péče, čerstvého nositele ocenění Artis Bohemiae Amicis. Vydáno u příležitosti autorových devadesátin v bibliofilském ladění. Ilustrace Libor Jaroš.
ISBN 978-80-86870-04-5
Brno : Istenis, 2013, 1. vyd., brož., 58 s., ilustrace
$12.70

282.
Šanda, Michal:
Oskarovy rybářské trofeje
/ Oskars' Fishing Trophies.
Autor (*1965) je český básník a prozaik, věnuje se i ediční práci a kulturní publicistice. Vydal již sedmnáct knih, naposledy Sebrané spí si (2012) a MUDr. PhDr. Jarmila Beichtenová : Kazuistika pacientů Michala Šandy a Jakuba Šofara - literární anamnéza (2014). Jeho vášní je rybaření, což dokládá tato jeho nejnovější kniha. Příběh se odehrává v horečnatém oparu - hrdina se těší na začátek rybářské sezóny, skolí ho choroba, zoufalý se vrací od lékaře domů, ale stane se zázrak: z koberce se stane řeka a může začít bizarní angínové rybaření. Ilustrace Jan Dungel.
ISBN 978-80-87683-38-5
Praha : Novela Bohemica, 2014, 1. vyd., váz., 67 s., ilustrace
$23.80

283.
Šimáček, Jiří:
Malá noční žranice
/ A Little Night Grub.
Autor (*1967) byl za své předchozí knihy Snaživky (2009) a Charakter (2012) nominován na Cenu Josefa Škvoreckého. Nová próza, která na ně volně navazuje, se odehrává v současném Brně a je s nimi volně propojena. Líčí osudy stárnoucího vdovce, který se nedokáže smířit s životní situací svých dětí; syna, který už je ve středním věku, a přesto nepracuje a tvrdošíjně odmítá dospět, a dcery žijící s mužem, jehož nemůže vystát. Je psána ironickou až groteskní formou monologů "nedůvěryhodných" vypravěčů, kteří líčí příběh ze svého omezeného úhlu pohledu, a nechává tak nakonec na čtenáři, aby si sám domyslel a seskládal skutečný sled událostí.
ISBN 978-80-7491-257-3
Brno : Host, 2014, 1. vyd., váz., 270 s.
$23.10

284.
Šlechta, Theodor:
Sám v požáru světovém : vzpomínky z vojenského života za světové války 1916-1918
/ Alone in the World Fire : memories on the life of a soldier in the World War 1916-1918.
Autentické vzpomínky mladého maturanta, jehož romantická představa mužného boje byla náhle konfrontována s realitou dennodenních strastí vojáka v drsných podmínkách zákopů a náročné fyzické i duševní zátěže. Pohled mladíka, jehož vlastí byla rakousko-uherská monarchie, ale v jehož srdci byla pevně zakořeněna láska k češství, k lidem a k ideálům sokolským. Proto musí přemýšlet, jak si zachovat lidskost a kde hledat pochopení pro události nepochopitelné; neboť svět, do kterého byl uvržen z vlídného prostředí rodiny, sourozenců a stálé péče milované maminky, je plný násilí, zloby, nenávisti a zmaru.
ISBN 978-80-7465-111-3
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014, 1. vyd., váz., 477 s., čb foto, faksimile
$35.90

285.
Šrut, Pavel:
Červotočivé světlo : básně z podzimu pražského jara = Worm-Eaten Light : poems from the fall of Prague Spring.
Básnickou sbírku napsal autor (*1940) už před 46 lety. Reflektuje zde tolik významnou a zlomovou dobu r. 1968, kterou intenzivně prožíval a prostřednictvím psaní se s ní vypořádal. Poetické texty jsou současně svědectvím o době, která byla tolerantní vůči novému, modernímu, neprobádanému, kdy se obecně bořily nastavené společenské konvence, ale rázem, s vpádem sovětských vojsk na naše území, nastal zlom a relativně otevřenou společnost sevřela temná totalita. Sbírku přeložila do angličtiny americká básnířka a Šrutova dlouholetá přítelkyně a spolupracovnice Deborah Garfinkle. Knihu také opatřila doslovem, v němž na rok 1968, vpád sovětských vojsk do Československa a Šrutovu reflexi invaze pohlíží okem Američanky o generaci mladší než český básník.
ISBN 978-80-87377-86-4
Praha : Pulchra, 2014, Ed. Poezie, sv. 24, 1. vyd., brož., 91 s.
$15.10

286.
Štifter, Jan:
Kathy
Novela vypráví příběh Kateřiny Schwarzové na konci 2. světové války v Českých Budějovicích. "Narodila jsem se jako Češka, mám oba české rodiče, mluvím česky," říká úřadům, které jí uvádějí německou národnost, protože si před válkou vzala Němce. Celou rodinu čeká odsun a Kateřina se mu snaží vyhnout. Knižní osudy hlavní hrdinky jsou inspirovány skutečným příběhem.
ISBN 978-80-905879-0-8
České Budějovice : Pikador Books, 2014, 1. vyd., brož., 92 s.
$14.40

287.
Švanda, Pavel:
Kulturní i nekulturní : záznamy - střepiny - pomluvy
/ Cultural and Non-Cultural : notes - splinters - gossips.
Sbírka esejů brněnského spisovatele (*1936), básníka, esejisty a profesora vyučujícího na Divadelní fakultě JAMU: "Není to deník, záměrně jsem přestavěl časovou následnost textů. Ze záznamů, jež vznikaly den po dni a rok po roce, jsem vybral na vyzvání Mirka Plešáka ty, které mně připadaly schopné sdílení. Případný užitek přesahující příležitostnou škodolibost posoudí laskaví i nelaskaví čtenáři."
ISBN 978-80-7460-060-9
Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2014, Ed. Úvahy a názory, sv. 6, 1. vyd., brož., 95 s.
$6.80

288.
Tichá, Jindra:
Rozchod s Evropou
/ Parting with Europe.
Osmnáctá kniha známé česko-novozélandské autorky se vrací k problematice emigrace. Hrdinka Anna se narodila v Praze, která ji poznamenala navždy. Byla Evropankou tělem i duší. Svou vlast opustila po sovětské invazi do Československa v roce 1968, emigrovala na Nový Zéland. Po letech zatouží vidět stará místa, staré přátele. Chce se do Čech vrátit na celé léto i s rodinou. Doufá, že se jí podaří ve svých vnucích vzbudit lásku nejen ke staré vlasti, ale k Evropě vůbec. Nepočítá ale s tím, že za čtyřicet pět let se změnila jak ona sama, tak i Čechy a celá Evropa.
ISBN 978-80-7304-176-2
Praha : Akropolis, 2014, 1. vyd., váz., 153 s., ilustrace
$15.20

289.
Toman, Marek:
Veliká novina o hrozném mordu Šimona Abelese
/ The Great News on a Terrible Murder of Simon Abeles.
Román rozplétá skutečný příběh domnělého zločinu z Prahy roku 1694, kdy byl obchodník Lazar Abeles obviněn z vraždy svého syna Šimona. Důvod měl být náboženský: chlapec ze židovské rodiny chtěl prý přestoupit ke křesťanství. Druhá linie textu je ze současnosti: antropolog Ladislav Albrecht pohřešuje svého syna Šimona, vášnivého hráče počítačových her, ale kromě toho vede výzkum hrobu Šimona Abelese v Týnském chrámu. V obou příbězích sehrají svou roli média, výklad práva, rodinné vztahy, úřady a ambice. Autor (*1967) je spisovatel a básník, vydal několik knih básní, překladů a próz, naposledy román Frajer (2011).
ISBN 978-80-257-1181-1
Praha : Argo, 2014, 1. vyd., váz., 451 s., bibliografie
$23.80

290.
Topol, Josef:
O čem básník ví
/ On What a Poet Knows.
Dramatik a básník (*1935) po celý svůj tvůrčí život psal též texty esejistické, úvahové a vzpomínkové. S pečlivostí i zdrženlivostí sobě vlastní vždy vážil každé své slovo. Jeho texty mají povahu čehosi definitivního, trvale platného. Tento obsáhlý soubor esejů, úvah, komentářů, vzpomínkových textů a rozhovorů obsahuje významné eseje o poezii (Mácha, Shakespeare, Kollár), studie a úvahy o divadle, dramatu, scénografii a komentáře k vlastním hrám, texty o výtvarnících a fotografech, vzpomínkové texty a jiné drobné stati a rozhovory. Kniha je doplněna úplnou bibliografií díla J. Topola.
ISBN 978-80-7215-479-1
Praha : Torst, 2014, 1. vyd., váz., 526 s., 24 s. obr. příl., jmenný rejstřík, bibliografie
$31.90

291.
Trapl, Miloš:
Můj život s historií
/ My Life with History.
Paměti. Autor (*1935) je profesorem historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se především novodobými českými dějinami 20. století s hlavním zaměřením na politický systém první Československé republiky, zejména pak na historii politického katolicismu. Jeho dalším historickým zájmem jsou regionální dějiny, zvláště historie Moravy ve 20. století. Jako třetí okruh jeho historických prací je možno uvést dějiny českého a československého exilu ve 20. století - vede Centrum pro československá exilová studia na Katedře historie FF UP v Olomouci.
ISBN 978-80-244-4046-0
Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, Ed. Paměť UP, sv. 5, 1. vyd., váz., 227 s., čb foto, faksimile
$23.20

292.
Veselý, Petr:
Jundrov
Knižní debut zavedeného malíře (*1953). Ačkoli prvotina, jde o knížku vyzrálé a mimořádné poezie, která vznikala léta. Jako motto ke knize editor vybral slova Marca Chagalla: "Tyto stránky mají smysl stejný jako pomalovaná plocha."
ISBN 978-80-7443-103-6
Brno : Větrné mlýny, 2014, 1. vyd., brož., 136 s., ilustrace
$15.90

293.
Vladislav, Jan:
Příběhy / parafráze
/ Stories / Paraphrases.
Jan Vladislav (1923-2009) psal svoji poslední básnickou sbírku v letech 1997-2009. Jde o básně s epickou osnovou, tedy skutečné příběhy, jež zachycují životy nebo výmluvné zlomky osudů velkých umělců: básníků, malířů, divadelníků, filozofů (například Michelangelo, Borges, Čechov, Artaud, Mejerchold). Ovšem do těchto "příběhů" se prolíná osobnost autora, jeho bytostné úzkostné a naléhavé tázání a hledání nejzákladnějšího smyslu umění, života, lásky. V básních této sbírky jako by se zkoncentrovala jeho veškerá umělecká a lidská zkušenost, a vzniklo tak vpravdě svrchované mistrovské dílo.
ISBN 978-80-7465-104-5
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014, Ed. Edice současné české poezie, sv. 64, 1. vyd., brož., 49 s.
$9.60

294.
Volný, Sláva:
Od totality k demokracii, aneb Jak jsem se dočkal listopadové revoluce : rozhovory s Richardem Seemannem během let 2012-2013
/ From Totality to Democracy, or How I lived to see the Velvet Revolution : interviews with Richard Seemann during 2012-2013.
Kniha rozhovorů s velkou osobností rozhlasové historie R. Seemannem (*1933). Jeho výpověď se týká nejen politiky, ale i dějin médií, především rozhlasu, neboť byl v dramatických letech 1951-1970 redaktorem zahraničního vysílání a jeho kolegy byly takové osobnosti jako Karel Kyncl, Jiřina Šťovíčková, Jan Petránek či Jiří Dienstbier. Jde v kostce o život člověka, který prošel řadou dějinných zvratů dvacátého století.
ISBN 978-80-87530-45-0
Praha : Radioservis, 2014, 1. vyd., brož., 167 s., čb foto, jmenný rejstřík
$14.30

295.
Vondráčková, Jaroslava:
Kolem Mileny Jesenské
/ Around Milena Jesenská.
Kniha vzpomínek na vynikající českou novinářku, přítelkyni Franze Kafky, levicovou intelektuálku a statečnou ženu, která byla za účast v protinacistickém odboji zatčena gestapem a zemřela v květnu 1944 v koncentračním táboře Ravensbrück. Knihu edičně připravila a komentovala Marie Jirásková, která druhé vydání detailně přehlédla, opravila a doplnila poznámkový aparát. Kniha je rozšířena o unikátní obrazovou přílohu a jmenný rejstřík. Vychází s doslovem Růženy Grebeníčkové. Autorka (1894-1986) byla textilní výtvarnice a spisovatelka. V samizdatové edici Kvart vyšly její vzpomínky na Jiřího Weila Mrazilo - tálo (1979; tiskem Torst, listopad 2014) a v r. 1991 vyšlo 1. vydání této knihy v nakladatelství Torst.
ISBN 978-80-7215-482-1
Praha : Torst, 2014, 2. dopl. a opr. vyd., brož., 332 s., 16 s. obr. příl., poznámky, jmenný rejstřík
$23.00

296.
Zitková, Eva Marie:
Co báby nevěděly
/
What the Old Women Did Not Know.
Kniha barvitě popisuje osudy rodu Neyhauserů a je volným pokračováním historického románu Co mi báby povídaly (2012).
Celá Evropa se zmítá v osidlech třicetileté války. Ta se nevyhýbá ani Netolicím. Městem procházejí jednotky císařské armády, v lesích se schovávají zběhové a Netolice neuniknou ani nájezdu Švédů. Neyhauserové nejsou šlechtici. Jsou to sedláci, řezníci, obchodníci, porybní. Lidé bez zvláštních privilegií. S nimi poznáváme odvrácenou tvář války.
ISBN 978-80-86913-15-5
Volary : Stehlík, 2014, 1. vyd., váz., 177 s., ilustrace
$18.30

297.
Zogata, Jindřich:
Zborcené klenby
/ The Collapsed Arches.
Sbírka básní. Autor (*1941) je moravský a slezský básník a prozaik. Za svého života vystřídal mnoho profesí, po r. 1968 měl zakázáno publikovat, ale od konce 80. let vydal již 25 básnických a prozaických knih. Jeho tématem je střet přírody a civilizace, nejnovější sbírka má též prvky křesťanské spirituality. Je básníkem myšlenky, gnómického vyjadřování, a to vždy, jen to vždy nedává tak ostentativně najevo. Ilustrace Inge Kosková.
ISBN 978-80-905336-3-9
Brno : Galium, 2014, 1. vyd., brož., 185 s., ilustrace
$14.40

***


Regula Pragensis, Box 215, V Podbabě 4/2515, 160 00 Prague 6, Czech Republic
tel.: +420 / 220 514 185, e-mail: info@regulapragensis.org, http://www.regula.ecn.cz


AN OFFER OF DELIVERY SERVICE OF ORIGINAL CZECH BOOKS


Regula Pragensis has funded a public library specialized in Czech history, tradition, crafts and geography. Since 1992 we have offered the Delivery Service of Original Czech Books. The whole profit of this service goes both to the library fund and the support of cultural and social activities.

Specialization:
Original Czech titles, especially from the field of history, linguistics, social sciences, art, fiction and poetry.

How to order:
Special catalogues of Regula Pragensis or your own selection, by e-mail or by your printed forms. We are able to make an approval plan custom-tailored to your needs.

Catalogue of Regula:
You will find the latest catalogue plus the older ones on our website http://www.regula.ecn.cz/katalog.htm or we will send the Word document (Format RTF) through e-mail (with Czech diacritical marks) or in printed version by post.

Price of books:
The ratio of 1.60 to the real price of a book (1.50 when the book price is higher than 800 Crowns, 1.30 when higher than 1500 Crowns).

Important Note:
Real prices may change if a distributor modifies his price. In this case we will decrease or increase the price of the title accordingly.

Discount:
If the worth of delivered books is more than:
$400.00 - 5 %, $800.00 - 10 %

Way of payment:
We bill in USD (€, Ł), payment through bank account or by cheques.
You will pay after you get ordered books with our bill.

Postage:
By ship, it takes approximately 3 weeks around Europe, 4 weeks to the USA - the cheapest way.
By airmail, approximately 1 week.

Wrapping:
Safety envelopes and parcels.


In Prague, January 13, 2014

Sincerely Yours,
Richard Borovský & Barbara Solničková

 

Regula Pragensis

Box 215
V Podbabě 2515/4
160 00 Prague 6
Czech Republic


tel.: 420 / 220 514 185, e-mail: info@regulapragensis.org, http://www.regula.ecn.cz


Authors: Barbara Solnickova, Richard Borovsky