KATALOG ZÁSILKOVÉ SLUŽBY 2015/3
MAIL-ORDER BOOK CATALOGUE 2015/3

with University Publishers

červenec - září 2015 / July - September 2015

 

HISTORIE / HISTORY

1.
Edvard Beneš, Němci a Německo : edice dokumentů, sv. 3/1 : (1936-1937)
/ Edvard Beneš, Germany and the Germans : edition of documents, vol. 3/1 (1936-1937).
Eds. Vojtěch Kessler, Michal Pehr, Richard Vašek. Výběrová edice dokumentů je v pořadí třetím dílem projektu, jehož záměrem je zdokumentovat vývoj Benešových názorů na problematiku Němců v Československu, na jeho vztah k Německu, Rakousku a obecně zachytit Benešovo pojetí národností, národa a možnosti řešení otázky menšin. Svazek zahrnuje období od zvolení Edvarda Beneše prezidentem republiky v prosinci 1935 do léta 1937. Vybrané dokumenty jsou osobní i úřední povahy, publikované i dosud nezveřejněné. Částečně německy.
ISBN 978-80-87782-43-9
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., váz., 405 s., bibliografické odkazy, seznam zkratek, rejstřík osob, English summary
$27.30

2.
Blažek, Petr:
Ryszard Siwiec : 1909-1968
Česko-anglická publikace, vydaná společně českým Ústavem pro studium totalitních režimů a polským Ústavem národní paměti, přináší všechna zásadní dostupná svědectví o Ryszardu Siwcovi, devětapadesátiletém polském občanovi, který se 8. září 1968 na varšavském stadionu zapálil na protest proti srpnové okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy a účasti jednotek Polské lidové republiky na této invazi. Publikace je upravenou verzí polsko-anglického alba Ryszard Siwiec : 1909-1968 (2010), je doplněna o pasáže, fotografie a dokumenty zachycující události z let 2010-2015, kdy byla u nově postaveného Národního stadionu ve Varšavě pojmenována po R. Siwcovi ulice a odhalen památník.
ISBN 978-80-87912-33-1 (ÚSTR); 978-83-7629-847-4 ((IPM)
Praha - Warszawa : Ústav pro studium totalitních režimů - Instytut Pamięci Narodowej, 2015, 1. české vyd., váz., 247 s., čb a bar. foto, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík, English, Polish and Czech summaries
$34.30

3.
Břečka, Jan:
Před sedmdesáti lety skončila válka… : průběh osvobozovacích bojů na brněnském směru v dubnu - květnu 1945 = Vor siebzig Jahren ging der Krieg zu Ende… : Verlauf der Befreiungkämpfe in Richtung Brünn im April - Mai 1945.
Před sedmdesáti lety se území Moravy a Slezska proměnilo v bojiště, na němž se střetávala Rudá armáda a jednotky československých a rumunských spojenců s německým wehrmachtem. Jaro roku 1945 přinášelo po dlouhých šesti letech nacistické okupace toužebně očekávané osvobození všem obyvatelům Čech a Moravy, ale zároveň stále rozsévalo smrt, někdy doslova v posledních dnech či hodinách války. Kniha je věnována všem, kteří v té době bojovali, trpěli a umírali. Česky a německy.
ISBN 978-80-7028-443-8
Brno : Moravské zemské muzeum, 2015, 1. vyd., brož., 75 s., čb a bar. foto, faksimile, bibliografie
$6.00

4.
Cílek, Roman:
Běda tomu, kdo vyčnívá z řady : 1948-1953: pohled do zákulisí politických zločinů
/ Woe to One Who Stands out: 1948-1953: a look behind the scenes of political crimes.
Kniha zkušeného autora literatury faktu nás vrací do poúnorových časů, kdy kralovalo bezpráví. Poodhrnuje oponu času a na konkrétních příbězích, týkajících se v roli obětí především hrdinů předchozího protifašistického odboje a válečného dění, nám přibližuje dobu vykonstruovaných procesů, účelové msty, trýzněním získaných výpovědí, agentů-provokatérů, mocí posedlých jedinců a zlovolných hrátek s lidskými osudy.
ISBN 978-80-7475-099-1
Řitka : Čas, 2015, Ed. Český čas, sv. 13, 1. vyd., váz., 222 s., 22 s. obr. příl.
$20.90

5.
Drda, Adam; Kroupa, Mikuláš:
Neznámí hrdinové : o české statečnosti
/ Unknown Heroes : about Czech bravery.
Příběhy obyčejných lidí, kteří se dostali do konfliktu s totalitní mocí, ať již nacistickou či komunistickou. Některé pohnuté osudy těchto neznámých nebo zapomenutých hrdinů 20. století jsou známy z cyklu České televize Neznámí hrdinové, jiné nedávno objevené portréty jsou však poprvé publikovány právě v této knize. Příběh Rudolfa Vrby, který spolu s Alfredem Wetzlerem uprchl z Osvětimi, aby informoval svět o Šoa. Příběh Karla Kukala, který spolu s dalšími politickými vězni utekl z trestaneckého pracovního tábora. Příběh Václavy, Marie a dalších členů rodiny Nebeských, okradené o statek a vyhnané z domova. Příběh Rudolfa Bělohoubka, jemuž rozvášnění "mstitelé" na sklonku války zabili rodiče… a další osudy ve střetu s dějinami.
ISBN 978-80-7404-163-1 (ČT); 978-80-7448-049-2 (AM)
Praha : Česká televize - Albatros Media, 2015, 1. vyd., váz., 234 s., čb foto, faksimile
$17.40

6.
Emmert, František:
Mobilizace 1938 : chtěli jsme se bránit!
/ Mobilization 1938 : we wanted to defend ourselves!
Publikace nabízí přehledný a ucelený obraz vojenských a politických příprav Československa na obranu před nacistickým Německem. Obsahuje více než 180 fotografií, ve velké většině dosud nepublikovaných, které živě ilustrují tehdejší události. Publikace nabízí rozsáhlou faktografii spojenou s nezaujatým a vyváženým výkladem historických událostí ve vzájemných souvislostech, přináší nová fakta, stejně tak i zajímavé srovnání armád a vojenských prostředků obou stran a přehled názorů a úvah politického i vojenského vedení na možnosti obrany Československa v září 1938.
ISBN 978-80-905081-1-8
Brno : František Emmert, 2015, 1. vyd., váz., 171 s., čb foto, faksimile, bibliografie
$27.90

7.
Flosman, Martin:
Padre a Rebe : vojenští duchovní československé zahraniční armády u Tobruku a Dunkerque
/ Padre and Rebe : the chaplains of the Czechoslovak Army at Tobruk and Dunkerque.
Publikace přibližuje neznámé osudy dvou z celkem čtrnácti důstojníků vojenské duchovní služby, kteří sloužili v čs. zahraničních jednotkách za druhé světové války. Je založena na autentických denících, které si vedli František Petružela - přezdívkou Padre (1914-2007) a Hanuš Rezek - Rebe (1902-1948) přímo na frontě. Oba příběhy vypovídají o prosté, důsledné a věrné službě nejbližším nejen v duchovní, ale především v obecně lidské rovině. Text ukazuje každodenní syrovou tvář války, seznamuje s problematikou organizace a působení vojenské duchovní služby v naší zahraniční armádě a kromě obou hlavních aktérů představuje řadu dalších osobností odboje. Autor pracuje ve Vojenském historickém archivu v Praze, dlouhodobě se zabývá dějinami vojenské duchovní služby v českých zemích od c. k. armády do r. 1950.
ISBN 978-80-7425-260-0
Praha : Epocha, 2015, Ed. Traumata války, sv. 4, 1. vyd., váz., 290 s., čb foto, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík
$20.20

8.
Hájíček, Oto; Kodeda, Miroslav; Nevěřil, František:
Kronika Pražského květnového povstání ve dnech 5. až 9. května 1945 v oblasti dnešní Prahy 6 (dřívější Praha XVIII a Praha XIX a přilehlé čtvrti)
/ The Chronicles of the Prague May Uprising from the 5th to 9th of May 1945 in the Area of Contemporary Prague 6 District (former Prague XVIII and Prague XIX and Adjacent Districts).
Kronika vznikla v 80. letech minulého století jako strojopis pro potřeby tehdejšího Svazu protifašistických bojovníků. Jednotlivé díly připravili přímí účastníci povstání a doplnili je dobovými materiály. Kniha kromě redakčních a jazykových úprav neprošla žádnými jinými úpravami. Textová část je rozdělena do tří hlavních kapitol: 1. Podmínky a předpoklady pražské květnové revoluce; 2. Vývoj pražského povstání před 5. květnem 1945 a ve dnech 5. až 9. května 1945; 3. Pražské květnové povstání v roce 1945 v jednotlivých čtvrtích (obcích) dnešní Prahy 6.
ISBN 978-80-86562-16-2
Praha : Unicornis, 2015, 1. vyd., brož., 335 s., ilustrace, mapy, portréty, plány, bibliografie, rejstříky
$20.90

9.
Havelka, Jiří:
Dvojí život : vzpomínky protektorátního ministra
/ The Double Life : memories of the protectorate secretary.
Eds. Robert Kvaček, Josef Tomeš a kol. Memoáry J. Havelky (1892-1964), v letech 1938-41 ministra československé a posléze protektorátní vlády a zároveň přednosty prezidentské kanceláře, podávají působivé svědectví o událostech českých dějin od podzimu 1938 do září 1941 očima jednoho z jejich protagonistů, nejbližšího spolupracovníka prezidenta dr. Emila Háchy a ministerského předsedy generála Aloise Eliáše. Ukazují rozporuplné postavení a těžkou roli prezidenta Háchy, předsedy Eliáše a protektorátní vlády, manévrujících mezi vnější loajalitou vůči okupantům, národně obranným zápasem a protinacistickou rezistencí. Ve své druhé části pak zachycují autorův zápas s gestapem o holý život a jeho další osudy v izolaci domácího vězení. Memoáry jsou opatřeny poznámkami, uvedeny studií Roberta Kvačka kriticky se vyrovnávající se sledovanou dobou a jejími protagonisty, a uzavřeny biografickým medailonem Jiřího Havelky z pera Josefa Tomeše.
ISBN 978-80-7422-357-0
Praha : Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR, 2015, Ed. Ego : paměti, deníky, korespondence, sv. 5, 1. vyd., váz., 295 s., čb foto, faksimile, poznámky, jmenný rejstřík, English and German summaries
$23.70

10.
Historica Třeboň 1526-1547 : listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu habsburské monarchie. Díl II : písemnosti z let 1536-1540
/ Historica Třeboň 1526-1547 : correspondence, deeds and other documents of political history from the birth of the Habsburg monarchy. Volume II : documents from the years 1536-1540.
Ed. Tomáš Sterneck . Druhý svazek edice písemností z let 1526-1547, které jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Třeboni ve sbírce Historica Třeboň, v zásadě pokrývá quinquennium začínající rokem 1536 a končící rokem 1540; v závěrečných partiích se setkáme s ojedinělými chronologickými přesahy za práh pátého decennia 16. věku. Stejně jako první díl, v němž byly (po zevrubném představení celého projektu) vydány dokumenty z let 1526-1535, zpřístupňuje tato práce materiál, který přispívá k poznání široce chápaných politických dějin příslušného období a dosud nebyl odpovídajícím způsobem editován.
ISBN 978-80-7286-239-9
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Prameny k českým dějinám 16.-18. století. Řada A = Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia. Series A ; sv. II-2, 1. vyd., váz., 471 s., faksimile, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$32.10

11.
Jakubec, Ivan; Jindra, Zdeněk a kol.:
Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie
/ Economic Growth of the Czech Lands from Mid 18th Century till the End of Monarchy.
Monografie obsahově vychází z druhého dílu Dějin hospodářství českých zemí od počátku industrializace do současnosti (2006). Publikace posunuje výklad do poloviny 18. století, aby se tak hospodářské, sociální, politické, právní a kulturní změny protnuly s podmínkami a vlastním průběhem klíčového období - industrializace. Práce pojednává o ekonomických, institucionálních, právních a sociálních základech vývoje, o jednotlivých sektorech ekonomiky a o hospodářské stránce první světové války. Autorský kolektiv tvoří přední odborníci na vývoj hospodářských dějin českých zemí v 18. a 19. století.
ISBN 978-80-246-2945-2
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 524 s., tabulky, grafy, bibliografie, bibliografické odkazy, mapy, English summary
$30.10

12.
Junek, David; Konečný, Stanislav:
Dějiny města Poličky
/ The History of Polička Town.
Polička je město, které se nachází v blízkosti zemské hranice Čech a Moravy v kotlině při Bílém potoku asi 17 km západně od Svitav. Historické jádro je městskou památkovou zónou. Byla založena jako královské město českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265. Je rodištěm světově proslulého hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Výpravná publikace vychází u příležitosti 750. výročí založení města.
ISBN 978-80-257-1457-7
Polička : Město Polička, 2015, 1. vyd., váz., 585 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, plány, mapy, bibliografie, rejstříky
$34.30

13.
Kodet, Roman:
Rakousko-Uhersko a Osmanská říše před první světovou válkou
/ The Austrian-Hungarian Empire and the Ottoman Empire before the First World War.
Vztahy Rakouska-Uherska a Osmanské říše v letech 1896-1914 prošly řadou proměn a krizí. Jejich vývoj zásadně ovlivňoval postavení habsburské monarchie na poli mezinárodních vztahů. Hlavním cílem této práce bylo analyzovat jednotlivé fáze tohoto procesu a určit do jaké míry ovlivňovaly vzájemné vztahy obecnou politiku obou zemí a posoudit jejich význam.
ISBN 978-80-261-0318-9
Plzeň : Západočeská univerzita, 2014, 1. vyd., brož., 240 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$13.30

14.
Kubů, Eduard; Šouša, Jiří:
T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci : československá zahraniční akce ženevského období v zápase s rakousko-uherskou diplomacií, zpravodajskými službami a propagandou (1915-1916)
/ T. G. Masaryk and His Imperial and Royal Opponents : the Czechoslovak Campaign Abroad during the Geneva period in the Struggle with Austro-Hungarian Diplomacy, Intelligence Services and Propaganda (1915-1916).
Kniha sleduje diplomaticko-organizační dílo Masarykovy zahraniční akce ve Švýcarsku let 1915-16, a to nejen v perspektivě a porozumění jejích hlavních protagonistů, kteří ji vnímají jako dovršení emancipačního zápasu českého národa směřujícího k sebeurčení mimo rámec habsburské monarchie, ale i v perspektivě těch, kteří hájí celistvost Rakouska-Uherska a snaží se postavit Masarykově akci hráz, ať již zpravodajskou, politickou, cenzurní, propagandistickou, či policejních, vojenských a soudních represí. Vychází u příležitosti stého výročí vystoupení T. G. Masaryka v sále Reformace v Ženevě dne 6. července 1915, jímž poprvé veřejně deklaroval požadavek vzniku samostatného československého státu.
ISBN 978-80-246-3082-3
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., váz., 364 s., čb a bar. foto, mapy, faksimile, bibliografie, rejstříky English summary
$18.20

15.
Lacina, Lubor:
Za ostnatým drátem : pietní místa obětem nacistických koncentračních táborů na území dnešní České republiky
/ Byond the Barbed Wire : memorial places in the Czech Republic dedicated to the victims of nazi concentration camps.
Jedním z nejpříznačnějších projevů represe nacistického režimu byly mezi lety 1933-1945 koncentrační tábory. V průběhu dvanácti let vlády nacistů vznikly téměř dvě desítky velkých koncentračních táborů a mnoho set jejich poboček, které nacistický režim využíval zejména pro válečnou zbrojní výrobu. Publikace představuje dějiny i současné pozůstatky těchto zařízení na českém a moravském území. Na jednotlivých stránkách v textech a na fotografiích sleduje vždy jeden nebo více táborů v určité oblasti dnešní ČR. Hlavním zaměřením publikace pak je představit pietní místa obětem koncentračních táborů v jednotlivých lokalitách, přičemž se mimo samotných táborů věnuje i pietní péči obětem pochodů smrti v některých oblastech.
ISBN 978-80-87266-18-2
Liberec : Severočeské muzeum, 2014 , 1. vyd., brož., 93 s., čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$11.90

16.
Lášek, Radan:
Krkonoše v roce 1938 : armáda a opevnění
/ The Krkonoše Mountains in 1938 : army and fortification.
V r.1938 bylo v Krkonoších během pěti měsíců vybudováno 53 km dlouhé pevnostní pásmo, zahrnující důmyslný překážkový systém doplněný množstvím polních i permanentních bojových objektů, k obraně krkonošských hřebenů i průsmyků bylo v září 1938 soustředěno přes 11 tisíc mužů. Dvousvazková publikace podrobně dokumentuje budování tohoto obranného pásma i jeho následné obsazení. Obsahuje životopisy nejvýznamnějších velitelů i vzpomínky řadových vojáků a zejména příslušníků Stráže obrany státu, svádějících přímo na hranici boje s henleinovskými teroristy. V přílohové části je reprodukováno množství cenných dobových pohlednic, zachycujících detailně čs. pevnostní objekty i celkovou konfiguraci terénu, určeného pro výstavbu horské fortifikační linie. Do obou svazků bylo zařazeno přes 500 fotografií, pohlednic, leteckých snímků a výkresů.
ISBN 978-80-903892-3-6
Praha : Codyprint, 2015, 1. vyd., váz., 2 sv., 366 + 87 s., čb a bar. foto, mapy, plány, faksimile, bibliografie
$29.30

17.
Machková, Zora:
Český exil, emigrace a krajané : přehled archivních pramenů z let 1939-2014 uložených v Národním archivu
/ The Czech Exile, Emigration and Compatriots : summary of archive sources from 1939-2014 stored in the Czech National Archive.
Přehled přibližuje především úsilí 6. oddělení Národního archivu, které od doby svého vzniku v r. 1996 aktivně usiluje o získávání a uchovávání archivního dědictví, jež se vztahuje k českému exilu, emigraci a krajanským komunitám. Během let tak Národní archiv získal do své péče řadu archivních fondů významných osobností z řad emigrantů a exulantů, archivní fondy krajanských spolků a korporací a také jejich různé sbírky archiválií. U každého fondu a sbírky je nejprve uvedena stručná charakteristika původce, charakteristika fondu, jeho vznik a vývoj. Druhou část tvoří vlastní záznamy s uvedením obsahu, datace, signatury, inventárního čísla a čísla evidenční jednotky.
ISBN 978-80-7469-037-2
Praha : Národní archiv, 2015, 1. vyd., brož., 243 s., bibliografické odkazy
$18.20

18.
Masaryk, Tomáš Garrigue:
Korespondence T. G. Masaryk - Slované, sv. 1 : Poláci, Rusové a Ukrajinci
/ The Correspondence T. G. Masaryk - the Slavs, Vol. 1 : Poles, Russians and Ukrainians.
Eds. Vratislav Doubek, Jan Květina. V rámci širšího projektu přináší tato kolektivní monografie analýzy styků T. G. Masaryka s Poláky a prvních etap vývoje jeho vztahů s Rusy a Ukrajinci (do roku 1917), doplněné o kompletní dostupnou korespondenci s politickými, odbornými i kulturními kruhy těchto národů. V současnosti jsou připravovány další svazky, věnované Masarykovým kontaktům s ruským a ukrajinským exilem po r. 1917 a jeho stykům s jižními Slovany. Česky, německy, anglicky, francouzsky, polsky a rusky.
ISBN 978-80-87782-42-2
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., váz., 509 s., jmenný rejstřík, English and Russian summaries
$22.40

19.
Mysliveček, Milan:
Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách, sv. 4
/ Heraldic Map of Castles and Fortresses in Bohemia, Vol. 4.
Svazek pokrývá území severovýchodně od Prahy: od Mělníka proti proudu Labe přes Brandýs a Lysou k Nymburku. Přes Benátky a Dražice se údolím Jizery vydáme k Mladé Boleslavi, v jejímž okolí se tyčí mohutné zříceniny Michalovic a Zvířetic. Zvláštní kapitolou tohoto dílu je královská metropole Praha. Mapa graficky zobrazuje dosud stojící zámky, hrady a tvrze této oblasti. Sídla, která se nedochovala, jsou většinou zaznamenána pouze příslušnou značkou. Jednotliví stavebníci z řad šlechty či církevních a světských organizací jsou zde představeni pomocí svých erbů.
ISBN 978-80-86183-71-8
Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2015, 1. vyd., váz., 63 s., ilustrace, erby, mapy, rejstříky
$23.10

20.
Perzekuce Václava Havla : dopisy a dokumenty z let 1968-1989
/ The Persecution of Václav Havel : letters and documents from 1968-1989.
Ed. Jan Hron. Předmluva Jan Suk. Soubor textů V. Havla a o něm zachycuje perzekuci, kterou v době normalizace zažíval na vlastní kůži. Zachycuje ale také zásadní proměnu jeho života. Z dramatika, který se občas veřejně angažuje, se během let 1969-1989 stane politicky angažovaný myslitel, který také občas napíše divadelní hru. Dramatik, ve volném čase též angažovaný občan, se stane disidentem na plný úvazek, ve volném čase též dramatikem. Známé eseje se tu prolínají s osobní korespondencí, rozhovory, prohlášeními a dokumenty. Mnohé z toho je tu publikováno vůbec poprvé: dopisy Josefu Škvoreckému, Pavlu Kohoutovi či Janu Vladislavovi, vězeňské záznamy ad. Jednotlivé kapitoly zasazuje do širších společenských souvislostí renomovaný "havlovský" historik Jiří Suk.
ISBN 978-80-87490-59-4
Praha : Knihovna Václava Havla, 2015, Ed. Edice Knihovny Václava Havla, sv. 8, 1. vyd., váz., 312 s., jmenný rejstřík
$24.40

21.
Placák, Petr:
Gottwaldovo Československo jako fašistický stát
/ Gottwald's Czechoslovakia as a Fascist State.
Komunistickou vizi ráje na zemi doboví politici i pozdější komentátoři často přehlíželi, a přece je jedině v tomto rámci možné vykládat poválečnou nacionálně-socialistickou revoluci, na jejíž vlně se komunisté dostali k moci. Radikální "lidovou" revoluci, ve které komunisté spojili svaté ideály socialismu se svatými ideály národa, autor vykládá v rámci dějin masových antiliberálních hnutí minulého století a srovnává ji s vývojem v Itálii po první světové válce. Autor (*1964) je historik, publicista, spisovatel a představitel českého undergroundu, v současné době je šéfredaktorem kulturně-společenské revue Babylon a vědeckým pracovníkem Ústavu pro studium totalitních režimů.
ISBN 978-80-7432-604-2
Praha - Litomyšl : Paseka, 2015, 1. vyd., váz., 189 s., ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$17.40

22.
Pražáková, Kateřina:
Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450-1618)
/ The Image of the Polish-Lihuanian Commonwealth and Russia in the News Service of the Czech Nobility (1450-1618).
Od poloviny 15. století docházelo ve střední Evropě k rychlému rozvoji zpravodajství. Novinky, jež byly v předchozích staletích vyhrazeny pouze členům panovnického dvora a nejvyššímu duchovenstvu, začaly pronikat také k příslušníkům dalších společenských vrstev. Poptávka po zprávách narůstala s každým desetiletím a přitahovala podnikavé jedince, pro něž se předávání informací stalo zdrojem obživy i příležitostí ke společenskému vzestupu. Stali se tvůrci psaných i tištěných novin. Nabídka zpravodajských písemností se v průběhu 16. století značně rozšířila. Právě psaná avíza a zpravodajské listy představují klíčový pramen této práce.
ISBN 978-80-7394-509-1
České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2015, Ed. Monographia historica, sv. 15, 1. vyd., váz., 322 s., 16 s. bar. obr. příl., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$20.70

23.
Pražské povstání 1945 : svědectví protagonistů
/ Prague Uprising 1945 : testimony of its protagonists.
Eds. Pavel Machotka, Josef Tomeš. O Květnovém povstání 1945 byla již publikována řada historických prací i memoárových svědectví. Zvláštní místo mezi nimi má vzpomínkový soubor Pražské povstání 1945, vydaný r. 1965 Radou svobodného Československa ve Washingtonu v redakci profesora Otakara Machotky a obsahující několik cenných svědectví významných aktérů povstání, kteří po únoru 1948 odešli do exilu: místopředsedů České národní rady prof. Otakara Machotky a dr. Josefa Kotrlého, plukovníka Oskara Pejši, docenta Vladimíra Krajiny a dr. Františka Schwarzenberga. Nyní vychází rozšířená reedice tohoto sborníku, připravená profesorem Pavlem Machotkou a dr. Josefem Tomešem a doplněná o memoárová ohlédnutí předsedy České národní rady profesora Alberta Pražáka a jejího prvního místopředsedy Josefa Smrkovského.
ISBN 978-80-86142-53-1
Praha : Ústav T. G. Masaryka, 2015, 1. vyd., brož., 213 s., čb foto, portréty, faksimile, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English, French, German and Russian summaries
$16.80

24.
Somer, Tomáš; Šrámek, Josef; Kovář, Miroslav:
Benediktinské opatství ve Vilémově : dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí
/ Benedictine Abbey in Vilémov : history of the forgotten monastery on a Czech-Moravian border.
Kniha zkoumá dějiny málo známého benediktinského opatství ve Vilémově na Havlíčkobrodsku. Cílem autorů bylo představit dějiny kláštera v co největší komplexnosti v dlouhém časovém období od jeho založení ve 12. století až po zánik před polovinou 16. století. Jedná se o moderně koncipovanou monografii, která sleduje aktuální poznatky a trendy soudobé medievistiky. Dějiny kláštera jsou zasazeny do širších historických souvislostí, stranou zájmu nezůstaly ani otázky jeho tajemných zakladatelů, hospodářské základny, klášterní klientely či patronátních kostelů. Pozornosti neunikly ani hmotné památky, zejména pak výsledky zatím nepublikovaného stavebně historického průzkumu zaniklého kláštera.
ISBN 978-80-88030-02-7
České Budějovice : Veduta, 2015, 1. vyd., váz., 453 s., 24 s. bar. přílohy, čb a bar. ilustrace, mapy, tabulky, grafy, poznámky, bibliografie, rejstříky, English summary
$32.20

25.
Stehlík, Eduard; Černý, Karel; Chrást, Radim:
Legionáři s lipovou ratolestí II
/ The Legionaries With Linden Branch II.
Kniha seznamuje s životními osudy dalších patnácti bývalých legionářských velitelů (arm. gen. Ludvík Svoboda, arm. gen. Jan Satorie, gen. šéf tech. zbroj. Jaroslav Hrbek, brig. gen. Prokop Kumpošt, brig. gen. Petr Novák, brig. gen. Vladimír Hobza, brig. gen. Mojmír Soukup, brig. gen. Jaroslav Malec, genpor. Václav Šolín, div. gen. Čeněk Růžička, brig. gen. František Fanta, genmjr. František Čechmar, brig. gen. Jiří Jaroš, brig. gen. Václav Lysák, gen. tech. zbroj. Karel Mareš). Bojovali v československých legiích a většina z nich se významným způsobem zapojila do protinacistického odboje, a to jak na domácí frontě, tak i v zahraničí. Generálskou hodnost všichni získali až po 15. březnu 1939. Někteří z nich bohužel in memoriam, poté co za svobodu vlasti zaplatili vlastními životy.
ISBN 978-80-88041-01-6 (T); 978-80-87348-26-0 (MDA)
Žďár nad Sázavou - Praha : Tváře - Masarykova demokratická akademie, 2015, 1. vyd., váz., 157 s., čb a bar. foto, faksimile, bibliografie
$20.90

26.
Stejskalová, Eva:
Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740
/ Newspaper Reporting and Newspapers in the Czech Lands from the 17th Century to 1740.
Pravidelné tištěné noviny počaly vycházet r. 1605 ve Štrasburku, na území Koruny české byly vydávány od poloviny roku 1658 v německém jazyce v pražské knihtiskárně rodiny Sedlčanských. První číslo novin českých vyšlo pak v Praze u Karla Františka Rosenmüllera st. v únoru 1719. Publikace představuje způsoby informování o událostech zpravodajskými "předchůdci" novin, popisuje řadu pražských tištěných českých a německých periodik z let 1658-1740 a z jejich obsahu vybírá, co a za jakých okolností se čtenářské publikum dozvídalo nového. O tom, že šlo často o zprávy historicky i lidsky pozoruhodné, nemůže být pochyb.
ISBN 978-80-246-2613-0 (K); 978-80-7036-431-4 (NM)
Praha : Karolinum - Národní muzeum, 2015, 1. vyd., brož., 346 s., 16 s. obr. příl., faksimile, poznámky, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$25.20

27.
Syruček, Milan; Svoboda, Josef:
Proč zmizely insignie Karlovy univerzity : 70 let pátrání po 700 let starých symbolech české historie
/ Why Did the Insignias of the Charles Univerzity Disappear : 70 years of looking for 700 years old symbols of Czech history.
Kniha se zabývá osudy historických dokumentů a zejména insignií Karlovy univerzity v Praze, které zmizely na konci druhé světové války. Tuto historii vřazuje do širších souvislostí jak dějin vzdělanosti a univerzit, tak i politických podmíněností tohoto vývoje. Pozornost pochopitelně soustřeďuje na období okupace republiky a zejména roku 1945 a odvážení univerzitních archiválií z Prahy; zde uvádí řadu nových či dosud obecně neznámých faktů.
ISBN 978-80-247-5723-0
Praha : Cosmopolis, 2015, 1. vyd., váz., 185 s., čb foto, portréty, faksimile, bibliografie
$17.40

28.
Šedivý, Jaroslav:
Osudné spojenectví : Praha a Moskva 1920-1948
/ The Fatal Aliance : Prague and Moscow 1920-1948.
Autor (*1929) je historik a bývalý politik a diplomat. V knize sleduje téměř třicetiletou historii vývoje vztahu československé zahraniční politiky, zejména jejího reprezentanta Edvarda Beneše, k Moskvě. Byly chvíle, kdy v sovětském Rusku viděl dobrého spojence v těžké situaci, ale neodhadl, do jaké geopolitické pasti tato spolupráce spěje.
ISBN 978-80-204-3823-2
Praha : Mladá fronta, 2015, Ed. Tajný archiv, sv. 10, 1. vyd., váz., 286 s., bibliografie
$20.20

29.
Šiška, Jiří F.:
Bojiště Afghánistán : sovětsko-afgánský válečný konflikt 1979-1989
/ Battlefield Afghanistan : the Soviet-Afghan war 1979-1989.
Publikace podchycuje válečný konflikt z dob sovětské intervence v Afghánistánu. Kniha je koncipována jako ucelený pohled na vývoj tohoto konfliktu od samotného začátku války v roce 1979, až do úplného stažení sovětských jednotek v roce 1989. 2. vydání je doplněno o další informace a materiály. Jedná se o statistické a faktografické údaje o počtu ztracené letecké techniky a další relevantní údaje, dobové fotografie nasazené vojenské techniky a protagonistů událostí.
ISBN 978-80-87567-72-2
Cheb : Svět křídel, 2015, 2. rozš. vyd., váz., 295 s., čb foto, mapy, bibliografie
$24.50

30.
Šmíd, Marek:
Apoštolský nuncius v Praze : významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950
/ The Apostolic Nuncio in Prague : an important factor in Czechoslovak-Vatican relations between 1930 and 1950.
Monografie rekonstruuje podrobný, komplexní a věrný svět apoštolského nuncia v Praze v daném období. Jádrem práce je nunciův pobyt v zemi, kde se vatikánské představy srážely s československými, a současně nunciovy názory s očekáváními státního sekretariátu, což z každé nové diplomatické mise činilo jedinečnou zkušenost. Postava každého apoštolského nuncia byla do značné míry fenoménem československo-vatikánských vztahů první poloviny 20. století, do níž se současně zrcadlily nejen všechny politicko-nábožensko-kulturně-sociálně-hospodářské jevy malé středoevropské republiky, ale též odrážely úskalí a překážky doby.
ISBN 978-80-7325-362-2
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, 1. vyd., váz., 543 s., čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, tabulky, přílohy, jmenný rejstřík, English and Italian summaries
$27.90

31.
Štěříková, Edita:
Více sluší poslouchati Boha než lidí : několik životních příběhů, úvahy o konfesionalizaci a době mezi dvěma výročími : 600. výročí upálení mistra Jana Husa : 70 výročí reemigrace potomků českých exulantů
/ More Should Be Listened to God than Men : several life stories, reflections on confessionalisation and the era between two anniversaries : 600th anniversary of the burning of master Jan Hus : 70th anniversary of the reemigration of Czech exiles descendants.
V r. 2015 vzpomínáme nejen 600. výročí upálení mistra Jana Husa, nýbrž i 70. výročí reemigrace potomků českých exulantů. Kniha ukazuje, že obě výročí, ač jsou od sebe vzdálena pět set třicet let, mají přímou historickou souvislost a také společné vyznění: víra a osobní přesvědčení mají vysokou cenu. Kniha přináší nejprve dva výmluvné životní příběhy z doby rekatolizace v průběhu 18. století a poté několikero vyprávění ze života potomků českých exulantů, našich současníků - reemigrantů, jejichž předkové museli pro své svědomí opustit české země. V druhé části autorka sleduje červenou nit táhnoucí se od M. Jana Husa přes konfesionalizaci a náboženskou emigraci až k reemigraci a přesvědčivě nastiňuje velkolepou koncepci tohoto období našich národních i evropských dějin, jehož hodnocení zůstává dodnes živou a nedořešenou otázkou.
ISBN 978-80-7017-220-9
Praha : Kalich - Exulant, 2015, 1. vyd., váz., 362 s., bibliografie, bibliografické odkazy
$21.70

32.
Šustek, Vojtěch:
Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava : edice historických dokumentů, sv. 2
/ The Assassination of Reinhard Heydrich and the Second Martial Law in Bohemia and Moravia Protectorate : edition of historical documents, vol. 2
Druhý svazek komentované edice více než 500 německojazyčných dokumentů (opatřených doslovným českým překladem), vzniklých v okruhu působnosti německé politické a policejní správy v tzv. protektorátu Čechy a Morava nebo v ústředních německých úřadech v Berlíně. Přináší dvě další obsahové části edice: III. Situační a denní zprávy Bezpečnostní služby říšského vůdce SS (soubor 44 dokumentů vypovídá o politické náladě a celkové atmosféře v české, ale i v německé společnosti na území tzv. protektorátu Čechy a Morava v době druhého stanného práva); IV. Propagandistická kampaň a její odraz po odstranění Reinharda Heydricha (106 dokumentů vztahujících se k masivní propagandistické kampani zahájené hned po úderu na Heydricha).
ISBN 978-80-86852-58-4 (AHMP); 978-80-87271-96-4 (S)
Praha - Dolní Břežany : Archiv hlavního města Prahy - Scriptorium, 2014, Ed. Documenta Pragensia Monographia, sv. 26/2, 1. vyd., váz., 1 026 s., poznámky, bibliografie, rejstříky
$50.80

33.
Tomek, Prokop:
Československá redakce Radio Free Europe : historie a vliv na československé dějiny
/ The Czechoslovak Editorial Staff of Radio Free Europe : history and influence on Czechoslovak history.
Autor se zabývá historií a významem československého oddělení Rádia Svobodná Evropa (Radio Free Europe - RFE) v letech 1950-1994. Kniha se zabývá vývojem československé redakce RFE jako instituce, ale i historickým vývojem celé RFE jako formálně nevládní organizace. Zkoumá reakce posluchačů, kterým bylo vysílání zejména určeno, reakce politické a státní moci, vůči které se RFE vymezovalo. Studie se neomezuje jen na události do listopadu 1989, ale sleduje i otázku dalšího směřování RFE v rychle se měnícím světě. RFE našla svoje místo zprvu v pomoci demokratickým změnám v Evropě a později ve službě svobodě slova zemím i mimo Evropu.
ISBN 978-80-200-2490-9
Praha : Academia, 2015, Ed. Historie, 1. vyd., brož., 422 s., 32 s. obr. příl., bibliografie, rejstříky, English summary
$27.00

34.
Tomek, Prokop; Pejčoch, Ivo:
Černá kniha sovětské okupace : sovětská armáda v Československu a její oběti : 1968-1991
/ The Black Book of Soviet Occupation : the Soviet army in Czechoslovakia and its victims : 1968-1991.
Autoři, pracovníci Vojenského historického ústavu v Praze, zpracovali dosud opomíjené historické téma: problematiku vynuceného pobytu sovětských jednotek v Československu a škody, které na našem území za dvě desítky let okupace jejich vojáci napáchali. Práce nabízí analýzu zločinů a násilného chování, skutečný počet obětí zločinů, ignorantství, bezohlednosti i lhostejnosti příslušníků okupačních jednotek. Ukazuje také způsoby, jakými se československé státní orgány a sovětská vojenská justice s pachateli vypořádaly, či lépe řečeno v řadě případů bohužel nevypořádaly. Fakta o jednotlivých událostech byla vyhledána v původních a zatím nevyužitých archivních pramenech. Kniha je doplněna množstvím unikátních, dosud nezveřejněných fotografií.
ISBN 978-80-87567-73-9
Cheb : Svět křídel, 2015, 1. vyd., váz., 384 s., čb foto, bibliografie
$31.50

35.
Ubi est finis huius libri deus scit : středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem
/ Ubi est finis huius libri deus scit : the medieval library of the Augustinian canons of Roudnice nad Labem.
Eds. Michal Dragoun, Lucie Doležalová, Adéla Ebersonová. Rozsáhlá kolektivní monografie o knihovně augustiniánské kanonie v Roudnici nad Labem (založené Janem IV. z Dražic r. 1333), jež se stala významným ohniskem vzdělanosti v předhusitských Čechách. Kniha přináší soubory studií k osudům knihovny, k literární činnosti roudnických kanovníků a k vybraným skupinám rukopisů i ke konkrétním zajímavým kodexům. Následuje soupis roudnických rukopisů a několik rejstříků. Publikaci doprovází četné ilustrace. Česky a latinsky.
ISBN 978-80-88013-09-9
Dolní Břežany : Scriptorium, 2015, 1. vyd., váz., 675 s., 16 s., bar. obr. příl., faksimile, bibliografie, rejstříky, English summary
$31.60

36.
Wihoda, Martin:
První česká království
/ The First Kingdoms of Bohemia.
Tradice a zvyklosti byly svorníkem státotvorného vývoje. Právě důraz na tradice a zemské zvyklosti ovlivnil veřejné mínění, které se stavělo ke královské hodnosti buď lhostejně, nebo ji vnímalo jako cizí, dílem přímo škodlivou novotu. Možná i proto dosud nebylo zcela zřejmé, jaká byla ideová a programová náplň prvních českých království, totiž Vratislavova (1085-1092) a Vladislavova (1158-1173), a proč uspěl teprve koncept Přemysla Otakara I. Tento na komparaci hodnot knížecích a královských Čech založený výklad nabízí neotřelý pohled na dlouhý a obtížný zrod české státnosti v širším středoevropském kontextu.
ISBN 978-80-7422-278-8
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Česká historie, sv. 32, 1. vyd., váz., 438 s., čb ilustrace, faksimile, rodokmeny, poznámky, bibliografie, rejstříky
$26.50

37.
Zudová-Lešková, Zlatica et alii:
Undaunted by Exile! : to the victims of religious, political, national and racial persecutions in Central Europe between the 16th and 20th century with an accent on the Czech lands.
A monograph Undaunted by Exile! is a work by Czech and Slovak historians on an issue that remains to be the most burning topic not only in the Czech (and Czechoslovak) national space, but also in Central Europe (and Europe), not to say in the whole world. Forced migrations, or in fact emigration and immigration - are the fundamental problems of European countries in the second decade of the 21st century.
ISBN 978-80-7286-259-7
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia = Opera Instituti historici Pragae, sv. 59, 1. vyd., váz., 365 s., portréty, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$25.50


FILOSOFIE, NÁBOŽENSTVÍ, SOCIOLOGIE, PSYCHOLOGIE, SPOLEČENSKÉ VĚDY, ETNOGRAFIE
PHILOSOPHY, RELIGION, SOCIOLOGY, PSYCHOLOGY, SOCIAL SCIENCES, ETHNOGRAPHY

38.
Barša, Pavel:
Cesty k emancipaci
/ The Paths to Emancipation.
Autor (*1960) je politický filosof a politolog. Od r. 2006 je profesorem na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své knize se věnuje aktuálním problémům současného světa a politické levice zvláště. Vrací se k tématům, jimiž se zabýval už dříve - například k multikulturalismu nebo pojetí občanské společnosti a kolektivního jednání. Tentokrát je však spojuje s nejrůznějšími teoretickými východisky politické filosofie.
ISBN 978-80-200-2466-4
Praha : Academia, 2015, Ed. XXI. století, sv. 34, 1. vyd., váz., 270 s., bibliografie, věcný rejstřík
$24.90

39.
Belling, Vojtěch:
Stát nebo stav? : univerzalismus Othmara Spanna v kontextu meziválečných korporativistických ideologií v Německu a Rakousku
/ State or Status? : universalism of Othmar Spann in context of interwar corporatist ideologies in Germany and Austria.
Po první světové válce se ve středoevropském prostoru masivně rozšířily myšlenkové směry korporativismu. Mezi mnoha meziválečnými teoriemi korporativismu dominovala ideologie tzv. univerzalismu rakouského národohospodáře a sociologa Othmara Spanna (1878-1950), která si získala řadu příznivců v prostředí radikálně-konzervativních a katolických kruhů po celé střední Evropě, zejména v německy hovořícím prostředí. Kniha podrobně zkoumá jeho nauku a její zasazení do kontextu konzervativních a korporativistických směrů meziválečné epochy.
ISBN 978-80-7325-363-9
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, 1. vyd., brož., 252 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, German summary
$16.00

40.
Filip, Petr:
Po Dunaji za Čechy do Rumunska : "návrat ztracených dětí"
/ By the Danube to Visit Czechs in Romania : "return of the lost children".
Autor (*1945) je rodák z české vesnice Vojvodovo v severním Bulharsku. Historický cestopis, který pojednává o prvním osídlování Rumunska Čechy, kteří byli nuceni opustit svoji rodnou vlast, začal psát v r. 2005. Popisuje osudy lidí od roku 1820, kteří žili, vyrůstali a dosud žijí v českých vesnicích Svatá Helena, Gerník, Rovensko, Bígr, Ejbentál a Šumnice.
ISBN 978-80-260-5311-8
Praha : Jana Hanusová, 2014, 1. vyd., váz., 376 s., čb a bar. foto, plány, mapy
$27.30

41.
Graf, Sylvie; Hřebíčková, Martina; Leix, Alicja; Petrjánošová, Magda:
Češi a jejich sousedé : meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě
/ Czechs and their Neighbours : intergroup attitudes and contact in the Central Europe.
Kolektivní monografie shrnuje výsledky výzkumu meziskupinových postojů a kontaktu v pěti zemích střední Evropy. Věnuje se národním stereotypům. Srovnává postoje k vlastnímu a sousedním národům a odhaluje faktory, které je ovlivňují. Zabývá se vnímáním Čechů, Němců, Rakušanů, Poláků a Slováků nejen během vzájemných setkání. Autorský kolektiv tvoří výzkumnice tří národností, jejichž rozdílné kulturní a profesní zázemí obohatilo výzkum vztahů mezi obyvateli středoevropského regionu.
ISBN 978-80-200-2489-3
Praha : Academia, 2015, Ed. Společnost, sv. 10, 1. vyd., brož., 349 s., tabulky, grafy, bibliografie, rejstříky
$27.00

42.
Hahnová, Eva:
Dlouhé stíny předsudků : německé a anglické stereotypy o Češích v dějinách 20. století
/ The Long Shadows of Prejudices : on German and English stereotypes about the Czechs in the 20th century history.
Odkazy na "Mnichov 1938" a na "studenou válku" jsou světoznámými metaforami, ale historii jejich vzniku zná jen málokdo. V obou případech v nich hrály velkou roli obrazy Československa, včetně předsudků a stereotypů o Češích. Tato práce seznamuje vůbec poprvé systematicky s tím, jak vnímali český národ ve 20. století politici, diplomaté, publicisté a historici německy a anglicky mluvících prostředí. Srovnání německých a anglických textů objasňuje podobnosti a rozdíly dvou imperiálních perspektiv v konfrontaci s otázkami státoprávního uspořádání na cestě Evropy k dnešnímu všeobecně akceptovanému demokratickému pořádku.
ISBN 978-80-200-2479-4
Praha : Academia, 2015, Ed. Historie, 1. vyd., brož., 487 s., 2 obr. příl. (15 + 15 s.), bibliografie, rejstříky, English and German summaries
$31.50

43.
Hanuš, Jiří a kol.:
Rusko a Západ : eseje o (ne)porozumění
/ Russia and the West : essays on (mis)understanding.
Ukrajinské události, vnitřní vývoj Ruska a konečně i politika takzvaného Západu byly motivacemi setkání o vztahu Ruska a Západu (a vice versa) v dějinách i současnosti, setkání, z něhož vznikl tento soubor textů. Přispěvatele zajímaly různé věci: jak vypadala ruská diplomatická poselstva v raném novověku, jaká byla tvářnost ruské politiky a kultury v 19. a 20. století, nakolik se ovlivňovaly různé evropské společnosti navzájem. Jistý leitmotiv všech dílčích otázek vytváří výraz (ne)porozumění v podtitulu publikace. Autoři publikace: Jiří Hanuš, Vít Hloušek, Kateřina Hloušková, Jan Holzer, Petr Horák, Denisa Nečasová, Jaroslav Střítecký, Petr Suchý, Josef Šaur, Jiří Štaif, Radomír Vlček.
ISBN 978-80-7325-370-7
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, Ed. Quaestiones quodlibetales, sv. 26, 1. vyd., brož., 201 s., bibliografické odkazy, medailony autorů, English summary
$13.20

44.
Holubová, Markéta:
Panna Marie Svatohorská : příspěvek k barokním vazbám jezuitské rezidence a poutního místa
/ Virgin Mary of Svatá Hora : contribution to baroque ties of Jesuit residence and the place of pilgrimage.
Svatá Hora u Příbrami představuje jedno z nejcharakterističtějších a současně nejvýznamnější mariánské poutní místo v Čechách. Prostřednictvím prosopografické analýzy jezuitského řádu autorka publikace rekonstruuje život jezuitské rezidence na Svaté Hoře a kariéru jednotlivých řeholníků. Velkou pozornost pak věnuje propojení jezuitského řádu a tradicí svatohorských mariánských poutí jako fenoménu barokní doby.
ISBN 978-80-87112-94-6
Praha : Etnologický ústav Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., brož., 244 s., ilustrace, rejstříky, English summary
$23.10

45.
Ježková, Alena; Chalupa, Jiří:
Tichá srdce : příběhy míst a lidí
/ Silent Hearts : stories of places and men.
Druhý díl knihy Tichá srdce : kláštery a jejich lidé (2013) je zaměřen na působení maltézských rytířů, templářů, augustiniánů, karmelitánů, křižovníků s červenou hvězdou, milosrdných bratří, jezuitů a anglických panen. Autoři odhalují v textech i fotografiích skrytý život zrušených i znovuobnovených klášterů. Ze stránek této knihy se ozývá hlas pamětníků pronásledovaných v období komunistické totality za odlišný světonázor i otevřená svědectví řeholníků o duchovní rovině naší současnosti, o naději a lásce, které jí dávají nadčasovou hodnotu. Fotografie J. Chalupa.
ISBN 978-80-905851-1-9 (TS); 978-80-7336-396-1 (O)
Praha - Velké Přílepy : Tichá srdce - Olympia, 2015, 1. vyd., váz., 383 s., čb foto, bibliografie, slovníček
$34.90

46.
Komárek, Stanislav:
Živočichopis doby, aneb Komárkova abeceda
/ The Animal-Writings of the Era, or the Komárek's Alphabet.
Souborné vydání autorových novinových sloupků a dalších publicistických textů, tentokrát z let 2012-14. Týkají se nejrůznějších aspektů života společnosti, která je dnes sice nejbezpečnější a nejpohodlnější, co kdy byla, ale tato idyla je poměrně velmi křehká a může se přes noc neočekávaně zhatit. Ukazuje se, že to, co nás sužuje, nejsou až tak problémy technické, ale problémy kořenící v našich duších, vystavených teď něčemu, na co nebyly přírodou dimenzovány. V knize je i rozlehlý esej o autorových zkušenostech s terapeutickým pobytem ve tmě, který po vzoru některých východních mnichů dvakrát absolvoval a se čtenáři sdílí své neobvyklé zážitky.
ISBN 978-80-200-2431-2
Praha : Academia, 2015, 1. vyd., váz., 202 s., jmenný rejstřík
$17.50

47.
Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí
/ Myths and Superstitions of Everyday Life in Ukrainian Polesie and Transcarpathia Inhabitans.
Eds. Andrea Preissová Krejčí a kol. Monografie přináší závěry antropologického terénního výzkumu uskutečněného v letech 2013-2014 v oblasti ukrajinského Polesí a Zakarpatí. Zkoumá za využití narativních rozhovorů dodnes živé projevy magie a víry v pověry a to, jak se odrážejí v každodenním životě tamějších obyvatel. Témata knihy: víra v osoby mající nadpřirozenou moc (čarodějnice, léčitele), víra v čisté a nečisté síly, fenomén zla a zlého pohledu, víra v návraty duší zemřelých, magické praktiky sloužící k ochraně před nečistými silami, a to jak z pohledu lidového léčitelství, tak z hlediska oficiálního postoje církve aj. Tyto víry a rituály zde nejsou minulostí, ba dokonce nejsou ani v rozporu s náboženskou vírou, ale jsou běžnou součástí každodenního života zdejších obyvatel.
ISBN 978-80-244-4485-7
Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, Ed. Monografie, 1. vyd., brož., 205 s., čb foto, bibliografie, rejstříky, English summary
$18.20

48.
Nad Evropou půlměsíc I. : muslimové v Česku a západních společnostech
/ The Crescent Above Europe I. : the muslims in the Czech Republic and western societies.
Ed. Karel Černý. Kolektivní monografie prezentuje výsledky mnohaletých systematických empirických výzkumů českých sociologů, religionistů, antropologů a sociálních geografů. Naznačuje odpovědi na aktuální otázky, aniž by se uchylovala k nepodloženým spekulacím a dojmům. Čeští muslimové jsou v drtivé většině velmi dobře integrovaní a někteří dokonce (semi)asimilovaní do většinové společnosti. Naopak jen velmi obtížně lze u nás nalézt muslimy separované či marginalizované. Kniha však otevřeně upozorňuje i na některé potenciální problémy a rizika s ohledem k budoucí integraci: na vnitřní dynamiku muslimské komunity, neinformovanost české veřejnosti o islámu, danou např. úrovní školních učebnic, nebo na rostoucí islamofobii, která může doposud dobře integrované muslimy přimět k dobrovolné separaci v bezpečí vlastní komunity.
ISBN 978-80-246-3066-3
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 278 s., tabulky, grafy, bibliografie, rejstřík, English summary
$22.40

49.
Nechutová, Jana; Fuksová, Jana:
Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou : překlady, komentáře a poznámky
/ Master Jan Hus in Polemics and Behind the Desk : translations, reviews and notes.
Jan Hus je v této knize představen svými latinskými texty především jako polemik a univerzitní učitel. Z polemických spisů byl pro překlad zvolen projev proti Angličanu Johnu Stokesovi a tři traktáty proti prodeji odpustků. Z univerzitního působení Mistra Jana vzešlo několik promočních promluv, jsou zde podány ty, které dosud do češtiny překládány nebyly. Jsou zajímavé tím, že osobnost českého reformátora ukazují jinak, než jak o něm obvykle uvažujeme, a také svým svěžím jazykem a stylem. Vedle obou témat, jsou zde dva texty teologického obsahu, ovšem s tehdy aktuálním společenským dosahem: kázání Jděte i vy na mou vinici a kvestie O třech pochybnostech. Texty jsou (s jedinou výjimkou) do češtiny přeloženy poprvé.
ISBN 978-80-210-7873-4
Brno : Masarykova univerzita, 2015, Ed. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta, č. 431, 1. vyd., brož., 120 s., faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy
$19.60

50.
Pehe, Jiří:
Na konci světa : úvahy a glosy o povaze naší současnosti
/ At the End of the World : reflections and gloss on the nature of our society.
Výbor esejů a dalších textů, které spisovatel a politolog J. Pehe (*1955) publikoval v různých periodikách mezi roky 2011 a 2015. Jejich ústředním tématem je myšlenka, že jsme svědky i aktéry zásadní proměny západní civilizace, tak jak ji známe od doby osvícenství. Zvláštní pozornost věnuje také české realitě, respektive politické kultuře, národní mentalitě a institucím. Situace je u nás podle něj komplikovaná tím, že na nás dopadají všechny civilizační jevy, jako je globalizace či úpadek nebo proměna určitých institucí, ale zároveň jsou některé negativní jevy ještě zesíleny v důsledku diskontinuity našeho demokratického vývoje.
ISBN 978-80-7260-318-3
Praha : Prostor, 2015, Ed. Střed, sv. 112, 1. vyd., váz., 279 s.
$20.80

51.
Po cestách kritického myšlení
/ Paths of Critical Thinking.
Ed. Jitka Paitlová. Osm příspěvků zařazených do knihy je provázáno vztahem k dílu Otakara A. Fundy (*1943). Nabízí rozbor vývoje jeho myšlení a zasazuje je do kontextu obecných kulturně-filosofických problémů současnosti. Nejprve Funda sám popisuje svoji cestu od protestantské teologie přes kritickou religionistiku ke kritickému racionalismu. Na toto ohlédnutí pak navazují příspěvky věnované jeho religionistickému působení (N. Pelcová), místu jeho kvalitativního pozitivismu v kontextu pozitivismu T. G. Masaryka a Fr. Krejčího (H. Pavlincová), srovnání Fundovy kritické racionality s jejím vzorem u Hanse Alberta (J. Paitlová), širšímu rámci současné krize vzdělanosti (P. Čornej), globální krizi ekologické (J. Šmajs) a konečně filosofickému řešení problému reality vnějšího světa a problému pravdy (J. Špůr). Autorem doslovu je M. Hauser.
ISBN 978-80-246-2933-9
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 174 s., bibliografie, rejstřík, medailony autorů, English and German summaries
$14.00

52.
Pospěch, Pavel:
Od veřejného prostoru k nákupním centrům : svět cizinců a jeho regulace
/ From Public Space to Shopping Centers : the world of strangers and its regulation.
Kniha je vedena otázkou, k níž odkazuje i její název: Jsou nákupní centra budoucností veřejného prostoru? Tato otázka se často vynořuje v médiích v reakci na to, jak se "výlet do nákupního centra" stává častějším a legitimním způsobem využití volného času, přičemž v této funkci nahrazuje vylidňující se centra měst. Kniha tuto otázku uchopuje ze sociologické perspektivy. Ukazuje přitom, že na pozadí poměrně jednoznačného konfliktu veřejný prostor vs. nákupní centra vystupuje daleko komplexnější a sociologicky hlubší problém regulace prostoru a produkce řádu v každodenním světě.
ISBN 978-80-7419-186-2
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, Ed. Studie, sv. 114, 1. vyd., brož., 193 s., bibliografie, věcný rejstřík, English summary
$27.90

53.
Svobodová, Kamila:
Zemědělství na jižní a jihovýchodní Moravě v polovině 19. století ve světle stabilního katastru
/ The Agriculture in Southern and South-Eastern Moravia in the Middle of the Nineteenth Century in the Light of Stable Cadastre.
Kniha popisuje stav zemědělství ve čtyřicátých letech 19. století na území Brněnského kraje v hranicích z let 1850-1854, tzn. na teritoriu malých krajů Brněnského, Jihlavského a Znojemského, a to na základě vceňovacích operátů Stabilního katastru a krajských sumářů, vytvářených k témuž katastru. Záměrem práce je vytvořit plastický obraz moravského zemědělství v dané době, na prahu velkých změn, ke kterým došlo ve druhé polovině 19. stol. v souvislosti s politickými, sociálními a hospodářskými reformami jdoucími ruku v ruce s technickým pokrokem a industrializací země.
ISBN 978-80-86874-48-7
Praha : Národní zemědělské muzeum, 2014, 1. vyd., váz., 197 s., čb a bar. ilustrace, mapy, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$38.20

54.
Tomeš, Igor a kol.:
Rozvoj hospicové péče a její bariéry
/ The Development of Hospice Care and Its Barriers.
Monografie shrnuje výsledky výzkumu podpory správy paliativní péče státními a veřejnými institucemi. Soustřeďuje se zejména na otázky veřejné podpory hospicové péče. Na základě rozhovoru s řediteli velké většiny existujících hospiců v České republice a na základě skupinových rozhovorů se zaměstnanci ve vybraných hospicích docházejí autoři k závěru, že hospicová péče nemá dostatečnou podporu veřejných institucí a veřejnosti. Paliativní péče nabízená hospici je přitom obecně považovaná za podstatně kvalitnější než péče poskytovaná v nemocničních a jim podobných zdravotních zařízeních.
ISBN 978-80-246-2941-4
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 166 s., tabulky, grafy, bibliografie, rejstříky, English summary
$13.30

55.
Toufar, Josef:
Vrátíme se do otcovské náruče : tři kázání P. Josefa Toufara
/ We Will Return to Father's Arms : three sermons of padre Josef Toufar.
Ed. Miloš Doležal. Kniha přináší dosud neznámé texty P. Josefa Toufara (1902-1950), čihošťského faráře umučeného komunistickou Státní bezpečností, které pronesl v posledním půlroce svého života. Doprovází je zasvěcený životopis a příběh exhumace jeho ostatků z pera Miloše Doležala, dále krátké texty historika a kněze Tomáše Petráčka a architekta Norberta Schmidta. V knize jsou publikovány dosud neznámé archivní fotografie. Vydáno u příležitosti slavnostního uložení ostatků P. Josefa Toufara v Číhošti 12. července 2015.
ISBN 978-80-260-8304-78
Praha : Nezávislý podmelechovský spolek, 2015, 1. vyd., brož., 76 s., čb foto
$6.20

56.
Uhlíř, Zdeněk:
Jan Hus : problém přijmout svobodu
/ Jan Hus : trouble of accepting the freedom.
Autor zkoumá Husovo působení a s ním spojené konflikty na pozadí jím prosazovaného způsobu činné víry, důležitého pro emancipaci laického živlu ve středověké církvi, a jeho protějšku, představovaného subjektivním svobodným jednáním, zásadním pro liberalizaci a demokratizaci života v tehdejší společnosti. Zamýšlí se i nad faktem, že ačkoli je Jan Hus světově známou osobností českých dějin, není v širším historickém rámci přijímán jednoznačně.
ISBN 978-80-7050-649-3
Praha : Národní knihovna ČR, 2015, 1. vyd., brož., 87 s., bibliografické odkazy, English summary
$8.40

57.
Vodáková, Olga:
Hledání stop sociologie v nesociologických vědách
/ Searching for Traces of Sociology in Non-Sociological Sciences.
Kniha zkoumá vliv sociologie na jiné vědní obory (případně vliv oboustranný), a to specificky v Českých zemích, resp. Československu a České republice. Zabývá se doposud nepříliš prozkoumanou problematikou vlivu sociologie (a to primárně sociologie české) na vybrané vědní obory v českém prostředí, její intervence a vstupování do nich: konkrétně do uměnovědných oborů, etologie a archeologie.
ISBN 978-80-7419-180-0
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2014, Ed. Studie, sv. 113, 1. vyd., brož., 178 s., bibliografie, rejstříky
$18.80


JUDAIKA / JUDAICA

58.
Balík, Štěpán:
Jidiš v židovském etnolektu a moderní židovská literární identita v Čechách
/ Yiddish in Jewish Ethnolect and the Modern Jewish Literature Identity in Bohemia.
Monografie navazuje na soubor českého židovského etnolektu zachyceného v knize Ruth Bondyové Mezi námi řečeno, doplňuje jej o etymologický výklad a rozšiřuje o informace týkající se distribuce vybraných jidišismů ve středoevropském kontextu (jazyk jidiš ovlivnil polštinu i němčinu, včetně němčiny českých Němců). Přestože je tato publikace zacílena na jidišismy v mluvě českých Židů, autor zároveň sleduje pronikání tohoto jazyka do obecné češtiny i do ostatních nářečí, včetně městské mluvy a v neposlední řadě také do argotu či tzv. jazyka světských lidí. Vzhledem k tomu, že v češtině dosud není k dispozici kniha mapující jidiš, resp. tzv. jidiškejt, předchází rozboru lexika pojednání o struktuře tohoto jazyka a jeho roli na našem území. Nechybí ani krátký přehled o jidiš literatuře vydané v českých zemích v 17. a 18. století.
ISBN 978-80-7422-445-4
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 1. vyd., brož., 142 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English, German, Polish and Hebrew summaries
$17.40

59.
Bláha, Ondřej a kol.:
Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země
/ Canaanic Glosses in Medieval Hebrev Manuscripts Related to the Czech Lands.
Kolektivní monografie přináší podrobný pohled na dosud málo známou a nedostatečně zpracovanou oblast pračeštiny a staré češtiny: zápisy českých slov a frází hebrejským písmem v 11.-13. století. Korpus lexikálních jednotek je poměrně malý, dosahuje počtu asi dvou stovek, přesto podává jedinečné svědectví o vzdělanosti českých, zejména pražských Židů té doby. Kniha je doplněna reprodukcemi původních glos s komentářem a kritickou edicí dosud nezveřejněné obsáhlé ruskojazyčné studie o jazyce kenaanských glos z pera Romana Jakobsona i podrobným popisem historie Jakobsonova dlouholetého bádání na tomto poli.
ISBN 978-80-200-2488-6
Praha : Academia, 2015, Ed. Judaica, sv. 16, 1. vyd., váz., 935 s., faksimile, rejstříky, bibliografie, medailony autorů, English and German summaries
$51.70

60.
Doležalová, Eva et al.:
Juden in der mittelalterlichen Stadt : der städtische raum im Mittelalter - Ort des Zusammenlebens und des Konflikts = Jews in the medieval Town : urban space in the middle ages - a place of coexistence and conflicts.
The present volume shows the Jewish communities in Central European towns from multiple points of view. We learn about the progress of their settlement, their relations to the sovereign, how they resettled in the places from where they had been expelled and about their financial business, but also about their culture, rabbinic literature, everyday life, language, burials and their relations to the Christian majority population. Each chapter presents results of original research based on extant written and material sources.
ISBN 978-80-7286-253-5 (HÚ); 978-80-7007-437-4 (F)
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR - Filosofia, 2015, Ed. Colloquia mediaevalia Pragensia, sv. 7, 1. vyd., brož., 209 s., ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, medailony autorů, jmenný rejstřík
$11.30

61.
Elbl, Pavel B.:
Holocaust, Spojenci a Osvětim : znepokojující pravda o tom, co Spojenci věděli o vyhlazování Židů a koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim
/ Holocaust, the Allies, and Auschwitz : disturbing truth about what the allies knew about Holocaust and the concentration camp Auschwitz.
Autor literatury faktu a historik (*1975) ve své nové knize zkoumá fakta o vzniku myšlenky na vyhlazení Židů v Evropě a o jejím uskutečňování během druhé světové války nacistickým režimem. Současně se zabývá tehdejší politikou Spojenců. Klade si otázku zda Spojenci podcenili, či spíše opomenuli obrovské organizační, materiální, lidské a logistické úsilí nacistů, související s vyhlazováním, a na rozdíl od Hitlera, který byl ochoten do tohoto snažení zapojit veliké množství sil, a to i na úkor frontových jednotek, nebyli ochotni vykonat na záchranu evropských Židů téměř nic podstatného.
ISBN 978-80-88117-00-1
Praha : Noos, 2015, 1. vyd., váz., 283 s., čb foto, bibliografie
$20.30

62.
Rozkošná, Blanka:
Židé v Novém Bydžově a okolí
/ Jews in Nový Bydžov and Surroundings.
V Novém Bydžově žila velká židovská komunita, čítající několik stovek osob, se kterou se pojí zajímavé osudy. Kniha sleduje období od počátku 16. století, kdy Židé do města přišli. Židovský hřbitov je třetí nejstarší v Čechách, rozkládá se na ploše přes půl hektaru a je v něm téměř 1 500 pískovcových náhrobků. Autorka (*1968) rovněž zkoumá pohnutou historii Židů ve 20. století. Kniha je jejím již čtrnáctým dílem o židovském osídlení v Čechách.
ISBN 978-80-260-8536-2
Nový Bydžov : Město Nový Bydžov, 2015, 1. vyd., brož., 201 s., 6 s. obr. příl., ilustrace, portréty, plány, faksimile, bibliografie
$14.00

63.
Šlechticův žid - žid šlechticem : židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době
/ Nobleman's Jew - Noble Jew : jewish elites and jewish noblemen in modern times and modern age.
Eds. Janusz Spyra, Aleš Zářický, Jan Županič. Publikace se věnuje problematice židovské elity a židovské šlechty v habsburské monarchii s důrazem na české země. Autoři jednotlivých kapitol pojednávají především o ekonomických, společenských a kulturních vztazích židovského obyvatelstva s nežidovskou vrchností, analyzují možnosti jejich ekonomického i společenského vzestupu, nobilitací, rodinné strategie, míru účasti na veřejném životě apod. Představují nejvýznamnější židovské rodiny a jejich historii až do doby druhé světové války.
ISBN 978-80-7464-730-7 (OU); 978-83-7455-439-8 (AJD)
Ostrava - Częstochowa : Ostravská univerzita - Akademia im. Jana Długosza, 2015, Ed. Nobilitas in historia moderna, tomus VI, 1. vyd., váz., 287 s., ilustrace, mapy, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English and German summaries
$24.00

64.
Wagnerová, Magdalena:
Příběhy ze staré židovské Prahy
/ Stories of Old Jewish Prague.
Publikace obsahuje příběhy z dob, kdy se ve městě začalo vytvářet tzv. židovské ghetto, z období vzkvétajícího Josefova, středověkých židovských pogromů i z časů, kdy začínaly vznikat židovské obce také mimo Staré Město. Jeho obyvatelé ve své době představovali přibližně čtvrtinu veškerého pražského obyvatelstva. Jejich dlouhá a trnitá minulost po sobě zanechala mnoho památek a ještě více historek a příběhů, které si vydobyly mezi ostatními staropražskými pověstmi nezastupitelné místo.
ISBN 978-80-7428-264-5
Praha : Plot, 2015, Ed. Kořeny, sv. 8, 1. vyd., váz., 210 s., čb foto, bibliografie
$18.80


POLITIKA / POLITICS

65.
Kedroň, Radek:
Operace Rath : pohled do zákulisí policejního vyšetřování
/ Operation Rath : view behind the scenes of the police investigation.
Autor knihy více než tři roky sledoval pozadí největšího korupčního případu novodobé české historie. Shromáždil dokumenty z vyšetřování, zpovídal státní zástupce, detektivy i svědky. Výsledkem je téměř dokumentární rekonstrukce kauzy, která nahlíží notoricky známý příběh z dosud neznámých úhlů. I když se kniha opírá o soudní a policejní protokoly, nejde o mechanický přepis odposlechů. Autor (*1979) je novinář, od roku 2012 šéfuje zpravodajskému serveru Lidovky.cz. Specializuje se především na bezpečnostní problematiku, např. odtajnil jména agentů StB pracujících v Hradní stráži Václava Havla, publikoval sérii textů o dodávce českých zbraní do válčící části Afriky, v níž se angažovali i vrcholoví politici.
ISBN 978-80-7429-600-0
Praha : Vyšehrad, 2015, 1. vyd., váz., 261 s., 12 s. bar. obr. příl., faksimile
$18.80

66.
Mlejnek, Josef:
Kuře v hrnci a křeček v kole : česká politika a její transformace v kontextu civilizační krize
/ A Chicken in a Pot and a Hamster in a Wheel : Czech politics and its transformation in the context of the crisis of civilization.
Politické systémy postkomunistických zemí nabývají nejen pozitivní rysy západních demokracií, ale jsou čím dál tím víc zasahovány i typicky západními krizovými jevy. Rozšířené vysvětlení problémů české politiky spočívá v tvrzení, že jsme se ještě plně nevyrovnali s dědictvím minulosti a od vyspělého Západu se stále máme co učit. To je sice pravda, ale jen zčásti. Kniha se snaží doložit, že hlavní potíže české společnosti již nesouvisejí s dědictvím komunismu a nedostatečnou adaptací na západní poměry, neboť jde o zásadní problémy západní civilizace jako takové. Autor (*1969) je politolog a publicista, jako komentátor domácího i zahraničního dění spolupracuje s řadou tištěných i elektronických médií.
ISBN 978-80-7325-365-3
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, 1. vyd., brož., 265 s., bibliografie, rejstříky, English summary
$16.00

67.
Říchová, Blanka a kol.:
Analýza politiky a političtí aktéři : možnosti a limity aplikace teorií v příkladech
/ The Analysis of Politics and Political Players : options and limits of application of theories in examples.
Ambicí knihy je přispět čtyřmi původními kvalitativními případovými studiemi k diskusi o možnostech, problémech i řešeních spjatých s aplikací tzv. velkých politologických teorií v praxi. Každá studie je zaměřena na jinou úroveň rozhodovacího či schvalovacího procesu, respektive úroveň politického systému - na evropskou (nadnárodní) úroveň, na úroveň národní, regionální a komunální. Všem případovým studiím je společné zaměření na politické aktéry, jejich identifikaci, povahu, roli a zájmy. Autorský tým tvoří pracovníci Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
ISBN 978-80-7419-187-9
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, Ed. Studijní texty, sv. 65, 1. vyd., brož., 251 s., bibliografie, rejstříky, English summary
$16.30


SBORNÍKY, ROČENKY / SYMPOSIUMS, YEARBOOKS

68.
Jeho Praha : výbor statí Jiřího Peška k dějinám Prahy : vydáno k životnímu jubileu autora = ausgewählte Studien von Jiří Pešek zur Geschichte Prags : herausgegeben zum 60. Lebensjubiläum des Autors.
Eds. Olga Fejtová, Kateřina Jíšová, Martina Power a Hana Svatošová. Sborník vydaný k životnímu jubileu J. Peška obsahuje 42 jeho statí a článků věnovaných dějinám Prahy, dějinám pražské univerzity a jejího vztahu k městu, měšťanům a jejich každodennímu životu a pražské chudině. Časově zaujímají období od raného novověku až po nejnovější dějiny. Knihu provází soupis prací Jiřího Peška k dějinám Prahy.
ISBN 978-80-86852-55-3 (AHMP); 978-80-87271-92-6 (S)
Praha - Dolní Břežany : Archiv hlavního města Prahy - Scriptorium, 2014, Ed. Documenta Pragensia. Supplementa, sv. V, 1. vyd., brož., 815 s., ilustrace, mapy, bibliografie, bibliografické odkazy, English and German summaries
$27.70

69.
Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí = Städte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit als Forschungsthema in der letzten zwanzig Jahren = Towns and Cities in the Middle Ages and the Early Modern Period as a Research Topic over the past two Decades.
Ed. Olga Fejtová a kol. Stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 11. a 12. října 2011 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
ISBN 978-80-86852-63-8 (AHMP); 978-80-7414-710-4 (FF UJEP); 978-80-88013-10-5 (S)
Praha - Ústí nad Labem - Dolní Břežany : Archiv hlavního města Prahy - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Scriptorium, 2013, Ed. Documenta Pragensia XXXII/2, 1. vyd., brož., 709 s., čb foto, bibliografické odkazy, English and German summaries
$24.60

70.
Opatrný, Josef a kol.:
Las relaciones entre Checoslovaquia y América Latina 1945-1989 en los archivos de la República Checa.
Práce je opřena téměř výlučně o pramenný materiál, zejména z Archivu Ministerstva zahraničních věcí, Národního archivu a Archivu bezpečnostních složek. Výzkum ukázal různou intenzitu zájmu československých politických a ekonomických elit o jednotlivé země regionu, preferována byla Brazílie, Argentina, Mexiko a po roce 1959 Kuba. Současně je také patrná pragmatizace čs. zahraniční politiky, formálně byly sice zdůrazňovány politické a ideologické priority, v praxi však udržovalo Československo výhodné ekonomické vztahy i s brutálními vojenskými režimy (zvláště s Argentinou). Španělsky.
ISBN 978-80-246-2862-2
Praha : Karolinum, 2015, Ed. Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 38, 1. vyd., brož., 321 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$27.30

71.
Ostrava - interdisciplinární diskurs
/ Ostrava - interdisciplinary discourse.
Ed. Vendula Šafářová. Publikace obsahuje 18 odborných textů a tři umělecké intervence, které vznikly v souvislosti s projektem Městské zásahy Ostrava 2013. Architekti, sociologové, teoretici umění, manažeři a umělci představují své příspěvky k nápravě veřejného prostoru Ostravy - fyzického a mentálního. Publikace se snaží obohatit diskurs o osudu města o interdisciplinární přístup a inspirovat obyvatele i odborníky, kterým leží na srdci pozitivní rozvoj města, k nevšednímu přemýšlení a iniciativním aktivitám. Částečně souběžný anglický text, částečně anglický a slovenský text.
ISBN 978-80-7464-732-1
Ostrava : Ostravská univerzita, 2015, 1. vyd., brož., bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, Czech and English summaries
$14.00

72.
Válka ve vzpomínkách : sborník sestavený ze vzpomínek občanů Kroměřížska : Kroměřížsko v kontextu II. světové války
/ The War in Memories : collection assembled from memories of the citizens of Kroměříž region : Kroměříž region in the context of the second world war.
Ed. Šárka Kašpárková. Sborník dosud nepublikovaných vzpomínek na Kroměřížsko let 1938-1945. Tyto vzpomínky jsou cenné tím, že dokreslují obraz dění zaznamenaného oficiálními prostředky a zprostředkovávají minulé události z pohledu přímého účastníka.
ISBN 978-80-86759-07-4 (KK); 978-80-85945-72-0 (MK); 978-80-86931-94-4 (MZAB)
Kroměříž : Knihovna Kroměřížska - Muzeum Kroměřížska - Moravský zemský archiv Brno - Státní okresní archiv Kroměříž, 2015, 1. vyd., brož., 103 s., ilustrace
$9.80


SLOVNÍKY, ENCYKLOPEDIE / DICTIONARIES, ENCYCLOPEDIES

73.
Kuna, Martin a kol.:
Archeologický atlas Čech : vybrané památky od pravěku do 20. století
/ Archaeological Atlas of Bohemia : selected sites from prehistory to the 20th century.
Průvodce po 105 archeologických lokalitách na území Čech vybraných jako typické ukázky základních forem archeologických památek z období paleolitu až 20. století. Cílem publikace je předvést povrchově viditelné archeologické stopy v krajině tak, aby je návštěvník mohl sám v terénu poznat a mohl pochopit logiku jejich výpovědi. Kniha obsahuje podrobné plány lokalit, nové fotografie pořízené s ohledem na maximální sdělnost obsahu a souřadnice navigačních bodů.
ISBN 978-80-200-2526-5 (A); 978-80-87365-82-3 (AÚ)
Praha : Academia - Archeologický ústav Akademie věd ČR, 2015, 2. vyd., váz., 517 s., čb a bar. foto, mapy, slovník pojmů, rejstřík, bibliografie, English summary
$39.80


JAZYKOVĚDA, LITERÁRNÍ HISTORIE, LITERÁRNÍ VĚDA, PALEOGRAFIE, PEDAGOGIKA
LINGUISTICS, HISTORY OF LITERATURE, SCIENCE OF LITERATURE, PALEOGRAPHY, PEDAGOGY

74.
Collected Works of Jan Firbas. Volume 3 : (1979-1986).
Eds. Jana Chamonikolasová et al. Třetí svazek sebraných spisů Jana Firbase obsahuje články vydané mezi lety 1979 a 1986. Jan Firbas v tomto období dále rozvíjel významné koncepty z oblasti funkční větné perspektivy, přičemž se zaměřil především na vztahy mezi čtyřmi faktory FSP. Publikované články pojednávají o dynamické sémantice a popisují význam intonace v hovoru. Anglicky.
ISBN 978-80-210-7676-1
Brno : Masarykova univerzita, 2014, Ed. Masaryk University honours series, 1. vyd., váz., 397 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík
$38.50

75.
Czaplińska, Joanna:
Přidaná hodnota exilu : úvahy o české exilové literatuře po roce 1968
/ The Added Value of Exile : reviews on Czech exile literature after 1968.
Soubor úvah je věnován české exilové literatuře po r. 1968. Autorka se v reflexích zaměřuje jak na všeobecné otázky týkající se exilové literatury, např. poetiku, prostor a čas, tak na díla jednotlivých spisovatelů působících mimo vlast a na různé aspekty jejich tvorby. Věnuje se zejména exilové tvorbě M. Kundery, J. Škvoreckého, J. Křesadla, L. Martínka, K. Srpna, J. Klobouka a J. Nováka. Zamýšlí se také nad významem exilové literatury pro dnešního čtenáře. Autorka (*1961) je polská bohemistka, od r. 2007 přednáší českou literaturu na Opolské univerzitě. Působí rovněž jako vědecká redaktorka v časopise Studia Slavica a je členkou redakční rady časopisu Česká literatura.
ISBN 978-80-200-2483-1 (A); 978-80-7394-491-9 (JČU)
Praha - České Budějovice : Academia - Jihočeská univerzita, 2015, Ed. Societas, 1. vyd., brož., 189 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$17.50

76.
Etymological Research into Old Church Slavonic.
Eds. Ilona Janyšková, Helena Karlíková. The topic of the present volume is etymological research into Old Church Slavonic in wider Slavonic and Indo-European perspectives, namely in the context of the upcoming finalization of the Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language, so far the only existing comprehensive etymological dictionary of this language. First versions of most of these texts were presented at the international conference Etymological Symposium Brno 2014: Etymological Research into Old Church Slavonic, organized by the Etymological Department of the Institute of the Czech Language of the AS CR, and held in Brno, Czech Republic, on 9-11 September 2014.
ISBN 978-80-7422-381-5
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Studia etymologica Brunnensia, sv. 18, 1. vyd., brož., 457 s., bibliografie, bibliografické odkazy
$20.90

77.
Haman, Aleš; Tureček, Dalibor a kol.:
Český a slovenský literární parnasismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu
/ Czech and Slovak Parnasism in Literature : synoptic-pulsation pattern of the cultural phenomenon.
Monografie navazuje na knihu České literární romantično (2012). Soustředí se na literaturu vycházející z francouzského Parnasu a představující v českém prostředí jeden z klíčových diskurzů konce 19. a počátku 20. století. V prolegomenách Aleš Haman rekapituluje historii užití pojmu parnasismus v české literární vědě a osvětluje motivaci jeho znovuzavedení, Jiří Pelán resumuje podobu francouzského Parnasu, Dalibor Tureček a Peter Zajac podávají návrh modelu českého a slovenského parnasismu. Oddíl případových studií je věnován klíčovým autorům, obecnější problematice parnasistní prózy či modifikaci parnasismu dekadencí. Apendix se zabývá žánrovou problematikou balady v síti diskurzů konce 19. století.
ISBN 978-80-7491-255-9
Brno : Host, 2015, 1. vyd., brož., 426 s., bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English, German and French summaries
$24.40

78.
Hoffmannová, Jana; Hoffmann, Bohuslav:
Dialogické interpretace
/ Dialogical Interpretations.
Dva autoři - lingvistka a literární vědec - se ve svých individuálních i společných studiích zaměřují na široce chápanou dialogičnost jako základ výstavby různých typů textů a snaží se uplatňovat dialogismus jako analytickou metodu. Ve čtyřech oddílech knihy věnují pozornost: 1) dialogům korespondenčním (dopisům významných osobností české kultury, jako jsou M. Aleš, J. Neruda, K. Čapek, J. Voskovec a J. Werich, J. Kolář, ale i dopisům současných mladých lidí a korespondenci elektronické); 2) dialogům dramatickým (především v současných českých hrách: dvě hry cimrmanovské, Havlovo Odcházení aj.); 3) dialogům intersémiotickým (mezi výtvarníky a slovesnými umělci: ať už vznikaly ilustrace, koláže, fotografie, komiksy atd. jako reakce na verbální texty, nebo naopak texty byly inspirovány díly výtvarnými); 4) textům (nejen uměleckým), které se vyznačují oscilací mezi dialogem a monologem: Dykova Milá sedmi loupežníků, Kunderovy Monology či kázání T. Halíka.
ISBN 978-80-246-2942-1
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 392 s., ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$25.90

79.
Jankovič, Milan:
Cesty za smyslem literárního díla II
/ Pathways Towards the Meaning of Literary Work, vol. II.
Kniha je sumou autorových prací za posledních zhruba patnáct let. Navazuje na stejnojmennou práci vydanou v r. 2005. Zahrnuje studie, ve kterých autor rozpracovává svá životní teoretická témata: sémantické gesto, dění smyslu, pojetí díla v pohybu, pojem nezáměrnosti. Tato témata sleduje i ve svých hlubokých interpretacích děl E. Juliše, B. Hrabala, M. Ajvaze, D. Hodrové. Svazek zahrnuje také komentáře k přednáškám Mukařovského, recenze děl týkajících se českého strukturalismu a dialogu s ním (Z. Mathauser), případně poetiky B. Hrabala, dále referáty, v nichž se věnoval opět svým tématům: estetice významového dění a identitě díla v pohybu.
ISBN 978-80-88069-04-1
Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., brož., 459 s., bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$16.70

80.
Kostřicová, Blanka:
Sestupy a naděje Jana Balabána
/ The Descents and Hopes of Jan Balabán.
Kniha je pokusem o celkovou interpretaci díla spisovatele J. Balabána (1961-2010), přičemž prostřednictvím analýzy jednotlivých textů sleduje především podstatný vnitřní vývoj probíhající v celé jeho tvorbě, totiž přesun akcentů od pocitů (téměř) bezvýchodných k polohám nadějnějším. Tento posun se neděje v autorově díle lineárně, častá je oscilace mezi oběma póly, avšak tón nadějný přece - alespoň do předposlední knihy - zjevně sílí.
ISBN 978-80-905527-0-8
Olomouc : Civipolis, 2015, 1. vyd., brož., 139 s., bibliografie, bibliografické odkazy
$11.10

81.
Koupil, Ondřej:
Grammatyka Cžeska : mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy)
/ Grammatyka Cžeska : Czech grammar from 16th to 19th centuries (the catalogue of exposition).
Katalog k výstavě mluvnic češtiny, kterou společně pořádají Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky a Národní muzeum v Praze (říjen 2015 až únor 2016), pojatý jako kniha systematicky ukazující gramatiky češtiny od první mluvnice češtiny (1533) po vědecké mluvnice Jana Gebauera. Svět českého mluvnictví je tu představen jednak v syntetické studii, která mapuje proměny "žánru" grammatica Bohemica od individuálně zpracovaného pokusu spojit mluvnickou nauku latinské tradice a češtinu po standardizované příručky, jednak v katalogu reprezentativního souboru 65 mluvnic různých typů, napsaných česky, latinsky nebo německy. Reflexe jazykových otázek byla v dějinách kultury českých zemí vždycky důležitá a na příkladu mluvnic tak lze osudy této kultury dobře sledovat. Knihu doprovází reprodukce popisovaných tisků, původní portréty autorů mluvnic s biografickými medailony. Ilustrace Miroslav Koupil.
ISBN 978-80-7470-093-4
Praha : Akropolis, 2015, 1. vyd., váz., 174 s., portréty, faksimile, bibliografie, rejstřík osob, seznam zkratek, English summary
$16.70

82.
Lektor A. M. Píša : výbor lektorských posudků z let 1954-1965
/ The Reviewer A. M. Píša : a selection of his reviews from the years 1954-1965.
Ed. Naděžda Macurová. Antonín Matěj Píša (1902-1966), literární a divadelní kritik a teoretik, editor a dramaturg, vstoupil do literatury jako sedmnáctiletý talentovaný básník. Už ve svých raných statích a studiích projevoval neobyčejnou erudici a v prvních letech po 1. světové válce se stal jednou z předních osobností literární kritiky. Aby si uchoval hledisko kritické objektivnosti, zaujal v 50. a 60. letech v kulturním dění příznačnou pozici "muže v ústraní". Výmluvným dokladem tohoto stavu je mimo jiné soubor více než 500 lektorských posudků, které psal v letech 1954-1965 pro nakladatelství Československý spisovatel. Z tohoto dosud nepublikovaného materiálu vychází tento výbor 50 textů, který ukazuje konzistentnost Píšových literárně-kritických názorů, odhaluje možná úskalí či taktizování, ale i neústupnost z uměleckých požadavků kladených na literaturu v tomto literárně i historicky exponovaném období.
ISBN 978-80-87376-20-1
Praha : Památník národního písemnictví, 2015, Ed. Depozitář, řada Dokumenty, 1. vyd., brož., 399 s., čb foto, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$24.50

83.
Malura, Jan:
Meditace a modlitba v literatuře raného novověku
/ Meditation and Prayer in Early Modern Times Literature.
Přehledová monografie se zaměřuje na českou literaturu 16. až 18. století, zejména na knihy modliteb a rozjímání, které patřily k neobyčejně početné a společensky vlivné oblasti tehdejšího kulturního života. Měly vést člověka k duchovnímu povzbuzení, útěše i k prohlubování osobní zbožnosti. Monografie, která je prvním souhrnnějším pohledem na tuto tvorbu, sleduje oba žánry nejen v širokém časovém záběru od vrcholného humanismu až do pozdního baroka, ale i v nadkonfesijní perspektivě (katolickým a protestantským pramenům věnuje rovnocennou pozornost). Literárně-vědné východisko spojuje s pohledem kulturních dějin, všímá si nejen rétorické roviny textů, žánrových typů a cizojazyčných předloh, ale též předpokládaných recipientů i dobových způsobů četby.
ISBN 978-80-7464-698-0
Ostrava : Ostravská univerzita, 2015, 1. vyd., brož., 278 s., ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$17.60

84.
Panevová, Jarmila a kol.:
Mluvnice současné češtiny, díl 2 : syntax češtiny na základě anotovaného korpusu
/ Contemporary Czech Grammar, Part 2 : syntax of contemporary Czech based on annotated corpus data.
V tomto svazku je podán pohled na českou syntax založený na materiálu současné češtiny, jak ho poskytuje gramaticky anotovaný materiál z českých počítačových korpusů. Autorky svazku se podílely na výstavbě Pražského závislostního korpusu. Vycházely přitom z jednotné teoretické koncepce závislostního popisu založeného na pojmu valence. V sedmi kapitolách jsou analyzovány a bohatě korpusovým materiálem exemplifikovány základní otázky významové stavby české věty (typy závislostních vztahů, hranice mezi valenčními a nevalenčními doplněními, souhra morfologie a syntaxe v české větě, spojení souřadná a eliptická, podstata infinitivních konstrukcí, slovosled ve vztahu k aktuálnímu členění).
ISBN 978-80-246-2497-6
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 291 s., grafy, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$20.70

85.
Růže chuti přerozkošné : antologie moravských rukopisných kancionálů 17. a 18. století
/ The Rose of Taste So Wonderful : antology of Moravian handwritten hymn-books of 17th and 18th centuries.
Ed. Kateřina Smyčková. Přepis not Šárka Hálečková. Moravské rukopisné kancionály 17. a 18. století jsou odborné veřejnosti téměř neznámé a jejich písně nikdy nebyly edičně zpřístupněny, přestože jsou pozoruhodným pramenem pro poznání barokní literatury, hudby, lidové zbožnosti a iluminačního umění. Antologie vybírá z tohoto rukopisného repertoáru celkem čtyřicet písní s mariánskou a eucharistickou tematikou. Text písní je kriticky upraven s ohledem na specifika barokní češtiny a rukopisné produkce. Přibližně polovina textů se dochovala spolu s notací, antologie ji přináší v moderním přepisu. Texty jsou opatřeny vysvětlujícím komentářem, textově a hudebně kritickým aparátem. Úvodní studie objasňuje úlohu rukopisné hymnografie v dějinách českého písemnictví, podává přehled všech známých moravských rukopisných kancionálů a blíže osvětluje písně zařazené do antologie.
ISBN 978-80-7308-563-6
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, 1. vyd., váz., 181 s., noty, bibliografie, rejstříky, English summary
$16.80

86.
Sgallová, Květa:
O českém verši
/ About the Czech Verse.
Soubor statí shrnuje výsledky autorčina dlouhodobého vědeckého směřování. Vychází ze strukturalistické tradice a již na počátku své odborné práce prosazovala uplatňování moderní techniky při versologickém výzkumu. V souboru jsou zastoupeny práce týkající se jak problematiky nového přístupu, tak i výsledků, jichž bylo takovým postupem dosaženo, a to v rámci výzkumu, který vedl prof. Miroslav Červenka. Podstatná část prací nemohla být v době normalizace v českém odborném prostředí publikována, studie byly zveřejněny ve Varšavě v rámci mezinárodního výzkumu verše. To se týká především společných prací autorky s prof. Červenkou. Studie zpracovávají obecné problémy výstavby verše, struktury verše v době národního obrození a ve druhé polovině 19. století a otázky teorie a praxe rýmování v české poezii.
ISBN 978-80-246-3115-8
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 436 s., bibliografie, bibliografické odkazy
$26.60

87.
Sládek, Ondřej:
Jan Mukařovský : život a dílo
/ Jan Mukařovský : life and work.
J. Mukařovský (1891-1975) byl český estetik a literární teoretik, čelný představitel českého strukturalismu a Pražského lingvistického kroužku, akademik, vysokoškolský pedagog. Monografie v souhrnné podobě představuje jeho život a dílo v širším kontextu domácí i zahraniční literární vědy a estetiky, nastiňuje hlavní vlivy, které formovaly jeho osobnost a myšlení. Vysvětluje základní pojmy a principy Mukařovského strukturalismu. Kromě toho také vykresluje osobní vztahy, které ho pojily např. s R. Jakobsonem, K. Čapkem, V. Nezvalem a dalšími, a popisuje jeho společenské a politické aktivity.
ISBN 978-80-7491-531-4
Brno : Host, 2015, 1. vyd., brož., 446 s., 32 s. obr. příl., kalendárium, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$27.20

88.
Škarpová, Marie:
"Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými" : Šteyerův Kancionál český, kanonizace hymnografické paměti a utváření katolické identity v 17. století
/ "Amongst Czechs, Inclinable to Pious Singing" : Šteyer's Czech Hymn-book, the canonization of hymno-graphical memory and formation of catholical identity in the 17th century.
Kancionál český mnohostranně literárně činného jezuity Matěje Václava Šteyera (1630-1692) patří k nejobsáhlejším i nejvydávanějším bohemikálním kancionálům. Během let 1683-1764 byl vytištěn šestkrát a jeho užívání je doloženo minimálně do začátku 20. století. Obsahuje téměř 1 000 českých písňových textů a více než 800 nápěvů, a to od raně středověké písně Hospodine, pomiluj ny až po písňovou tvorbu druhé poloviny 17. století. Monografie vybízí ke studiu memoriální funkce hymnografie, ke studiu podílu českých kancionálů na konstituování konfesijní i národní identity a vůbec k reflexi vlastního vztahu k minulosti. Zabývá se sice pouze písňovými texty Kancionálu českého, nabízí však i podněty pro hudební historii.
ISBN 978-80-7308-547-6
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, Ed. Trivium, sv. 7, 1. vyd., brož., 552 s., přílohy, bibliografie, jmenný rejstřík, English and German summaries
$27.70

89.
Wögerbauer, Michael; Píša, Petr; Šámal, Petr; Janáček, Pavel a kol.:
V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014, sv. 1 : 1749-1938
Wögerbauer, Michael; Píša, Petr; Šámal, Petr; Janáček, Pavel a kol.:
V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014, sv. 2 : 1938-2014
/ In the Public Interest : censorship and the social regulation of literature in modern Czech culture : 1749-2014.
Kniha zkoumá proměny cenzury literatury a tisku od nástupu osvícenství až do počátku 21. století a masového rozšíření internetu. Výklad je chronologicky rozdělen do osmi částí. Na úvod každé z nich je zařazena rámcová kapitola, která podává obecný přehled o podobě a proměnách cenzury daného období. Soustředí se přitom především na instituce, které cenzuru vykonávají, a na dopady této regulace na fungování dobového literárního provozu. Za každou rámcovou kapitolou následuje blok případových studií, které na vybraných tématech ukazují působení literární cenzury v detailu. Autorský tým při práci na knize vstřebal diskuse o povaze cenzury, jež v humanitních vědách probíhají od 60. let 20. století. Práce proto nechápe cenzuru a regulaci literatury pouze jako soubor zákazů brzdících všeobecný pokrok, naopak se ji snaží popsat jako komplexní jev zakotvený ve struktuře moderní kultury, jenž literární tvorbu i její recepci nejen omezuje, ale i povzbuzuje, provokuje a obohacuje.
ISBN 978-80-200-2491-6 (komplet A); 978-80-88069-11-9 (komplet ÚČL)
Praha : Academia - Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., váz., 2 sv. , 1 659 s., ilustrace, bibliografické odkazy, bibliografie, medailony autorů, English summary
$64.40


HUDBA, DIVADLO, VÝTVARNÉ UMĚNÍ, ARCHITEKTURA, ARCHEOLOGIE, FILM, KULTURA
MUSIC, THEATRE, ART, ARCHITECTURE, ARCHEOLOGY, FILM, CULTURE

90.
Aenigma : One Hundred Years of Anthroposophical Art.
Eds. Reinhold J. Fäth, David Voda. On the threshold of the First World War, cultural elites with an interest in esotericism from Western and Eastern Europe, Scandinavia and Russia found a refuge there so that they could be near Rudolf Steiner, the charismatic Austrian philosopher, nature scientist, pedagogist, architect and re-designer of the world. In addition to studies on anthroposophical art the monograph presents 125 artists who, between 1913-2013, were active in many fields from painting, sculpture, printmaking, the applied arts and design, textile art, toy-making, books and children's books to samizdat books, but also in architecture, stage design, eurythmy, poetry and modern music. Indeed, there is a history of anthroposophical art in Europe that has not been discussed and researched, that has been ignored by the academic discourse..
ISBN 978-80-7467-084-8 (AV); 978-80-87149-91-1 (MUO)
Řevnice - Olomouc : Arbor vitae - Muzeum umění Olomouc, 2015, 1. vyd., váz., 399 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$101.40

91.
Aenigma : sto let antroposofického umění
/ Aenigma : One Hundred Years of Anthroposophical Art.
Eds. Reinhold J. Fäth, David Voda. Vychází u příležitosti stejnojmenných výstav konaných v Muzeu umění Olomouc - Muzeu moderního umění ve dnech 19. 3. - 26. 7. 2015 a v Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale) a na zámku Ostrau ve dnech 17. 8. - 25. 10. 2015. Monografie poprvé celosvětově ozřejmuje doposud neprobádané dějiny antroposofického umění. Vedle studií o antroposofickém umění představuje 125 tvůrců, kteří se mezi lety 1913-2013 pohybovali v mnoha oblastech od malířství, sochařství, grafiky, uměleckého řemesla a designu, textilního umění, tvorby hraček, krásné a dětské knihy a samizdatu až po architekturu, scénografii, eurytmii, poezie a moderní hudbu. Část knihy je věnována antroposofickému umění v českých zemích.
ISBN 978-80-7467-085-5 (AV); 978-80-87149-89-8 (MUO)
Řevnice - Olomouc : Arbor vitae - Muzeum umění Olomouc, 2015, 1. vyd., váz., 399 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$101.40

92.
Albertová, Helena:
Jan Vančura
Monografie scénografa a malíře J. Vančury (*1940) sleduje jeho divadelní tvorbu od sedmdesátých let po dnešek. Publikace obsahuje stručný Vančurům umělecký životopis, studie k jeho významných uměleckým obdobím a především řadu reprodukcí Vančurových scénografických děl. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7008-349-9
Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2015, Ed. Osobnosti české scénografie, sv. 2, 1. vyd., brož., 174 s., čb a bar. foto, soupis divadelních prací, bibliografie
$15.40

93.
Bartlová, Milena:
Pravda zvítězila : výtvarné umění a husitství 1380-1490
/ The Truth Prevailed : the Hussite movement and visual arts in 1380-1490.
Kniha poprvé ukazuje jednu kapitolu českých dějin umění: výtvarnou produkci spojenou s husitským hnutím. Donedávna se zdálo, že nic takového neexistovalo, a teprve výstava a publikace Umění české reformace (2010) ukázaly, že jde o kulturně bohaté a zajímavé téma. Práce chce širší veřejnosti zprostředkovat výsledky autorčina vědeckého výzkumu posledních dvaceti let. Nejprve se zabývá kritikou náboženských obrazů v náboženském reformním hnutí konce 14. století za vlády Václava IV. Obrazoborectví se pak ukazuje nejen jako ničení, ale také jako cenná součást kulturních dějin. Po husitských válkách se v Čechách a na Moravě poprvé v Evropě zformovalo dlouhodobé soužití dvou církví: kališníků s katolíky. Výtvarné umění se na hledání společenského kompromisu významně podílelo.
ISBN 978-80-200-2502-9
Praha : Academia, 2015, 1. vyd., váz., 358 s., bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, rejstříky, poznámky, English summary
$55.30

94.
Barus, Martin a kol.:
Ad gloriam Dei : 130 let Diecézního muzea v Litoměřicích a 20 let jeho obnovené existence
/ Ad Gloriam Dei : 130 years of the Diocese Museum in Litoměřice and 20 years of its revival.
Vyšlo u příležitosti zahájení stejnojmenné výstavy, která je výběrem toho nejlepšího a nejzajímavějšího z rozsáhlého terénu litoměřické diecéze, i když podává jen ukázku církevního umění ze 14. - 18. století. Muzeum litoměřické diecéze bylo první institucí tohoto druhu, která vznikla v rakousko-uherské monarchii.
ISBN 978-80-87784-08-2
Litoměřice - Praha : Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - Biskupství litoměřické - Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění, 2015, 1. vyd., brož., 157 s., bar. ilustrace, portréty, 1 mapa, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English and German summaries
$21.00

95.
Dostál, Martin:
Vladimír Kopecký : Bouře a Klid = Storm and Calm.
V. Kopecký (*1931) je významný český malíř a sklářský výtvarník, vedoucí ateliéru skla a profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Jeho tvorba je permanentním prostupováním bytostného malířského založení a osobitého využití skla ve výtvarné práci. Reprezentativní monografie vyšla u příležitosti rozsáhlé retrospektivní výstavy Bouře a klid v Museu Kampa, která se uskutečnila 24. 4. - 7. 9. 2014. Kniha získala druhé místo v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2014. Obsahuje texty Vladimíra Kopeckého a jeho rozhovor s Petrem Volfem.
ISBN 978-80-260-6037-6
Praha : Retro Gallery, 2014, 1. vyd., váz., 269 s., čb a bar. ilustrace, čb foto, faksimile, bibliografie, soupis výstav
$84.40

96.
Drak se probouzí : současné inspirace východoasijským uměním = The waking dragon : contemporary inspiration from East-Asian art.
Ed. Petra Polláková. Drak je jedním z ústředních symbolů východoasijské kultury, je obdařen kladnou (jangovou) energií a tvořivou silou, proto se stal i symbolem publikace, která přibližuje zajímavý a u nás dosud neprozkoumaný fenomén vlivu tradičního a současného východoasijského umění a japonské pop-kultury na tvorbu českých umělců mladé a střední generace po r. 2000. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na různé oblasti vizuálního umění od malířství, sochařství, video artu, instalací přes inspirace v oblasti autorského šperku, designu nebo současné módy. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7035-562-6
Praha : Národní galerie, 2014, 1. vyd., brož., 201 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy
$21.00

97.
Dvořák, Jan; Malíková, Nina:
Karel Brožek
Monografie o jedné z nejvýznamnějších postav moderního českého loutkářství. K. Brožek (1935-2014) náležel k legendární skupině absolventů nově zřízené Katedry loutkářství DAMU přelomu 50. a 60. let . Stál o zrodu černého divadla, na vrcholu 60. let působil v Laterně magice, kde mj. spolupracoval s bratry Alfrédem a Emilem Radokovými. V počátku normalizace se uchýlil k loutkovému divadlu, pracoval na všech našich loutkových scénách, zásadním způsobem přispěl k profilaci plzeňské Alfy a po listopadu 1989 kladenského Lampionu, kde byl také 15 let ředitelem. Jeho rekordní inscenací se stal loutkový Don Giovanni pod hlavičkou Národního divadla marionet v Říši loutek. Od r. 1991 dosáhlo toto nastudování na 5 500 repríz, bylo uvedeno na 80 místech Evropy, Afriky a Asie a dosud jej vyhledalo více než 700 000 diváků.
ISBN 978-80-86102-92-4
Praha : Pražská scéna, 2015, Ed. Režie, sv. 15, 1. vyd., brož., 319 s., čb a bar. foto, faksimile, soupisy, bibliografie, English summary
$13.90

98.
Chmelařová, Marcela:
Richard Fremund
Monografie významného českého malíře a grafika, který tragicky zahynul v roce 1969. Součástí knihy je unikátní dokumentární soubor fotografií Václava Chocholy, který byl jeho přítelem. Kniha vyšla u příležitosti výstavy v Museu Kampa, která se konala od 18. září do 7. prosince 2014.
ISBN 978-80-260-5908-0
Praha : Retro Gallery, 2014, 1. vyd., váz., 241 s.,bar. ilustrace, čb foto, bibliografie, biografie, soupis výstav
$87.80

99.
Imerzivní divadlo a média = Immersive Theatre and Media : Golem: Meyrink, Štvanice, Cube.
Eds. Ivo Kristián Kubák et al. Překlad Valerie Talacko. Režisér Ivo Kristián Kubák, reprezentant tohoto nového typu divadelnosti, za takové považuje divadlo, které nerozlišuje mezi jevištěm a hledištěm, do něhož je divák vnořen, je jím plně obklopen a je jeho součástí. Autor takové všeobklopující divadlo provozuje ve Vile Štvanice se svým souborem Tygr v tísni. Jejich projekt GOLEM Cube se stal i součástí české expozice Pražského quadriennale 2015. Kniha si neklade za cíl vyčerpávajícím způsobem pojednat o fenoménu imerzivního divadla, chce spíše na základě případové studie shrnout praktické poznatky z tvorby tohoto projektu. Její součástí je také celý text scénáře divadelní hry. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-86102-94-8
Praha : Pražská scéna, 2015, Ed. Panorama českého alternativního divadla, sv. 26, 1. vyd., brož., 181 s., čb foto, biografie
$13.90

100.
Ivanega, Jan:
Hluboká
/ Hluboká Castle.
Původně královský hrad ze 13. století prošel několika stavebními úpravami, ale teprve přestavba z let 1840-1871 mu vtiskla jeho známou novogotickou podobu. Někdejší rezidence knížecí rodiny Schwarzenbergů má 11 věží a 140 místností, z nichž jsou některé přístupné veřejnosti. Kniha je věnována představení vrchnostenských objektů (zámku Hluboká, loveckého zámku Ohrada a lázní v Libníči) na panství Hluboká nad Vltavou a objasnění jejich vzájemného vztahu za vlády knížete Adama Františka ze Schwarzenbergu. Hlavní pozornost je věnována analýze využívání staveb, jíž nutně předchází shrnutí stavebního vývoje objektů.
ISBN 978-80-86874-56-2
Praha : Národní zemědělské muzeum, 2014, 1. vyd., váz., 162 s., čb a bar. ilustrace, mapy, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$43.40

101.
Ivanega, Jan:
Ohrada
/ Ohrada Castle.
Zámek Ohrada byl postaven v letech 1708-1713 v barokním slohu podle projektu architekta P. I. Bayera pro knížete A. F. Schwarzenberga jako lovecký zámek, který měl sloužit k pořádání honů a honosných loveckých slavností. V centru pozornosti autora je výstavba objektu a jeho místo mezi soudobými loveckými zámky v Čechách, zároveň je zkoumána výzdoba stavby a vliv, který na ni měl stavebník, kníže Adam František ze Schwarzenbergu. Ačkoliv je historie objektu díky výzkumům Věry Naňkové, Antonína Nikendeye a dalších dobře známa již dlouhá desetiletí, nové čtení známých pramenů umožňuje hlubší zhodnocení významu stavby, kterou je třeba vnímat jako nejvýznamnější objekt svého druhu v Čechách. Ačkoliv je kniha soustředěna na barokní období, neopomíjí ani mladší dějiny stavby, neméně pozoruhodné.
ISBN 978-80-86874-55-5
Praha : Národní zemědělské muzeum, 2014, 1. vyd., váz., 134 s., čb a bar. ilustrace, mapy, 1 portrét, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$31.50

102.
Ján Mančuška. První inventura = First Inventory.
Ed. Vít Havránek. Monografická publikace vznikla jako knižní záznam inventury prací, reprodukcí, textů a projektů konceptuálního umělce Jána Mančušky (1972-2011). Projekt První inventury má i svůj termín ukončení, kterým se stala výstava organizovaná Galerií hlavního města Prahy v roce 2015. Kniha je rozdělena do pěti oddílů: Práce, Texty, Rozhovory, Recenze a Teoretické texty. Anglicky a česky.
ISBN 978-3-03764-443-0 (JRP); 978-80-87259-32-0 (T)
Praha : JRP-Ringier - tranzit.cz, 2015, Ed. Transit series, sv. 11, 1. vyd., brož., 440 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, soupis výstav
$57.90

103.
Jančárková, Julie:
Ruská malba, kresba a grafika : od 19. do poloviny 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě
/ Russian Painting, Drawing and Graphics : from the 19th century to the half of 20th century from the collection of the Art Gallery in Náchod.
Autorka sleduje na základě jedné z nejkvalitnějších sbírek ruského umění u nás obecnější téma. První část knihy přibližuje dějiny ruského výtvarného umění od konce 18. století. Autorka se do hloubky zabývá i ruskou emigrací jak v bývalém Československu, tak ve Francii, především v Paříži, i v dalších zemích, jako byly Itálie, USA… Významné je rovněž podchycení kontextu s evropským prostředím. Druhá část - katalog žánrově pestré náchodské sbírky - obsahuje vedle biografických medailonů umělců slavných, známých i nově objevených také barevné, často celostránkové a dvoustránkové reprodukce atraktivních děl, jejich popisy a "životopisy". Knihu uzavírá bohatý dokumentační materiál - soupisy: výstav ruského umění, katalogů k nim, zahraniční i domácí literatury o ruském umění, četných uměleckých spolků, škol a institucí.
ISBN 978-80-7467-076-3 (AV); 978-80-87069-63-9 (GVU); 978-80-86420-55-4 (SÚ)
Řevnice - Náchod - Praha : Arbor vitae - Galerie výtvarného umění - Slovanský ústav Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., váz., 319 s., bar. ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík, English and Russian summaries
$83.90

104.
Jelínek, Luboš; Jelínková, Světlana:
Jan Koblasa : monumentální miniatury (sochy z let 1974-2015)
/ Jan Koblasa : monumental miniatures (sculptures from 1974-2015)
Vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy, kterou pořádá ve dnech 10. září až 29. října 2015 Galerie ART Chrudim.
J. Koblasa (*1932) je český sochař, malíř, grafik, scénograf, básník, hudebník, emeritní profesor sochařství v Kielu, žijící od roku 1968 v zahraničí (v současnosti v Hamburku).
ISBN 978-80-905740-2-1
Chrudim : Galerie ART, 2015, 1. vyd., brož., 45 s., bar. ilustrace, bibliografické odkazy
$13.30

105.
Kamil Lhoták. Sic Itur Ad Astra : obrazy, básně a přátelé = paintings, poems and friends.
Katalog ke stejnojmenné výstavě v Museu Kampa. Tato výstava se snaží představit významné obrazy, které byly Lhotákovým darem blízkým přátelům. Přes šedesát olejomaleb představuje to nejlepší z let 1937-1954 a řada obrazů je vystavena vůbec poprvé. Kniha popisuje přátelství Lhotáka s literáty jeho generace, jejichž básnické či prozaické práce jsou otištěny v katalogu. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-905877-4-8
Praha : Retro Gallery, 2015, 1. vyd., brož., 97 s., bar. ilustrace, čb foto, biografie, soupis vystavených děl
$28.00

106.
Karbaš, Jiří:
Karel Pokorný : hold krajině
/ Karel Pokorný : tribute to landscape.
Monografie středočeského malíře (*1944) představuje jeho krajinnou a figurální tvorbu. Maloval převážně středočeskou krajinu, významná místa českých dějin a jeho velkou láskou je Itálie, zejména místa v krajinách Veneta, Toskánska a Umbrie. Jeho umělecká tvorba má pevné místo v české expresívní malbě a je vyhledávána pro svou výtvarnou kvalitu a barevnou melodii odborným i laickým publikem.
ISBN 978-80-260-7981-1
Říčany : Karel Pokorný, 2015, 1. vyd., váz., 156 s., bar. ilustrace, soupis výstav, English, German and Italian summaries
$26.60

107.
Kort, Pamela: Umělci a proroci. Kupka, Schiele, Beuys, Hundertwasser a další : průvodce výstavou = Artists and Prophets. Kupka, Schiele, Beuys, Hundertwasser and others : exhibition guide.
Ed. Veronika Hulíková. Výstavu připravila Schirn Kunsthalle ve Frankfurtu ve spolupráci s Národní galerií v Praze. Veletržní palác 22. 7. - 18.10. 2015. E. Schiele vnímal sám sebe jako vizionářského a prorockého umělce, F. Kupka vytvořil jednu z hlavních vývojových linií abstraktní malby prodchnutou spirituální energií, J. Beuys se svou "sociální plastikou" volal po revoluci a F. Hundertwasser zase tvořil holistické spirálové obrazy. Tyto zásadní umělecké postoje by nemohly vzniknout bez vazeb na tzv. "bosonohé proroky". Někteří z nich patřili k umělcům-naturistům, jiní zase byli novodobým ztělesněním Ježíše Krista a další se považovali za sociální revolucionáře. Jejich jména - Karl Wilhelm Diefenbach, Gusto Gräser, Gustav Nagel, Friedrich Muck-Lamberty a Ludwig Christian Haeusser - takřka upadla do zapomnění, ale za svého života se u širokého publika a v avantgardních kruzích těšila velké oblibě. Průvodce stejnojmennou výstavou zasazuje "proroky" a uměleckou avantgardu do dalekosáhlých společensko-historických souvislostí. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7035-584-8
Praha : Národní galerie, 2015, 1. vyd., brož., 67 s., čb a bar. ilustrace, faksimile
$16.80

108.
Kosatík, Pavel:
Baronka v opeře : život a zpívání Jarmily Novotné
/ The Baroness in Opera : life and singing of Jarmila Novotná.
Životopis jedné z největších českých operních zpěvaček (1907-1994). Jako Smetanova Mařenka debutovala v Národním divadle v sedmnácti letech. Stala se hvězdou berlínské i vídeňské Státní opery. Působila v Paříži, Londýně, Buenos Aires i Veroně a Neapoli. Mezi lety 1935 až 1956 byla hvězdou newyorské Metropolitní opery. Spolupracovala s dirigentem A. Toscaninim, režisérem M. Reinhardtem a mnoha dalšími. V roce 1939 emigrovala i s rodinou do USA. Do vlasti se pak vrátila ještě v r. 1947, kdy zde absolvovala koncertní turné. Ve stejném roce také hrála v protiválečném americko-švýcarském (režie Fred Zinneman) filmu Poznamenaní, který byl posléze nominován na Oscara. Za války byla ztělesněním českého vlastenectví, její cyklus Lidických písní se stal přelomem v zahraniční propagaci čs. odboje. A při tom všem, čím se o vlast zasloužila, musela z ní hned dvakrát, v letech 1939 a 1948, uprchnout.
ISBN 978-80-260-8181-4
Liteň : Zámek Liteň, 2015, 1. vyd., váz., 394 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík
$31.40

109.
Kratochvil, Jef:
Za zrcadlem : 1980-1985
/ Behind the Mirror : 1980-1985.
Výpravná publikace shrnující poprvé v knižní podobě unikátní projekt brněnského fotografa Josefa (Jefa) Kratochvila Dech brněnských ateliérů. Na sto padesát koláží, které vytvořil v letech 1980-1985, představuje brněnské výtvarníky. V premiéře byly tyto foto-koláže poprvé prezentovány v roce 1985 na výstavě v galerii Čs. spisovatele. Představuje se zde celá generace brněnských výtvarníků všech typů osmdesátých let dvacátého století.
ISBN 978-80-87807-02-6
Brno : Asociace PCC, 2014, 1. vyd., váz., 139 s., čb a bar. foto
$38.50

110.
Krejčí, Jaromír; Kytnarová Arias, Katarína et al.:
Abusir XXIV : mastaba of Werkaure. Volume I, Tombs AC 26 and AC 32 - Old Kingdom strata.
Monografie vyhodnocuje výsledky archeologického výzkumu hrobky AC 26 (dříve známé jako pyramida Lepsius č. 23) datované do 5. dynastie a hrobek AC 32 z pozdní 6. dynastie, který během tří archeologických sezón v letech 2006-2009 provedl Český egyptologický ústav FF UK. Publikace se zaměřuje na archeologické kontexty datované do Staré říše. Hrobka AC 26 leží v těsné blízkosti pyramidového komplexu královny Chentkaus II. (uprostřed královského pyramidového pohřebiště), demonstruje tedy významné postavení jejího majitele. Jednotlivé kapitoly monografie se zabývají popisem a vyhodnocením architektury mastaby, nálezů datovaných do období Staré říše, rozsáhlého souboru keramiky, stavebních nápisů a značek, archeo-botanickými analýzami makro-zbytků ze sušených cihel a závěry, které se zejména týkají datování hrobek AC 26 a AC 32. Anglicky.
ISBN 978-80-7308-542-1
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014, Ed. Excavations of the Czech Institute of Egyptology, 1. vyd., váz., 303 s., 24 s. obr. příl., čb a bar. ilustrace, plány, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$90.80

111.
Kyas, Vojtěch:
Franz Schubert : mýty a nové pohledy
/ Franz Schubert : myths and new views.
Publikace přibližuje rakouského mistra z českého úhlu pohledu. Upozorňuje na mýty o něm, na jednostranný či nepravdivý výklad biografických, faktografických aj. údajů v české hudební historiografii. V textu klade větší důraz na u nás méně známé skladby instrumentální (symfonie, symfonické fragmenty) a vokálně instrumentální (poslední dvě mše). O písňové, komorní a klavírní tvorbě pojednává autor průběžně; to se týká i důležitých životopisných událostí. Snaží se ukázat, že podíl hudby Čechů na Schubertově tvůrčím rozvoji byl značný. Při práci využil notových, písemných a obrazových materiálů, uložených v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Autor (*1947) je hudební historik, kurátor hudebních sbírek Moravského zemského muzea, specializuje se na dějiny hudby 19. století.
ISBN 978-80-7028-446-9
Brno : Moravské zemské muzeum, 2014, 1. vyd., brož., 106 s., čb a bar. ilustrace, noty, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík, German summary
$12.30

112.
Kyndrová, Dana:
Russians : their icons and desires = Rusové : jejich ikony a touhy
Kniha představuje určitý esej o životě ruského národa, kterému se přední česká humanistická fotografka věnovala téměř 40 let, pohled na národ, který má potřebu ikon - svatých či politických. Renesance pravoslaví po odvržení komunistické ideologie, ruský mesianismus, patos i velikášství. První část knihy je věnována období Sovětského svazu, nicméně stěžejní část tvoří fotografie ze současného Ruska, kdy se po rozpadu sovětského impéria Rusům opět navrací národní sebevědomí. Kniha obsahuje 230 fotografií a detailní popisky s vysvětlením reálií na konci knihy. Anglicky, česky a rusky.
ISBN 978-80-7437-164-6
Praha : Kant, 2015, 1. vyd., váz., 275 s., čb foto, popisky k fotografiím
$96.90

113.
Legiobanka : architektura, lidé, příběhy
/ Legio-Bank : architecture, people, stories.
Ed. Yvonna Fričová. Stěžejní dílo největšího českého architekta 20. století J. Gočára (1880-1945) určilo styl zvaný národní dekorativismus pro oficiální architekturu ve službách nově zrozeného samostatného Československa. Monumentální a umělecky jednotná budova dokončená r. 1923 je originálním českým příspěvkem a součástí evropského slohu art déco. Drobná, leč informacemi a fotografiemi nabitá publikace vypravuje příběh čs. legií a budování jejich bankovního ústavu, představuje tvůrce výjimečné stavby i historii místa, kde stojí, přináší neznámé údaje o proinvestovaných částkách, realizačních stavebních firmách či původním rozvržení interiérů a názorným způsobem vysvětluje mimořádnou sochařskou výzdobu fasády domu.
ISBN 978-80-86652-55-9
Praha : Titanic, 2015, 1. vyd., brož., 68 s., čb a bar. foto, faksimile, plány, bibliografické odkazy
$19.30

114.
Madony na lvu a měkký styl třetí čtvrtiny 14. století : příspěvky z mezinárodního sympozia = Madonnas on Lions and the Soft Style of the Third Quarter of the 14th Century : proceedings from the international symposium.
Ed. Jana Hrbáčová. Výstava Gotické madony na lvu se uskutečnila v roce 2014 v Muzeu umění Olomouc - Arcidiecézním muzeu. V průběhu trvání výstavy se uskutečnilo mezinárodní symposium, jehož se zúčastnili historikové umění z ČR, Polska, Rakouska a Maďarska. Sborník obsahuje odborné statě, nahlížející na problematiku Madon na lvu z nejrůznějších úhlů pohledu - texty jsou věnované ikonografii, či se zabývají analýzou slohu, ať již v Čechách, Slezsku, Malopolsku či v Rakousku. Česky, anglicky, německy.
ISBN 978-80-87149-86-7
Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2014, 1. vyd., brož., 77 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografické odkazy, English and German summary
$10.50

115.
Macháčková, Stanislava:
Galerie z ruky
/ The Out-of-Hand Gallery.
Tato galerie se nachází v Křížovicích u Doubravníka, vysoko nad řekou Svratkou nedaleko hradu Pernštejna. Její výstavní prostory jsou v původní stodole. Ve spodní části galerie bývají autorské výstavy, v horní části jsou vystaveny většinou obrazy autorů kmenových, ale i nových. Galerie se orientuje na moderní umění, vystavuje a prodává obrazy, sochy, skleněné objekty, grafiky, šperky, hedvábné šátky, kabelky i keramiku. Publikace sleduje více než dvacetileté trvání galerie, kterou provozuje paní Macháčková již od roku 1991. Zachycuje všechny konané výstavy i s vernisážemi, a to jak slovně, tak i fotograficky. Text je velice osobní, protože život galerie je pevně srostlý s životem autorky.
ISBN 978-80-7204-915-8
Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1. vyd., brož., 323 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, medailony autorů, soupis výstav
$19.60

116.
Mihule, Jaroslav:
Hudební eseje a morality
/ Music Essays and Moralities.
Autor (*1930) je vysokoškolský pedagog a diplomat. Napsal zakladatelskou monografii Martinů - osud skladatele (2002). Tato kniha esejů je inspirována setkáními se zajímavými osobnostmi: R. Firkušným, R. Kubelíkem, J. Sudkem, J. Patočkou, V. Holzknechtem ad. Spojeny jsou se zajímavými náměty k zamyšlení: o demokracii, svobodě, svědomí, naší hymně, našem charakteru, o velikosti a kráse umění B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka a B. Martinů.
ISBN 978-80-257-1486-7
Polička - Praha : Městská knihovna Polička - Argo, 2015, 1. vyd., brož., 367 s., ilustrace, faksimile, noty, bibliografické odkazy, rejstřík osob
$20.70

117.
Modfolk. Modernita v lidovém : Ateliér designu oděvu a obuvi Liběny Rochové na UMPRUM = Modernity in Folkness : Studio of fashion and footwear design of Liběna Rochová at UMPRUM.
Ed. Lada Hubatová-Vacková. Překlad Irma Charvátová, Tony Long. Katalog představuje novou semestrální kolekci realizovanou v Ateliéru oděvu a obuvi UMPRUM, která vychází z poučení historickým výzkumem lidového řemesla a stavitelství, pracuje s četnými předlohami a fotografiemi z knihovny VŠUP. Cíleně se soustředí na provázanost lidového řemesla s modernistickým designem, tj. na typologii jednoduchých střihů a konstrukčních řešení. Katalog doprovází výstavu, která se koná v brněnské Jurkovičově vile (26.6.-1.11.2015). Je obohacen odborným textem L. Hubatové-Vackové, popisem o vzniku a průběhu práce na oděvní kolekci od L. Rochové a medailony zastoupených autorů. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87989-10-4
Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015, 1. vyd., brož., 127 s., čb foto
$17.50

118.
Novák, Pavel:
Stavby na Novodvorsku a Žehušicku v průběhu staletí
/ Buildings in Nové Dvory and Žehušice Regions in the Process of Centuries.
Publikace se zabývá nížinnou částí bývalých panství Nové Dvory a Žehušice. Dnes je toto území součástí okresu Kutná Hora ve Středočeském kraji. Sledovaný region obsahuje 27 katastrálních území s 33 obcemi a osadami. V popředí zájmu autora jsou stavby, a to především ve smyslu budov. Těm je věnována pozornost jak po stránce historického vývoje (u obytných a zemědělských staveb, kde není možno se opřít o již vydanou literaturu), tak i po stránce vývoje stavebního. Důraz je položen na dodnes existující stavby, stavby zaniklé jsou však alespoň stručně zmíněny. Publikace je rozdělena kromě úvodu a závěru do osmnácti kapitol, z nichž šestnáct je věnováno jednotlivým druhům staveb a úvodní dvě správnímu a urbanistickému vývoji zájmového území.
ISBN 978-80-86874-57-9
Praha : Národní zemědělské muzeum, 2014, 1. vyd., váz., 185 s., čb a bar. foto, mapy, portréty, erby, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$34.90

119.
Olič, Jiří:
Tvrdohlaví 2015
/ The Stubborn 2015.
Publikace vychází ke stejnojmenné výstavě. Střídají se zde práce zcela nové s díly, která jsou již "klasická" a svým způsobem charakteristická, tedy jakési ikony z let osmdesátých. V katalogu jsou prezentováni tito členové skupiny Tvrdohlaví: S. Diviš, M. Gabriel, Z. Lhotský, V. Marhoul, S. Milkov, P. Nikl, J. Róna, Fr. Skála, Č. Suška. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7437-169-1
Litomyšl : Galerie Miroslava Kubíka ve spolupráci s nakladatelstvím KANT, 2015, Ed. Edice katalogů Galerie Miroslava Kubíka, sv. 11, 1. vyd., brož., 71 s., čb a bar. ilustrace, medailony autorů
$19.60

120.
Pácl, Štěpán:
Slovo v prostoru : scénické řešení a divácký prožitek dramatu
/ Word in space : the stage design and viewing experience drama.
Autor (*1982) je jedním z nejpozoruhodnějších českých divadelních režisérů mladší generace, od sezony 2015/2016 je kmenovým režisérem Národního divadla. V jednotlivých kapitolách, věnovaných vybraným inscenacím v různých českých divadlech, zkoumá z různých úhlů pohledu "problémy", před kterými stál společně s dalšími spoluinscenátory - dramaturgy, scénografy a především herci a herečkami. Popisuje také vlastní divácké zážitky z inscenací zahraničních divadel, která dlouhou dobu pravidelně sleduje. Kniha se věnuje šesti inscenacím, na jejichž vzniku se autor podílel jako režisér. Jde o reflexi čtyř inscenací her českých autorů: Konce masopustu J. Topola, Krvavých křtin J. K. Tyla, Periferie Fr. Langera, Z prachu hvězd L. Lagronové, a dvou her autorů zahraničních: Ivanova od A. P. Čechova a Calderónova Vytrvalého prince.
ISBN 978-80-7437-170-7 (K); 978-80-7331-350-0 (AMU)
Praha : Kant - Akademie múzických umění, 2015, Ed. Disk. Velká řada, sv. 33, 1. vyd., brož., 193 s., bar. foto, bibliografie, jmenný rejstřík, English and German summaries
$16.80

121.
Pavel Dias. Fotografie = Photographs : 1956-2015.
Eds. Jan Havel, Filip Láb.
Fotografické dílo Pavla Diase (*1938) patří mezi základní práce české novinářské a dokumentární fotografie.
Stal se jedním z hlavních nositelů odkazu klasické humanistické fotografie u nás a tento životní přístup si udržel až do dnešních dní. Jeho fotografie jsou výjimečné, i přes svou dokumentární či novinářskou podstatu jsou především obecnými, nadčasovými komentáři lidského žití. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-246-3017-5
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., váz., 254 s., čb foto, biografická data, jmenný rejstřík
$34.30

122.
Pyšná sídla mocných : hrady a tvrze na Mostecku.
/ The Proud Seats of the Mighty : castles and strongholds in the Most region.
Eds. Ivan Lehký, Milan Sýkora. Kniha si klade za cíl představit Mostecko vnímané často jen jako industriální krajina bez příběhů a historie z jiného pohledu. Představit je jako místo významných dějinných událostí, jako místo, kde se střetávaly kulturní proudy a jako místo s velkým počtem kulturních památek, jejichž význam často přesahuje hranice regionu. Jako místo, které i přes brutální odsun většiny původního obyvatelstva si udrželo svou tvář.
ISBN 978-80-86531-14-4
Most : Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 2014, 1. vyd., brož., 201 s., bar. foto, plány, bibliografie
$20.30

123.
Rembrandtova tramvaj : kubismus, tradice a "jiné" umění
/ Rembranst's Tram : cubism, tradition, and "other" art.
Ed. Tomáš Winter. Vydáno ke stejnojmenné výstavě. Název Rembrandtova tramvaj, který byl pro výstavu zvolen, není futuristickou ani dadaistickou slovní hříčkou, ale metaforickým vyjádřením problematičnosti mapovaného tématu. Spojení jména uznávaného starého mistra s moderním dopravním prostředkem, který zachytil na svém obraze Vincenc Beneš a jímž ruští avantgardisté v r. 1915 pojmenovali svou výstavu, obsahuje určitý paradox, který chtě nechtě při úvahách nad vztahem kubismu jako dobově nejaktuálnějšího, kontroverzně přijímaného proudu a starších stylových i nestylových projevů vyvstává. Z českých historiků umění se dotyčnými otázkami dosud nejpodrobněji zabýval Vojtěch Lahoda (*1955). Výstava je věnována jeho významnému životnímu jubileu. Publikace je připravená týmem historiků umění z ústavu dějin umění AV ČR.
ISBN 978-80-88027-07-2 (ZČG); 978-80-86890-76-0 (A)
Plzeň - Praha : Západočeská galerie - Artefactum, 2015, 1. vyd., brož., 182 s., čb a bar. ilustrace, bibliografické odkazy
$20.30

124.
S. d. Ch.:
Literárně-provozní trilogie
/ Literary-operational Trilogy.
Sešit obsahuje tři hry S. d. Ch. : Uskutečněná debata, Hora spisovatelů, Snídanička v BIS a vobídek v Ústavu pro studium totalitních režimů a dokumenty mapující dění okolo jejich vzniku a dění následné.
ISBN 978-80-87705-29-2
Praha : Rubato, 2015, Ed. Trentadue, sv. 6, 1. vyd., brož., 67 s.
$10.20

125.
Sedláková, Radomíra; Potůček, Jakub:
Architekt Lubor Marek
/ The Architect Lubor Marek.
Publikace je vydána u příležitosti výstavy, objevující a zhodnocující dílo jednoho z polozapomenutých architektů 20. století na výběru kreseb, plánů a fotografií z fondu sbírky architektury Národní galerie v Praze. Lubor Marek (1915-2000) vstoupil do praxe v r. 1939, až do r. 1950 působil na Slovensku, kde za sebou nechal řadu významných staveb nejrůznějšího druhu - od bytových až po průmyslové. Po r. 1945 realizoval stavby většinou v Nízkých Tatrách, pro něž navrhl řadu ojedinělých rekreačních objektů. Po r. 1950 se vrátil do Prahy a začal se věnovat otázkám typizace.
ISBN 978-80-7035-582-4
Praha : Národní galerie, 2015, 1. vyd., brož., 59 s., čb a bar. foto, ilustrace, faksimile, plány, bibliografie, biografická data, English summary
$19.60

126.
Setkávání : studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské.
/ Meetings : study on medival art dedicated to Klára Benešovská.
Eds. Jan Chlíbec, Zoë Opačić. Kniha si klade za cíl představit středověké umění z různých úhlů v celé šíři, bohatosti a pestrosti, obsahuje studie ke středověké architektuře, sochařství, deskové, nástěnné a knižní malbě i uměleckému řemeslu. Tématika textů je nejen česká, ale zahrnuje v širokém geografickém rozpětí evropskou středověkou kulturu v rozmezí několika staletí. Do knihy přispěli svými texty kromě českých a slovenských badatelů také přední vědci z Francie, Německa, Švýcarska, Anglie, Polska a Maďarska. Svorníkem tohoto badatelského úsilí je osobnost významné medievalistky zejména v oblasti středověké architektury a též neúnavné organizátorky vědeckého života, jejíž zásluhou se šíří poznání českého středověkého umění také v evropských odborných kruzích. Česky, anglicky, francouzsky, italsky, německy a slovensky.
ISBN 978-80-86890-75-3
Praha : Artefactum, 2015, 1. vyd., váz., 543 s., čb a bar. ilustrace, 1 mapa, 1 portrét, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English and German summaries
$28.00

127.
Sládeček, Jaroslav:
Architekti CZ : 20 rozhovorů
/ Architects CZ : 20 interviews.
Kniha dvaceti rozhovorů s pečlivě vybranými osobnostmi současné české architektury, řazenými v pravidelném sledu od nejstarších po nejmladší. Rozhovory jsou doplněné o autentické portréty i řadu skic a fotografií, ilustrujících pochvalné i kritické názory odborníků v oblasti, která se týká nás všech. V knize najdete rozhovory s těmito osobnostmi: I. Ruller, V. Rudiš, A. Šrámková, J. Drápal, Z. Zavřel, L. Lábus, J. Pleskot, P. Hrůša, D. Vávra, S. Fiala, V. Koreis, M. Štěpán, S. Sládeček, S. Rozwałka, T. Klanc, L. Križek, M. Zdebská, P. Nalezený, O. Chybík, M. Krištof a D. Nikitin.
ISBN 978-80-247-5404-8
Praha : Grada, 2015, 1. vyd., brož., 293 s., ilustrace, portréty, bibliografické odkazy, rejstřík
$24.40

128.
Smoláková, Vlasta; Petružela, Honza:
Petr Lébl 50
Publikace k nedožitým padesátinám P. Lébla (1965-1999), nejkontroverznějšího talentu mezi českými divadelními režiséry posledního dvacetiletí 20. století, je obrazivou chronologickou evokací jeho tvorby a vyhraněného režijně-výtvarného konceptu divadla i života, jenž od amatérských začátků v půli 80. let až po profesionální vrcholy v Divadle Na zábradlí v závěru století povyšoval "inspiraci banalitou" v působivé tvůrčí gesto. Fotografie z inscenací a bohatý obrazový materiál (scénické a kostýmní návrhy, divadelní programy a plakáty, režijní kniha, deník ad.) glosuje výběr z Léblových postřehů na okraj divadla. Součástí knihy je DVD s trojicí videozáznamů představení monodramatu Výběrčí s Léblem v hlavní (a jediné) roli. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7008-348-2
Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2015, 1. vyd., brož., 92 s., čb foto, biografie, 1 DVD
$11.60

129.
Svoboda, Ondřej:
Vladimír Soukenka
Monografie scénografa a architekta V. Soukenky (*1953) sleduje jeho divadelní tvorbu od raných činoherních inscenací v 80. letech 20. století v Divadle pracujících v Gottwaldově (dnes Městské divadlo Zlín) do současnosti. Významnými předěly jeho tvorby bylo angažmá v Laterně magice, kam jej v r. 1983 přizval jeho pedagog z Vysoké školy uměleckoprůmyslové prof. Josef Svoboda, a práce televizního architekta. Obě tyto zkušenosti zúročil v scénografiích pro operní a baletní inscenace realizované převážně v Ústí nad Labem, Plzni a Brně. Celou jeho tvorbu naplňuje zájem o kinetiku scény a snaha o divadelní aplikaci "filmového" přiblížení - soustředění pozornosti diváka na detail scény. To vše se plně projevuje v jeho nejlepších inscenacích, operách Kouzelná flétna (1990), Piková dáma (1995) a zvláště pak v nedoceněné inovativní scénografii k Janáčkově Kátě Kabanové (2008). Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7008-351-2
Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2015, Ed. Osobnosti české scénografie, sv. 3, 1. vyd., brož., 139 s., čb a bar. foto, ilustrace, soupis divadelních prací
$15.40

130.
Šámal, Petr; Brožová, Kristýna:
Umění inspektora: Karel Josef Burde (1779-1848)
/ The Art of an Inspector : Karel Josef Burde (1779-1848).
Kniha zachycuje působení a osudy prvního z představitelů Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění, kteří byli historickými předchůdci pozdějších ředitelů Národní galerie v Praze. Publikace se zabývá nejenom Burdeho uměleckou tvorbou (přináší i kompletní soupis jeho grafického díla), ale samostatnou pozornost věnuje také jeho sběratelským a institucionálním aktivitám. Většina vyobrazených prací nebyla nikdy publikována. Prostřednictvím reprodukčního díla J. K. Burdeho jsou navíc zachyceny již nezvěstné kresby renesančních, barokních i současných mistrů.
ISBN 978-80-7035-578-7
Praha : Národní galerie, 2015, 1. vyd., brož., 163 s., čb a bar. ilustrace, soupis grafického díla, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$23.10

131.
Šustíková, Věra:
Zdeněk Fibich a český koncertní melodram
/ Zdeněk Fibich and the Czech Concert Melodrama.
Český koncertní melodram patří pro svou četnost, kvalitu a typovou rozrůzněnost v celosvětovém měřítku k nejbohatším a nejvýznamnějším. Za jeho zakladatele je považován právě Zdeněk Fibich (1850-1900), jeho tvorba je tedy základním pilířem i této práce, avšak na rozdíl od předešlých pojednání si klade za cíl sledovat především kontext tvorby koncertních melodramů jako samostatného žánru a místo Fibichových děl v něm. Z tvorby dalších skladatelů si práce blíže všímá jednak těch děl, která mohla mít vliv na jeho tvorbu, jednak takových, u nichž je předpoklad, že z Fibichovy tvorby vycházejí.
ISBN 978-80-244-4263-1
Olomouc : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2015, Ed. Monografie, 1. vyd., váz., 295 s., noty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$26.30

132.
The Genesis of Creativity and the Origin of the Human Mind.
Eds. Barbora Půta, Václav Soukup. What is it about human beings that makes us creative, able to imagine and enact new possibilities for life and new solutions to problems in a way that no other animal can? The authors included in The Genesis of Creativity and the Origin of the Human Mind explore this question in essays and studies from a range of specializations and backgrounds. Experts on culture, art, and evolution come together to describe, analyze, and interpret the origins of artistic creativity and the anatomical and neurological structures that contribute to it. Essays focus on the origins of art in the Upper Palaeolithic as well as on manifestations of artistic creativity in preliterary societies and tribal cultures that have been preserved to the present day. The interdisciplinary approach to the topic accentuates the wide array of possible methodologies and interpretations of artistic manifestations in particular historic and cultural contexts.
ISBN 978-80-246-2677-2
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., váz., 333 s., čb a bar. ilustrace, mapy, bibliografie, rejstříky
$55.30

133.
Tyllner, Lubomír; Traxler, Jiří; Thořová, Věra:
Průvodce po pramenech lidových písní, hudby a tanců v Čechách
/ The Czech Folk Song, Music and Dance Sources Guide.
Publikace zahrnuje jak rukopisné, tak tištěné prameny lidové hudby. Podává informace o kompaktních pramenných celcích, nikoli o jednotlivých písních nebo instrumentálních zápisech. Autoři se soustředili na prameny z území Čech a do jisté míry i českých enkláv v zahraničí (Daruvar, Volyň). Do přehledu pramenů nejsou zahrnuty kramářské tisky, vyjma těch písní, které přešly do lidové tradice. V průvodci jsou rovněž podchyceny záznamy tanečních melodií. K záznamům je pak připojena informace o názvech tanců a popis tanečních kroků, které jsou uvedeny v původních pramenech.
ISBN 978-80-85010-09-1
Praha : Etnologický ústav Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., váz., 710 s., ilustrace, faksimile, noty, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$53.30

134.
V za(u)jetí malostranských stratigrafií : sborník k životnímu jubileu PhDr. Jarmily Čihákové
/ In Captivity and Favour of Lesser Town Stratigraphies : collection for life anniversary of PhDr. Jarmila Čermáková.
Eds. Jaroslav Podliska et al. Sborník je věnovaný archeoložce, dlouholeté pracovnici Národního památkového ústavu. Přispěli do něj její kolegové-archeologové a jejich příspěvky se týkají archeologie středověké Prahy. Publikace rovněž obsahuje
seznam výzkumů J. Čihákové. Výstup z databáze Seznam archeologických výzkumů NPÚ archeologického odboru Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze. Bibliografie PhDr. Jarmily Čihákové. Kompletní soubor publikovaných i nepublikovaných článků a příspěvků.
ISBN 978-80-7415-105-7
Praha : Nová tiskárna Pelhřimov, 2015, 1. vyd., váz., 291 s., čb a bar. ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English summaries
$21.00

135.
Vačkář, Martin; Havelka:
V rytmu swingu buší srdce mé
/ My Heart Beats in the Rythm of Swing.
Divadelní inscenace o mimořádném swingaři a klavíristovi Jiřím Traxlerovi (1912-2011), v níž Ondřej Havelka zúročuje svou celoživotní vášeň pro jazz. Tak trochu životopisný, tak trochu "vymyšlený" příběh o svobodě hudby ve dvou nesvobodných režimech 20. století. Součástí publikace je kromě textu hry také několik vzpomínkových statí na Traxlera od O. Havelky a M. Vačkáře, pohled na Traxlera z muzikologického hlediska (Antonín Matzner) a také úryvky z původních pamětí. Kromě toho nechybí bohatá obrazová příloha jak historická, tak zcela divadelní. Vydáno k premiéře v Národním divadle, v hlavních rolích Igor Orozovič a Pavla Beretová, za účasti Melody Makers.
ISBN 978-80-7258-532-8
Praha : Národní divadlo, 2015, 1. vyd., brož., 165 s., čb a bar. foto, medailony inscenátorů a herců
$7.70

136.
Veselý, Antonín:
Dramatik František Adolf Šubert.
/ The Playwright Adolf Šubert.
Ed. Martin Kučera. První ředitel Národního divadla F. A. Šubert (1849-1915), člověk mimořádně aktivní a zasloužilý hned v několika ohledech, dosud neměl žádnou vydanou monografii. Kniha je zrevidovaným rukopisem z pera novináře, uměleckého kritika a literárního historika A. Veselého (1888-1945). Autor a v jeho stopě editor publikace sledují Šubrta v celém vývoji jeho dramatické tvorby, v minulosti neprávem podceňované, od studentských počátků přes složité překonávání romantické estetiky a soudobých vlivů francouzských až po několik závažných pokusů o soudobé realistické drama, které plnily aktuální průkopnickou úlohu v české dramatické produkci. Jejich závažnost autor dokazuje přesvědčivě, na základě důkladného pramenného studia a v širším kulturním a politickém kontextu.
ISBN 978-80-246-3074-8
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 337 s., bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$25.90


PRAGENSIA

137.
Arazim, Jan:
Trolejbusy a trolejbusové tratě, díl 2. Levý břeh Vltavy
/ Trolleys and Trolley Tracks, Vol. 2. The Left Bank of Vltava River.
Trolejbusová doprava v Praze patří na rozdíl od tramvajové a autobusové již zcela do kategorie "zmizelá". Přesto utvářela po několik desetiletí obraz hlavního města a dodnes přežívá v paměti jeho obyvatel. Vrcholným obdobím trolejbusové přepravy v Praze byla padesátá léta 20. století, méně se už ovšem ví, že trolejbusy brázdily pražské ulice již na konci třetí dekády. Knihu doprovázejí dvě stovky unikátních archivních fotografií.
ISBN 978-80-7432-635-6
Praha - Litomyšl : Paseka, 2015, Ed. Zmizelá Praha, 1. vyd., váz., 180 s., čb foto, orientační plánky, bibliografie
$25.20


MÍSTOPIS, MÍSTNÍ HISTORIE, PRŮVODCE / TOPOGRAPHY, LOCAL HISTORY, GUIDES

138.
Fibich, Ondřej:
Slovníček šumavských strašidel
/ Little Dictionary of Šumava Mountains Poltergeists.
Půvabný kapesní slovníček všech strašidel, která se proháněla Šumavou a naháněla strach zdejším obyvatelům. Autentické pověsti, tak jak si je vyprávěli Šumaváci obou zdejších národů. Autor (*1954) je český básník a prozaik, v současné době žije ve Strakonicích, zabývá se krajinou Šumavy a Práchně z hlediska místopisného i folklórně-historického. Ilustrace Petr Štěpán.
ISBN 978-80-8800-205-5
Strakonice : Hrad Strakonice, 2015, 1. vyd., váz., 229 s., ilustrace
$13.20

139.
Panoch, Pavel:
Hradec Králové : průvodce po architektonických památkách od středověku do současnosti
/ Hradec Králové : a thumbnail sketch of the development from the middle ages to the present.
Hradec Králové tvoří ojedinělý urbanistický a architektonický soubor staveb nejvyšší kvality od středověku po současnost. Vedle gotických, renesančních, barokních a klasicistních památek se kniha soustředí především na moderní architektonické styly z období mezi světovými válkami, jejichž hodnota a pestrost městu přinesla označení "Salon republiky". Kromě staveb renomovaných architektů J. Kotěry, J. Gočára, F. Sandera ad. nás kniha provede i po méně známých a neprávem opomíjených realizacích veřejných, obytných, kulturních, i technických či průmyslových staveb. Fotografie Štěpán Bartoš.
ISBN 978-80-7422-326-6
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 1. vyd., brož., 355 s., ilustrace, bar. foto, bibliografie, rejstříky, English summary
$24.40

140.
Šimánek, Jan:
Putování Doudlebskem za jeho písmáky
/ Wondering Through Doudleby Region for Its Scribes.
Kniha přibližuje národopisnou oblast Doudlebska - regionu, který se rozkládá na jihu Čech mezi Českými Budějovicemi, Českým Krumlovem, Borovany, Kaplicí a Trhovými Sviny. Každá z 21 kapitol se zaměřuje na jednu osobnost písmáka (historika, spisovatele, národopisce či lidového kronikáře), který po sobě zanechal zajímavé písemné dílo či memoáry se vztahem k rodné obci či regionu. Vedle medailonů písmáků tak práce obsahuje i zajímavé ukázky z jejich děl s cennými poznatky o lidové kultuře Doudlebska - lidových zvycích, krojích, pověstech, folklóru a především všedním i svátečním životě jihočeského venkova v minulosti.
ISBN 978-80-88030-03-4
České Budějovice : Veduta, 2015, 1. vyd., váz., 190 s., čb foto, ilustrace, mapa, bibliografie, slovník, rejstřík
$17.50

141.
Vávra, Josef:
Dějiny královského města Kolína nad Labem : od roku 1618 do roku 1888
/ History of the Royal Town Kolín nad Labem : from 1618 to 1888.
Reprint vydání z r. 1888. Dějiny královského města Kolína nad Labem je dosud jedinou syntézou dějin města Kolína a dosud nenalezla náhradu v novém zpracování. I pro dnešního badatele a čtenáře je potřebným zdrojem poučení. Autor Vávra (1838-1912) čerpal i z pramenů dnes ztracených nebo nezvěstných. A tak i přesto, že poslední vydání vyšlo již více než před 100 lety, zůstává toto dílo v řadě ohledů základní pomůckou, po které musí zájemce o kolínskou historii sáhnout.
ISBN 978-80-257-1439-3
Praha : Argo, 2015, takto 1. vyd., váz., 448 s., ilustrace, rejstřík
$20.20

142.
Vokolek, Václav:
Neznámé Čechy, díl 7 : posvátná místa jihozápadních Čech
/ Unknown Bohemia, Vol. 7 : sacred places of South-Western Bohemia.
Poslední díl významného projektu Neznámé Čechy se věnuje mimořádným duchovním lokalitám rozsáhlého území od Šumavy až k Chebu. Jsou to místa spojená s tradiční posvátností, poutní místa, stavby plné symbolů a jejich vzájemné překvapivé vztahy, uctívané kameny a vody, ale také dávno zapomenutá místa neznámých kultů. Historická fakta v knize doplňují dávné pověsti, které odrážejí zarážející souvislosti, příkladně spojení hradu Andělská hora s potomky krále Artuše.
ISBN 978-80-204-3871-3
Praha : Mladá fronta, 2015, 1. vyd., váz., 287 s., bar. foto, ilustrace, mapa, bibliografie
$24.40


LITERATURA - POESIE A PRÓZA, KOMIKS / LITERATURE - POETRY AND PROSE, COMICS

143.
Bartošek, Karel:
Z papírků : 1973-74
/ From Little Papers : 1973-1974.
Autentické deníkové záznamy angažovaného intelektuála z normalizačních let. Práce, každodenní starosti, politické i soukromé události, rodina, občasné výslechy, především však setkávání s lidmi. V textech vystupují konkrétní osoby známých i neznámých jmen, celebrity i obyčejní lidé s konkrétními názory a postoji. K. Bartošek (1930-2004) byl český a po emigraci francouzský historik a publicista. Je mj. autorem knih Český vězeň (2001), Češi nemocní dějinami (2003) a spoluautorem Černé knihy komunismu (1999).
ISBN 978-80-7432-600-4
Praha - Litomyšl : Paseka, 2015, 1. vyd., brož., 174 s., čb foto, medailony osobností, seznam zkratek
$17.40

144.
Benešová, Božena:
Prózy
/ The Prose.
Uspořádání, ediční příprava, komentář a vysvětlivky Zuzana Jürgens a Marie Havránková. Prozaička B. Benešová (1873-1936) patřila v mládí k přátelskému okruhu Růženy Svobodové a F. X. Šaldy, ale její díla nešla ve stopách secesně novo-romantických děl Svobodové. Od počátku tíhla k hutnému, věcnému výrazu a promyšlené stavebnosti. Z jejích próz přináší edice Česká knižnice soubor, který obsahuje dvě knihy povídek z prvního tvůrčího období Nedobytá vítězství (1910) a Myšky (1916). Tato díla doplňuje poslední a nejznámější autorčina próza Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová (1936).
ISBN 978-80-7491-440-9
Brno : Host, 2015, Ed. Česká knižnice, v tomto souboru 1. vyd., váz., 353 s., bibliografie
$23.00

145.
Bláha, Petr:
Týdenní předčasnosti : soukromé svědectví o roku, ve kterém se mohlo něco stát
/ The Weekly Prematurity : private testimony of a year in which something could happen.
Kniha je průhledem do soukromě vnímaných událostí jednoho roku, který se lišil od ostatních tím, že byl předznamenán předpovědí konce světa. Autor tuto zvláštnost rozehrává do obecnějších dějinných perspektiv, z jejichž nadhledu prochází běžnými životními situacemi. V jeho pravidelných záznamech se tak tyto situace dotýkají něčeho, co zaměstnává lidskou mysl bez ohledu na senzační předpovědi. Autor (*1965) je filosof a historik, v současnosti působí na Filosofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
ISBN 978-80-7272-697-4
Praha : Dauphin, 2015, 1. vyd., brož., 223 s.
$17.40

146.
Bolavá, Anna:
Do tmy
/ Into the Darkness.
Příběh osamělé, nemocné ženy, která většinu života zasvětila sběru, sušení a odevzdávání léčivých rostlin, má od počátku nádech apokalypsy. Děj se posouvá kupředu pomocí detailně propracovaného "plánu sběru". Konstantou je pak úterý, výkupní den, kdy hrdinka nedočkavě navštěvuje výkupnu. I přes pomalé, zdánlivě nevzrušené tempo probublává pod hladinou podivný neklid. Rafinovaný styl nás kapitolu po kapitole vtahuje hlouběji: hlouběji do staré půdy, hlouběji do prokletí sběru bylin. Kniha je autorčiným (*1981) prozaickým debutem, r. 2013 vydala básnickou sbírku Černý rok.
ISBN 978-80-207-1622-4
Praha : Odeon, 2015, Ed. Česká řada, sv. 27, 1. vyd., váz., 227 s.
$18.10

147.
Bondy, Egon:
Básnické spisy II : 1962-1975
/ Poetic Writings, Vol. II : 1962-1975.
K vydání připravil, ediční zprávu a komentář napsal Martin Machovec. E. Bondy (1930-2007), legenda českého undergroundu, byl svérázný filosof, pozoruhodný prozaik a především - vynikající básník. Projekt Básnických spisů si klade za cíl představit v úplnosti jeho básnickou tvorbu, včetně dosud nevydaných, nově objevených či zrekonstruovaných textových materiálů.
ISBN 978-80-257-1574-1
Praha : Argo, 2015, 1. vyd., váz., 1 121 s., portréty, poznámky
$38.40

148.
Cílek, Roman:
Případ Formis : osudové drama muže, který se postavil zlu
/ The Formis Case : the fatal drama of a man, who stood againts evil.
Záhadná smrt inženýra Rudolfa Formise, emigranta z hitlerovské "třetí říše", kterého v lednu 1935 v hotelu Záhoří u Štěchovic zlikvidovala "popravčí četa" vyslaná z Německa, otřásla tehdy veřejným míněním nejen u nás, ale i ve světě, a v průběhu času se stala doslova legendou. Zkušený autor literatury faktu se "případu Formis" věnoval řadu let, vyhledal a vyzpovídal svědky, navštívil archivy, podnikl osobní pátrání a dramatickým způsobem zachytil činy jednotlivých aktérů doslova hodinu po hodině.
ISBN 978-80-905945-8-6
Praha : MarieTum, 2015, 1. vyd., váz., 191 s.
$13.90

149.
Čechova, Dora:
Padaná letní jablka
/ Fallen Summer Apples.
Kniha povídek, kde hybatelkami mužských osudů jsou ženy. Autorka (*1971) nachází krásu ve všedních detailech vztahů a odhaluje hloubku okamžiků, které často bez povšimnutí míjíme. V tematicky různorodých příbězích si pokládá otázky, proč někdo dokáže na lásku čekat celý život, proč jsou chvíle, kdy se cítíme šťastní, tak křehké a proč milujeme ty, kteří nás odmítají. Hrdinové povídek věří a ubezpečují se, že láska nakonec každému nechává naději.
ISBN 978-80-87260-72-2
Praha : Labyrint, 2015, 1. vyd., váz., 195 s., ilustrace
$17.20

150.
Čejka, Jaroslav:
Most přes řeku zapomnění : politicko-erotický retroromán
/ Bridge over the River of Oblivion : political and erotic retro-novel.
Autobiografický román, román doznání a vyznání, účet, rekognoskace života, vysvětlivky pod čarou. Osudy hlavního hrdiny se až příliš podobají životním peripetiím básníka a prozaika J. Čejky, plným opakujících se kontrastů. Začal jako dělník, protože nebyl přijat z politických důvodů ke studiu na vysoké škole, posledních pár měsíců před listopadem 1989 pracoval jako zástupce vedoucího oddělení Ústředního výboru KSČ, mezitím byl projektantem, kulisákem, dramaturgem, novinářem. Poté působil v reklamě, než se stal invalidním důchodcem. Autor vypráví svůj příběh ze strany "poražených", ale není sebelítostivý ani nostalgický.
ISBN 978-80-87683-49-1
Praha : Novela Bohemica, 2015, 1. vyd., váz., 475 s.
$27.90

151.
Čejka, Jaroslav:
Prosranej život
/ Fucked Up Life.
Žít se syndromem dráždivého tračníku je velký handicap, a když se jejímu "nositeli" v životě téměř nic nedaří, tak co je to za žití? Jak jinak pojmenovat vyprávění o nešťastníkovi, který nejen že prohrál svou profesní kariéru, manželství a rodinu, ale ještě k tomu žije od záchodu k záchodu? Josefův groteskně tristní příběh se pokouší pochopit celkem pět osob: vypravěč, exmanželka, dcera, on sám a nakonec mladý kněz. Každý přidává svůj díl pravdy, každý odebírá část pravdy minulé. Román o smolaři Josefovi se odehrává od začátku sedmdesátých let až do přítomnosti.
ISBN 978-80-87683-44-6
Praha : Novela Bohemica, 2015, 1. vyd., brož., 184 s.
$17.40

152.
Čertova kuchyně : pověsti a vyprávění z města Jičína a okolí
/ Devil's Kitchen : rumors and tales of the Jičín town and surroundings.
Ed. Pavel Hájek. Kniha je plastickou literární mapou města Jičína a jeho okolí, mozaikou krajiny jak vystřižené ze sna, poskládanou ze známých i neznámých příběhů a vyprávění ze 17.- 20. století. Na jejích stránkách se setkávají barokní jezuita Bohuslav Balbín, "kolaborantský pekelník" Josef Váchal, básník české renesance Šimon Lomnický z Budče, věhlasný amatérský historik Franz Alexander Heber či řídící učitel Bílek z Jičíněvsi. Součástí knihy je rozsáhlý komentář, který přináší "rodokmen" každé pověsti: citace zdroje, bibliografický soupis všech jejích verzí a její zařazení do širších kulturněhistorických souvislostí. Ilustrace Bára Krautz.
ISBN 978-80-7491-589-5
Brno : Host, 2015, 1. vyd., váz., 406 s., ilustrace, bibliografie, rejstřík
$27.90

153.
David, Martin:
Rybář na řece Ogh : výběr básní
/ The Fisherman on Ogh River : sellection of poems.
Sbírka je bilanční knihou básníka střední generace (*1964), žijícího v severních Čechách. Je to řádka jedinečných básní, vytříbených svým tvarem, s plnokrevností metafor a básnických obrazů, často s existenciálním přesahem. Autor knižně vydal básnické sbírky Listí pro jablko (1995), Jiné výkladní skříně (1999) a Venkoncem (2003). Publikoval rovněž v řadě literárních časopisů (Weles, Tvar, Host, Psí víno ad.).
ISBN 978-80-87688-36-6
Hradec Králové : Milan Hodek, 2015, 1. vyd., váz., 193 s.
$13.90

154.
Deml, Jakub:
Sebrané spisy, sv. III. Moji přátelé a smrt, aneb Texty prvního expresionismu
/ Collected Writings, Vol. III. My friends and death, or The texts of first expresionism.
Eds. Martin C. Putna, Záviš Šuman, Jakub Vaníček. Svazek obsahuje beletristické texty z let 1912-1917. Pro vzrušený styl a kontrast mezi "světlým" a "temným" viděním světa bývají označovány jako expresionistické. Jedná se o texty: V Zabajkalí. Ze zápisků Neznámého (1912) je první Demlova knižní próza. Hrad smrti (1912) uvedl J. Demla do české literatury jako básníka děsu a smrti. V Moji přátelé (1913) oslovuje květiny jako svědky lidského života i křesťanského obrazu světa. Tanec smrti (1914) je souborem kratších, často snových textů. Protiklad k prózám smrti představuje Miriam (1916), kniha extatických vyznání lásky. Věštec (1917) je dialog v duchu okouzlení březinovským symbolismem. První světla (1917) jsou přepracovanou verzí Demlovy básnické prvotiny Notantur lumina (1908).
ISBN 978-80-200-2402-2
Praha : Academia, 2015, 1. vyd., váz., 570 s., 12 s. obr. příl., jmenný rejstřík
$31.90

155.
Douda, Karel:
Na dokluzu, aneb Stále s Blaníkem
/ On the Glide, or Still With Blaník.
Kniha je volným pokračováním autorovy před nedávnem vydané knížky Plachtařský sklerotikon (2014). Opět nás uvádí do zákulisí jeho dnes již mnohaleté činnosti plachtařského instruktora v aeroklubu Praha - Letňany.
ISBN 978-80-87567-71-5
Cheb : Svět křídel, 2015, 1. vyd., váz., 211 s., čb foto
$17.50

156.
Dvořáčková, Vlasta:
Kdo v Slunci chodí
/ Who Walks in the Sun.
Autorský výbor z díla. Autorka (*1924), básnířka, působila jako nakladatelská redaktorka a překladatelka z angličtiny a především polštiny (C. Milosz, T. Rozewicz a W. Szymborska). "Schopnost zachytit krásy všedních okamžiků a hluboce je znovu a znovu a jinak prožívat, zakořeněnost v české kultuře a především v české krajině, citovost i etický rozměr, v průběhu let postupně vzrůstající reflexivnost - tak by se snad dala stručně zachytit podstata veršů, ať už vznikaly před desítkami let, v dobách básnířčina mládí, anebo dnes po dlouhém (a samozřejmě někdy nelehkém) životě." (Daniela Lehárová).
ISBN 978-80-7485-053-0
Brno : Barrister & Principal, 2015, 1. vyd., brož., 157 s., ilustrace
$13.70

157.
Formánek, Jaroslav:
Škrábanice
/ The Scrawl.
Hrdinové sedmera povídek dospívají k ostrému vědomí přítomnosti jako trvalého napětí mezi dotíráním paměti, která unikavě vzdoruje našim pokusům vtisknout minulosti smysl, a neodbytnou nutností volit další krok na cestě do budoucnosti, jejíž jedinou jistotou je úžící se horizont. Číhavé úzkosti, neovladatelné zlobě, plíživé rezignaci a dalším věrným průvodcům člověka Formánek ve svých povídkách nahlíží pod jejich vynalézavě potměšilé masky rytmizovaným sledem úsporných popisů, fragmentů vnitřní řeči a náběhů k dramatickému dialogu.
ISBN 978-80-87037-73-7
Praha : Revolver Revue, 2015, Ed. Edice Revolver Revue, sv. 90, 1. vyd., váz., 111 s., čb foto
$14.70

158.
Hauser, Michael:
Katarze
/ Catharsis.
Verše oproštěného jasu a přetavené smyslovosti. Básně očišťují vztah k věcem, které jsou dnes přetížené kontexty a významy a pozbývají svou naléhavost: země, láska, věčnost, víra. Sbírku doprovázejí kresby významného českého sochaře Jana Hendrycha. Sbírka je básnickým debutem filosofa a vysokoškolského učitele, zakladatele občanského sdružení SOK-Sdružení pro levicovou teorii, který se kromě studií a esejů představil také knihou rozhovorů Kopat do žuly motykou (2014).
ISBN 978-80-87683-48-4
Praha : Novela Bohemica, 2015, 1. vyd., brož., 45 s., ilustrace
$13.00

159.
Hejnic, Otto:
Sifon, Venda a jejich lásky
/ Sifon, Venda and Their Loves.
Po knihách povídek O času a ohni (2007) a Zase zvednout hlavu (2010) přichází liberecký spisovatel (*1945) tentokrát s románem. V něm opouští své dosud tak časté hrdiny ženoucí se za nesmyslnými cíli a soustřeďuje se na dvojici kamarádů-loserů, kteří zůstali na ocet. Těmito protagonisty jsou hezoun Petr, zvaný Sifon, synek z česko-německého manželství, a věčně usměvavý Venda, opožděný plod pozdní lásky. Jejich osudy jsou v průběhu děje konfrontovány s osudy žen, jež jim zkříží cestu. Mezi tyto osudové ženy však patří také matky obou přátel, milované i nenáviděné, jež hrají v životech svých synů naprosto zásadní role.
ISBN 978-80-87607-45-9
Liberec : Bor, 2015, 1. vyd., váz., 262 s., ilustrace
$19.30

160.
Herz, Juraj:
Autopsie : (pitva režiséra)
/ Autopsy : (the dissection of a director).
Autobiografie známého filmového režiséra (*1934). Mezi jeho nejznámější filmy patří na Oscara navržený Spalovač mrtvol (1968), drama Petrolejové lampy (1971), které bylo uvedené v Cannes, pohádka Panna a netvor (1978) nebo první český horor Upír z Feratu (1981). Za své celoživotní dílo obdržel v roce 2009 Českého lva. V roce 2010 obdržel na festivalu v Karlových Varech Křišťálový glóbus za dlouholetý umělecký přínos světové kinematografii. J. Herz vypráví s nezvyklou upřímností nejen o pozadí natáčení svých filmů, ale jeho vzpomínky jsou zároveň svědectvím o době nedávno minulé a o podmínkách, ve kterých žili a tvořili čeští a slovenští filmaři a divadelníci druhé poloviny dvacátého století.
ISBN 978-80-204-2892-9
Praha : Mladá fronta, 2015, 1. vyd., váz., 517 s., čb a bar. foto, faksimile, filmografie, rejstřík osob
$34.90

161.
Junek, Vladimír:
Eliška Junková vlastní rukou
/ Eliška Junková by Her Own Hand.
E. Junková (1900-1994) je legendou světového automobilového závodění. Ve dvacátých letech 20. století byla nejrychlejší ženou světa za volantem a jako jediná žena se v dosavadní historii závodů typu Grand Prix dokázala vyrovnat nejlepším jezdcům. Na vozech Bugatti porážela mužské šampiony: zvítězila v 1. Velké ceně Německa, úspěch slavila v sicilském závodu Targa Florio. Za jejími mimořádnými výsledky stála píle, vytrvalost, silná vůle a pevný charakter. Kniha přináší výběr osobních poznámek, úryvků z korespondence, citací z poskytnutých rozhovorů, vzpomínek a archivních fotografií. Postřehy ze světa automobilismu a závodění, pohled na život či obecné úvahy vykreslují silnou osobnost této inspirativní ženy.
ISBN 978-80-87971-03-1
Praha : Verzone, 2015, 1. vyd., brož., 55 s., čb foto
$16.70

162.
Juráček, Pavel:
Situace vlka : (western 1971-1982).
/ The Situation of a Wolf : (western 1971-1982)
Ed. Pavel Hájek. P. Juráček napsal Situaci vlka na motivy povídky J. Londona Neočekávané. Základní osnovu příběhu z časů "zlaté horečky" na přelomu 19. a 20. století víceméně převzal, avšak jednání hlavních postav - výrazně nevystupující z žánru klasických zlatokopeckých vyprávění - nikoli. Až barvotiskově předvídatelnou touhu po bohatství nahradil syrovou sondou do nitra lidských instinktů. Na půdorysu malého společenství, vydaného všanc nedozírné krajině dalekého severu a jejímu neúprosnému přírodnímu řádu, vytvořil mimořádně působivé, existenciální drama.
ISBN 978-80-87490-62-4
Praha : Knihovna Václava Havla, 2015, Ed. Dílo Pavla Juráčka, sv. 10, 1. vyd., brož., 274 s., čb foto, faksimile
$20.20

163.
Kohout, Jan:
Zachvívadla a čmároděje
/ Tremorstuffs and Doodle-Acts.
Sbírka surrealistických básní. Autor (*1960) je básník, malíř, autor objektů a asambláží. Členem surrealistické skupiny je od r. 2000. Publikoval časopisecky (Analogon, Weles), samostaně vydal sbírky Pohádka o Ničem (2004) a Motýli nad propastí (2013). Je rovněž zastoupen ve sborníku Nejlepší české básně (2011, 2013). Ilustrace autor.
ISBN 978-80-905968-5-6
Praha : Sdružení Analogonu, 2015, Ed. Druhá řada Edice Analogonu, sv. 7, 1. vyd., váz., 63 s., ilustrace
$13.20

164.
Kroutvor, Josef:
Chvály, pocty i rozpaky : úvahy o řemesle, obyčejných věcech a krajině
/ Praises, Honors and Discomforts : reviews on craft, ordinary things and a landscape.
Autor (*1942) se ve své nové knize zamýšlí nad obyčejnými a zdánlivě banálními věcmi, které považujeme za samozřejmé, aniž bychom si uvědomovali, že pomalu z našeho života mizí. Píše o hrnčířích, sklářích, výrobcích ručního papíru, vůni terpentýnu, starém designu, venkovské hospodě, cikánském putování, psaní textů obyčejnou tužkou, o větru, kamenech, starých alejích, o svobodě. Připomíná, že i malé věci mají v našem životě své místo, práce rukou má svůj smysl i v době vyspělých technologií a ohrožené druhy se nevyskytují jen v přírodě.
ISBN 978-80-87377-66-6
Praha : Pulchra, 2015, Ed. Eseje, sv. 21, 1. vyd., brož., 165 s., čb foto, bibliografie
$17.40

165.
Kundera, Milan:
O hudbě a románu
/ On Music and Novel.
Svazek obsahuje dva eseje: Improvizace na počest Stravinského (poprvé otištěno v časopise L'Infini v r. 1991, později v autorově počeštění v časopise Host) a Improvizace: Nietzsche, André Breton, Chopin, Thomas Mann, Musil, Beethoven… (r. 1992 v časopise L'Infini, česky časopis Host). Na záložce je psáno: "Neobávejte se: to není žádná univerzitní přednáška, ale úvaha plná překvapivých odboček, vzpomínek, polemických pasáží i vtipů, vyprávěných někým, kdo byl celým svým životem spjat jak s románem, tak s hudbou, těmito dvěma uměními, která patří Evropě více než kterákoli jiná, protože právě ona Evropu vytvořila. Není to ostatně žádné nedorozumění, že za knihu Zrazené testamenty - z níž pocházejí obě části této knížky - byla Kunderovi v roce 1996 udělena cena americké Společnosti hudebních skladatelů (ano, hudebních skladatelů)."
ISBN 978-80-7108-349-8
Brno : Atlantis, 2014, v tomto souboru 1. vyd., brož., 95 s., noty, bibliografické odkazy
$9.70

166.
Kundera, Milan:
Ptákovina : divadelní hra
/ Blunder : theatre play.
Divadelní hra z roku 1968 s úvodním textem M. Kundery Autor se ptá autora. O své komedii říká: "že je to komedie do té míry nevážná, že je to víc než komedie: že je to ptákovina." Její spletitý děj spustí Ředitel, který namaluje ve třídě na tabuli obrázek kosočtverce. A přijde se na to. Nastává vyšetřování a do hry vstupuje také všemocný muž města, Předseda. Mýty opředená komedie se u nás hrála jen krátce v roce 1969.
ISBN 978-80-7108-353-5
Brno : Atlantis, 2015, 1. vyd., váz., 135 s.
$14.60

167.
Mácha, Karel Hynek:
Básně
/ Poems.
Edičně připravili a komentář napsali Miroslav Červenka a Marta Soukupová, současné vydání aktualizovala Markéta Selucká.
Reedice svazku básní K. H. Máchy zachovává koncepci předchozích vydání (1997, 2002), obsahuje vedle Máje a dalších proslulých textů také autorovy prvotiny, německy psané básně a verše z jeho próz.
ISBN 978-80-7491-537-6
Brno : Host, 2015, Ed. Česká knižnice, v České knižnici 3. vyd., váz., 350 s., bibliografie
$23.00

168.
Mazanec, Petr:
Osmý sešit : verše a texty
/ The Eigth Notebook : verses and texts.
Intimní sbírka intimních básní prodchnutých vírou, venkovem, moudrostí. Svou skromností a civilností výjimečný jev na české poetické scéně. Autor (*1945) je regionální historik a básník. Žije v obci Veselá u Počátek na Vysočině. Naposledy vydal sbírky Kdo v zlaté struny zahrát zná (2012) a Sedmý sešit (2013). Publikoval v revuích Kontexty, Souvislosti a Aluze.
ISBN 978-80-7272-707-0
Praha : Dauphin, 2015, 1. vyd., brož., 96 s.
$16.00

169.
Menšík, Radovan:
Vedlejší pokoje
/ Ancillary Rooms.
Vítězný román 20. ročníku Literární ceny Knižního klubu. Románový debut mladého autora (*1986) je mozaikou situací, v nichž se v jednu chvíli ocitnou obyvatelé několika pokojů venkovského penzionu. Díky přitažlivé vypravěčské linii se záhy dozvíme, že to, co vypadalo jako simultánní mikro-příběhy cizích lidí, je ve skutečnosti setkáním týchž postav v různých fázích života. Magický příběh ze současnosti jako pokus o "filozofický román".
ISBN 978-80-242-5006-9
Praha : Knižní klub, 2015, 1. vyd., váz., 236 s.
$18.80

170.
"Milá Pampeliško" - "Lieber Hugo" : die Korrespondenz zwischen Hugo (sowie Bibi) Haas und Friedrich Torberg = korespondence mezi Hugo Haasem (jeho ženou Bibi Haasovou) a Friedrichem Torbergem
Ed. Katja Kernjak. Překlady dopisů z němčiny do češtiny Alžběta Peštová; překlady dopisů z češtiny do němčiny Katja Kernjak, Aneta Horáková. Korespondence českého herce Hugo Haase a jeho ženy Bibi (Marie) s rakouským spisovatelem Friedrichem Torbergrem nabízí hlubší pohled na osobnosti obou autorů i na jejich životní specifika. Popisuje ve vší subjektivitě situaci, v jaké se nacházeli umělci, kteří byli nuceni za druhé světové války emigrovat. Jako spisovatel a herec byli Torberg i Haas při své práci rozhodujícím způsobem ovlivněni svou mateřštinou i jazykem prostředí, ve kterém vyrůstali. Oba byli proto nucenou emigrací do země, kde se mluvilo jiným jazykem, existenčně ohroženi. K publikaci jsou přiloženy krátké biografie osobností, s nimiž Torberg i Haas udržovali kontakty.
ISBN 978-80-244-4045-3
Olomouc : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2014, Ed. Poetica Moravia, sv. 8, 1. vyd., brož., 345 s., biliografie
$21.70

171.
Padevět, Jiří:
Střepy času, krajin, konspirací ; Nalezený deník
/ Fragments of Time, Landscapes, Conspirations ; The Found Diary.
Střepy časů, krajin, konspirací: V krátkých prózách se protnou místo, čas, historická postava s postavou fiktivní. Toto protnutí snad spustí fantazii směrem do historie i do krajiny. Střepy mohou lámat světlo, mohou se stát zrcadlem a mohou při neopatrné manipulaci i poranit. Nalezený deník: V městečku, zřejmě za první republiky, zcela jistě v Čechách nebo na Moravě, umírají nejdříve psi, pak lidé, pak zase psi a mezitím se hledají nejdříve jedna, pak dvě a nakonec tři vycpané veverky, které jsou zřejmě klíčem nejen k mrtvým, ale i k podzemním chodbám pod městem.
ISBN 978-80-87377-78-9
Praha : Pulchra, 2015, Ed. Oratio, sv. 4, 1. vyd., brož., 143 s.
$16.00

172.
Přidal, Antonín:
Zpovědi a odposlechy
/ Confessions and Wiretappings.
Autor (*1935) je básník, prozaik, dramatik, překladatel, publicista, režisér a pedagog. Do sbírky vybral básně z posledních 25 let své tvorby. Básně jsou jasným hlasem hluboké vnitřní meditace. Autor je přísný k sobě i k jiným, nic si neodpouští, chce se dobrat odpovědi na otázky dotírající s věkem. Je v tom odpovědnost za život, v němž jsme "každý sám za sebe", bez výmluv na nepravé sudičky, téma odcházení a zkoumavého nahlížení za obzor tohoto světa. Je to neúprosná poezie rozkoše i bolesti z myšlení, ale taky plná zvědavosti a údivu, překvapení. Vtipu ironického i dětsky hravého.
ISBN 978-80-7227-368-3
Brno : Druhé město, 2015, 1. vyd., brož., 102 s.
$13.90

173.
Rejchrt, Pavel:
Lyrika liter
/ The Lyrics of Letters.
Edičně připravil Vladimír Novotný. Sbírka experimentální poezie, kterou autor (*1942), literát a výtvarník v jedné osobě, tvořil v první polovině 70. let stranou oficiálních literárních proudů. Tehdy tvořivě navázal na starší pokusy s vizuální a konkrétní poezií v podání J. Hiršala, B. Grögerové nebo V. Havla a podařilo se mu - s využitím estetických dimenzí "lyriky liter" - kodifikovat novou vývojovou etapu ve sféře českého básnického experimentu. Ilustrace autor.
ISBN 978-80-88060-02-4
Benešov : Eman, 2015, 1. vyd., váz., 175 s., ilustrace
$23.60

174.
Rytířová, Helena:
Uhnutiny uhnutý
/ Evasive People.
Realisticky napsané vyprávění zavede čtenáře do časů, kdy zkratky VB, SSM, VUML, StB a KSČ patřily ke každodennímu životu stejně jako uliční výbor, Tuzex nebo Rudé právo. O tom, kam to dotáhla dědečkova vnučka Libuše, jak putovala životem ve vzorovém československo-sovětském manželství a jak se dědeček dostal do odpadkové šachty vedle výtahu, s nadhledem a čtivě píše autorka (*1951) v této povídce z doby zlé.
ISBN 978-80-7492-191-9
Praha : Galén, 2015, 1. vyd., brož., 100 s.
$13.30

175.
Sak, Robert:
Čekej na mne = Ždi menja
/ Wait For Me.
Robert Sak (1933 Charkov, Ukrajina - 2014 České Budějovice) byl český historik. Od r. 1956 žil v Českých Budějovicích, kde byl nejprve redaktorem a pak šéfredaktorem nakladatelství Růže, v období normalizace pracoval jako slévárenský dělník, v letech 1990-2007 působil jako docent českých dějin v Historickém ústavu Filozofické fakulty jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Knižně mj. vydal: Rieger: Příběh Čecha devatenáctého věku (1993); Salon dvou století. Anna Lauermannová-Mikschová a její hosté (2003); Josef Jungmann. Život obrozence (2007); Miroslav Tyrš. Sokol, myslitel, výtvarný kritik (2012). "Kniha, která završuje Sakovo mimořádné dílo, není typickou knihou pamětí. Je to veliký příběh o člověku v dějinách dvacátého století. Je to kniha literárně mimořádně zdařilá, ale také znepokojivá, vybízející k reflexi a zamyšlení i k tomu, aby se čtenář k textu vracel znovu a znovu." (Vladimír Papoušek).
ISBN 978-80-7415-103-3 (NTP); 978-80-7394-493-3 (JČU)
Pelhřimov - České Budějovice : Nová tiskárna Pelhřimov - Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, 2015, 1. vyd., váz., 414 s., bibliografie
$20.30

176.
Samešová, Venuše:
Venuše Samešová
Autorka vzpomínek (*1955) je ženou nevšedního osudu. Vypráví o svém komplikovaném vztahu s rodiči: otcem - krotitelem lvů a svéráznou matkou, mulatkou, původem z Holandska. Rodiče zažili bombardování Drážďan, kde stáli na sklonku války se svým cirkusem. To je nejspíš definitivně sblížilo, byli však zaujati sami sebou, proto zanedbávali výchovu svých tří dcer. Nejmladší Venuše se už jako dospívající dívka pohybovala v kruzích pražské bohémy. Byla fotomodelkou i výtvarnicí. Začátkem 80. let emigrovala do Západního Berlína, kde krátce pracovala v nevěstinci. Nyní se stará o staré lidi. Celý svůj život reflektuje s otevřeností, vypravěčskou inteligencí a důstojnosti ženy, s níž se mnozí - často významní a známí - muži pokoušeli od jejích dívčích let manipulovat a nakládat. Ona si přitom udržela svůj idealistický, pro cyniky možná i naivní pohled na svět.
ISBN 978-80-905720-2-7
Jarošov nad Nežárkou : Nakladatelství Pejdlova Rosička, 2015, 1. vyd., brož., 297 s., čb foto
$20.90

177.
Sehnal, Jiří:
Metanoia : ztráty a nálezy v ozvěnách času zlatých šedesátých
/ Metanoia : lost and found in the echoes of golden 1960's time.
Autor se narodil na Slovensku jako Willi Ruff údajně v říjnu 1944, od r. 1945 žije v Lázních Bělohrad, vystudoval sochařskou školu v Hořicích, počátkem 60. let žil v Praze. Děj románu začíná počátkem 60. let minulého století v Praze, hlavním hrdinou je mladý muž z malého města, který si chce prací v pražské továrně "vysloužit" kádrový posudek jako vstupenku ke studiu na vysoké umělecké škole, jeho iluze se však záhy bortí. Všestranně talentovaný romantik a rebel bloudí a pochybuje, přemýšlí o otázkách víry a existenci Boha, o domově, o rodině. Jako "odložené dítě války" hledá identitu světa, který ho obklopuje, stejně jako identitu vlastní, nikdy nenalezenou. Ve druhé části románu se jako dospělý muž vrací na důvěrně známá pražská místa a konfrontuje přítomnost s minulostí "zlatých šedesátých". Románem prostupuje silný étos, vrozená touha člověka po svobodě, po čemsi stabilním, co dává pocit jistoty půdy pod nohama i trvanlivost vlákna mezilidských vztahů.
ISBN 978-80-900574-7-0
Lázně Bělohrad : Design studio 90, 2015, 1. vyd., váz., 223 s., čb foto, potréty
$17.50

178.
Seifert, Jaroslav:
Publicistika 1939-1986 ; Dubia ; Společná prohlášení.
/ Journalism 1939-1986 ; Dubia ; Common Statements.
Eds. Jiří Brabec, Michal Topor. Svazek přináší tvorbu z bouřlivého období ze sklonku první a druhé republiky, omezenou a problematickou tvorbu válečnou a následně z krátkého období poválečného, kdy Seifert pracuje i jako editor. Období po Únoru 1948 již básníkovu dlouholetou spolupráci s denním tiskem fakticky ukončuje, po letech odmlčení se teprve od druhé poloviny 50. let objevují nečetné veřejné projevy, jako např. vystoupení na II. Sjezdu Svazu československých spisovatelů (1956). Významná je činnost v rehabilitační svazové komisi na konci let šedesátých, v r. 1969 je zvolen předsedou Svazu českých spisovatelů. Normalizační léta ovšem opět znamenají oficiální odmlčení, Seifert je jedním ze signatářů Charty 77. Ostudou vládnoucího režimu zůstává, že i přes básníkovu čtenářskou popularitu a udělení Nobelovy ceny za literaturu (1984) umožňuje publikování jeho textů jen v omezené či rovnou cenzurované podobě. Svazek přináší i všechny příležitostné texty jako úvody ke knihám, novoročenky, otevřené dopisy.
ISBN 978-80-7470-086-6
Praha : Akropolis, 2014, Ed. Dílo Jaroslava Seiferta, sv. 14, 1. vyd., váz., 621 s., ilustrace, faksimile, jmenný rejstřík
$34.90

179.
Stančáková, Alžběta:
Co s tím
/ What to Do with It.
Autorčinu (*1992) debutovou sbírku odlišuje od tvorby jejích vrstevníků a vrstevnic především nadhled, ironie a schopnost přirozeně pointovat text. Vzpomínky, zážitky a pozorování bez otravného lyrismu, cizí i vlastní rodinná mini-dramata s existenciálním nádechem, nepřikrášlené a často humorné záznamy slyšeného, viděného, prožitého. Ovládá umění zkratky, má vypravěčský dar a hovoří ryze současným jazykem. Za sbírku obdržela cenu Jiřího Ortena 2015.
ISBN 978-80-87563-22-9
Praha : Petr Štengl, 2014, 1. vyd., brož., 62 s.
$8.30

180.
Šebek, Karel:
Zítra je nikdy
/ Tommorow is Never.
Vychází k výstavě koláží a kreseb autora Karel Šebek žije!, Vrchlabí / Jilemnice červen 2015. Prokletý surrealistický básník a výtvarník K. Šebek (*1941) je již dvacátým rokem nezvěstný. Záhadné zmizení v mnohém souzní s jeho nekonformní pozemskou existencí, které se chtěl tolikrát nadobro zbavit. Snad nikdo v našich končinách tak vrchovatě neztotožnil vlastní bytí a bezprostřední tvoření. Jeho dosavadní, tedy známý a svědectvím doložený život byl surrealistickým dílem par excellence.
ISBN 978-80-905968-4-9
Praha : Sdružení Analogonu, 2015, 1. vyd., brož., 31 s., ilustrace
$8.30

181.
Šedo, Leoš:
Česká krása : banální příběh ženy středního věku
/ Czech Beauty : banal story of a woman in her middle age.
Román je mikrosondou do "typického" většinového rodinného života. S drobnokresbou mezilidských vztahů a zároveň s citem pro historický detail zaznamenává peripetie českého národa smýkaného tzv. "velkými dějinami" od šedesátých let do současnosti. Autorovi se podařilo ukázat proměny společenských nálad, dobových "diskurzů" a proměnlivých většinových politických a společenských témat, ale i vystihnout opakující se vzorce rodinných vztahů.
ISBN 978-80-7492-198-8
Praha : Galén, 2015, 1. vyd., brož., 205 s.
$14.00

182.
Šesták, Petr:
Štvanice
/ Chase.
Autorovy (*1981) rozmanité povídky čtenáře přenesou do cizích krajů. Atmosféra a kolorit vyprávění se mění, ale jeho hrdiny spojuje snaha vymanit se všednímu a vyrazit za neustále unikajícími vizemi.
ISBN 978-80-7272-649-3
Praha : Dauphin, 2015, 1. vyd., brož., 183 s.
$16.00

183.
Třeštík, Michael:
Ta možnost tu prostě je
/ The Possibility Is Just Here.
Autor (*1947) je výtvarný kritik, publicista a spisovatel. Kniha propojuje autorův humor, optimismus a víru, že není nic nemožné. První část knihy nazvaná Max Schmidt na singlu představuje devět esejů o obrazech, které autora zaujaly a přivedly ho na zajímavé a překvapivé souvislosti. V druhé části, která nese název Jak jsem zabil inženýra pak autor se zábavnou sebeironií popisuje svízele originálního experimentu, který sám na sobě vykonal. Rozhodl se totiž, že z ,,výzkumných" důvodů začne sám malovat. Střetnutí autorovy teoretické a umělecko-historické erudice s prázdnou plochou plátna a papíru je zdrojem nejenom neotřelého myšlení o podstatě umění, ale i komických situací.
ISBN 978-80-87079-41-6
Praha : Gasset, 2015, 1. vyd., brož., 109 s., ilustrace
$18.50

184.
Vaculík, Ludvík:
Jsme v nebi : fejetony z Lidových novin 2012-2015
/ We Are in Heaven : sketches from Lidové noviny 2012-2015.
Poslední kniha L. Vaculíka (1926-2015). Jeho fejetony patří k nejpozoruhodnějším jevům české literatury 20. století a ne náhodou bývají přirovnávány k fejetonům Karla Čapka. Stejně jako Čapkovi sloužily i Vaculíkovi tyto krátké literární útvary k tomu, aby se pravidelně vyslovoval k aktuálním událostem, aby promlouval k záležitostem zdánlivě nicotným i světodějným a aby mu záležitosti velké i malé, osobní i obecné byly záminkou k zamyšlení, k hlásání svých názorů na společenské dění. Doslov Vladimír Karfík.
ISBN 978-80-7363-717-0 (D); 978-80-86643-83-0 (JJM)
Praha : Dokořán - Jaroslava Jiskrová - Máj, 2015, 1. vyd., váz., 243 s.
$20.90

185.
Vopěnka, Martin:
Nová planeta : prastarý příběh z daleké budoucnosti
/ New Planet : immemorial story from far future.
Autor (*1963) je uznávaný český spisovatel, román Nová planeta je jeho šestnáctým románem. Vrcholem jeho tvorby byl román Pátý rozměr (2009), který letos vychází ve Velké Británii. Jeho nová kniha je plná fantazie a naděje: archetypální biblický příběh zrady a lásky se opakuje v daleké budoucnosti.
ISBN 978-80-204-3731-0
Praha : Mladá fronta, 2015, 1. vyd., váz., 623 s.
$26.50

186.
Voříšek, Josef:
Francie (a věda) v nedbalkách : 1967-1997 : polohumoristická životní imprese
/ France (and Science) in Negligees : 1967-1997 : half-humouristic life impression.
Každá země má své typické společenské zvyky, moderně zvané reálie, s kterými její obyvatele žijí, a připadají jim samozřejmé. S těmi se návštěvník z ciziny seznámí obvykle brzy. Ve spodní hladině těchto reálií objevil autor knížky ještě zvláštní francouzské zvyky, které nazývá nedbalkami a které se před hostem vynoří až po delším pobytu, protože domácími nejsou vnímány, nebo jsou dokonce ukrývány. Kniha nekonvenčním způsobem popisuje reálie a nedbalky tří oblastí Francie, kam autor jezdil pracovat v laboratořích v rozmezí třiceti let.
ISBN 978-80-87567-74-6
Cheb : Svět křídel, 2015, 1. vyd., váz., 267 s.
$17.50

187.
Zandl, Patrick:
Husákův děda
/ Husák's Grandfather.
Generace prarodičů dnešních dospělých byla zvláštní tím, že její příslušníci postupně žili v několika státech a společenských zřízeních, aniž by vytáhli paty ze svého města. Bouřlivé zvraty 20. století se jim vryly do životů a daly vzniknout komickým i dramatickým příběhům, které jejich vnuci nadšeně hltali. A nové s nimi prožívali. Jaké bylo dětství vedle dědy na rázovitém východočeském venkově, vedle dědy, přesvědčeného komunisty, který prošel nacistickým vězením a sabotoval invazi v roce 1968? Autor vzpomíná na svého dědu - a potažmo celou generaci Husákových prarodičů - s humorem i nostalgií.
ISBN 978-80-257-1531-4
Praha : Argo, 2015, 1. vyd., brož., 165 s.
$13.90

***


Regula Pragensis, Box 215, V Podbabě 4/2515, 160 00 Prague 6, Czech Republic
tel.: +420 / 220 514 185, e-mail: info@regulapragensis.org, http://www.regula.ecn.cz


AN OFFER OF DELIVERY SERVICE OF ORIGINAL CZECH BOOKS


Regula Pragensis has funded a public library specialized in Czech history, tradition, crafts and geography. Since 1992 we have offered the Delivery Service of Original Czech Books. The whole profit of this service goes both to the library fund and the support of cultural and social activities.

Specialization:
Original Czech titles, especially from the field of history, linguistics, social sciences, art, fiction and poetry.

How to order:
Special catalogues of Regula Pragensis or your own selection, by e-mail or by your printed forms. We are able to make an approval plan custom-tailored to your needs.

Catalogue of Regula:
You will find the latest catalogue plus the older ones on our website http://www.regula.ecn.cz/katalog.htm or we will send the Word document (Format RTF) through e-mail (with Czech diacritical marks) or in printed version by post.

Price of books:
The ratio of 1.60 to the real price of a book (1.50 when the book price is higher than 800 Crowns, 1.30 when higher than 1500 Crowns).

Important Note:
Real prices may change if a distributor modifies his price. In this case we will decrease or increase the price of the title accordingly.

Discount:
If the worth of delivered books is more than:
$400.00 - 5 %, $800.00 - 10 %

Way of payment:
We bill in USD (€, Ł), payment through bank account or by cheques.
You will pay after you get ordered books with our bill.

Postage:
By ship, it takes approximately 3 weeks around Europe, 4 weeks to the USA - the cheapest way.
By airmail, approximately 1 week.

Wrapping:
Safety envelopes and parcels.


In Prague, October 12, 2015

Sincerely Yours,
Richard Borovský & Barbara Solničková

 

Regula Pragensis

Box 215
V Podbabě 2515/4
160 00 Prague 6
Czech Republic


tel.: 420 / 220 514 185, e-mail: info@regulapragensis.org, http://www.regula.ecn.cz


Authors: Barbara Solnickova, Richard Borovsky